Doç.Dr.

Murat ELMALI


Edebiyat Fakültesi

Dilbilimi Bölümü

Uygulamalı Dilbilimi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2004 - 2009

2004 - 2009

Doktora

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili , Türkiye

2002 - 2004

2002 - 2004

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

1995 - 2000

1995 - 2000

Lisans

Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Daşakarmapathaavadamala (Giriş-Transkripsiyon-Tercüme-Notlar-Dizin)

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili

2004

2004

Yüksek Lisans

Altun Yaruk'a Ait Belgeler (151-200)

Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Dili, Dilbilim

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi Bölümü

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi Bölümü

2010 - 2011

2010 - 2011

Yrd.Doç.Dr.

Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

2006 - 2010

2006 - 2010

Araştırma Görevlisi

Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Bölüm Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi

Akademi Dışı Deneyim

2011 - 2013

2011 - 2013

Diğer Kamu Kurumu, İstanbul Üniversitesi, Dilbilimi Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Eski Türkçe II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Eski Uygurca Metinler

Doktora

Doktora

Eski Türk Şiiri

Lisans

Lisans

Altayistik

Lisans

Lisans

Türk Dili Tarihi

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Türk Dilleri II

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Türk Dilleri I

Lisans

Lisans

TÜRK DİLİ TARİHİ I

Lisans

Lisans

Toplum Dilbilimi

Lisans

Lisans

Biçim Bilimi (Morfoloji)

Lisans

Lisans

Tarihsel Dilbilimi

Lisans

Lisans

Türk Dili Tarihi

Lisans

Lisans

Karşılaştırmalı Türk Dilleri 2

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Eski Uygurlarda Devlet, Adalet ve Saadet

Elmalı M.

International Journal of Old Uyghur Studies, cilt.2, sa.2, ss.153-176, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

On Borrowed Words and Word Borrowing System in Old Uighur-Chinese Borrowings in Old Uighur

Elmalı M.

Dilbilim Dergisi, cilt.34, sa.34, ss.57-71, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2020

2020

The Story Of King Chashtana In Old Uighur From The Point Of View Of Semiotics

Elmalı M.

Türk Kültürü İncelemleri Dergisi, cilt.43, sa.43, ss.401-444, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

A Silk Road Hero: King Chashtana

Elmalı M.

Acta via Serica, cilt.3, sa.2, ss.91-106, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Language Along the Silk Road Viewed from Grammatical Terms in Uigur Scripture

Elmalı M. , Zhi Min H.

Language and Translation, cilt.4, sa.4, ss.51-55, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Kutadgu Bilig’de Dil Olgusu ve Dilsel Belirlemecilik, Ankara 2014, Turkish Studies

ELMALI M.

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.9/9, ss.505-518, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

A Buddhist Story in Old Uighur Turkish: Sena-Upesena Story

ELMALI M.

International Journal of Central Asian Studies, cilt.48, ss.155-188, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Çaştanı Bey Hikayesine Ait Belgeler

ELMALI M.

İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.48, ss.47-62, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Eski Uygur Türkçesinde Üçüncü Günaha Ait Belgeler

ELMALI M.

TÜRKİYAT MECMUASI, cilt.23, sa.1, ss.53-87, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Metamorfoz

ELMALI M.

Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, cilt.4, ss.1-34, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Eski Uygurca Yalgukk(I)Ya Kelimesine Etimolojik Bir Yaklaşım

ELMALI M.

Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.7/2, ss.443-460, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Çağatay Türkçesi Üzerine Bir Bibliyografya Denemesi

ELMALI M.

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.XXXV, ss.17-106, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Bayrammırat Baymuradov, Türkmen Galalary Hakyndaky Rowatlar, Aşgabat, “Miras”

ELMALI M.

TÜRK DÜNYASI Dil ve Edebiyat Dergisi, sa.18, ss.173-177, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Nadejda Chirli, Ermeni Kıpçakça Dualar Kitabı-Algış Bitigi

ELMALI M.

Türklük Araştırmaları Dergisi;, sa.18, ss.313-317, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Melek Özyetgin, Eski Türk Vergi Terimleri

ELMALI M.

Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.263-268, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Tonyukuk Yazıtı’nda Geçen “Toruk Bukalı Semiz Bukalı” İfadesi Üzerine Göstergebilimsel Bir Bakış

Elmalı M.

