Dr.Öğr.Üyesi

Mete Başar BAYPINAR


Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2013 - 2014

2013 - 2014

Post Doktora

University Of Pecs, Faculty Of Business And Economics, Regional Innovation And Entrepreneurship Research Center, Macaristan

2003 - 2010

2003 - 2010

Doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama, Türkiye

2001 - 2003

2001 - 2003

Yüksek Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlama, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Economic Globalization and Regional Inequalities in Turkey; A Spatial Analysis on Productivity Growth and Convergence

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

2003

2003

Yüksek Lisans

Türkiye'de Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde mekansal organizasyonun dönüşümü ve Edirne - Ankara aksı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Coğrafya , İktisadi Coğrafya, Bölgesel Coğrafya, Bilim, Teknoloji ve Toplum, Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2002 - 2019

2002 - 2019

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Akademik Kurul Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

2019 - 2019

2019 - 2019

Erasmus Koordinatörü

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Erasmus Koordinatörü

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ULUSLARARASI METROPOLİTEN KENT GÜNDEMİ VE AKILLI ŞEHİR PARADİGMASI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Seminer

Lisans

Lisans

Meslek Dili 2

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İleri Teknoloji Odakları ve Bölgesel Gelişme

Lisans

Lisans

Meslek Dili 1

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

European Union Policies and Spatial Development

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Research Methods and Socio-Economic Analysis

Doktora

Doktora

Science, Technology, Innovation Policy and Development

Lisans

Lisans

Proje V

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Proje 2

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Ulaşım Coğrafyası

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilim, Teknoloji, Yenilik Politikaları ve Mekansal Gelişme

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Proje 1

Lisans

Lisans

Project IV

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2020 - 2020

2020 - 2020

Akıllı Şehirler Uzmanlık Sertifika Programı

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Baypınar M. B. , Şeker M., Hepşen A. , Pehlivan E., Tekin A., Topçu Kılıç Ş., et al.

Program Geliştirmeler

2022 - Devam Ediyor

2022 - Devam Ediyor

Şehir ve Bölge Planlama Lisans Programı

Lisans

Baypınar M. B. , Beygo C. , Zülfikar H. C. , Şahin E. , Kısacık A. B.

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Büyükşehir Planlaması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans-Tezli

Beygo C. , Baypınar M. B. , Zülfikar H. C.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

The crazy project – Canal Istanbul

KUNDAK S., BAYPINAR M. B.

TEMA-JOURNAL OF LAND USE MOBILITY AND ENVIRONMENT, cilt.4, ss.53-63, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

Emerging global integration zones in the EU and Turkey's spatial integration

Erkut G., Baypinar M. B.

Studies in Regional Science, cilt.39, ss.67-88, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Akıllı Şehir İstanbul Örneği : Katılımcı ve Uzlaşmacı Süreçlerle Kentsel Bölgelerin ve Muadillerinin Kıyaslanması

Baypınar M. B. , Şeker M. , Bektaş H. , Saldanlı A.

REAL CORP SHAPING URBAN CHANGE LIVABLE CITY REGIONS FOR THE 21st CENTURY, Aachen, Almanya, 15 - 18 Eylül 2020, ss.835-845

2016

2016

Evolution of ICT and Software Industry: Crisis, Resilience and the Role of Emerging Clusters

BAYPINAR M. B.

56th European Regional Science Association Congress, Viyana, Avusturya, 23 - 26 Ağustos 2016, ss.1-14

2012

2012

Türkiye’de Bölgesel Politikalar ve Yatırım Teşvikleri

Baypınar M. B. , Albayrak A. N.

7. Coğrafya Kongresi, TUCAUM, Ankara, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2012, ss.159-170

2006

2006

Regional Integration in the Black Sea Region: The Case of Two Sisters, Istanbul and Odessa

Erkut G., BAYPINAR M. B.

46th European Regional Science Association Congress, Volos, Yunanistan, 29 Ağustos - 03 Eylül 2006, ss.1-18

2006

2006

Istanbul as Part of an Emerging EU Global Connection Zone – Prospects for Strategic Metropolitan Planning

Erkut G., BAYPINAR M. B. , Özgen C.

International Congress on “Shaping EU Regional Policy: Economic, Social and Political Pressures - Regional Studies Association and Institute for International and European Policy, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belçika, 8 - 09 Haziran 2006, ss.1-10

2003

2003

Centre – Periphery Relations Through the Trans-European Motorway in Turkey

BAYPINAR M. B.

43rd European Regional Science Association Congress, Jyvaskyla, Finlandiya, 27 - 30 Ağustos 2003, ss.1-10

2003

2003

EU Integration and the Change of Spatial Organization in Turkey

Erkut G., BAYPINAR M. B.

43rd European Regional Science Association Congress, Jyvaskyla, Finlandiya, 27 - 30 Ağustos 2003, ss.1-10

2002

2002

Planlama Eğitimi ve Mesleği’nde Ulusal ve Uluslararası İlişkiler

Özçevik Ö., BAYPINAR M. B. , Günay Z.

” 2. Planlama Kongresi, Planlama Eğitimini Yeniden Düşünmek, İstanbul, Türkiye, 7 - 08 Şubat 2002, ss.1-10

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Resilience of software clusters and Turkey's experience

BAYPINAR M. B.

