Assoc. Prof.Mehmet GÜRLEK


Faculty of Literature, Department of Linguistics

Department of General Linguistics


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Linguistics

Metrics

Publication

25

Project

4

Thesis Advisory

1

Education Information

2007 - 2011

2007 - 2011

Doctorate

Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Turkey

2004 - 2006

2004 - 2006

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Ankara University, Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Turkey

Dissertations

2011

2011

Doctorate

İbrahim bin Abdullah'ın Cerrahname (Alaim-i Cerrahin) Adlı Eseri

Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

2006

2006

Postgraduate

17. Yüzyılda Yapılmış Mensur Şehname Tercümesi

Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Linguistics

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Edebiyat Fakjültesi, Dilbilimi

2012 - 2013

2012 - 2013

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türkçe Eğitimi

Managerial Experience

2014 - Continues

2014 - Continues

Head of Department

İstanbul Üniversitesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Diyalektoloji

Undergraduate

Undergraduate

Antropolojik Dilbilimi

Postgraduate

Postgraduate

Osmanlıca II

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2016

2016

Çokanlamlı Sözlükbirimler Üzerine bir Değerlendirme

GÜRLEK M.

e-Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.17, pp.172-180, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Yabancı Tıp Terimlerine Osmanlı Tıp Metinlerinden Türkçe Karşılık Örnekleri

GÜRLEK M.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.4, pp.215-236, 2016 (National Refreed University Journal)

2016

2016

Osmanlı Tıp Metinlerinde Geçen Hastalık Adları Üzerine

ÇİÇEKLER A. N. , GÜRLEK M.

TURKISH STUDIES, vol.11/21, pp.95-112, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Türk Sözlükçülüğünde Bir Dönüm Noktası: Misalli Büyük Türkçe Sözlük

GÜRLEK M.

TURKISH STUDIES, pp.1071-1090, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2013

2013

Öğretmen Adaylarının Türk Dilinin Sorunları Üzerine Düşünceleri: Bir Durum Çalışması

GÜRLEK M.

TURKISH STUDIES, pp.2557-2569, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

Anadoluda Yazılmış İlk Türkçe Cerrahî Yazmalara Bir Örnek: Alâ’im-İ Cerrâhîn

GÜRLEK M.

TURKISH STUDIES, pp.1423-1434, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

2015

2015

Osmanlı Tıp Metinlerinde Geçen Cerrahî Alet Adları Üzerine

GÜRLEK M.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.25, pp.39-49, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

Türk Dili Çalışmalarında Terim Sorunu: Bir Durum Çalışması

GÜRLEK M., Şen M.

The Journal of Academic Social Science Studies, no.29, pp.189-200, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

‘Alâ’im-İ Cerrâhîn’de Geçen Bitki Adları

GÜRLEK M.

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.7, pp.123-145, 2011 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2016

2016

Turkish Lexicography from Ottoman LExicography to Turkish Dictionaries

GÜRLEK M.

Asialex 2016, Manila, Philippines, 1 - 03 June 2016, pp.35-44

2014

2014

Çokanlamlı Sözlükbirimler Üzerine Bir Değerlendirme

GÜRLEK M.

Sözlükbilimi Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 26 - 27 November 2014, pp.405-420

2014

2014

Cerrahiyetü'l-Haniye'de Geçen Türkçe Tıp Terimler

GÜRLEK M.

Milli TTürkoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 11 - 13 November 2014, pp.440-452

2014

2014

Maveraünnehr’den Hindistan'a Babürname'de Tabiat

GÜRLEK M.

7. Uluslararası Dünya Dili Tükçe Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 16 - 18 October 2014, vol.2, pp.243-253

2014

2014

Sözlükleşme ve Türkçe Sözlükte Sözlükbirim Olan Tamlamalar

GÜRLEK M.

Ulusal Dilbilim Kurultayı, Sakarya, Turkey, 8 - 09 May 2014, pp.150-132

2013

2013

Göstergebilim Açısından Mustafa Kutlu'nun Mürid Hikayesi

GÜRLEK M. , ÇİÇEKLER A. N.

Milletlerarası Türkoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, pp.750-775

Books & Book Chapters

2018

2018

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

Golinskaya A., GÜRLEK M.

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kuramlar Yaklaşımlar Etkinlikler, Abdullah Şahin, Editor, Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, pp.250-270, 2018

2016

2016

Türkçede Fiiller ve Çatıları

Topaloğlu A., GÜRLEK M.

Kesit Kitap Yayınevi, İstanbul, 2016

2016

2016

Alaim-i Cerrahin Cerrah-name İbrahim bin Abdullah

GÜRLEK M.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu, İstanbul, 2016

2016

2016

Sözlükbilime Giriş

GÜRLEK M. , Patat E.

Kesit Kitap Yayınevi, İstanbul, 2016

2016

2016

Ahmed bin Abdurrahman Cevher i Tıb Tıbbın Özü

GÜRLEK M.

Kesit Yayınları, İstanbul, 2016

2013

2013

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ BİBLİYOGRAFYASI

GÜRLEK M. , Erdem M. D. , Yavuz S.

Kesit Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013

Scientific Refereeing

November 2015

November 2015

Lexicography

Other Indexed Journal

February 2015

February 2015

Turkish Studies

Other Indexed Journal