Assoc. Prof. Nilnur TANDAÇGÜNEŞ KAHRAMAN


Communication faculty, Public Relations and Publicity Department

Department of Advertising


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Advertising and Acquaint

Metrics

Publication

25

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Thesis Advisory

10
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sosyoloji, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Istanbul University, Communication Faculty, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Tüketim kültüründe ütopya: fantastik tasarım izleğindeki televizyon reklamları üzerine göstergebilimsel bir çalışma

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2003

2003

Postgraduate

çocuğun kültürel yabancılaşmasında televizyonun rolü: ilköğretimde dil algılaması üzerine bir araştırma

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sosyoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi Sertifika programı

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2019

2019

Erişkin eğitimi /

Education Management and Planning

İstanbul Enstitüsü

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Mass Communications and Mass Media

Advertising and Acquaint

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Communication faculty, Public Relations and Publicity Department

2013 - 2017

2013 - 2017

Assistant Professor

Istanbul University, Communication faculty, Public Relations and Publicity Department

Managerial Experience

2024 - Continues

2024 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

2018 - 2022

2018 - 2022

muafiyet komisyonu

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

2019 - 2021

2019 - 2021

yan dal/ Çift ana dal komisyon bşk.

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

2018 - 2019

2018 - 2019

mazaret kom.bşk.

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations and Publicity Department

2014 - 2019

2014 - 2019

Farabi Program Institutional Coordinator

İstanbul Üniversitesi, Communication faculty, Public Relations and Publicity Department

2017 - 2018

2017 - 2018

yan dal geçiş komisyon bşk.

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations and Publicity Department

2016 - 2018

2016 - 2018

Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

İstanbul Üniversitesi, Communication faculty, Public Relations and Publicity Department

2016 - 2018

2016 - 2018

çift ana dal /yan dal kom. bşk

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations and Publicity Department

2013 - 2017

2013 - 2017

Erasmus Program Institutional Coordinator

İstanbul Üniversitesi, Communication faculty, Public Relations and Publicity Department

2013 - 2014

2013 - 2014

Program Koordinatörü

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

Non Academic Experience

2000 - 2002

2000 - 2002

Junior Danışman

ORSA İletişim Danışmanlığı

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Kültür Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Kitle İLetişim ve Tüketim

Doctorate

Doctorate

Medya ve Kültürel Çalışmalar

Undergraduate

Undergraduate

İç staj

Undergraduate

Undergraduate

iletişim tarihi

Postgraduate

Postgraduate

s-crm

Postgraduate

Postgraduate

seminer

Undergraduate

Undergraduate

mezuniyet

Postgraduate

Postgraduate

sosyal psikolojide tüketici davranışları

Postgraduate

Postgraduate

görsel iletişim tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Medya Okur yazarlığı

Undergraduate

Undergraduate

estetik

Undergraduate

Undergraduate

halkla ilişkilerde yeni iletişim teknolojileri

Undergraduate

Undergraduate

mezuniyet projesi

Undergraduate

Undergraduate

mezuniyet II

Postgraduate

Postgraduate

sosyal psikolojide tüketici davranışları

Undergraduate

Undergraduate

medya ve tüketim toplumu

Undergraduate

Undergraduate

mezuniyet I

Undergraduate

Undergraduate

reklam I

Undergraduate

Undergraduate

mezuniyt projesi

Undergraduate

Undergraduate

medya ve tüketim toplumu

Undergraduate

Undergraduate

reklamın temel ilkeleri

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2005

2005

"Agenda Setting Theory and a Research About 1 December World AIDS Week"

Tandaçgüneş N., Yalın B. D.

Health Challeges in Millenium International Symposıum, Yeditepe University, İstanbul, Turkey, 21 - 26 August 2005, pp.882-889 Sustainable Development

2010

2010

Mizah Dergilerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Dişil İmajın Sunumu

Tandaçgüneş Kahraman N., Kalan Ö.

Ulusal İletişim Kongresi: Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Erzurum, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.363-375

2004

2004

An Analysis of Computer - Mediated Interpersonal Communication: ICQ chat

Yalın D., Tandaçgüneş Kahraman N.

