Assoc. Prof.Nilnur TANDAÇGÜNEŞ KAHRAMAN


Communication faculty, Public Relations and Publicity Department

Department of Advertising


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Advertising and Acquaint

Metrics

Publication

23

Thesis Advisory

6
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Sosyoloji, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Istanbul University, Communication Faculty, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Tüketim kültüründe ütopya: fantastik tasarım izleğindeki televizyon reklamları üzerine göstergebilimsel bir çalışma

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2003

2003

Postgraduate

çocuğun kültürel yabancılaşmasında televizyonun rolü: ilköğretimde dil algılaması üzerine bir araştırma

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sosyoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi Sertifika programı

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2019

2019

Erişkin eğitimi /

Education Management and Planning

İstanbul Enstitüsü

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Advertising and Acquaint

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

2013 - 2017

2013 - 2017

Assistant Professor

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

yan dal/ Çift ana dal komisyon bşk.

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

2018 - Continues

2018 - Continues

muafiyet komisyonu

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

2018 - 2019

2018 - 2019

mazaret kom.bşk.

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

2014 - 2019

2014 - 2019

Farabi Program Institutional Coordinator

İstanbul Üniversitesi, Communication faculty, Public Relations and Publicity Department

2017 - 2018

2017 - 2018

yan dal geçiş komisyon bşk.

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

2016 - 2018

2016 - 2018

çift ana dal /yan dal kom. bşk

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

2016 - 2018

2016 - 2018

Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

İstanbul Üniversitesi, Communication faculty, Public Relations and Publicity Department

2013 - 2017

2013 - 2017

Erasmus Program Institutional Coordinator

İstanbul Üniversitesi, Communication faculty, Public Relations and Publicity Department

2013 - 2014

2013 - 2014

Program Koordinatörü

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Kültür Sosyolojisi

Doctorate

Doctorate

Medya ve Kültürel Çalışmalar

Undergraduate

Undergraduate

Kitle İLetişim ve Tüketim

Undergraduate

Undergraduate

iletişim tarihi

Postgraduate

Postgraduate

seminer

Undergraduate

Undergraduate

mezuniyet

Undergraduate

Undergraduate

İç staj

Postgraduate

Postgraduate

s-crm

Undergraduate

Undergraduate

Kitle İletişimi ve Tüketim

Postgraduate

Postgraduate

sosyal psikolojide tüketici davranışları

Undergraduate

Undergraduate

iletişim tarihi

Postgraduate

Postgraduate

görsel iletişim tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Medya Okur yazarlığı

Undergraduate

Undergraduate

estetik

Undergraduate

Undergraduate

halkla ilişkilerde yeni iletişim teknolojileri

Undergraduate

Undergraduate

mezuniyet projesi

Undergraduate

Undergraduate

mezuniyet II

Postgraduate

Postgraduate

sosyal psikolojide tüketici davranışları

Undergraduate

Undergraduate

medya ve tüketim toplumu

Undergraduate

Undergraduate

mezuniyet I

Undergraduate

Undergraduate

reklam I

Undergraduate

Undergraduate

mezuniyt projesi

Undergraduate

Undergraduate

medya ve tüketim toplumu

Undergraduate

Undergraduate

reklamın temel ilkeleri

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2016

2016

ileri tüketim toplumunda tüketici ve reklam açısından etik algısı üzerine bir inceleme

TANDAÇGÜNEŞ N.

Atatürk İletişim Dergisi, no.10, pp.47-70, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

pazarlama iletişiminde sürdürülebilir tüketim tüketim olgusuna farklı bir bakış: ernest callenbach ve ekotpya yapıtı üzerine hermeneutik okuma çalışması

TANDAÇGÜNEŞ N.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.41, pp.103-124, 2011 (National Refreed University Journal)

2005

2005

halkla ilişkilerde teorik yaklaşımlarla uygulama ilişkisi: PR sektörünün algısına yönelik bir araştırma

TANDAÇGÜNEŞ N.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.23, pp.33-54, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Örgüt kültürü ve yönetsel paradigmadaki değişimle gelişen halkla ilişkilerin yönetsel işlevi

TANDAÇGÜNEŞ N.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.20, pp.27-58, 2004 (National Refreed University Journal)

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Gündelik Hayatta Benlik Sunumunun Dijital Oyunlar Üzerinden İncelenmesi " The Sims 4 Oyunu Örneği"

Tandaçgüneş Kahraman N. , Soydaş N.

IBAD Journal of Social Sciences, no.7, pp.235-252, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

2016

2016

Virtual flaneuse as a new consumer identity a qualitative reseach on pinterest

TANDAÇGÜNEŞ N.

ONLINE JOURNAL OF COMMUNICATION AND MEDIA TECHNOLOGIES, no.6, pp.177-196, 2016 (Journal Indexed in ESCI)

2012

2012

Roland Barthes'ı Yeniden Okumak:Tüketim Kültüründe İnisiyasyon ve alışveriş merkezleri ilişkisi

TANDAÇGÜNEŞ N.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, no.19, pp.40-62, 2012 (National Refreed University Journal)

2010

2010

Turkish Baths: Meaning Reconstructed and refilled by modern and postmodern consumption

TANDAÇGÜNEŞ N. , Celik Elmer C., jular j. s. , Celik Elmer C., jular j. s.

international journal of management cases, IJMC, no.12, pp.651-660, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2005

2005

"Agenda Setting Theory and a Research About 1 December World AIDS Week"

Tandaçgüneş N. , Yalın B. D.

Health Challeges in Millenium International Symposıum, Yeditepe University, İstanbul, Turkey, 21 - 26 August 2005, pp.882-889 Sustainable Development

0

0

An Analysis of Computer - Mediated Interpersonal Communication: ICQ chat

TANDAÇGÜNEŞ N. , Yalın D.

II. Communication in Millennium, Internatıonal Symposuım, İstanbul, Turkey, pp.33

2010

2010

Mizah Dergilerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Dişil İmajın Sunumu

Kalan Ö., Tandaçgüneş Kahraman N.

Ulusal İletişim Kongresi: Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Erzurum, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.363-375

Books & Book Chapters

2020

2020

Digital Transformation of Bourdieu's Concept of Habitus: A Study on Closed Facebook Groups for Freecycling

Tandaçgüneş Kahraman N.

in: Digital Transformation in Media & Society, Gül Akkor A.,Ertürk Y. D., Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.105-126, 2020 Creative Commons License

2018

2018

AN ALTERNATIVE HETEROTOPIA AGAINST CONSUMER CULTURE: TIME BANKING PROJECT AS A NEW PERSPECTIVE INTO THE GIFT ECONOMY IN NETWORK SOCIETY

Tandaçgüneş Kahraman N.

in: Examining cultural policies through digital communication, Doğan B.,Ünlü D., Editor, Igı Global Publications, Pennsylvania, pp.97-121, 2018

2015

2015

Yeni Medya ve Oyun Olgusunun Değişen Kültürel İşlevi: Advergaming

TANDAÇGÜNEŞ N.

in: Yeni Medya ve Reklam, Özkan A., Tandaçgüneş N., Önay B. , Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.253-281, 2015

2013

2013

Ütopya: Antikçağdan günümüze "mutluluk vaadi"

TANDAÇGÜNEŞ N.

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013

2012

2012

"Kent kültüründe modernizm ve sonrası:'Gözlemleyen Özne' olarak Flaneur'ü yeniden okumak"

TANDAÇGÜNEŞ N.

in: Flanör Düşünce: Arkaik Dönemde ve Dijital Medya Çağında Aylaklık, Köse H., Editor, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, pp.11-50, 2012

2010

2010

Kamuoyu İkna Propaganda Kavramları ile Kamu Kurumlarında Halkla ilişkilerle İlişkisi

Tandaçgüneş Kahraman N.

in: Polis ve Halkla İlişkiler , Yıldız Dilek Ertürk, Editor, Kutup Yıldızı Yayıncılık, İstanbul, pp.39-52, 2010

2006

2006

IHD ve MAZLUM-DER'in İnsan Hakları Söylemi

Tandaçgüneş Kahraman N. , Gül Ö., Yalın B. D.

in: İnsan Hakları: Gündelik bir Hayat Pratiği, Edibe Sözen Adem Ayten Murat İri, Editor, Alfa Basım Yayım, İstanbul, pp.51-71, 2006 Sustainable Development

2005

2005

Postmodernite Bağlamında Hiper - Gerçeklik ve FAntazya İmgesi: Toyota RAV4 Reklamı

TANDAÇGÜNEŞ N.

in: Reklamların İçinde/N, Çamdereli M., Morva A. D., Tandaçgüneş N., Editor, Tablet Kitabevi, Konya, pp.1, 2005

Scientific Refereeing

June 2020

June 2020

CONNECTIST: İSTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCES (ONLINE)

National Scientific Refreed Journal

April 2018

April 2018

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2017

February 2017

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2015

May 2015

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal