Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Ortodonti ve Estetik.

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, vol.3, no.4, pp.5-8, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Unilateral Primer ve Sekonder Damak Yarıklı Adölesan Vakada Ortodontik Yaklaşım: Olgu Sunumu

8.Uluslararası Dudak Damak Yarıkları Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 20 November 2022, pp.6

İskeletsel Sınıf III Olgunun Ortognatik Cerrahi ile Yüz Profilinin Düzeltilmesi

17.TOD Uluslararası Sanal Sempozyumu ,28-29 Kasım 2021, İstanbul, Turkey, 28 - 29 November 2021, pp.80

Erişkin İskeletsel Sınıf III Olguda Ortodontik ve Ortognatik Cerrahi Yaklaşım

17.TOD Uluslararası Sanal Sempozyumu 28-29 Kasım 2021, İstanbul, Turkey, 28 - 29 November 2021, pp.39

evaluation of the posterior vertical effects of zygomatic anchorage and acrylic plate combination therapy

87.congress of congress of european orthodontic society, İstanbul, Turkey, 19 - 23 June 2011, pp.1

Interdisciplinary treatment of severe anterior openbite: A case report

IADR General Session & Exhibition of the IADR 5th General Session of the Pan European Region of the IADR, Barcelona, Spain, 14 - 17 July 2010, pp.1

Interdisciplinary treatment of severe skeletal Class III deformity and openbite: A case report

World Federation of Orthodontists 7th International Orthodontic Congress Incorporating the 7th Asian Pacific Orthodontic Conference and the 22nd Australian Orthodontic Congress, Sydney, Australia, 6 - 09 February 2010, pp.1

Computer-Aided surgical stimulation system in the treatment of patient with severe maxillofacial deformity: A case report

World Federation of Orthodontists 7th International Orthodontic Congress Incorporating the 7th Asian Pacific Orthodontic Conference and the 22nd Australian Orthodontic Congress, Sydney, Australia, 6 - 09 February 2010, pp.1

Three dimensional changes after orthognathic surgery

World Federation of Orthodontists 7th International Orthodontic Congress Incorporating the 7th Asian Pacific Orthodontic Conference and the 22nd Australian Orthodontic Congress, Sydney, Australia, 6 - 09 February 2010, pp.1

Surgical treatment of a patient with Beckwith-Wiedemann synsrome: A case report.

World Federation of Orthodontists 7th International Orthodontic Congress Incorporating the 7th Asian Pacific Orthodontic Conference and the 22nd Australian Orthodontic Congress, Sydney, Australia, pp.1388

Rijit fiksasyonla uygulanan mandibüler setback operasyonunda stabilite

11. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 12 - 16 October 2008, pp.1

Changes in pharyngeal airway and hyoid bone position after bimaxillary surgery

84th Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal, 10 - 14 June 2008, pp.121-122

Stability of bimaxillary osteotomy in Class III deformity with rigid fixation

84th Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portugal, 10 - 14 June 2008, pp.122

Orthodontic and orthognathic bimaxillary surgical correction of a severe Class III openbite deformity

2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2008, pp.64

Şiddetli iskeletsel sınıf III erişkin olgunun ortodontik tedavisi: Olgu sunumu

10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 13 November 2007, pp.108

Şiddetli openbite bulunan olguda ortognatik cerrahi tedavi: Bir olgu sunumu

10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 13 November 2007, pp.74

Şiddetli Class III deformitenin multidisipliner tedavisi: Bir olgu sunumu.

10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 13 November 2007, pp.112

Orta şiddetli Sınıf III deformitede ortognatik cerrahi tedavi: Bir olgu sunumu

10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 13 November 2007, pp.71

Changes in craniovertebral angulation after mandibular setback surgery

83rd Congress of the European Orthodontic Society, Berlin, Germany, 20 - 24 June 2007, pp.338

Changes in soft tissue profile after mandibular setback surgery

83rd Congress of the European Orthodontic Society, Berlin, Germany, 20 - 24 June 2007, pp.181

Cleido-cranial dysplasia: a case report

12th Congress of the Bass, Romania, 1 - 04 April 2007, pp.1

Mandibular set-back operasyonu sonrasında hyoid kemiğin konumsal değişikliklerinin incelenmesi

10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 28 September 2006, pp.215

Sınıf III olgularda ortognatik cerrahi tedavi sonrasında sert ve yumuşak dokularda oluşan değişikliklerin incelenmesi

10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 28 September 2006, pp.139

Neurosensory disturbances after orthognathic surgery: A questionnaire assessment

82nd Congress of the European Orthodontic Society, Viyana, Austria, 4 - 08 July 2006, pp.134

Profile preferences of surgical patients.

