Doç.Dr.

Mehmet GÜRLEK


Edebiyat Fakültesi

Dilbilimi Bölümü

Genel Dilbilimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2007 - 2011

2007 - 2011

Doktora

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

2004 - 2006

2004 - 2006

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

Ankara Üniversitesi, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Doktora

İbrahim bin Abdullah'ın Cerrahname (Alaim-i Cerrahin) Adlı Eseri

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

2006

2006

Yüksek Lisans

17. Yüzyılda Yapılmış Mensur Şehname Tercümesi

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Dilbilim

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakjültesi, Dilbilimi

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakjültesi, Dilbilimi

2012 - 2013

2012 - 2013

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

İstanbul Üniversitesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Diyalektoloji

Lisans

Lisans

Antropolojik Dilbilimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Osmanlıca II

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Yabancı Tıp Terimlerine Osmanlı Tıp Metinlerinden Türkçe Karşılık Örnekleri

GÜRLEK M.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.215-236, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Çokanlamlı Sözlükbirimler Üzerine bir Değerlendirme

GÜRLEK M.

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), cilt.17, ss.172-180, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Osmanlı Tıp Metinlerinde Geçen Hastalık Adları Üzerine

ÇİÇEKLER A. N. , GÜRLEK M.

TURKISH STUDIES, cilt.11/21, ss.95-112, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Osmanlı Tıp Metinlerinde Geçen Cerrahî Alet Adları Üzerine

GÜRLEK M.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.25, ss.39-49, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Türk Sözlükçülüğünde Bir Dönüm Noktası: Misalli Büyük Türkçe Sözlük

GÜRLEK M.

TURKISH STUDIES, ss.1071-1090, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Türk Dili Çalışmalarında Terim Sorunu: Bir Durum Çalışması

GÜRLEK M. , Şen M.

The Journal of Academic Social Science Studies, ss.189-200, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Öğretmen Adaylarının Türk Dilinin Sorunları Üzerine Düşünceleri: Bir Durum Çalışması

GÜRLEK M.

TURKISH STUDIES, ss.2557-2569, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

‘Alâ’im-İ Cerrâhîn’de Geçen Bitki Adları

GÜRLEK M.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, ss.123-145, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Anadoluda Yazılmış İlk Türkçe Cerrahî Yazmalara Bir Örnek: Alâ’im-İ Cerrâhîn

GÜRLEK M.

TURKISH STUDIES, ss.1423-1434, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2016

2016

Turkish Lexicography from Ottoman LExicography to Turkish Dictionaries

GÜRLEK M.

Asialex 2016, Manila, Filipinler, 1 - 03 Haziran 2016, ss.35-44

2014

2014

Çokanlamlı Sözlükbirimler Üzerine Bir Değerlendirme

GÜRLEK M.

Sözlükbilimi Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2014, ss.405-420

2014

2014

Cerrahiyetü'l-Haniye'de Geçen Türkçe Tıp Terimler

GÜRLEK M.

Milli TTürkoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 Kasım 2014, ss.440-452

2014

2014

Maveraünnehr’den Hindistan'a Babürname'de Tabiat

GÜRLEK M.

7. Uluslararası Dünya Dili Tükçe Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Ekim 2014, cilt.2, ss.243-253

2014

2014

Sözlükleşme ve Türkçe Sözlükte Sözlükbirim Olan Tamlamalar

GÜRLEK M.

Ulusal Dilbilim Kurultayı, Sakarya, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2014, ss.150-132

2013

2013

Göstergebilim Açısından Mustafa Kutlu'nun Mürid Hikayesi

GÜRLEK M. , ÇİÇEKLER A. N.

Milletlerarası Türkoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2013, ss.750-775

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Golinskaya A., GÜRLEK M.

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar Yaklaşımlar Etkinlikler, Abdullah Şahin, Editör, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.250-270, 2018

2016

2016

Türkçede Fiiller ve Çatıları

Topaloğlu A., GÜRLEK M.

Kesit Kitap Yayınevi, İstanbul, 2016

2016

2016

Alaim-i Cerrahin Cerrah-name İbrahim bin Abdullah

GÜRLEK M.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu, İstanbul, 2016

2016

2016

Sözlükbilime Giriş

GÜRLEK M. , Patat E.

Kesit Kitap Yayınevi, İstanbul, 2016

2016

2016

Ahmed bin Abdurrahman Cevher i Tıb Tıbbın Özü

GÜRLEK M.

Kesit Yayınları, İstanbul, 2016

2013

2013

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ BİBLİYOGRAFYASI

GÜRLEK M. , Erdem M. D. , Yavuz S.

Kesit Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2015

Kasım 2015

Lexicography

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2015

Şubat 2015

Turkish Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi