Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Orthodontic treatment and follow-up of a patient with cerebral palsy and spastic quadriplegia

AMERICAN JOURNAL OF ORTHODONTICS AND DENTOFACIAL ORTHOPEDICS, cilt.150, ss.670-678, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Nasal Profile Changes with Le Fort I Maxillary Advancement Surgery

Cleft Palate Craniofac J, ss.152-156, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Body Fat Composition and Weight Changes After Double-Jaw Osteotomy

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.21, ss.1516-1518, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Changes in soft tissue profile after mandibular setback surgery in Class III subjects

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.38, ss.236-240, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Oropharyngeal airway changes following bimaxillary surgery in Class III female adults

JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.37, ss.69-73, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Soft and hard tissue changes after bimaxillary surgery in Turkish female Class III patients

JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.37, ss.8-17, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Changes in pharyngeal (airway) morphology in Class III Turkish female patients after mandibular setback surgery

JOURNAL OF CRANIO-MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.36, ss.341-345, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An examination of the craniofacial morphology in children with unilateral cleft lip and palate.

CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL, cilt.33, ss.32-36, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Treatment of a patient with a severe Class III and open bite: a case report.

World journal of orthodontics, cilt.10, ss.57-66, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Ortodontide Tedavi Sonu Pekiştirme Yöntemleri: Derleme.

Ortho Dergisi, cilt.5, ss.34-40, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Treatment of severe Class III and openbite deformity: A case report.

World Journal Orthod, cilt.10, ss.57-66, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta şiddetli Sınıf III deformitede ortognatik cerrahi tedavi: bir olgu sunumu.

Ortho Dergisi, cilt.1, ss.52-55, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şiddetli openbite bulunan olguda ortognatik cerrahi tedavi.

Ortho Dergisi, cilt.1, ss.42-47, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temporomandibüler eklem düzensizlikleri (TMD) ve ortodonti.

Dişhekimliği Dergisi, cilt.7, ss.15-17, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dentofasiyal asimetride teşhis ve iki vakada ortognatik cerrahi tedavi

Dişhekimliği Dergisi, cilt.17, ss.30-36, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the effects of the pendulum appliance in intraoral molar distalization.

Egyptian Orthodontic Journal, cilt.27, ss.17-30, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksillofasiyal Bölgede Distraksiyon Osteogenezi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.19-24, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ortodonti ve Estetik.

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, cilt.3, ss.5-8, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bass apareyi ile tedavinin uzun süreli sonuçlarının iki olguda değerlendirilmesi.

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, cilt.3, ss.15-19, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortodontik ve cerrahi ortodontik yöntemlerle tedavi edilmiş bir class III olgunun uzun süreli takibi.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.10-18, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dudak-damak yarıklı olgularda Sella Turcica'nın morfolojik incelenmesi.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.21-29, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alt çene gelişim yönünün belirlenmesinde simfis morfolojisinin kullanımı.

TDBD Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.10, ss.206-213, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek taraflı dudak-damak yarığı anomalisinde ortopedik ve ortodontik tedavi: longitudinal çalışma (olgu bildirimi).

TDBD Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, cilt.9, ss.19-24, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tek taraflı dudak damak yarıklı çocuklarda alt çene morfolojisinin incelenmesi.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.5-10, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tek taraflı dudak damak yarıklı çocuklarda cranio-facial morfolojinin incelenmesi.

Ege Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.155-162, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gömük dişlerin cerrahi-ortodontik yöntemle tedavisi: olgu bildirimi.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.124-130, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kuron-kök kırığında endodontik-ortodontik kombine tedavi

Diş Hekimliği Dergisi, cilt.2, ss.173-178, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

evaluation of the posterior vertical effects of zygomatic anchorage and acrylic plate combination therapy

87.congress of congress of european orthodontic society, İstanbul, Türkiye, 19 - 23 June 2011, ss.1

Interdisciplinary treatment of severe anterior openbite: A case report

IADR General Session & Exhibition of the IADR 5th General Session of the Pan European Region of the IADR, Barcelona, İspanya, 14 - 17 July 2010, ss.1