Uluslararası Tonyukuk Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Aralık 2020, cilt.1, sa.27, ss.187-206

2018

2018

Bir İpek Yolu Kahramanı: Hükümdar Çaştana

ELMALI M.

Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Temmuz 2018, ss.1

2018

2018

Eski Uygur Türkçesinde Alıntı Kelimeler ve Kelime Alıntılama Sistemi Üzerine: Çince Alıntılar

ELMALI M.

International Symposium on Cultural Exchange at Both Ends of Silk Road-Language and Literature, Şanghay, Çin, 17 - 18 Mayıs 2018, ss.1

2017

2017

Eski Uygurlarda Devlet Adalet Saadet

ELMALI M.

Uluslararası Dil, Tarih ve Kültür Bağlamında Türklerde Devlet Yönetimi ve Algısı Sempozyumu, Bilecik, Türkiye, 23 - 24 Ekim 2017, ss.1

2016

2016

The Relationship between Old Turkish and Old Chinese

ELMALI M.

Geçmişten Günümüze Çince-Türkçe Dil İlişkileri Çalıştayı, Şanghay, Çin, 25 - 26 Mayıs 2016, ss.1-10

2014

2014

Dasakarmapathaavadanamala’daki Soğdça Kelimeler ve Bu Kelimelerin Kullanım Sıklığı

ELMALI M.

Milletlerarası Soğud-Türk Münasebetleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Kasım 2014

2014

2014

A Story of Silk Road: Saddanta Jataka

ELMALI M.

China and Iran: The Cultural Exchange along the Silk Road, Şanghay, Çin, 8 - 09 Kasım 2014

2013

2013

Eski Uygurca Bir Budist Hikâye Sena-Upesena Hikayesi

ELMALI M.

Korea University of International Studies, Korea- The 11th Central Asia International Scientific Conference Cultural and Economic Dimensions of The Silk Road: Past, Present and Future, Seul, Güney Kore, 11 - 12 Haziran 2013, cilt.48, ss.155-188

2013

2013

Göstergebilim Açısından Eski Uygurca Kuanşi İm Pusar

ELMALI M.

Yıldız Teknik Üniversitesi TUDES II Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2013

2012

2012

Dasakarmapathaavadanamala İsimli Eserin Eski Türkçenin Söz Varlığına Katkıları

ELMALI M.

VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 24 - 28 Eylül 2012

2011

2011

Dasakarmapathaavadanamala Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Bu Çalışmalarda Karşılaşılan Güçlükler

ELMALI M.

Şingko Şeli Tutung Anısına Uluslararası Eski Uygurca Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 3 - 05 Haziran 2011

2007

2007

Köpeklerin Kuyruklarını ve Kulaklarını Kesme Geleneği

ELMALI M.

Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 4 - 05 Nisan 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Türkçe Okuma Kitabı

Elmalı M. , Han Z., Zhang C.

Shanghai Foreing Language Education Press, Shanghai, 2020

2019

2019

Eski Uygurca Altı Dişli Fil Hikâyesi

Elmalı M.

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2019

2017

2017

Eski Uygurca Dil Bilgisi Terimleri Vibakti-Samaz

ELMALI M.

Türk Dil Kurumu, Ankara, 2017

2016

2016

Dasakarmapathaavadanamala

ELMALI M.

Türk Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2016

2015

2015

Eski Uygurca Gramer Terimleri: vibakti-samaz

ELMALI M.

Kesit Yayınları, İstanbul, 2015

2014

2014

Eski Uygurca Altı Dişli Fil Hikayesi

ELMALI M.

Dijital Yayın, İstanbul, 2014

2013

2013

Eski Uygurca Bir Budist Hikâye: Sena Upesena Hikâyesi

ELMALI M.

Arşiv Emektarlarına Armağan, Nizamettin Oğuz-İshak Keskin, Editör, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.169-179, 2013

2013

2013

Eski Uygur Türkçesi ile Yazılmıs Bir Hikâye: SARABHA-JATAKA

ELMALI M.

Yalım Kaya Bitigi Osman Fikri Sertkaya Armaganı, User Hatice Sirin, Gül Bülent, Editör, Türk Kültürünü Arastırma Enstitüsü, Ankara, ss.221-234, 2013

Diğer Yayınlar