Asst. Prof. Müjgan DENİZ


Faculty of Economics, Department of Economics

Department of Economic Development International Economics


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics

Email: hacioglu@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 440 0000 Extension: 11420
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/3401/
Office: İktisat Fakültesi Ek Bina II, Kat: 2
Address: İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, EK Bina I, Kat 2, Beyazıt Yerleşkesi Fatih, İstanbul.

Metrics

Publication

34

Project

6

Thesis Advisory

4

Open Access

19
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2002 - 2010

2002 - 2010

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Marmara University, Institute Of European Studies, Department Of European Union Politics And International Relations (English), Turkey

1999 - 2002

1999 - 2002

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü, Turkey

1994 - 1999

1994 - 1999

Undergraduate

Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Internatıonal Relatıons, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Yükselen Piyasa Ekonomilerinin Vadeli İşlemler Piyasalarında Risk Yönetimi

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü

2002

2002

Postgraduate

Esnek Çalışma Saatleri ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İktisat Bölümü

2002

2002

Postgraduate

The Factors Influencing the Stability of the Balkans in the Context of Integration to the EU

Marmara University, Institute Of European Studies

Certificates, Courses and Trainings

2013

2013

Health Economics

Other

University of London-London School of Economics and Political Science

2000

2000

EU Social Relations and Responsibility

Other

Catholic University of Leuveen and EU Office

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, İngilizce İktisat Bölümü

2015 - 2018

2015 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, İngilizce İktisat Bölümü

Managerial Experience

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Digital Economics

Undergraduate

Undergraduate

Financial Markets and Institutions

Undergraduate

Undergraduate

Financial Markets and Institutions

Undergraduate

Undergraduate

Finansal Analiz

Undergraduate

Undergraduate

Turizm Politikası ve Planlaması

Undergraduate

Undergraduate

Turizm İşletmeciliği

Undergraduate

Undergraduate

Tutorial for Introduction to Economics-Problem Session

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Devlet Teşviklerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi

Deniz M. (Advisor)

A.DEMİREL(Student)

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

The Role of Higher Education Institutions in Regional Development: The Case of Eastern and Southeastern Anatolia

Deniz M.

I. Uluslararası Beydağı Sosyal Bilimler Konferansı, Malatya, Turkey, 20 - 22 December 2019, vol.1, pp.467-468 Sustainable Development

2019

2019

Possibilities of Using Food Waste as Fertilizer in Agriculture

Deniz M., Hiç F. Ö.

International Conference on Eurasian Economies 2019, AVEKON11, ICEE2019 Proceedings Book, ISBN: 978-605-9595-26-1, DOI: 10.36880/C11.02241, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 11 - 13 June 2019, vol.1, pp.321-323 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Akıllı Şehirler Kavramı Çerçevesinde Akıllı Destinasyonların Gelişimi ve Ölçümü: Türkiye’den Örnekler

DENİZ M.

Eurosian Conference on Languages and Social Sciences, Antalya, Turkey, 29 September - 01 October 2017, pp.108-119 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Türk Tarım Sektöründe Verimliliğin Arttırılmasında Kadın Çiftçilerin Eğitim Açığının Giderilmesinin Önemi

Hiç F. Ö., Deniz M.

2nd Eurasian Conference on Language & Social Sciences, ECLSS2017b, ECLSS 2017b, ECLSS2017b, Proceedings Book, e-printed, ISBN: 978-605-4510-84-9, DOI: 10.35578/eclss.52756, Antalya, Turkey, 29 September - 01 October 2017, vol.1, no.1, pp.328-343 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Assessment of the Relationship between the patent Applications by Researchers, Institutions and Investment in Education: Case of Turkey

DENİZ M., SÜMER K. K.

3rd International Conference on New Trends in Econometrics and Finance (ICNTEF’17 ), Helsinki, Finland, 28 - 29 April 2017, vol.1, pp.23-34 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Assessment of the Relationship Between the Patent Applications by Researchers, Institutions and Investment in Education: Case of Turkey

DENİZ M., SÜMER K. K.

3rd International Conference on New Trends in Econometrics and Finance (ICNTEF), Helsinki, Finland, 28 - 29 April 2017, pp.23-34

2016

2016

Türkiye'de Sağlık Sektörü ve Sağlık Harcamalarının Büyüme Üzerindeki Etkisinin 2000-2014 Yılları için Analizi

DENİZ M., SÜMER K. K.

International Conference on Eurosian Economies 2016 / Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2016, Kaposvar, Hungary, 29 - 31 August 2016, vol.115, pp.471-478

2015

2015

The Effects of Oil Price Volatility on Foreign Trade Revenue and National Income: A Comparative Analysis on Selected Eurasian Economies

DENİZ M., SÜMER K. K.

International Conference on Eurasian Economies, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, vol.1, no.1, pp.1

2014

2014

Role of Information Technology at University Success

DENİZ M.

International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, Varna/Albena, Bulgaria, 3 - 09 September 2014, vol.3, pp.777-784 Creative Commons License

2013

2013

TODAY’S APPLICATIONS OF PARTICIPATION BANKS: EVIDENCE FROM TURKISH ECONOMY

DENİZ M.

Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi 5, Sancak-Novi Pazar, Serbia And Montenegro, 2 - 07 June 2013, vol.1, no.99, pp.113-130 Creative Commons License Sustainable Development

2012

2012

Kobilerin Alternatif Enerji Kaynakları Kullanımı Eğiliminin Kobi Verimliliği Üzerindeki Etkisi: IMES ve Tuzla Organize Sanayi Sitesi Yerleşkesinde Bulunan Kobiler Üzerine Bir Araştırma

DENİZ M., Haykır Hobikoğlu E.

International Conference on Eurosian Economies/ Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konfereansı 2011, Almata, Kazakhstan, 11 - 13 October 2012, pp.218-224 Creative Commons License Sustainable Development

2012

2012

Cinsiyete Göre Gelişme Endeksi Çerçevesinde Kadın İstihdamının ekonomik Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

DENİZ M., Haykır Hobikoğlu E.

International Conference on Eurasian Economies 2012, Alamata, Kazakhstan, 11 - 13 October 2012, vol.1, pp.123-130 Creative Commons License Sustainable Development

2012

2012

Sürdürülebilir Kalkınma Olgusu Bağlamında Türkiye'den Bölgesel Bir Örnek: Güneydoğu Anadolu Projesi

DENİZ M.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Simferapol- Kırım, Ukraine, 28 August - 02 September 2012, vol.978-975, no.3, pp.185-196 Creative Commons License Sustainable Development

2011

2011

Türkiye'de ''Değere Bağlı Sağlık Sistemi'' Temelinde Kamu ve Özel Sektör Açısından Algılanan Hizmet Kalitesi

DENİZ M., Haykır Hobikoğlu E.

International Conference on Eurosian Economies/ Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konfereansı 2011, Bişkek, Kyrgyzstan, 12 - 14 October 2011, pp.160-166 Creative Commons License Sustainable Development

2011

2011

Kümelenme Modeli ve Politikaları Çerçevesinde Bilgi Yapılanması ve Rekabet İlişkisi

DENİZ M., Haykır Hobikoğlu E.

International Conference on Eurosian Economies/ Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konfereansı 2011, Bişkek, Kyrgyzstan, 12 - 14 October 2011, pp.232-237 Creative Commons License

2011

2011

University Education and Sustainable Economic Development

DENİZ M., Özçelebi O., Muğan Ertuğral S.

Winter Universiade Conference/Universiade Kış Konferansı,, Erzurum, Turkey, 24 - 27 January 2011, vol.1, no.105, pp.112-115 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

TRANSFORMATION OF LOCAL GOVERNMENTS IN BULGARIA IN THE HISTORICAL PROCESS: PRE- SOCIALIST, POST-SOCIALIST ERA AND THE EU MEMBERSHIP PROCESS

Deniz M.

in: ISSUES IN LOCAL GOVERNANCE IN BALKANS, Dr.Oğuz KAAN, Editor, Dobra Knjiga d.o.o., Sarajevo, pp.147-172, 2021

2021

2021

FINANCING AND SUSTAINABILITY OF HEALTH EXPENDITURES

Deniz M.

in: INTERNATIONAL STUDIES IN THE FIELD OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES-II, Dr. Öğr. Üyesi Güngör ÖZCAN, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.170-214, 2021

2020

2020

Kentleşme Sanayileşme ve Çevre

Deniz M.

in: Çevre Sosyolojisi, Oya Beklan ÇETİN, Editor, Anadolu Yayınları, Eskişehir, pp.53-74, 2020

2020

2020

Health Economics: Micro and Macro Dimensions

Deniz M.

in: Scientific Studies in the Field of Health and Sports-1, Dr.İhsan Kuyulu,Dr. Yasin Karaca, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.61-84, 2020

2012

2012

Küresel Rekabet Koşullarında Kümelenme Politikalarının Yarattığı Değer Çerçevesinde Verimli Bölge Oluşturmanın Avantajları

DENİZ M., Haykır Hobikoğlu E.

in: Türk Kültürü Araştırmaları Armağan Dizisi 04: M. Cihat Özönder Armağanı, Beşirli H., Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara, pp.53-64, 2012 Creative Commons License

Scientific Refereeing

June 2018

June 2018

Doğuş Üniversitesi Dergisi

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

20 December 2019 - 22 December 2019

20 December 2019 - 22 December 2019

Beydağı International Congress on Social Sciences and Humanities

Panelists

Malatya-Turkey

01 September 2018 - 01 September 2018

01 September 2018 - 01 September 2018

Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği

Attendee

İstanbul-Turkey

01 July 2018 - 01 July 2018

01 July 2018 - 01 July 2018

Eurosian Conferance on Language and Social sciences/ ECLSS

Attendee

Riga-Latvia

01 September 2017 - 01 September 2017

01 September 2017 - 01 September 2017

International Conference on Balkans and Near Est

Attendee

Kırklareli-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

International Conferance on New Trends in Econometrics and Finance/ICNTEF

Attendee

Helsinki-Finland

01 August 2016 - 01 August 2016

01 August 2016 - 01 August 2016

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2016

Attendee

Kaposvár-Hungary

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

International Conference on Eurasian Economies

Attendee

Kazan-Russia

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

SGEM Conferences

Attendee

Albena-Bulgaria

01 June 2013 - 01 June 2013

01 June 2013 - 01 June 2013

Balkanlarda Sosyal Bilimler Konferansı

Attendee

Podgorica-Serbia And Montenegro

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

Türk Dünyası Sosyal Bilimler Konferansı

Attendee

Simferopol-Ukraine