Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Balkan Ülkelerinde Türkoloji Bölümleri İçin Bir Lisans Programı Önerisi

Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Tirane, Albania, 7 - 09 September 2022, vol.1, pp.217-250

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yardımcı okuma kitaplarının nitelikleri.

V. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi, Atina, Greece, 27 June 2019

Çocuk Kütüphanelerindeki İletişim Döngüsünün Okuma Kültürü Kazandırma Sürecine Etkisi

1. Uluslararası Çocuk Kütüphaneleri Sempozyumu Bildiriler ve Posterler, 14 - 17 November 2018

Savaş Yıllarına Ait Bir Kitap: Almanlar İçin “Uygulamalı Türkçe Öğretimi

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi- Birinci Dünya Savaşı’nın 100. Yılında Savaş ve Toplum, İstanbul, Turkey, 12 - 14 November 2018

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Boşnak Çocukların Öğrenen Özerkliği Becerileri Üzerine Bir Araştırma.

International Congress On Afro - Eurasian Research IV, Budapest, Hungary, 27 - 29 April 2018

Nasrettin Hoca Fıkralarının Çocuğa Görelik İlkesi Bağlamında İncelenmesi

IV. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 22 October 2017

Yabancı Öğrenicilerin Dinleme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Öneri: Otantik Metin Kullanımı

XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Bükreş, Romania, 25 - 28 September 2017

Hastane Örneğinde Suriyeli Mültecilerin Türkçe ‘İlişki Sözleri’ni Kullanma Durumları

II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 20 - 22 October 2017

Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Mültecilerin Okuma Hataları Üzerine Bir İnceleme.

II. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, 20 - 22 October 2017

Türkçe Öğretim Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri: Nitel Bir Araştırma

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 12 - 15 May 2017

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Yazma Becerilerinin Gelişiminde Geribildirim Tercihleri

International Conference On Studies In Turkology, Roma, Italy, 11 - 13 August 2017

Türkçe Öğrenen Yabancıların Sözel İletişim Becerileri Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Tirane, Albania, 25 - 28 September 2013

Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin fonolojik farkındalık düzeyleri üzerine bir değerlendirme.

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 25 September 2013, pp.775-781

Türkçe Eğitimi Açısından Artvin Konulu Tezler Üzerine Bir Değerlendirme

Eğitim Odağında Artvin Sempozyumu, Artvin, Turkey, 30 May - 02 June 2012, pp.531-538

Proje Tabanlı Öğrenmenin Değerler Eğitiminde Kullanılabilirliğine İlişkin Deneysel Bir Çalışma

II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2012

Estetik Dinleme Stratejilerinin Türkçe Dersinde Kullanımına İlişkin Bir Uygulama Örneği Canı Sıkılan Çocuk

V. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyumu Dizisi: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 9 - 11 May 2011

Ayla Çınaroğlu nun Öykülerindeki İletiler ve Bu İletilerin Aktarımına Yönelik Tespitler

III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 October 2011, pp.431-437

Divanü Lûgat İt Türk ve Güncel Türkçe Sözlük ün Türkçe Eğitimi Açısından Önemi

Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Sempozyumu, Rize, Turkey, 17 - 19 October 2008, pp.470-477

Kelime Öğretiminde Sözlük Kullanımı

VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 - 25 October 2008, vol.3, pp.3113-3120

Kültür Aktarımı Açısından Kırıkkale Türküleri

21. Yüzyılın Başında II. Kırıkkale Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 13 - 14 March 2008, pp.287-294

Yabancılara Türkçenin Öğretiminde Temel İlkeler ve Divanü Lûgat İt Türk

Hacettepe Üniversitesi: II. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Kaşgarlı Mahmut ve Dönemi, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2008, pp.561-571

Bazı Değişkenler Açısından Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Sıklığı

III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 18 - 20 June 2007, pp.35-39

Ayla Çınaroğlu Öykülerinin Ana Dili Eğitimine Katkısı

III. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyumu Dizisi: Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Ayla Çınaroğlu Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 17 - 19 October 2007

Türk Topluluklarında Söylenen Tekerlemelerin Çocuk Gelişimindeki Yeri ve Önemi

II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2006, pp.333-338

Bir Ermeni Efsanesinde Türk Edebiyatının İzler

I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 20 April 2006

Divan Edebiyatında Bir Metafor Olarak Av Eylemi

Türk Kültüründe Av Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 November 2006 - 16 November 2026

Köroğlu Şiirlerinde Türkçenin Deyim Zenginliği

Halk Kültürü ve Köroğlu Bilgi Şöleni, Bolu, Turkey, 2 - 04 November 2006

Bursa dan Türk Kültürüne Birkaç Armağan

II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu, Bursa, Turkey, 20 - 22 October 2005, pp.549-561

