Publications & Works

Articles Published in Other Journals

From the Rule to the Exception: Beyond Developmentalism and Culturalism to the Capabilities of Historical Sociology

ISTANBUL UNIVERSITESI SOSYOLOJI DERGISI-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIOLOGY, vol.38, no.2, pp.403-440, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Bir Yeniden Yorumlama Örneği: Ahmed Rıza’nın “Pozitivizm”i

Sosyoloji Dergisi, vol.3, no.28, pp.27-71, 2014 (International Refereed University Journal)

Fransa'da Sosyolojinin Tarihi Gelişimi ve Fransız Üniversitelerinde Bugünkü Sosyoloji Müfredatı

Sosyoloji Dergisi, vol.3, no.23, pp.43-61, 2011 (International Refereed University Journal)

Trajectoire du positivisme comtien (1820-1857) : de la philosophie positive à la religion de l’Humanité

Sosyoloji Dergisi, no.23, pp.137-164, 2011 (International Refereed University Journal)

L'introduction et l'appropriation du positivisme dans l'Empire ottoman

İSLAM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, pp.75-88, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Islahtan Devrime: Tanzimattan Cumhuriyete Osmanlı-Türk Siyasi Düşüncesinde Değişim algısı

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, vol.14, no.26, pp.1-44, 2009 (Other Refereed National Journals)

Şükrü Hanioğlu, Preparation for a Revolution: The Young Turks, 1902-1908, (Oxford University press, Oxford, 2001, xvi-539 pp.)

Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, no.25, pp.215-220, 2008 (Other Refereed National Journals)

Pozitivizmin Türkiye'ye Girişi ve Türk Sosyolojisine Etkisi

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi - TALİD, vol.6, no.11, pp.41-60, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İmparatorluktan Ulus Devlete Türkiye'de Pozitivizmin İşlevi: Ahmed Rıza ve Ziya Gökalp

The 2nd International Conference on Social Thought in the Middle East and North Africa: The Origin and Development of Social Thought and Theory in the Muslim World, İstanbul, Turkey, 26 - 27 June 2012

Napoléon Bonaparte'ın Mısır Seferi (1798-1801)

Nizam-ı Kadim'den Nizam-ı Cedid'e III. Selim ve Dönemi, İstanbul, Turkey, 22 - 23 December 2008, pp.339-350

La place de la méthode historique dans la sociologie de Durkheim et de Gökalp

Etre en société. Le lien social à l’épreuve des cultures, XVIIIe Congrès international des sociologues de langue française, İstanbul, Turkey, 7 - 11 July 2008, pp.60

1908 Jön Türk Devrimi'nin Pozitivist Kökenleri

1908-2008 Jön Türk Devrimi’nin 100. Yılı - Uluslararası Kongre, Ankara, Turkey, 28 - 30 May 2008, pp.154-156

Books & Book Chapters

L'introduction et l'appropriation du positivisme dans l'Empire ottoman

in: Le Moyen-Orient 1876-1980, Chiffoleau S., Turiano A.-L., Tannous M.-N. et al., Editor, Atlande, Paris, pp.318-326, 2016

Relations entre l’Etat et la religion en Turquie (1921-2010): vers un nouveau systeme de Millet?

in: Les multiples facettes de l'Etat en Turquie, Özgür Adadağ, Editor, Editions l'Harmattan , Paris, pp.51-84, 2016

Entre l'universel et le national: les usages du positivisme dans l'Empire ottoman (1895-1923)

in: Turcs et Français. Une histoire culturelle, 1860-1960, Işıksel G., Szurek E., Editor, Presses Universitaires De Rennes, Rennes, pp.99-114, 2014

Durkheim ve Gökalp: Tarih, İdeoloji ve Sosyolojinin Özerkliği Meselesi

in: Ziya Gökalp, Tuna K., Coşkun İ., Editor, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.205-217, 2011

Republican Period and Istanbul: Governmental Reconstruction / Cumhuriyet Dönemi İstanbul'unda İdari Yapılanma

in: Capital of Cultures: İstanbul / Kültürler Başkenti İstanbul, Başar F., Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, pp.532-537, 2010

Episodes in the Encyclopedia

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.457-459, 2016

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.321-323, 2016

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.272-274, 2012

TDV İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, pp.285, 2009