Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of diets containing sesame oil on growth and fatty acid composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, cilt.29, ss.1318-1324, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of dietary fish oil replacement by cottonseed oil on growth performance and fatty acid composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.35, sa.3, ss.157-167, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fatty acid profiles of microdiets for marine fish in Turkey

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.33, sa.4, ss.333-343, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fatty acid composition of some commercial marine fish feeds available in Turkey

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.32, sa.3, ss.151-158, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of dietary lipids on growth and fatty acid composition in Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) juveniles

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, sa.5, ss.1101-1107, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Dietary Fish Meal Replacement by Red Lentil Meal on Growth and Amino Acid Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, cilt.34, sa.2, ss.194-203, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

A Study on Profitability Of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Farms In Marmara Region, Turkey

Journal of FisheriesSciences.com, cilt.5, ss.172-179, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinde Çalışanların Sosyo-Ekonomik Analizi

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.17-27, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Marmara Bölgesi Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal, Teknolojık ve Verimlilik Analizleri

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, cilt.23, ss.1-16, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Japon Balıklarında (Carassius sp.) Embriyolojik ve Larval Gelişmenin İncelenmesi

İstanbul Univ. Vet. Fak. Derg., cilt.32, ss.7-19, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of Seasonal Change and Different Commercial Feeds on Proximate Composition of Sea Bream (Sparus aurata)

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.6, ss.99-104, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The study of fillet quality and the growth performance of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fed with diets containing different amounts of vitamin E

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.4, ss.81-86, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Yemlerle Beslenen Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) ve Deniz Levreği (Dicentrarchus labrax)’nde Vücut Kompozisyonu

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, cilt.15, ss.47-56, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Effect of the different oil on growth performance and body composition of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W., 1792) juveniles

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, cilt.3, ss.111-116, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Balık Yağının Özellikleri ve Balık Yağı Üretimi

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi, cilt.17, ss.269-278, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aquaculture potential and fish feed production in Turkey

World Aquaculture, cilt.31, ss.52-56, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Farklı Büyütme Yeminin Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın Büyüme Performansına Etkisi

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Dergisi, cilt.11, ss.17-23, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A Study on The Trace Element Concentrations of The Rainbow Trout By Radioisotope X - Ray Fluorescence Analysis

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Fizik Dergisi, cilt.61, ss.51-59, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sağlıklı Bir Yaşam İçin Balık Yağının Önemi

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2019, ss.46

"Effects of different diets and seasonal changes on the nutritional quality in sea bream and sea bass: comparing cultured and wild fish"

"International Fisheries and Aquaculture Conference and Expo-2019", Lahor, Pakistan, 30 - 31 Ocak 2019, ss.71

Çipura ve Levrek Balıklarının Et Kalitesine Farklı Ticarı Yemlerin ve Mevsimsel Değişimlerin Etkileri

V. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Erzurum, Türkiye, 6 - 07 Eylül 2018, ss.23-24

Effects of different dietary lipid sources on fatty acid metabolism of juvenile rainbow trout

World Aquaculture Society, LACQUA16, Lima, Peru, 28 Kasım - 01 Aralık 2016, ss.326

The state of Turkish of Aquaculture

World Aquaculture Society, LACQUA16, Lima, Peru, 28 Kasım - 01 Aralık 2016, ss.24

Alternatif Yem Maddelerinin, Balık Eti Kalitesine Etkileri

IV. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, Adana, Türkiye, 1 - 02 Eylül 2016, ss.1-2

Effects of different dietary lipid sources on body fatty acid composition and gene expression of juvenile rainbow trout

World Aquaculture Society, FENACAM & LACQUA/SARA (WAS) '15, Fortaleza, Brezilya, 16 - 19 Kasım 2015, ss.60

Alternatif Bir Tür Olarak Yılan Balığı Yetiştiriciliği

II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyomu, Isparta, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2015, ss.93-94

