Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pain Chronification following knee surgery. Chronic Pain Management: Closing the Gaps & Evidence Based Data

1th World Day of Regional Anesthesia and Pain Medicine, İstanbul, Turkey, 27 January 2024

Usg ile Nöroanatomi

İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ABD Obstetrik Nöroaksiyel Kursu, İstanbul, Turkey, 13 January 2024

Periferik Sinir: İnterkostal, LFKN, Median sinir (Kts), İİ-İH sinir, Erektor Spina

Ultrasonografi Rehberli Algolojik Girişimler Kursu (Türk Algoloji Derneği), Ankara, Turkey, 09 December 2023

Kronik pelvik ağrıya algolojik yaklaşım

İstanbul Ürojinekoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 November 2023

Ağrı kimde ve neden kronikleşir?

Tark 2023, Antalya, Turkey, 04 November 2023

Ultrasound anatomy and procedures of the elbow joint, wrist and hand (Lateral-Medial epicondilit, Ulnar nerve, Median nerve)

6th IPI 2023 - Refresher Course (12. World Congress of World Institute of Pain), Antalya, Turkey, 29 - 30 October 2023

Postherpetik nevraljide algolojik girişimler: nasıl ve ne zaman yapıyorum?

Türk Nöroloji Derneği 8. Algoloji Kursu, İstanbul, Turkey, 15 October 2023

. Pain Management (in hematologic malignancies)

Ehoc 2023 hematology congress, İstanbul, Turkey, 14 October 2023

Nöropatik ağrıda invaviz seçenekler

İstanbul tıp Fakültesi nöroloji 33. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul, Turkey, 09 June 2023

SS-79: İmpar Ganglion nöroliz güvenli mi?

17. Ulusal Algoloji-Ağrı Kongresi, Antalya, Turkey, 04 May 2023

Ultrason Eşliğinde lomber Faset ve Erektör Spina Plan Bloğu

Ultra 2023: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 06 May 2023

Ultrason kursu: Lomber Bölge

17. Ulusal Algoloji-Ağrı Kongresi, Antalya, Turkey, 04 May 2023

Rejyonel anestezi sırasında sinir hasarı gelişti. Süreci nasıl yönetmeliyim?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 March 2023

Ultrasonografi kursu: Usg ile nöroaksiyel blok

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 04 March 2023

Yaşli, Multisistemik Hastaliklari Olan Komplike Hastada Tedavi Seçenekleri Neler Olabilir?

1. İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji-Nöroşirurji Günleri, İstanbul, Turkey, 06 January 2023

Model based practical applications of nerve blocks

European Headache Federation Congress 2022, Viyana, Austria, 07 December 2022

Majör abdominal cerrahide analjezi

Anestezistanbul toplantıları, İstanbul, Turkey, 11 November 2022

Model based workshop for interventional procedures

Global Migraine and Pain Summit 2022 - 6. MENA meeting – 4. Turkish African Meeting of Headache and Pain Management, Antalya, Turkey, 05 November 2022

Ultrason Eşliğinde lomber Faset Ve Geniküler Blok

Ultra 2022: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 6 May - 08 June 2022

Ultrason Eşliğinde Meraljia Parestetika

Ultra 2022: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 6 May - 08 June 2022

Canlı manken üzerinde Periferik sinir blokları (Pratik)

Ultrasonografi Rehberli Algolojik Girişimler Kursu, Ankara, Turkey, 28 May 2022

Kadavra üzerinde floroskopi rehberli Servikal bölge girişimleri (Pratik)

Algolojide Girişimsel İşlemler Kadavra Kursu, Ankara, Turkey, 27 May 2022

Ultrasonda En İyi Görüntü: Yapay Zeka mi, Manuel Ayar mi?

Ultra 2022: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 6 - 08 May 2022

Ağrının patofizyolojisi, kronik ağrı, algoloji

Fatih Sultan Mehmet EAH Eğitim programı, İstanbul, Turkey, 11 February 2022

Ultrasonografi temel prensipler

Ultrasonografi eşliğinde algolojik girişimler kursu, İstanbul, Turkey, 05 February 2022

Ultrasonografi eşliğinde Lomber girişimler

Beah Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kursları, İstanbul, Turkey, 25 December 2021

. Üst ekstremite ağrılarına algolojik yaklaşım

Baltalimanı Kemik EAH, El Cerrahisi Kliniği Seminerleri, İstanbul, Turkey, 16 December 2021

Ağrılı omuza multidisipliner yaklaşım: Girişimsel tedaviler

16. Ulusal Ağrı Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 November 2021

Sakral ağrıda algolojik uygulamalar

Türk Nöroşirurji Derneği 25. Spinal Sempozyumu, İzmir, Turkey, 28 - 31 October 2021

İğne-Prob ikilisi

Ultra 2021: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 1 - 03 October 2021

Ultrason eşliğinde GON bloğu

Ultra 2021: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 1 - 03 October 2021

Ultrason eşliğinde lomber faset, kaudal epidural

Ultra 2021: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 1 - 03 October 2021

Kronik Pelvik Ağrıda Nöromodulasyon

Nöromodulasyon Araştırma ve Eğitim Derneği Ulusal E-Sempozyumu (Nöromodulasyon Uygulamaları), Turkey, 25 - 26 June 2021

Ultrason Eşliğinde Toraks ve Batında Hangi Blokları Yapabilirim?