RESILIENCE, CRISIS AND INNOVATION DYNAMIC, Baycan T. , Pinto H., Editör, Edward Elgar , Cheltenham, ss.307-325, 2018

2017

2017

Afet Lojistiğinin Mekansal Organizasyonu

KUNDAK S., BAYPINAR M. B. , BEYAZIT E., ÇELİK H. M. , TORUN Y., GKIKA S., et al.

Türkiye'de Mekansal ve Bölgesel Dönüşümler, Temurçin, K., Dulupçu, M., Editör, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, ss.50-60, 2017

2016

2016

Regional Growth in Turkey 1990-2000: Space, Skills, Spillovers

BAYPINAR M. B.

Lap Lambert Academic Publishing, Saarbrücken, 2016 Creative Commons License

2014

2014

Bursa Şehir Sağlık Profili

Türkoğlu H., BAYPINAR M. B.

Rota Barış Yayınları, Bursa, 2014

2007

2007

Istanbul, Odessa and regional integration in the Black Sea

Erkut G., Baypınar M. B.

Black Sea: Past, Present and Future, Erkut,G.,Mitchell,S., Editör, Oxbow Books , London, ss.91-106, 2007

Bilirkişi Raporları

2017

2017

İmar Planı hk.

ERBAŞ A. E. , Erbil T., BAYPINAR M. B.

Bölge İdare Mahkemesi, ss.15, İstanbul, 2017

2014

2014

İmar Planı hk.

AYATAÇ H., ÇIRACI H., BAYPINAR M. B.

Bölge İdare Mahkemesi, ss.15, İstanbul, 2014

Desteklenen Projeler

2018 - 2019

2018 - 2019

KOP Bölgesinde Sosyal Yapının Analiz Edilmesi Projesi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Kabakcı E. (Yürütücü) , Baypınar M. B. (Yürütücü) , Adıgüzel Y.(Yürütücü)

2013 - 2014

2013 - 2014

Bursa Şehir Sağlık Profili Araştırması

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

BAYPINAR M. B.

2011 - 2014

2011 - 2014

SEARCH : Sharing Knowledge Assets for Interregionally Cohesive Neighbourhoods

AB Çerçeve Programları Destekli Proje

BAYPINAR M. B.

Kontrata Dayalı Araştırmalar

2020 - 2020

2020 - 2020

Türkiye’de İndirim Mağazaları Potansiyellerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Araştırılması ve İndirim Mağazaları için Yer Seçimi Karar Destek Modeli Geliştirilmesi İşi

MAPTRİKS Bilişim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

Baypınar M. B. , Beygo C. , Şahin E.

2019 - 2019

2019 - 2019

Şehir Karşılaştırma Modeli Tasarlanması İşi

İSBAK İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş.

Şeker M. , Baypınar M. B. , Saldanlı A. , Bektaş H.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

TEMA Journal of Land Use, Mobility and Environment

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Urban Economists Association

Üye

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

European Regional Science Association

Üye

2002 - Devam Ediyor

2002 - Devam Ediyor

Regional Science Association International

Üye

1997 - Devam Ediyor

1997 - Devam Ediyor

TMMOB Şehir Plancıları Odası

Üye

2014 - 2018

2014 - 2018

Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi

Genel Sekreter

2014 - 2015

2014 - 2015

Regional Studies Association

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2020

Temmuz 2020

TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2019

Mart 2019

Journal of European Real Estate Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

Research Journal of Business and Management

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2014

Mart 2014

Regional Science Policy and Practice

ESCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2014

Şubat 2014

Journal of Global Analysis

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ekim 2013

Ekim 2013

TeMA Journal of Land Use, Mobility and Environment

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Review of Urban and Regional Development Studies

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2005

Şubat 2005

INTERNATIONAL REGIONAL SCIENCE REVIEW

SSCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Türkiye

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

İstanbul Teknik Üniversitesi Konut Uygulama ve Araştırma Merkezi

Ödüller

Mart 2020

Mart 2020

Olivelo – İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Mayıs 2009

Mayıs 2009

Göztepe Üstgeçit Yarışması Mansiyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Mayıs 2009

Mayıs 2009

Topkapı Üstgeçit Yarışması 1.lik Ödülü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Mayıs 2008

Mayıs 2008

Urla Yarımadası Fikir Projesi Mansiyon

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Şubat 2006

Şubat 2006

Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi Kentsel Tasarım Yarışması 1.lik Ödülü

İstanbul Büyükşehir BelediyesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Regional Helix 2019

Katılımcı

Porto-Portekiz

Burslar

2009 - 2009

2009 - 2009

PREPARE Hibe Anlaşması ID: 29619 - Marie Curie FP6-2005-Mobility-4

Avrupa Birliği Komisyonu

2008 - 2008

2008 - 2008

PREPARE Hibe Anlaşma No 29619 Marie Curie FP6-2005-Mobility-4

Avrupa Birliği Komisyonu

1995 - 1997

1995 - 1997

Tam Lisans Bursu

Vakıf

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 6

h-indeksi (WOS): 1

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Düşük Karbonlu Kentler Araştırma Grubu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey