Asst. Prof.

Filiz BALOĞLU


Faculty of Economics

Department of Economics

Department of Economic Sociology

Education Information

1991 - 1997

1991 - 1997

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, İktisat, Turkey

1989 - 1991

1989 - 1991

Postgraduate

İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Kamu Yönetimi, Turkey

1984 - 1988

1984 - 1988

Undergraduate

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Sociology, Applied Sociology, Economics

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

2000 - 2018

2000 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

1997 - 2000

1997 - 2000

Research Assistant PhD

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, Department of Economics

1994 - 1997

1994 - 1997

Research Assistant

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, Department of Economics

Managerial Experience

2012 - Continues

2012 - Continues

Research Institute Director

İstanbul Üniversitesi, Metodoloji Ve Sosyoloji Araştırma Merkezi

Courses

Postgraduate

Postgraduate

İktisat Sosyolojisinin Kavramsal Temelleri

Postgraduate

Postgraduate

Kadın ve Toplum

Postgraduate

Postgraduate

Sosyolojik Açıdan Küreselleşme

Undergraduate

Undergraduate

İktisat Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyoloji

Doctorate

Doctorate

Piyasa Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Ekonomik Antropoloji

Postgraduate

Postgraduate

Seminer

Advising Theses

2015

2015

Postgraduate

Finansallaşma Sürecinde Finansal Okur-Yazarlık

BALOĞLU F.

A.Karaağaç(Student)

2006

2006

Postgraduate

Polis İntiharlarının Sosyal Yönleri

BALOĞLU F.

M.Taşdemir(Student)

2002

2002

Postgraduate

Vakıf Açısından Aile ve Eğitim

BALOĞLU F.

B.Çakan(Student)

Articles Published in Other Journals

2005

2005

Kentsel Yoksulluk:İstanbul’dan Küçük Bir Kesit

BALOĞLU F.

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, vol.33, pp.231-249, 2005 (National Refreed University Journal)

2003

2003

Economic Sociology in Turkey: A Historical Overview

BALOĞLU F.

Economic Sociology, European Electronic NEWSLETTERS, vol.5, pp.17-27, 2003 (Non-Refreed Journal)

2002

2002

Ekonomik Olaylara Sosyolojik Yaklaşım

BALOĞLU F.

İktisadın Dama Taşları, no.2, pp.116-130, 2002 (National Non-Refereed Journal)

2000

2000

İnternet’te Kaynakların Bilimsel Çalışmalarda Gösterilmesi

BALOĞLU F.

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, vol.26, pp.253-257, 2000 (National Refreed University Journal)

2000

2000

Rasyonalite ve Ekonomik Sosyoloji

BALOĞLU F.

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI, vol.26, no.563, pp.271-226, 2000 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2012

2012

An Informal Sphere: The Pirate Taxi Drivers in Istanbul

BALOĞLU F. , BALOĞLU B.

Second International Sosciological Association Forum Social Justice and Democratization, Buenos Aires, Argentina, 1 - 04 August 2012, pp.78

2010

2010

Are Contradictory Tendecies of Taxpayers Transformed into Social Rationality

BALOĞLU F. , BALOĞLU B.

International Sociological Association XVII World Congress of Sociology, Göteburg, Sweden, 11 - 17 July 2010, pp.34

2009

2009

Filenin Sultanları: Güçlenen Kadın İmajı

BALOĞLU F. , Davutoğlu A.

Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 13 - 16 September 2009, vol.4, pp.16-27

2008

2008

Family Diversity and Gender

BALOĞLU B. , BALOĞLU F.

ISA, Lizbon, Portugal, 9 - 13 September 2008, pp.22

2007

2007

Are Contradictory Tendecies of Taxpayers Transformed into Social Rationality

BALOĞLU F. , BALOĞLU B.

International Sociological Association XVII World Congress of Sociology, Göteburg, Sweden, 11 - 17 July 2007, pp.276

2007

2007

Migration and The Perspective of Families on Health

BALOĞLU B. , BALOĞLU F.

ISA, Toronto, Canada, 8 - 11 May 2007, pp.98

2006

2006

Practicing New Poverty: A Small Space from Istanbul

BALOĞLU F.

International Sociological Association XVI World Congress of Sociology, Durban, South Africa, 23 - 29 July 2006, pp.212 Sustainable Development

2002

2002

Globalization and The Potential Power of Turkish Women

BALOĞLU F.