Three dimensional changes after orthognathic surgery

World Federation of Orthodontists 7th International Orthodontic Congress Incorporating the 7th Asian Pacific Orthodontic Conference and the 22nd Australian Orthodontic Congress, Sydney, Avustralya, 6 - 09 February 2010, ss.1

Computer-Aided surgical stimulation system in the treatment of patient with severe maxillofacial deformity: A case report

World Federation of Orthodontists 7th International Orthodontic Congress Incorporating the 7th Asian Pacific Orthodontic Conference and the 22nd Australian Orthodontic Congress, Sydney, Avustralya, 6 - 09 February 2010, ss.1

Interdisciplinary treatment of severe skeletal Class III deformity and openbite: A case report

World Federation of Orthodontists 7th International Orthodontic Congress Incorporating the 7th Asian Pacific Orthodontic Conference and the 22nd Australian Orthodontic Congress, Sydney, Avustralya, 6 - 09 February 2010, ss.1

Surgical treatment of a patient with Beckwith-Wiedemann synsrome: A case report.

World Federation of Orthodontists 7th International Orthodontic Congress Incorporating the 7th Asian Pacific Orthodontic Conference and the 22nd Australian Orthodontic Congress, Sydney, Avustralya, ss.1388

Rijit fiksasyonla uygulanan mandibüler setback operasyonunda stabilite

11. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 16 October 2008, ss.1

Changes in pharyngeal airway and hyoid bone position after bimaxillary surgery

84th Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portekiz, 10 - 14 June 2008, ss.121-122

Stability of bimaxillary osteotomy in Class III deformity with rigid fixation

84th Congress of the European Orthodontic Society, Lisbon, Portekiz, 10 - 14 June 2008, ss.122

Orthodontic and orthognathic bimaxillary surgical correction of a severe Class III openbite deformity

2nd International Oral & Maxillofacial Surgery Congress, Antalya, Türkiye, 16 - 20 May 2008, ss.64

Orta şiddetli Sınıf III deformitede ortognatik cerrahi tedavi: Bir olgu sunumu

10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 13 November 2007, ss.71

Şiddetli iskeletsel sınıf III erişkin olgunun ortodontik tedavisi: Olgu sunumu

10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 13 November 2007, ss.108

Şiddetli Class III deformitenin multidisipliner tedavisi: Bir olgu sunumu.

10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 13 November 2007, ss.112

Şiddetli openbite bulunan olguda ortognatik cerrahi tedavi: Bir olgu sunumu

10. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 13 November 2007, ss.74

Changes in craniovertebral angulation after mandibular setback surgery

83rd Congress of the European Orthodontic Society, Berlin, Almanya, 20 - 24 June 2007, ss.338

Changes in soft tissue profile after mandibular setback surgery

83rd Congress of the European Orthodontic Society, Berlin, Almanya, 20 - 24 June 2007, ss.181

Cleido-cranial dysplasia: a case report

12th Congress of the Bass, Romanya, 1 - 04 April 2007, ss.1

Sınıf III olgularda ortognatik cerrahi tedavi sonrasında sert ve yumuşak dokularda oluşan değişikliklerin incelenmesi

10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 September 2006, ss.139

Mandibular set-back operasyonu sonrasında hyoid kemiğin konumsal değişikliklerinin incelenmesi

10. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 September 2006, ss.215

Profile preferences of surgical patients.

82nd Congress of the European Orthodontic Society, Viyana, Avusturya, 4 - 08 July 2006, ss.133

Neurosensory disturbances after orthognathic surgery: A questionnaire assessment

82nd Congress of the European Orthodontic Society, Viyana, Avusturya, 4 - 08 July 2006, ss.134

Multidisciplinary treatment of an adult with severe skeletal Class III malocclusion

IXth International Symposium on Dentofacial Development and Function, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 October 2002, ss.74

Bolton uyumsuzluğunda kompozit restorasyonlar.

VII. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 12 - 13 November 2001, ss.39

Effects of the pendulum appliance in molar distalization.

