Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Evaluation of Alpha Diversity Results in the Kargı and Karpuz River Basins by SHE Analysis

Biological Diversity and Conservation, vol.14, no.2, pp.334-341, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Tarihsel süreçte İstanbul un bitki örtüsü ve bahçe kültürü

Acta Botanica, no.8, pp.33-40, 2010 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Juniperus oxycedrus f. yaltirikiana (Cupressaceae)-A New form from NW Turkey

Phytologia Balcanica, vol.14, no.1, pp.37-40, 2008 (International Refereed University Journal)

Diversity and Endemism in Turkey's Vegetation

JOURNAL OF GEOGRAPHY-COGRAFYA DERGISI, no.13, pp.27-55, 2005 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Çeşitlilik ve endemizm açısından Türkiye’ nin bitki örtüsü

Coğrafya Dergisi - Journal of Geography, no.13, pp.27-55, 2005 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Türkiye’de bitki örtüyünün müxtelifliyi haqqında

Azerbaycan Respublikası Tehsil Nazirliyi Naxçıvan Dövlet Universiteti Xeberler, pp.105-108, 2004 (Non-Refreed Journal)

Türkiye bitkilerinin isimlendirilmesinde coğrafi özelliklerin etkisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.12, pp.31-45, 2004 (National Refreed University Journal)

Ormangülleri (Rhododendron L.) ve Türkiye’ deki doğal yayılışları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.12, pp.13-29, 2004 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Yeryüzünün zoocoğrafya bölgeleri ve Türkiye’ nin yeri

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.8, pp.157-200, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Ilgaz dağları ve çevresinde doğal bitki örtüsü üzerinde insanın etkisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.7, pp.209-228, 1999 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Türkiye’ nin doğal söğütleri ve coğrafi dağılışları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.7, pp.1-24, 1999 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Ilgaz dağları ve çevresinin bitki coğrafyası I: Bitki örtüsünün coğrafi şartları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.6, pp.137-216, 1998 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Paleoklimatolojik göstergelere günümüz florasından bir örnek

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.33, pp.437-446, 1998 (National Non-Refereed Journal)

Salix myrsinifolia Salisb. (Salicaceae) - A new species for the flora of Turkey

The Karaca Arboretum Magazine, vol.4, no.2, pp.49-54, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Karasu-Tuzla çayı arasındaki sahada orman kalıntıları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.5, pp.179-224, 1997 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

“The floristic regions of Turkey and a geographical approach for Anatolian Diagonal”,

Review of the Department of Geography University of İstanbul, no.3, pp.59-91, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Göller yöresi batı kesiminde iklim özellikleri ile bitki örtüsü arasındaki ilişkiler

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.4, pp.143-215, 1996 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Göller yöresi batı kesiminde bitki toplulukları ve dağılışları

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, no.4, pp.227-264, 1996 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Plant communities and their distribution on the western part of the Lakes District

Review of the Department of Geography University of İstanbul, no.2, pp.47-72, 1995 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye' nin flora bölgeleri ve Anadolu Diagonali’ne coğrafi bir yaklaşım

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.28, pp.225-248, 1993 (National Non-Refereed Journal)

Kafkas ıhlamuru (Tilia rubra D.C. subsp. caucasica (Rupr.))’nun Türkiye'de yeni bir yayılış sahası

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.27, pp.155-158, 1992 (Other Refereed National Journals)

A new red lime (Tilia rubra D.C. subsp. caucasica (Rupr.)) dispersal area

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.27, pp.227-229, 1992 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖRÜMCEK ORMANI (KÜRTÜN) VE ÇEVRESİNDE DENDROKRONOLOJİK ANALİZLER: İLK BULGULAR - DENDROCHRONOLOGICAL ANALYSIS OF ÖRÜMCEK FOREST (KÜRTÜN) AND ITS SURROUNDINGS: PRELIMINARY FINDINGS

2. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, 17-2 Haziran 20212nd İstanbul International Geography Congress, 17-20 June 2021, İstanbul, Turkey, 17 - 20 June 2021, pp.184-186 Sustainable Development

UZUNGÖL ÇEVRESİNDE BİTKİ ÖRTÜSÜNÜN DAĞILIŞI-DISTRIBUTION OF VEGETATION IN UZUNGÖL SURROUNDING (TURKEY)

1. ULUSLARARASI İSTANBUL COĞRAFYA KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.1039-1048 Creative Commons License Sustainable Development

Botanik Bahçelerinin Küresel Dağılış Özellikleri

Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı, Düzce, Turkey, 18 - 19 April 2019 Sustainable Development

Conservation Priority Comparison of Two Major Valleys on Central Taurus Mt. via Alpha Beta Diversity Analysis

9th Biennial Conference of the International Biogeography Society, Malaga, Spain, 8 - 12 January 2019, pp.172 Sustainable Development

İklim Değişimi Senaryolarına Göre İç Batı Anadolu Bölümü'nde vejetasyon Dönemi

VIII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu_VIII. Quaternary Symposium of Turkey, İstanbul, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.141-142 Sustainable Development