II. Communication in Millennium, Internatıonal Symposuım, İstanbul, Turkey, 17 - 19 March 2004, pp.33

Books & Book Chapters

2021

2021

Reklamcılıkta Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

TANDAÇGÜNEŞ KAHRAMAN N.

in: Reklamcılığın Evrimi; Kavramlar, Süreç ve Yeni Yönelimler, Eda Erdoğan, Nesrin Tan Akbulut, Duygu Talih Akkaya, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.369-397, 2021

2021

2021

Kuşaklararası Mobil Oyun Oynama Pratikleri Üzerine Nitel Bir İnceleme

TANDAÇGÜNEŞ KAHRAMAN N., MERİÇ E., BAŞER B.

in: Oyunların Dijital Hali, özge uğurlu akbaş, özgün arda kuş, Editor, urzeni, İstanbul, pp.77-118, 2021

2020

2020

Digital Transformation of Bourdieu's Concept of Habitus: A Study on Closed Facebook Groups for Freecycling

Tandaçgüneş Kahraman N.

in: Digital Transformation in Media & Society, Gül Akkor A.,Ertürk Y. D., Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.105-126, 2020 Creative Commons License

2018

2018

AN ALTERNATIVE HETEROTOPIA AGAINST CONSUMER CULTURE: TIME BANKING PROJECT AS A NEW PERSPECTIVE INTO THE GIFT ECONOMY IN NETWORK SOCIETY

Tandaçgüneş Kahraman N.

in: Examining cultural policies through digital communication, Doğan B.,Ünlü D., Editor, Igı Global Publications, Pennsylvania, pp.97-121, 2018

2015

2015

Yeni Medya ve Oyun Olgusunun Değişen Kültürel İşlevi: Advergaming

TANDAÇGÜNEŞ N.

in: Yeni Medya ve Reklam, Abdullah Özkan, Nilnur Tandaçgüneş, Betül Doğan, Editor, Derin, İstanbul, pp.253-279, 2015

2013

2013

Ütopya: Antikçağdan günümüze "mutluluk vaadi"

TANDAÇGÜNEŞ N.

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013

2012

2012

Kent Kültüründe Modernizm ve Sonrası: ‘Gözlemleyen Özne’ Olarak Flâneur’ü Yeniden Okumak

TANDAÇGÜNEŞ N.

in: Flanör Düşünce Arkaik Dönemde ve Dijital Medya Çağında Aylaklık, Hüseyin Köse, Editor, Ayrıntı, İstanbul, pp.97-137, 2012

2010

2010

Kamuoyu, İkna, Propaganda Kavramları ile Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler İlişkisi: T.C. Emniyet Teşkilatı Örneği

TANDAÇGÜNEŞ N.

in: Polis ve Halkla İlişkiler, Yıldız Dilek Ertürk, Editor, Kutupyıldızı, İstanbul, pp.39-53, 2010

2006

2006

IHD ve MAZLUM-DER'in İnsan Hakları Söylemi

Tandaçgüneş Kahraman N., Gül Ö., Yalın B. D.

in: İnsan Hakları: Gündelik bir Hayat Pratiği, Edibe Sözen Adem Ayten Murat İri, Editor, Alfa Basım Yayım, İstanbul, pp.51-71, 2006 Sustainable Development

2005

2005

Postmodernite Bağlamında Hiper - Gerçeklik ve Fantazya İmgesi: Toyota RAV4 Reklamı

TANDAÇGÜNEŞ N.

in: Reklamların İçinde N, Mete Çamdereli, Ahsen Morva, Nilnur Tandaçgüneş, Editor, Tablet, Konya, pp.89-123, 2005

Activities in Scientific Journals

2022 - Continues

2022 - Continues

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

April 2024

April 2024

TRT Akademi

National Scientific Refreed Journal

January 2022

January 2022

CONNECTIST-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCES

Journal Indexed in ESCI

April 2021

April 2021

Selçuk İletişim

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2021

January 2021

Selçuk İletişim

Other Indexed Journal

January 2021

January 2021

CONNECTIST-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCES

Journal Indexed in ESCI

April 2018

April 2018

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2017

February 2017

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2015

May 2015

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Ekim 2022

Ekim 2022

"Prekarya ve Toplumsal Güvence"

Workshop Organization

Tandaçgüneş Kahraman N.
İstanbul, Turkey


Congress and Symposium Activities

09 April 2022 - 09 June 2024

09 April 2022 - 09 June 2024

İNGEV Act Human/ Prekarya ve Sosyal Güvence Çalıştayı

Working Group

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1