Anestezistanbul toplantıları, Turkey, 13 November 2020

Teorik: Sakral stimülasyon & Pratik: Spinal Kord Stimülasyonu Kadavra Uygulama / Programlama + Servikal algolojik girişimler

Türk Algoloji Derneği: Algolojide Girişimsel İşlemler Kadavra Kursu, Ankara, Turkey, 13 - 14 December 2019

Ultrasonda en iyi görüntü

Ultra 2019: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019

Lomber faset ve sakroiliyak eklem

Ultra 2019: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019

Lateral femoral kütanöz sinir

Ultra 2019: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2019

Servikal Bölge İnvaziv İşlemlerinde Komplikasyonlar

1. Genç Algologlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2019

Servikal Bölgeye Uygulanan İnvaziv İşlemlerinde Komplikasyonlar

1. Genç Algologlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2019

Servikal bölge Ultrasonografisi Pratik.

Türk Algoloji Derneği: Omuz, servikal bölge ultrasonografisi ve Ultrasonografi eşliğinde enjeksiyonlar kursu, Adana, Turkey, 13 - 14 April 2019

Ağrısı Olan Çocuk: Değerlendirme, Tedavi ve Bakım

Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC): Pediatrik Palyatif Bakım Hemşireliği Programı., İstanbul, Turkey, 20 - 22 February 2019

Nöroaksiyel bloklarda floroskopi mi yoksa Usg mi?

Anestezistanbul toplantıları, İstanbul, Turkey, 04 January 2019

Ultrasonografi eşliğinde lomber bölge enjeksiyonları

Uluslararası katılımlı 15. Algoloji (Ağrı) Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2018

Ultrasonografi eşliğinde lomber bölge enjeksiyonları.

Uluslararası katılımlı 15. Ulusal Ağrı Kongresi, Antalya, Turkey, 15 - 18 November 2018

Ağrılı Hastaya Yaklaşım: Standart reçeteler, kişiye özel yöntemler: Hangi hastaya, ne zaman?

52. Ulusal Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 11 November 2018

Ultrason Eşliğinde Kaudal Epidural

Ultra 2018: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018

Ultrason & Optimizasyon

Ultra 2018: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018

Ultrason Eşliğinde Karpal Tünel, Tarsal Tünel, Ulnar Oluk

Ultra 2018: Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018

Associations of childhood and current ADHD symptoms with pain in women with fibromyalgia: mediator role of depression and anxiety

10th International Congress on Psychopharmacology 6th International Symposium on Child and Adolescent Psychopharmacology, Antalya, Turkey, 25 - 29 April 2018

Pelvik Ağrıya Bütüncül Algolojik Yaklaşım

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2. Pelvik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 March 2018

Ultrasonografi eğitmenliği

Türk Algoloji Derneği: Ağrı tedavisinde nöromodulatif girişimsel uygulamalar (kadavra atölyesi) ve kronik ağrının tanı ve tedavisinde ultrasonografi kullanımı kursu., Ankara, Turkey, 10 - 12 November 2017

Tuzak nöropatilerinde ultrason.

Ultra 2017-Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017

Ultrasonografide görüntü optimizasyonu.

Ultra 2017-Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017

. Ultrasonografi rehberliğinde stellat gangliyon bloğu

Ultra 2017- Ultrason Eşliğinde Enjeksiyonlar, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017

Yüz ağrısında periferik sinir blokları etkinliği: retrospektif değerlendirme.

14. Ulusal Agri Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016

Malin kaynaklı ağrı hastalarının retrospektif değerlendirilmesi.

14. Ulusal Agri Kongresi 2016, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016

Alevlenme ağrısı- Tanı/Tedavi.

14. Ulusal Ağrı Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 November 2016

Ultrasound Guided Bilateral Superior Laryngeal Nerve Block for The Multidrug Resistant Superior Laryngeal Neuralgia.

8.World Institute of Pain (WIP) Congress 2016, New York, United States Of America, 20 - 23 May 2016

Ultrasound Guided Greater Occipital Nerve Block for Occipital Neuralgia.

8.World Institute of Pain (WIP) Congress 2016, New York, United States Of America, 20 - 23 May 2016

The Effect of Genicular Radiofrequency On Osteoarthritic Knee Pain.

9.European Pain Federation (EFIC) Congress 2015, Viyana, Austria, 2 - 05 September 2015

Kronik migren tanısı ve tedavi yöntemleri (Botox kullanımı)

13. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 08 June 2014

Serebral Endovasküler Girisimlerde Near Infrared Spectroscopy Kullanimi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi 47. Ulusal Kongresi "TARK 2013", Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

Emery-Dreifuss Muskuler Distrofili Olguda Anestezik Yaklasim.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi 47. Ulusal Kongresi "TARK 2013", Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

Zorunlu Oturur Posizyonda USG Esliginde Hemodializ Kateteri Yerlestirilmesi: Olgu Sunumu.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi 47. Ulusal Kongresi "TARK 2013", Antalya, Turkey, 20 November 2013

Santral venöz Katater Yerlestirilmesinde Rutin USG Kullanimi Uygulanabilir mi? Yararli mi? Gerekli mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi 47. Ulusal Kongresi (TARK 2013), Antalya, Turkey, 20 - 24 November 2013

Robotik Uroloji ve KBB Girişimlerinde Anestezi

16. İstanbul Eğitim Hastaneleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 22 December 2012

Santral venöz kataterizasyonun nadir bir komplikasyonu: Akciğer parankimine katater yerleşimi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi 28 Ekim-1 November 2009, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2009

Yoğun bakımda sedasyon uygulanmasında midazolam ile magnezyum+midazolam etkinliklerinin karşılaştırılması.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 43. Ulusal Kongresi 28 Ekim-1 November 2009, Antalya, Turkey, 28 October 2009

Retrospective Analysis of the Patients with Penetrating Thoracal Trauma.

10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery 2009, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2009

An Uncommon Disease: Stiff-Person Syndrome

17. İnternational İntensive Care Symposium 2009, İstanbul, Turkey, 8 - 09 May 2009

Takayasu arteritis olan gebede genel anestezi ile sezaryen seksiyo: olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 42. Ulusal Kongresi 2008, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2008

Books & Book Chapters

Rejyonel anestezide ekipman

in: Rejyonel anestezide akıl notları, Derya Özkan,Fatma Sarıcaoğlu, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.57-78, 2024

Sempatik Bloklar

in: Kanser Ağrısı, Mehmet Sacit Güleç,Gül Köknel Talu,Gülçin Şenel, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.215-234, 2023

Interventional Management Strategies of Pain for the Pandemic Era

in: Headache Disorders in Pandemic Conditions, Özge,A.,Uludüz,D.,Bolay,H.,Karadaş, Editor, Springer Nature, Luzern, pp.239-251, 2023

Nöroaksiyel Anestezi Uygulamaları

in: Anestezi Teknikerleri/Teknisyenleri için Temel Anestezi Uygulamaları, Sinem Sarı,Nil Kaan,Betül Kozanhan,Mehmet Akif Yazar, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.155-168, 2020

POSTOPERATİF AĞRININ KR ONİKLEŞMESİ VE REJYONAL ANESTEZİ/ANALJEZİ

in: Ulrasonografi Eşliğinde Gövde Blokları, Dr. Alper KILIÇASLAN, Dr. Emine Aysu ŞALVIZ, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.193-201, 2019

Bölüm 9 - Santral Nöroaksiyel Bloklar İçin Sakrum Ve Lumbosakral Bileşkenin Ultrasonografik Görüntülenmesi

in: Rejyonel anestezi ve Ağrı tedavisi için sonoanatomi atlası, Ö.Taylan Akkaya, Ayhan Cömert, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.203-218, 2019

Omurgada ağrı kaynakları

in: Nörolojide ayırıcı tanı kitabı, Bebek N., Orhan EK., Editor, O'tıp Kitapevi Yayınları, İstanbul, pp.1-17, 2016

Postoperatif ağrı tedavisinde intraartiküler opioid uygulamaları

in: Anesteziyoloji ve akut ağrı, Fuat Güldoğuş, Şebnem Atıcı, Mahmut Durmuş, Editor, Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği, İstanbul, pp.300-310, 2016

Artroskopi cerrahisi sonrası

in: Ortopedi anestezisi - 1, Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, Editor, Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği, İstanbul, pp.100-110, 2015

Erken Travma Cerrahisinde Anestezi öncesi Değerlendirme

in: Ortopedi anestezisi - 1, Prof. Dr. Aysun Yılmazlar, Editor, Türk Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Derneği, İstanbul, pp.200-210, 2015

Metrics

Publication

179

Citation (WoS)

87

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

85

H-Index (Scopus)

5

Citiation (TrDizin)

3

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals