Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tiyatro Metinlerinde Yer Alan Metin Dışı Sözler:Keşanlı Ali Destanı Örneği

TÜRKİYAT MECMUASI, vol.23, no.2, pp.171-186, 2013 (National Refreed University Journal)

Prof. Dr. Muharrem Ergin’in Millî Kültür ve Eğitim ile İlgili Görüşleri

İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, c.XXXIV, İstanbul 2006, s.205-210, vol.34, pp.205-210, 2006 (National Refreed University Journal)

Kirdeci Ali, Dasıtan-ı Hamame-i 'Ar'ar

İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.34, pp.177-204, 2006 (National Refreed University Journal)

Sadreddin’in Dâsıtân-ı Geyik Adlı Mesnevisi

İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.33, pp.239-282, 2005 (National Refreed University Journal)

Adlandırma Grubu

İ.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.32, pp.217-222, 2004 (National Refreed University Journal)

Sona Gelen Edatlarla Teşkil Edilen Bir Kelime Grubu: Kuvvetlendirme Grubu

İlmi Araştırmalar, vol.13, pp.175-182, 2002 (Other Refereed National Journals)

Kadı Burhaneddin Divanında Bazı Yeni Okuyuşlar

İlmi Araştırmalar, vol.9, pp.209-219, 2000 (Other Refereed National Journals)

Tabirname

TÜRKİYAT MECMUASI, vol.20, pp.415-452, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Nevayi’nin Sedd-i İskender Adlı Eserinde Tabiat Tasvirleri

Türk Dili, no.529, pp.30-47, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye Türkçesinde Türetilen Kelimelerde Kullanılan Yapım Ekleri Ve Türetilen Bu Kelimelerin Yerleşiklik Kazanma Süreçleri

ULUSLAR ARASI YAŞAYAN TÜRKÇE BİLGİ ŞÖLENİ, İstanbul, Turkey, 30 May - 01 June 2012, pp.1-5

Books & Book Chapters