Hayvansal Protein Atıklarının Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yemlerinde Kullanılması

III. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 4 - 05 Eylül 2014

Effect of Fish Meal Replacement by Red Lentil Meal in Diets on Growth and Whole Body Amino Acid Composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

1 st International Symposium on Aquatic Sciences and Technology, Girne, Kıbrıs (Kktc), 15 Mayıs - 17 Nisan 2014, ss.77

Balıklarda Yağ Asidi Metabolizması

Faba 2013, Balıkçılık ve Akuatik Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 30 Nisan - 01 Haziran 2013, ss.464-465

Adıyaman İli Su Ürünleri Potansiyelinin İlin Ekonomisindeki Yeri

Dördüncü Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, ss.103-115

Adıyaman İlinde Turizm ve Balıkçılık Entegrasyonunun Geliştirilmesi

Güneşe Yürümek, II. Ulusal Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010, ss.427-436

Fatty acid profile of commercial starter feeds for marine fish in Turkey

XIII International Symposium on Fish Nutrition and Feeding, Brezilya, 1 - 04 Haziran 2008, ss.255

Marmara Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı isletmelerinin Karlılıklarının İncelenmesi

XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2007, ss.99

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Başlangıç Yemleri İçin Diyet Formüllerinin Geliştirilmesi

Türkiyede Balık Yemi Üretimi Ar-Ge Proje Pazarı Platformu, Sakarya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2007, ss.10

Adıyaman İli’nin Su Ürünleri Potansiyeli ve İlin Ekonomik Kalkınmasına Etkisi

Medeniyetler Kavşağı Adıyaman Sempozyumu, Adıyaman, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2006, ss.383-403

Çipura Balığı (Sparus aurata)’nın Vücut Kompozisyonuna Farklı Ticari Yemlerin Mevsimsel Etkisi

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005, ss.140-142

Radioisotope X-Ray Fluorescence Analysis of the Trace Element Concentrations of Some Fish Sampels from East Black Sea

The 4th Int. Conference “Modern Problems of Nuclear Physics, Özbekistan, 1 - 04 Mayıs 2001, ss.206

Ağ Kafeslerde Kullanılan Yemlerin Çevreye Etkisinin Saptanmasında Uygulanan Bir Araştırma Yöntemi

Doğu Anadolu Bölgesi IV. Su Ürünleri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2000, ss.783-798

Karadeniz Bölgesi’nde Kullanılan Akuakültür Yemleri Üzerine Bir Araştırma

Su Ürünleri Sempozyumu Sinop-2000, Sinop, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2000, ss.155-164

Karadeniz Bölgesinde Akuakultur Potansiyeli ve Üretimi Etkileyen Faktörler

X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Adana, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1999, cilt.1, ss.55-66

Türkiye'de Balık Yemi Üretimi

Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Eylül 1998, ss.1030-1038

Turkish Fish Feed Industry and Recent Developments

VIII. International Symposium on Nutrition and Feeding of Fish, İspanya, 1 - 04 Haziran 1998, ss.238-239

Effect of Dietary Supplementation with Soybean Oil, Sunflower Oil or Fish Oil on the Growth of Seabass (Dicentrarchus labrax L. 1758)

Proceedings of the Workshop of the CIHEAM Network on Technology of Aquaculture in the Mediterranean (TECAM), Türkiye, 1 - 04 Ocak 1997, ss.225-233

Kitap & Kitap Bölümleri

Kültür Sazanlarının Beslenmesi

Sazan Balığı Üretim Tekniği, Metin Timur, Editör, İstanbul Üniversitesi Basım Ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, ss.97-137, 2011

Marine Fish Feed and Feeding

Marine Aquaculture in Turkey, Candan, A., Karataş, S, Küçüktaş, H., Okumuş, İ., Editör, Aktif Print Center For Research Libraries (Crl), İstanbul, ss.89-98, 2007