International Sociological Association XV World Congress of Sociology, Brisbane, Australia, 7 - 13 July 2002, pp.324 Sustainable Development

1999

1999

Gönüllü Sadelik ve Türk Toplumu

BALOĞLU F.

6. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 17 October 1999 - 19 October 0199, pp.47

Books & Book Chapters

2017

2017

Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü

BALOĞLU B. , BALOĞLU F. , Erkal M.

Der Yayınları, İstanbul, 2017

2013

2013

An Essay on The Economic Philosophy of Keynes’ General Theory

BALOĞLU F. , BALOĞLU B.

in: On Keynes’General Theory, Akalın U.S., Akalın G., Editor, Canut International Publishers, Berlin, pp.27-49, 2013

2012

2012

Keynes’in Genel Teorisi’nin İktisadî Felsefesi Üzerine Bir Deneme

BALOĞLU B. , BALOĞLU F.

in: Keynes’in Genel Teori’si Üzerine, Uğur Selçuk Akalın, Ahmet İncekara ve Gülsüm Akalın , Editor, Kalkedon, İstanbul, pp.65-87, 2012

2010

2010

Toplumsal Yapı ve Verginin Sosyal Bileşenleri, Tercihli Vergi

BALOĞLU B. , BALOĞLU F.

İstanbul Ticaret Odası Yayınları, --Seçiniz--, 2010

2008

2008

Mustafa Ersen Erkal

BALOĞLU F.

in: Türkiye’de Sosyoloji: İsimler ve Eserler, Özdemir Ç., Editor, Phoneix, Ankara, pp.128-156, 2008

2007

2007

Mortgage Sisteminin Toplumsal Boyutu

BALOĞLU F. , BALOĞLU B.

in: 100 Soruda Mortgage: Ekonomik ve Sosyal Boyutu, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Baloğlu B., Yılmaz E.B. Baloğlu, F., Susam N. ve Şeker M., Editor, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, pp.34-61, 2007

1997

1997

Ansiklopedik Sosyoloji Sözlüğü

BALOĞLU B. , BALOĞLU F. , Erkal M.

Der Yayınları, İstanbul, 1997

Supported Projects

2009 - 2009

2009 - 2009

Ekonomik Krizin Toplumsal Etkileri

Project Supported by Other Official Institutions

BALOĞLU F.

2006 - 2007

2006 - 2007

İstanbul’da Halkın Yolsuzluğa Bakışı

Project Supported by Other Official Institutions

BALOĞLU F.

2004 - 2005

2004 - 2005

İstanbul’da Sosyal Doku Projeleri: İstiklal Mahallesi

Project Supported by Other Official Institutions

BALOĞLU F. (Executive)

1999 - 2000

1999 - 2000

17 Ağustos Depreminin Adapazarı ve Kocaeli İllerine Ekonomik ve Sosyal Etkileri

Project Supported by Other Official Institutions

BALOĞLU F.

Activities in Scientific Journals

2015 - 2017

2015 - 2017

Sosyoloji Konferansları

Assistant Editor

2012 - 2014

2012 - 2014

Sosyoloji Konferansları

Editor

2010 - 2012

2010 - 2012

Sosyoloji Konferansları

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2003 - Continues

2003 - Continues

International Sociological Association

Member

Scientific Refereeing

November 2018

November 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

February 2018

February 2018

İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2018

January 2018

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

November 2017

November 2017

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

National Scientific Refreed Journal

November 2016

November 2016

Sosyoloji Konferansları

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2018

2018

Kurum Kültürü Zirvesi

Attendee

İstanbul-Turkey

Jury Memberships

September-2018

September 2018

Post Graduate

TÜRKİYE’DEKİ ULUS-ÖTESİ EVLİLİKLER VE YABANCI GELİNLERİN SOSYO-PSİKOLOJİK TAHLİLİ - Üsküdar Üniiversitesi

June-2018

June 2018

Post Graduate

SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL GİRİŞİMLER İÇİN BAŞARI FAKTÖRLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE TEORİK BİR MODEL - İstanbul Üniversitesi

July-2017

July 2017

Post Graduate

İSTANBUL'DAKİ AFRİKALI KADINLARIN SOSYAL VE EKONOMİK SORUNLARI - İstanbul Üniversitesi