77th Congress of the European Orthodontic Society, Ghent, Belçika, 18 - 23 July 2001, ss.616-617

Bolton discrepancies among Turkish orthodontic patients.

FDI Annual World Dental Congress, Paris, Fransa, 29 November - 02 December 2000, ss.344

The effect of carbamide peroxide bleach on the shear bond strength of metal brackets: An in-vitro study.

35th Annual Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research, Montpellier, Fransa, 23 - 25 September 1999, ss.1229

Influence of premolar extractions on the position of the lower third molars.

75 th Congress of theEuropean Orthodontic Society, Strasbourgh, Fransa, 23 - 26 June 1999, ss.580

Tek diş rotasyonunun müteharrik-sabit aparey kombinasyonu ile düzeltilmesi: olgu bildirimi

İstanbul 'Dental Forum' TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) ve FDI (Dünya Dişhekimliği Birliği) Ortak Kongresi. TDB 6. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 26 June 1999, ss.1

II. sınıf 1. bölüm anomalili erişkin olgunun jasper jumper apareyi ile tedavisi .

İstanbul 'Dental Forum' TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) ve FDI (Dünya Dişhekimliği Birliği) Ortak Kongresi. TDB 6. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 26 June 1999, ss.1

Ağız-dışı apareyle molar distalizasyonuna alternatif yöntem: Pendulum apareyi.

İstanbul 'Dental Forum' TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) ve FDI (Dünya Dişhekimliği Birliği) Ortak Kongresi. TDB 6. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 26 June 1999, ss.1

Morphologic evaluation of the Sella Turcica in patients with cleft lip and palate.

VII th International Symposium on Dentofacial Development & Function., Jerusalem, İsrail, 15 - 18 November 1998, ss.114

İntra-oral yöntemle molar distalizasyonunda super elastik Ni-Ti tel uygulaması.

6. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 20 June 1998, ss.341

İntra-oral yöntemle molar distalizasyonunda ACCO apareyinin kullanımı. Bir olgu bildirimi

Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 20 June 1998, ss.1

Allergic reaction to orthodontic adhesives and wires: A survey.

72nd Congress of the European Orthodontic Society, Brighton, İngiltere, 2 - 05 July 1996, ss.514

A case of Hanhart's (Oromandibular Limb Hypogenesis) Syndrome.

72nd Congress of theEuropean Orthodontic Society, Brighton, İngiltere, 2 - 05 July 1996, ss.25

Comparison of different methods of establishing sagittal apical base relationship

72nd Congress of the European Orthodontic Society, Brighton, İngiltere, 2 - 05 July 1996, ss.514

Oral cerrahi hastalarında gömük kanin dişlerinin istatistiksel analizi.

Türk Dişhekimleri Birliği 3. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 22 June 1996, ss.1

II. Sınıf maloklüzyonların tedavisinde diş çekiminin vertikal yön değişikliklerine etkisi

. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 September 1994

Bass apareyi ile tedavinin uzun süreli sonuçlarının iki olguda değerlendirilmesi.

Türk Dişhekimleri Birliği 2. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 26 June 1994, ss.225

Tek taraflı dudak damak yarıklı çocuklarda cranio-facial morfolojinin incelenmesi.

Uluslararası III. Türk Ortodonti Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 27 October 1992, cilt.16, ss.155-162

Tek taraflı dudak damak yarıklı çocuklarda alt çene morfolojisinin incelenmesi.

Türk Dişhekimleri Birliği 1. Uluslararası Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 September - 03 October 1992, cilt.16, ss.5-10

Gömük dişlerin cerrahi-ortodontik yöntemle tedavisi: olgu bildirimi.

Türk Dişhekimleri Birliği 1. Uluslararası Kongresi, İzmir, Türkiye, 30 September - 03 October 1992, cilt.27, no.2, ss.124-130

Influence of Bass orthopedic appliance system on electromyographic activity of masticator muscles.

66th European Orthodontic Society Congress, Kopenhag, Danimarka, 26 - 30 June 1990, ss.484