Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Vaginal cone therapy in patients with stress urinary incontinence

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, vol.288, no.1, pp.99-103, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Masticatory Muscle Pain and Low-Level Laser Therapy: A Double-Blind and Placebo-Controlled Study

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.57, no.1, pp.31-37, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier

Physical Therapy Modalities, Exercise and Postoperative Rehabilitation in Temporomandibular Joint Disorders

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.56, pp.15-18, 2010 (SCI-Expanded) identifier identifier

Craniocervical System, Temporomandibular Joint Disorders and Ergonomics

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.56, pp.53-56, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Juvenile rheumatoid arthritis: physical therapy and rehabilitation.

Southern medical journal, vol.98, no.2, pp.212-6, 2005 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Nadir Bir Olgu Sunumu: I Cell Sendromu

29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 March 2022, pp.372

Servikal Periferik Sinir Kılıfı Tümörü

29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 March 2022, pp.398

Nörofibramatozis Tip 1'de Dural Ektazi

29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 March 2022, pp.302

Vertigo Polikliniğine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi Demografik ve Klinik Özellikler

28. Uluslararası Katılımlı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi- Online, Turkey, 8 - 11 April 2021, pp.157-158

Joubert Sendromu

28. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi- Online, Turkey, 8 - 11 April 2021, pp.231

Antley Bixler Sendromu

28. Uluslararası Katılımlı Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi- Online, Turkey, 08 April 2021, pp.358-359

Research in a university hospital department: the department of Physical Medicine and Rehabilitation, Istanbul Faculty of Medicine, Istanbul University

22nd European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM 2020- Virtual ESPRM Congress 2020), Belgrade, Serbia, 19 - 23 September 2020

Nadir Bir Olgu Sunumu: Crisponi Sendromu

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.637

Vertigo Polikliniğine Başvuran Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.450

Vertigo Polikliniğine Başvuran Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi., Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.7

Nadir Bir Sendrom: Kamptodaktili Artropati Coxa Vara Perikardit Sendromu

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.636

Vertigolu Hastada Sık Görülen Ancak Nadiren Tanı Konulan Bir Neden: Vestibüler Migren

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.8

Omuz Sıkışma Sendromu Olan Hastalarda Ultrason Tedavisinin Ağrı ve Fonksiyonel Durum Üzerindeki Etkinliği

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.369

Omuz Sıkışma Sendromu Olan Hastalarda Ultrason Tedavisinin Ağrı ve Fonksiyonel Durum Üzerindeki Etkinliği

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

Vertigolu Hastada Sık Görülen Ancak Nadiren Tanı Konulan Bir Neden: Vestibüler Migren

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.451

Olgu Sunumu: Nadir Bir Sendrom: Kamptodaktili-Artropati-Coxa Vara-Perikardit Sendromu

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.193

Polinöropatinin Nadir Bir Sebebi: Vaskulitik Polinoropati Olgu Sunumu.

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi., Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2019, pp.131

Polinöropatinin Nadir Bir Sebebi: Vaskulitik Polinoropati Olgu Sunumu

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2019, Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2019, pp.311-312

Ankilozan Spondilitte Temporomandibular Eklem Tutulumu

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2018, BAFRA, Cyprus (Kktc), 28 March - 01 April 2018, pp.290

Ankilozan Spondilitte Posterior Longitudinal Ligament Ossifikasyonu Sonucu Oluşan Servikal Myelopati

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2018, BAFRA, Cyprus (Kktc), 28 March - 01 April 2018, pp.433-434

Urge Uriner Inkontinansı Olan Hastalarda Nörömodulasyon Tedavisinin Etkinliği

Sağlık Bilimleri Üniversitesi II.Pelvik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 March 2018, pp.21

Uriner Inkontinansı Olan Hastalarda Biofeedback ve Elektromanyetik Akımın Etkinliğinin Karşılaştırılması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi II.Pelvik Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 10 March 2018, pp.28

The effect of dizziness on balance and quality of life in elderly.

International Congress Academic Geriatrics., Antalya, Turkey, 12 - 16 April 2017, pp.1

Books & Book Chapters

Sık Görülen Metabolik Hastalıklardan Diabetes Mellitus ve Vestibüler Sisteme Olan Etkisi

in: Vertigoya Olgular Eşliğinde Multidisipliner Bakış, İBRAHİM HALİL URAL, HASAN KEREM ALPTEKİN, Editor, İstanbul Tıp Kitapevleri, pp.183-188, 2019

Other Publications