Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Clinical and molecular features of Pompe patients: single center experience

14th International Congress of Inborn Errors of Metabolism 2021, Sydney, Australia, 21 - 24 November 2021, pp.11

Hemolitik aneminin nadir bir nedeni: İki olgu ile triozfosfat izomeraz eksikliği

43. Pediatri Günleri ve 22. Pediatri Hemşireliği Günleri Toplantısı, İstanbul, Turkey, 30 May - 02 June 2021, pp.161

Mitokondriyal Hastalıklara Bütünsel Yaklaşım: Beş Aile Örneği

14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 December 2020, pp.45

Spastik diparezi ve epilepsi ile giden arginaz eksikliği olgusu

37. PEDİATRİ GÜNLERİ VE 16. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ, Turkey, 8 - 11 April 2015, pp.199

Books & Book Chapters

ÇOCUKLARDA NE ZAMAN METABOLİK HASTALIK DÜŞÜNELİM?

in: GENEL PEDİYATRİ-PEDİYATRİNİN TEMEL TAŞLARI, FATMA OĞUZ, Editor, EMA TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.789-817, 2022

Yenidoğanda Mitokondriyal Hastalıklar: Klinik ve Tanısal Bulgular

in: Yenidoğanda Nadir ve Tanı Güçlüğü Çekilen Hastalıklar - 2021, Asuman ÇELENK ÇOBAN, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.34-39, 2021 Creative Commons License

KARACİĞER TUTULUMU İLE GİDEN GLİKOJEN DEPO HASTALIKLARI

in: Karbonhidrat Metabolizması Bozuklukları: Güncel Bir Bakış, MUSTAFA KENDİRCİ,FATİH KARDAŞ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.8-15, 2021 Creative Commons License

MİTOKONDRİYAL ve DİĞER ENERJİ METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI: MİTOKONDRİYAL SOLUNUM ZİNCİRİ BOZUKLUKLARI ve BESLENME TEDAVİSİ

in: KALITSAL METABOLİK HASTALIKLARDA BESLENME TEDAVİSİ, Eminoğlu Fatma Tuğba, Haspolat Yusuf Kenan, Çeltik Coşkun, Çarman Kürşat Bora, Akbulut Ulaş Emre, Taş Taşkın, Editor, Orient Yayınları, Ankara, pp.661-687, 2021

Covid-19 ve Doğumsal Metabolizma Hastalıkları

in: Çıocuklarda Her Yönüyle Covid-19, Demirkol Demet, Karacabey Burçin Nazlı, Karakaş Zeynep, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.259-268, 2021