Books & Book Chapters

Balkan Ülkelerinde Türkoloji Bölümleri İçin Bir Lisans Programı Önerisi

in: I. Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Doç. Dr. Önder Çangal, Doç. Dr. Lindita Xhanari Latifi, Dr. Rıza Feridun Elgün, Büşra Pehlivanlı, Dilara Aydın, Editor, Tiran New York Üniversitesi Yayınları, Tirane, pp.217-250, 2023

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KONUŞMA BECERİSİ VE AKICI KONUŞMA

in: YURT DIŞINDA TÜKOLOJİ VE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ 2, PROF. DR. YAKUP YILMAZ, DOÇ. DR. ÖNCER ÇANGAL, Editor, RumeliYA Yayıncılık ve Publishing, Fenomen Yayıncılık, KIRKLARELİ, ERZURUM, pp.35-56, 2023

Kelime Öğretiminde Eğitici Oyunların Kullanımı

in: TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE İNCELEMELER, Musa Çiftçi, Editor, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, pp.403-424, 2022

Yabancılara Türkçe öğretiminde anlama süreçleri

in: Soru ve cevaplarla yabancı dil olarak Türkçe öğretimi el kitabı, Boylu Emrah, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.121-124, 2021

Değer eğitiminde fabl türünün kullanımı.

in: Metinler ve etkinliklerle değer eğitimi, Kolaç Emine, Editor, Nobel, Ankara, pp.271-298, 2021

Okumada Anlam Kurma Süreci ve Pısa Sınavı

in: Pısa ve Okuma Kültürü, Aydın Seçkin, Ömer Yahşi, Editor, Nobel, Ankara, pp.159-197, 2021

Dinleme eğitiminin güncel sorunları.

in: Türkçe eğitiminin güncel sorunları, Cengiz Alyılmaz, Onur Er, İsmail Çoban, Editor, Eğiten Kitap, Ankara, pp.113-154, 2019

Okuduğunu anlamada bilişsel ve üstbilişsel stratejilerin kullanımı.

in: Etkinliklerle Türkçe öğretimi., Emine Kolaç, Sibel Dal, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.319-354, 2019

KONUŞMA BOZUKLUKLARI VE DİKSİYON

in: TÜRK DİLİ II, HAYATİ DEVELİ,AHMET KOÇAK, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.252-281, 2019

Balkan Coğrafyasında Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi

in: Başlangıçtan Günümüze Türkçenin Eğitimi Öğretimi Tarihi Araştırmaları, abdurahman güzel, Editor, Akçağ Yayınları, Ankara, pp.1, 2018

İletişim Üzerine

in: Türk Dili-I, Hayati Develi, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.1-26, 2018

Dil Üzerine

in: Türk Dili I, hayati develi, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.26-46, 2018

Anlatım Biçimleri

in: Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I, HAYATİ DEVELİ, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.322-361, 2017

Dil Öğretiminde Metin ve Metin Seçimi

in: Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı II, Hayati Develi,Cemal Yıldız,Mustafa Balcı,İbrahim Gültekin ve Deniz Melanlıoğlu, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1, 2017

Sözlü Anlatım I

in: Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili II, Hayati Develi, Editor, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları., İstanbul, pp.362-399, 2017

Ses Bilgisi

in: Yabancı Öğrenciler İçin II Türk Dili, Hayati Develi, Editor, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları., İstanbul, pp.1-38, 2017

Düşünceyi Geliştirme Yolları

in: Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I, HAYATİ DEVELİ, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.271-322, 2017

Anlatım Bozuklukları

in: Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili İki, Hayati Develi, Editor, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları., pp.227-261, 2017

Türkçenin Söz varlığı

in: Yabancı Öğrenciler İçin Türk Dili I, Hayati Develi, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.82-115, 2017

Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Hakkında Genel Sorular

in: Uygulamalı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi El Kitabı I, Hayati Develi, Cemal Yıldız, Mustafa Balcı, İbrahim Gültekin ve Deniz Melanlıoğlu, Editor, Kesit, pp.135-204, 2017

Ortaokul öğrencilerinin dinleme becerileri nasıl geliştirilebilir?

in: Murat Özbay’a armağan, ..., Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1-100, 2015

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yunus Emre Enstitüsü Modeli

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar I II, , Editor, Kültür sanat Basımevi, pp.293-336, 2015

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde ‘Öğretici’ Sorunu ve Bir Lisans Programı Önerisi

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi/Kuramlar, Yaklaşımlar, Etkinlikler, abdullah şahin, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2014

Eklektik Yöntem, Sessiz Yol Yöntemi, Kültürlerarası İletişim Odaklı Yaklaşım

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi El Kitabı, Mustafa Durmuş,Alpaslan Okur, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.1, 2014

A KURU SORULARI

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi İçin Ölçme ve Değerlendirme Soruları, Cem Birol,Murat Özbay, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.1, 2013