Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

International entrepreneurship of small firms and their export market performance

European Journal of International Management, vol.11, pp.365-382, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

International entrepreneurship of small firms and their export market performance

EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL MANAGEMENT, vol.11, pp.365-382, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier

The Relationship Between Spiritual Leadership and Issues of Spiritualit and Religiousity: A Study of Top Turkish Managers

International Journal of Business and Management, no.6, pp.136-149, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

Uluslararası Ticarette İşletmeler Arası İlişki Kalitesinin Kavramsallaştırılması ve Tekstil İhracatçıları Üzerine Bir Uygulama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.14, no.1, pp.1-24, 2019 (National Refreed University Journal)

Conceptualizing the Inter-firm Relationship Quality in International Trade and an Application on Textile Exporters

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.14, no.1, pp.1-24, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

YERLİ VE YABANCI SERMAYELİ İŞLETMELERİN KÂRLILIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE’DEKİ BÜYÜK ÜRETİCİ FİRMALAR ÖRNEĞİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.19, no.1, pp.115-127, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

KAMU KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL DEDİKODU VE İŞYERİ YALNIZLIĞINA DAİR BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.13, no.5, pp.106-119, 2017 (National Refreed University Journal)

Effects of Trust on Job Satisfaction and Mediatory Role of New Identification between Trust and Job Satisfaction in Mergers

International Journal of Managerial Studies and Research, vol.4, pp.54-67, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Inter-firm governance and relationship quality: A study on 3PL firms

Journal of Global Strategic Management, no.17, pp.29-40, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Uluslararası girişimcilik ile ihracat pazar performansı arasındaki ilişki: Türkiye'deki ihracatçı işletmeler örneği

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.65-78, 2015 (International Refereed University Journal)

The effect of competitive rivalry on internal communication in private healthcare organizations: Evidence from Istanbul, Turkey

Acta Universitatis Danubius. Œconomica, vol.10, no.1, pp.55-69, 2014 (International Refereed University Journal)

Interpersonal Trust and its Role in Organizations

International Business Research, vol.5, no.8, pp.33-39, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Contractual relations: An agency theory interpretation from a managerial point of view

China-USA Business Review, vol.9, no.1, pp.53-64, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mediator Role of Cultural Intelligence On The Relationship Between Personality Traits and Intercultural Communication Competence

International Paris Conference On Social Sciences - III, Paris, France, 15 - 17 November 2019, pp.282-289

Mediator Role of Cultural Intelligence on the Relationship Between Personality Traits and Intercultural Communication Competence

International Paris Conference on Social Sciences, Paris, France, 15 - 17 November 2019, pp.282-289

What’s in CSR for Hotel Managers? Evidence from Five Star Hotels in Istanbul

Corporate Responsibility Research Conference, Seville, Spain, 13 - 15 September 2017

International small firms’ entrepreneurship and export market performance

Taiwan International Conference on Innovation and Management, Taipei, Taiwan, 13 - 15 January 2016, vol.1, no.1, pp.45

Relationships between personality traits, cultural intelligence and intercultural communication competence

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2016, vol.235, pp.313-319 identifier

Relationship learning in buyer-supplier exchanges: A conceptual model for complex environments

12th International Strategic Management Conference (ISMC), Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2016, vol.235, pp.566-575 identifier

Planlı davranış kuramını yenilikçiliğe uyarlamak: Kavramsal bir model önerisi

İnovasyon Ekosistemleri Aracılığıyla Değer Yaratmak: Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 27 November 2015

International small ventures' entrepreneurship and export market Performance

57. Academy of International Business, Bengaluru, India, 27 - 30 June 2015, pp.61

Uluslararası girişimcilik ve ihracat pazar performansı: Türkiye'deki ihracatçı işletmeler

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Turkey, 22 - 24 May 2014, pp.895-902

Uluslararası girişimcilik ve ihracat performansı: Türkiye’deki ihracatçı işletmeler

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Turkey, 22 - 24 May 2014, pp.1-2

International entrepreneurial orientation and performance outcomes in export markets

International Conference on Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 10 - 12 May 2013, pp.1-2

Linking competitive rivalry to internal communication in private healthcare organizations

9th International Strategic Management Conference, Riga, Latvia, 27 - 29 June 2013, vol.99, pp.809-817 identifier

The relation between competitive tension and strategic innovation

8th International Strategic Management Conference, Barcelona, Spain, 21 - 23 June 2012, vol.58, pp.29-39 identifier

Books & Book Chapters

CSR in Hospitality: The Perspectives of Five-Star Hotel Managers in Istanbul

in: CORPORATE SOCİAL RESPONSİBİLİTY, Bernabe Escobar-Perez, Maria del Mar Miras-Rodriguez, Editor, NOVA Publications , Perez B., Rodriguez M., pp.47-70, 2018