Türkiye’nin Kıyı Kumulları, Bitki Örtüsü ve Önemi Coastal Dunes and Coastal Dune Vegetation in Turkey

UJES 2017-INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GEOMORPHOLOGY-Uluslararası Jeomorofoloji Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.114-121 Sustainable Development

Biodiversity and geodiversity interaction on volcanics in Kula European and UNESCO Geopark

The Biogeography of Ecology_IBS Special Meeting- Beijing May 4-8 2016, Pekin, China, 4 - 08 May 2016, pp.43 Creative Commons License

The frequency and magnitude of erosion in upper course of Akçay valley, SW Turkey: Preliminary results

International Scientific Conference on Dendrochronology Climate and Human History in the Mediterranean Basin 18-23 October 2015 Antalya Turkey, Antalya, Turkey, 18 - 23 October 2015, pp.203-204

Possible Changes in the Distribution Areas of Taxus baccata L. in Turkey, From Last Glacial Maximum to Present

1st International Yew Workshop of Turkey-22. Internationale Eibentagung der Eibenfreunde f.V.) (Management, Conservation & Culture of the Yew forest in the Euro-Siberian Forest Ecosystems-, Düzce, Turkey, 29 September - 04 October 2015

Geographical fundamentals of the plant diversity at the south of the Göksu Valley (TAŞELI Plateau) Turkey

International Biogeography Society 7th Biennial Meeting. 8– 12 January 2015, Bayreuth, Germany., Bayreuth, Germany, 8 - 12 January 2015, pp.214

Karasu dune vegetation (N Turkey), important and conservation problems

International Biogeography Society 7th Biennial Meeting. 8– 12 January 2015, Bayreuth, Germany, Bayreuth, Germany, 8 - 12 January 2015, pp.140

Coastal Dune Vegetation in Turkey: A Geographical Perspective

12th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment (MEDCOAST), Varna, Bulgaria, 6 - 10 October 2015, pp.397-405 Sustainable Development identifier identifier

Dendrochronology and Dendrogeomorphology

INTERNATIONAL WORKSHOP ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION IN THE FIELD OF PLANT BIODIVERSITY AND BIOTECHNOLOGY BETWEEN TURKEY AND GERMANY, Artvin, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.33

Geographical factors affecting the plant diversity at the south of the Göksu valley (Taşeli Plateau)

INTERNATIONAL WORKSHOP ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION IN THE FIELD OF PLANT BIODIVERSITY AND BIOTECHNOLOGY BETWEEN TURKEY AND GERMANY, Artvin, Turkey, 25 - 27 September 2014, pp.40

2014.Kentsel biyolojik çeşitlilik açısından İstanbul

İstanbul Ormanlarının Sorunları ve Çözüm Önerileri 5-6 Aralık 2013, İstanbul, Turkey, 5 - 06 November 2013, pp.87-124

Taşeli Platosunda Kurak Dönemlerin Belirlenmesi

XI. Ekoloji ve Çevre Kongresi, Samsun, Turkey, 1 - 04 October 2013, pp.213

Building a phenology network for Turkey: a progress report

Phenology 2012, Wisconsin, United States Of America, 1 - 04 September 2012, pp.18 Sustainable Development

Kentsel biyoçeşitlilik açısından bir değerlendirme: İstanbul örneği

Kentsel Ekoloji ve Yaşanabilir Kent Sempozyumu, İzmir, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.81-105 Sustainable Development

Dendrokronoloji ve coğrafyacıların Kuaterner çalışmaları açısından önemi

Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Turqua-VI, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2007, pp.116-134

Türkiye bitki örtüsünün çeşitlilik ve endemizm açısından bir değerlendirmesi

Ulusal Coğrafya Kongresi-2005 (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına), İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.73-85

Erinç’in vejetasyon coğrafyası, biyocoğrafya ve yeni yaklaşımlar üzerine

Sırrı Erinç Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2003, pp.211-217

A Forest island in steppe: Karacadağ volcano (Central Anatolian Region, Turkey)

VI. Plant Life of Southwest Asia Symposium, Turkey, 1 - 04 May 2002, pp.41 Sustainable Development

The Ilgaz mountains: the importance of vegetation and its preservation

Second International Balkan Botanical Congress, Turkey, 1 - 04 June 2001, pp.111-120 Sustainable Development

Limanların Kıyı Alanları Üzerindeki Etkilerine Bir Örnek: Filyos Limanı Projesi

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2001, pp.421-430

Distribution of vegetation in Ilgaz mountains

Second International Balkan Botanical Congress, Turkey, 1 - 04 April 2000, pp.25 Sustainable Development

Ilgaz mountains: the importance of vegetation and its preservation

Second International Balkan Botanical Congress, Turkey, 1 - 04 April 2000, pp.7 Sustainable Development

Ilgaz dağlarında bitki örtüsünün dağılışı ve bu dağılışı etkileyen coğrafi faktörler

