Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Role of ultrasonography in determining the cricothyroid membrane localization in the predicted difficult airway.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.25, sa.4, ss.355-360, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Learning Curves for Two Fiberscopes in Simulated Difficult Airway Scenario With Cumulative Sum Method

SIMULATION IN HEALTHCARE-JOURNAL OF THE SOCIETY FOR SIMULATION IN HEALTHCARE, cilt.14, ss.163-168, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Bilateral hypoglossal nerve paralysis following elongated styloid process resection: case report

JOURNAL OF ANESTHESIA, cilt.30, sa.6, ss.1082-1086, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of 4 Laryngoscopes in 2 Difficult Airway Scenarios A Randomized Crossover Simulation-Based Study

SIMULATION IN HEALTHCARE-JOURNAL OF THE SOCIETY FOR SIMULATION IN HEALTHCARE, cilt.11, ss.304-308, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Peri-operative comparison of different transient external shunt techniques in bidirectional cavo-pulmonary shunt

EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY, cilt.23, ss.518-524, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of three different analgesia techniques on long-term postthoracotomy pain.

Anesthesia and analgesia, cilt.94, sa.1, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Clinical applicability of the substitution of mixed venous oxygen saturation with central venous oxygen saturation.

Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia, cilt.15, ss.574-9, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Techniques and complications of one-lung ventilation in children with suppurative lung disease: experience in 15 cases.

Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia, cilt.15, ss.341-5, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Blood S-100 protein concentration in children undergoing cardiac surgery.

Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia, cilt.15, ss.29-34, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reducing tidal volume does not affect oxygenation in ASA I-II patients during anesthesia

ACP-APPLIED CARDIOPULMONARY PATHOPHYSIOLOGY, cilt.8, ss.29-35, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Acute respiratory failure in a woman with left atrial myxoma

ACP-APPLIED CARDIOPULMONARY PATHOPHYSIOLOGY, cilt.7, ss.111-115, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparison of the effects of sodium nitroprusside and isoflurane during rewarming on cardiopulmonary bypass.

Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia, cilt.11, ss.712-7, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Comparison of volume controlled with pressure controlled ventilation during one-lung anaesthesia.

British journal of anaesthesia, cilt.79, sa.3, ss.306-10, 1997 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Haemodynamic Response to Four Different Laryngoscopes

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.46, sa.6, ss.434-440, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tracheal stenosis and reconstructive surgery: Our experience on anesthesia and airway management

Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, cilt.27, sa.6, ss.280-284, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Head Position on Cerebral Oxygenation and Blood Flow Velocity During Thyroidectomy

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.44, ss.241-246, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Airway Surgery in Tracheostomised Patients with Wegener Granulomatosis Leading to Subglottic Stenosis

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.43, sa.5, ss.363-366, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical Excision of Postintubation Granuloma Under Jet Ventilation

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.42, sa.4, ss.220-222, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Zor Entübasyonun Nadir Bir Nedeni: Fraser Sendromu

İSTANBUL TIP DERGİSİ, cilt.15, ss.140-141, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Rare Cause of Difficult Intubation: Fraser Syndrome

ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, cilt.15, sa.2, ss.140-141, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hastane İçi Hasta Transportlarımızın Değerlendirilmesi

TÜRK YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.12, sa.1, ss.7-12, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Renin anjiyotensin blokajı yapılan hastalarda hangi intravenöz indüksiyon ajanı?

Anestezi Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.235-241, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşük Soluk Hacimlerinin Tek Akciğer Ventilasyonunda Oksijenasyon Üzerine Etkileri.

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.17, ss.5-11, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Torakotomilerde postoperatif analjezi uygulamalarımız.

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.14, sa.3, ss.98-103, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Comparison of general anesthesia and combined anesthesia during one lung ventilation

GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ VE YOĞUN BAKIM DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.9, ss.124-128, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pulmoner Hipertansif Mitral Kapak Hastalarında Ketamin ve Midazolam Anestezisinin Karşılaştırılması.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.28, ss.201-206, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çeşitli cerrahi pozisyonların hemodinamik parametreler ve hava yolu basınçlarına etkileri.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, cilt.26, sa.3, ss.123-129, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hastane İçi Erişkin Hasta Transportlarının Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016, ss.295

Krikotiroid Membran Yerinin Lokalizasyonunda Ultrasonografinin Rolü

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016, ss.26

Orotrakeal Entübasyonun Öğretilmesinde Laringoskopinin Rolü

46. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Türkiye, 28 Kasım 2012, ss.12 Creative Commons License

Transversus Abdominis Plan Bloğunda Başarı: Kılavuz Nokta Yeterli mi?

46.Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Türkiye, 05 Kasım 2012, ss.42 Creative Commons License

Genel anestezi altında farkındalık

45. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim 2011, ss.156 Creative Commons License

Anesteziyoloji uzmanlık eğitiminde e-eğitim deneyimimiz

42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi konferansı, Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2008, ss.12 Creative Commons License

Tek Akciğer ventilasyonunda yeniden kazandırma manevrasının etkileri

42. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi , Antalya, Türkiye, 27 Ekim 2008, ss.44 Creative Commons License

Anesteziyoloji Uzmanlık Eğitiminde E-Öğrenmeye Geçiş Öncesi İnternet Kullanım Alışkanlıkları ve E-eğitim Beklentilerinin Belirlenmesi

Second International Conference on Innovations in Learning for the Future e-Learning Kongresi , İstanbul, Türkiye, 05 Mayıs 2008, ss.30-34 Creative Commons License

Effects of PEEP on ventilatory and oxygenation parameters during pressure controlled one-lung ventilation

18th Annual Meeting of the European Association of Cardiothoracic Anaesthesiologists, Praha, Çek Cumhuriyeti, 01 Mayıs 2003, ss.6 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Anestezi makinesi

İnhalasyon anestezisi, Kamil Mehmet Tuğrul,Ali Emre Çamcı, Editör, İstanbul Kitabevi, İstanbul, ss.148-194, 2019

Anestezi Solunum Sistemleri

İnhalasyon Anestezisi, Kamil Mehmet Tuğrul, Ali Emre Çamcı, Editör, İstanbul Medikal Sağlık Ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., İstanbul, ss.194-217, 2019

Malign Hipertermi

İnhalasyon Anestezisi, K. Mehmet Tuğrul,A.Emre Çamcı, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.236-251, 2019

Perioperatif Transfüzyon Tedavisi İlkeleri

Ürolojide Perioperatif Süreç Yönetimi, Kamil Mehmet Tuğrul,Ateş Kadıoğlu, Editör, Türk Üroloji Akademisi, İstanbul, ss.85-98, 2017

Pediatrik Sedasyon

Pediatride Rutinler, Devecioğlu Ö,Çıtak A, Editör, İstanbul Tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.867-881, 2016