Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 2008 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 1998 - 2008 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • Doktora Seminer

 • Yüksek Lisans Sonlu Grupların Gösteriliş Teorisi 2

 • Lisans Cebir 3

 • Lisans Cebir II (İ.Ö.)

 • Yüksek Lisans Representation Theory of Finite Groups II

 • Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 • Yüksek Lisans Sonlu Grupların Gösteriliş Teorisi II

 • Lisans Mesleki ingilizce (i.ö.)

 • Yüksek Lisans Representation Theory of Finite Groups I

 • Lisans Cebir II (Matematik)

 • Yüksek Lisans Sonlu Grupların Gösteriliş Teorisi I (uzaktan eğitim)

 • Lisans Cebir II (Matematik) (i.ö.)

 • Lisans Cebir III

 • Lisans Cebir III (i.ö.)

 • Lisans Lineer Cebir (Orman fakültesi)

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Soyut Matematik I

 • Lisans Soyut Matematik I (i.ö.)

 • Lisans Grup Teorisinden Seçme Konular

 • Lisans Cebir II (Matematik)

 • Lisans Grup Teorisinden Seçme Konular (Matematik)

 • Lisans Lineer Cebir (Ast. ve Uzay Bil.)

 • Yüksek Lisans Sonlu Grupların Gösteriliş Teorisi II (Yüksek Lisans)

 • Lisans Cebir II (Matematik, ikinci öğretim)

 • Lisans Grup Teorisinden Seçme Konular(Matematik, ikinci öğretim)

 • Yüksek Lisans Sonlu Grupları Gösteriliş Teorisi II (Yüksek Lisans)

 • Lisans Soyut Matematik I (Matematik)

 • Lisans Cebir III (Matematik)

 • Yüksek Lisans Sonlu Grupların Gösteriliş Teorisi I (Yüksek Lisans)

 • Lisans Lineer Cebir (Ast. ve Uzay Bil., ikinci öğretim)

 • Lisans Soyut Matematik I (Matematik, ikinci öğretim)

 • Lisans Lineer Cebir (Astronomi ve Uzay Bilimleri)

 • Lisans Cebir III (Matematik, ikinci öğretim)

 • Lisans Lineer Cebir (Mat.+Ast. ikinci öğretim)

 • Lisans Elementer Sayı Kuramı (HAYEF)

 • Lisans Cebire Giriş (HAYEF)

 • Lisans Lineer Cebir (Mat.+Ast.)

 • Yüksek Lisans Alan Eğitiminde Araştırma Projesi (Tezsiz Yüksek Lisans)

 • Lisans Lineer Cebir (Mat.+Ast. ikinci öğretim)

 • Lisans Lineer Cebir (Matematik +Astronomi ve Uzay Bilimleri)

 • Lisans Diferansiyel Denklemler (Astronomi ve Uzay Bil.)

 • Lisans Diferansiyel Denklemler (Matematik)

 • Lisans Matematik I (Mühendislik Fakültesi)

 • Lisans Matematik II (Mühendislik Fakültesi)

 • Lisans Matematik II (Orman Fakültesi)

Yönetilen Tezler