82nd Congress of the European Orthodontic Society, Viyana, Austria, 4 - 08 July 2006, pp.133

Multidisciplinary treatment of an adult with severe skeletal Class III malocclusion

IXth International Symposium on Dentofacial Development and Function, İstanbul, Turkey, 13 - 16 October 2002, pp.74

Bolton uyumsuzluğunda kompozit restorasyonlar.

VII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 13 November 2001, pp.39

Effects of the pendulum appliance in molar distalization.

77th Congress of the European Orthodontic Society, Ghent, Belgium, 18 - 23 July 2001, pp.616-617

Bolton discrepancies among Turkish orthodontic patients.

FDI Annual World Dental Congress, Paris, France, 29 November - 02 December 2000, pp.344

The effect of carbamide peroxide bleach on the shear bond strength of metal brackets: An in-vitro study.

35th Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, Montpellier, France, 23 - 25 September 1999, pp.1229

Influence of premolar extractions on the position of the lower third molars.

75 th Congress of theEuropean Orthodontic Society, Strasbourgh, France, 23 - 26 June 1999, pp.580

II. sınıf 1. bölüm anomalili erişkin olgunun jasper jumper apareyi ile tedavisi .

İstanbul 'Dental Forum' TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) ve FDI (Dünya Dişhekimliği Birliği) Ortak Kongresi. TDB 6. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 26 June 1999, pp.1

Ağız-dışı apareyle molar distalizasyonuna alternatif yöntem: Pendulum apareyi.

İstanbul 'Dental Forum' TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) ve FDI (Dünya Dişhekimliği Birliği) Ortak Kongresi. TDB 6. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 26 June 1999, pp.1

Tek diş rotasyonunun müteharrik-sabit aparey kombinasyonu ile düzeltilmesi: olgu bildirimi

İstanbul 'Dental Forum' TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) ve FDI (Dünya Dişhekimliği Birliği) Ortak Kongresi. TDB 6. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 26 June 1999, pp.1

Morphologic evaluation of the Sella Turcica in patients with cleft lip and palate.

VII th International Symposium on Dentofacial Development & Function., Jerusalem, Israel, 15 - 18 November 1998, pp.114

İntra-oral yöntemle molar distalizasyonunda ACCO apareyinin kullanımı. Bir olgu bildirimi

Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 20 June 1998, pp.1

İntra-oral yöntemle molar distalizasyonunda super elastik Ni-Ti tel uygulaması.

6. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 20 June 1998, pp.341

Allergic reaction to orthodontic adhesives and wires: A survey.

72nd Congress of the European Orthodontic Society, Brighton, United Kingdom, 2 - 05 July 1996, pp.514

Comparison of different methods of establishing sagittal apical base relationship

72nd Congress of the European Orthodontic Society, Brighton, United Kingdom, 2 - 05 July 1996, pp.514

A case of Hanhart's (Oromandibular Limb Hypogenesis) Syndrome.

72nd Congress of theEuropean Orthodontic Society, Brighton, United Kingdom, 2 - 05 July 1996, pp.25

Oral cerrahi hastalarında gömük kanin dişlerinin istatistiksel analizi.

Türk Dişhekimleri Birliği 3. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 22 June 1996, pp.1

II. Sınıf maloklüzyonların tedavisinde diş çekiminin vertikal yön değişikliklerine etkisi

. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 September 1994

Bass apareyi ile tedavinin uzun süreli sonuçlarının iki olguda değerlendirilmesi.

Türk Dişhekimleri Birliği 2. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 26 June 1994, pp.225

Tek taraflı dudak damak yarıklı çocuklarda cranio-facial morfolojinin incelenmesi.

Uluslararası III. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 27 October 1992, vol.16, pp.155-162

Tek taraflı dudak damak yarıklı çocuklarda alt çene morfolojisinin incelenmesi.

Türk Dişhekimleri Birliği 1. Uluslararası Kongresi, İzmir, Turkey, 30 September - 03 October 1992, vol.16, pp.5-10

Gömük dişlerin cerrahi-ortodontik yöntemle tedavisi: olgu bildirimi.

Türk Dişhekimleri Birliği 1. Uluslararası Kongresi, İzmir, Turkey, 30 September - 03 October 1992, vol.27, no.2, pp.124-130

Influence of Bass orthopedic appliance system on electromyographic activity of masticator muscles

66th European Orthodontic Society Congress, Kobenhavn, Denmark, 26 - 30 June 1990, vol.12, no.38, pp.484

Books & Book Chapters

Üç Boyutlu Ortognatik Cerrahi Planlamada İş Akışı

in: Digital Ortodonti ve Tele Ortodonti, Prof Dr. Nil Cura, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.45-51, 2021 Creative Commons License