Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tüketim Toplumu Bağlamında Futbolun Endüstrileşmesi: 3 Büyük Takım Taraftarı üzerinden İnceleme

UKSAD-Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.683-703, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dijital Dönüşüm ve Yazılı Basın Üzerindeki Etkileri

Journal of Turkish Studies, cilt.14, sa.7, ss.3799-3817, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'deki İletişim Fakültelerinde Eğitim ve Yaşanılan İstihdam Sorunları

TURKISH STUDIES, cilt.13, sa.18, ss.321-334, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Importance of Sports Journalism Education

Journalism and Mass Communication, sa.6, ss.661-668, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'deki Çocuk Dergilerinin Eğitimdeki İşlevi ve Önemi:Bilim Çocuk Dergisi ve Barbie Dergisi Örneği

2015 Inte International Conference on New Horizons in Education, cilt.4, ss.342-347, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

News on Children Related Education in the Turkish Printed Media

2014 Inte International Conference on New Horizons in Education, cilt.3, ss.563-568, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Turizmi

Akademi Beykoz-Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yayını, ss.99-101, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Audience Preferences For Getting News From The Sports Pages Of The Turkish Newspapers On The Internet

The Scientific Journal of Humanistic Studies, sa.7, ss.173-201, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Überblick Auf Die Schriftliche Und Elektronische Presse In Der Turkei

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.7, ss.13-31, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Televizyonun Çocuklar Üzerindeki Etkileri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.28, ss.31-44, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Günümüzde Türk Basınındaki Magazinleşme Olgusu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.29, ss.51-62, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'deki Yerel Basının İşlevi ve Önemi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.23, ss.83-88, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'deki Yazılı Spor Basınında Habercilik Anlayışı

Akademi İletişim Dergisi, sa.3, ss.32-35, 2005 (Hakemsiz Dergi)

Günümüzde Kurumsal Kimlik Olgusunun Yeri ve Önemi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.22, ss.61-66, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Turizm-Halkla İlişkiler İlişkisinin Boyutları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.77-80, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Basın Özgürlüğü Kavramının Anlamı ve Önemi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.43-47, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Basın Alanında Ombudsman Uygulaması, ss.169-175, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Halkla İlişkiler-Bankacılık Sektörü İlişkisi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.17, ss.343-348, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Başarılı Bir Siyasi Lider Olarak Atatürk

4.Boyut Dergisi, sa.8, ss.269-271, 2003 (Hakemsiz Dergi)

İletişim ve İletişim Sürecinin Yaşamımızdaki Yeri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.16, ss.185-191, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bankacılık Sektöründe Reklam Metinleri-Mesajları ve İçerikleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.14, ss.409-416, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pazarlama Halkla İlişkileri Nedir?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.13, ss.557-562, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Günümüzde Tutundurma Kavramı ve Önemi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.529-533, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kurumsal Kimliğin Tanımı ve Bankacılık Sektöründe Kurumsal Kimlik İle Halkla İlişkiler Arasındaki Etkileşim

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, sa.12, ss.793-800, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Başlıca Özellikleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.11, ss.321-326, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pazarlama Dünyası Ve Sponsorluk, Sporla Birlikte Hızla Büyüyor

İstanbul Üniversitesi Spor Dergisi, sa.4, ss.41-42, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Reklam Araçlarının Seçimi ve Önemi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.10, ss.473-476, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Günümüzde Görsel Medya İle Futbol Arasındaki İlişkinin Boyutları

İstanbul Üniversitesi Spor Dergisi, sa.3, ss.25-26, 2000 (Hakemsiz Dergi)

Manchester United Mucizesi

İstanbul Üniversitesi Spor Dergisi, sa.2, ss.28-29, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Bankacılık Sektöründe Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluğun Yeri ve Önemi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.427-433, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Basının Magazinleşmesi

çapraz bakış/Regards Croises, sa.1, ss.46-48, 1998 (Hakemsiz Dergi)

İnternet Piyasalardaki Rekabeti Şiddetlendiriyor

4.Boyut, sa.18, ss.47-48, 1997 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Engelli Bireylerin Topluma Kazandırılmasında Sporun Rolü ve Medyaya Yansımaları

DÜNDEN BUGÜNE ENGELLİLİK ENGELLİLİK ARAŞTIRMALARI KONFERANSI, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.94

Greek Image in The Turkish Printed Media

9. Uluslararası İletişim ve Kitle İletişim Araçları Konferansı, Yunanistan, 1 - 04 Mayıs 2013, cilt.1, ss.109-124

The Image of Russia In Turkish Print Media

Content, Channels And Audiences in The Millenium:Interaction And Interrelations, Rusya, 1 - 04 Ekim 2010, cilt.1, ss.301-315

3. Sayfadaki Çocuk Haberlerinin İçerik Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi

4. International Children&Communication Congress, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, cilt.1, ss.299-316

Türkiye'de En Çok Satan Çocuk Dergilerinin İçerik Açısından Değerlendirilmesi

3. International Children&Communication Congress, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, ss.443-450

he Use And The Effects of Militaristic Elements In The Turkish Printed Sports Media

6. International Symposium Communication in The Millennium, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, cilt.1, ss.213-223

Türkiye’deki Gazete Haberlerinde Çocuk

2. International Children&CommunicationCongress, Türkiye, 1 - 04 Şubat 2006, ss.571-588

Kitap & Kitap Bölümleri

Futbol Dünyasında Sponsorluğun Önemi 'Manchester United Örneği'

İletişim Çalışmaları 2019, İşman A., Özgür A.Z., Eskicumalı A., Öztunç M., Editör, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sakarya, ss.20-34, 2019

Türkiye'de Spor İle Kitle İletişim Araçlarından Televizyon Arasındaki İlişkinin Boyutları

İletişim ve Kültür, Gezgin S, Akdal T., Editör, Eğitim Yayınevi, Konya, ss.75-96, 2017

Spor Sponsorluğu

Derin Yayınları, İstanbul, 2016

Football Economy in Turkey

Football in Turkey, Demir M., Editör, Peter Lang, Frankfurt Am Main, ss.57-81, 2016

Sayısal ve Sanal Ortam Ürünlerinin Spor Programlarına Yansımaları ve Geleceğe Yönelik Beklentiler

İletişim Çalışmaları 2016, Özgür A.Z, İşman A., Editör, Burak Ofset, Sakarya, ss.141-155, 2016

Football Economy in Turkey

Football in Turkey, Demir M., Editör, Peter Lang, Frankfurt Am Main, ss.57-81, 2016

Türkiye'de ve Dünyada Ekonomi Dergiciliği

Dergicilik Üzerine, Gönenç Yapar A., Editör, Koyu Kitap, İstanbul, ss.84-101, 2013

Basın İşletmelerindeki Yönetim Fonksiyonunda Planlamanın Yeri

Türkiye'deki Basının Yapısı ve Basın İşletmeciliği, Büyükbaykal G., Editör, Kare Yayınları, İstanbul, ss.75-92, 2010

Geçmişten Günümüze Türkiye’deki Yazılı Spor Basınında Futbolun Yeri ve Önemi

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2004

Bankacılık Sektöründe Tutundurma Karmasının Yeri ve Önemi

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, 2000

Diğer Yayınlar