Kasnak Meşesi ve Türkiye Florası Simpozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 1998, pp.698-718 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Wangari Maathai

in: Dünyayı Değiştiren Elli Altı Kadın- Nobel Ödüllü Kadınların Hikayesi, Şükran Köse_Eren Akçiçek, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.413-443, 2021

Dünyada Bozkırlar

in: Alıç Ağacının Gölgesinde Anadolu Bozkırları, Tuna Ekim; Mutlu Kart Gür, Editor, Türkiye İş Türkiye Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.37-57, 2019

Anadolu Bozkırları: Özellikleri ve Dağılışları

in: Alıç Ağacının Gölgesinde Anadolu Bozkırları, Tuna Ekim; Mutlu Kart Gür, Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.59-90, 2019

Ekosistem Coğrafyası

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, 2018

Populus L

in: Türkiye’nin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları, Akkemik, Ü., Editor, T.C. Orman Ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.570-575, 2018

Türkiye’nin Kıyı Kumullarında Bitki Örtüsü

in: Yasal ve Bilimsel Boyutlarıyla: Kıyı, Turoğlu H.,Yiğitbaşıoğlu H., Editor, Jeomorfoloji Derneği Yayını No 1. Anka Matbaa, İstanbul, pp.63-92, 2017 Creative Commons License Sustainable Development

İki Dirhem Bir Çekirdek-Karat ve Bitkiler_Two Dirham and a Seed-Karat and Plants

in: Kantarın Topuzu-Teraziler, Ağırlıklar, Ölçü Aletleri-The Poise of the Steelyard-Balances, Weights, Measurings Devices, Önder D., Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.79-85, 2016

Paleocoğrafya

in: Resimli Türkiye Florası Cilt I, Güner A., Ekim T., Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.49-75, 2014

Yer Şekilleri

in: Resimli Türkiye Florası Cilt 1, Güner A., Ekim T., Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.17-27, 2014

İklim

in: Resimli Türkiye Florası Cilt 1, Güner A., Ekim T, Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.105-115, 2014

Jeoloji

in: Resimli Türkiye Florası Cilt I, Güner A., Ekim T., Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.29-47, 2014

Salix L.

in: Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II, Akkemik Ü., Editor, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.472-508, 2014

Populus L.

in: Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları II, Akkemik Ü., Editor, Orman Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.463-471, 2014

Türkiyenin Bitki Çeşitliliği ve Coğrafi Açıdan Değerlendirmesi

in: Türkiyenin Doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları I, Akkemik Ü., Editor, Orman Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara, pp.28-53, 2014

Dendrokronoloji ve jeomorfoloji: Dendrojeomorfoloji

in: Prof. Dr. İlhan Kayan'a Armağan, Öner, E., Editor, Ege Üniversitesi, İzmir, pp.387-406, 2013

Dünya da ve Türkiye' de step formasyonu

in: Prof. Dr. Asaf Koçman' a Armağan, Öner, E., Editor, Ege Üniversitesi, İzmir, pp.111-131, 2013

Dendrokronoloji

in: Kuvaterner Bilimi, Kazanci, N.; Gürbüz A., Editor, Ankara Universitesi Yayınları, Ankara, pp.493-522, 2012

Moleküler biyocoğrafya: Gelişimi, kapsamı, paleobiyocoğrafya ve biyolojik çeşitlilik açısından bir değerlendirme

in: Fiziki Coğrafya Araştırmaları: Sistematik ve Bölgesel, Ekinci, D., Editor, Türk Coğrafya Kurumu., İstanbul, pp.241-266, 2011

Yenice ormanları

in: Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları, Özhatay N. , Byfield A. , Atay S., Editor, Wwf Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)., İstanbul, pp.12-13, 2003

Ilgaz Dağları

in: Türkiye’nin Önemli Bitki Alanları, "Özhatay N., Byfield A., Atay S. ", Editor, Wwf Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)., İstanbul, pp.17-19, 2003

Episodes in the Encyclopedia

Zambiya

TDV İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp.117-118, 2013

Yeni Zelanda

TDV İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp.435-437, 2012

Uganda

TDV İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi., pp.45-46, 2012

Trinidad Tobago

TDV İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi., pp.312-313, 2012

Tayland

TDV İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi., pp.189, 2011

Sudan

TDV İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi., pp.458, 2009

Sri Lanka

TDV İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi., pp.424, 2009

Orta Afrika Cumhuriyeti

TDV İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp.397, 2007

Nepal

TDV İslâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi., pp.556, 2006

Terkos Gölü

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı., pp.252-253, 1994

Doğal Yapı

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı., pp.76-79, 1994

Barajlar ve Baraj Gölleri

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı., pp.51-52., 1994

Bitki Örtüsü

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı., pp.247-249, 1994 Sustainable Development

Akarsular

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı., pp.150-152, 1993

Akıntılar

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, Türkiye Ekonomik Ve Toplumsal Tarih Vakfı., pp.157-159, 1993

Other Publications