Arş.Gör.

İrem KARATAŞ


İstanbul Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar