Dr.Öğr.Üyesi

Nilnur TANDAÇGÜNEŞ KAHRAMAN


İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Reklam Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Tüketim kültüründe ütopya: fantastik tasarım izleğindeki televizyon reklamları üzerine göstergebilimsel bir çalışma

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2003

2003

Yüksek Lisans

çocuğun kültürel yabancılaşmasında televizyonun rolü: ilköğretimde dil algılaması üzerine bir araştırma

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Eğiticinin Eğitimi Sertifika programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi

2019

2019

Erişkin eğitimi /

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Enstitüsü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, Reklamcılık ve Tanıtım

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

yan dal/ Çift ana dal komisyon bşk.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

muafiyet komisyonu

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

mazaret kom.bşk.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2014 - 2019

2014 - 2019

Farabi Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

2017 - 2018

2017 - 2018

yan dal geçiş komisyon bşk.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

çift ana dal /yan dal kom. bşk

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Erasmus Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

2013 - 2014

2013 - 2014

Program Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kültür Sosyolojisi

Doktora

Doktora

Medya ve Kültürel Çalışmalar

Lisans

Lisans

Kitle İLetişim ve Tüketim

Lisans

Lisans

iletişim tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

seminer

Lisans

Lisans

mezuniyet

Lisans

Lisans

İç staj

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

s-crm

Lisans

Lisans

Kitle İletişimi ve Tüketim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

sosyal psikolojide tüketici davranışları

Lisans

Lisans

iletişim tarihi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

görsel iletişim tasarımı

Lisans

Lisans

Medya Okur yazarlığı

Lisans

Lisans

estetik

Lisans

Lisans

halkla ilişkilerde yeni iletişim teknolojileri

Lisans

Lisans

mezuniyet projesi

Lisans

Lisans

mezuniyet II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

sosyal psikolojide tüketici davranışları

Lisans

Lisans

medya ve tüketim toplumu

Lisans

Lisans

mezuniyet I

Lisans

Lisans

reklam I

Lisans

Lisans

mezuniyt projesi

Lisans

Lisans

medya ve tüketim toplumu

Lisans

Lisans

reklamın temel ilkeleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Gündelik Hayatta Benlik Sunumunun Dijital Oyunlar Üzerinden İncelenmesi " The Sims 4 Oyunu Örneği"

Tandaçgüneş Kahraman N. , Soydaş N.

IBAD Journal of Social Sciences, ss.235-252, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

Virtual flaneuse as a new consumer identity a qualitative reseach on pinterest

TANDAÇGÜNEŞ N.

ONLINE JOURNAL OF COMMUNICATION AND MEDIA TECHNOLOGIES, ss.177-196, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2016

2016

ileri tüketim toplumunda tüketici ve reklam açısından etik algısı üzerine bir inceleme

TANDAÇGÜNEŞ N.

Atatürk İletişim Dergisi, ss.47-70, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Roland Barthes'ı Yeniden Okumak:Tüketim Kültüründe İnisiyasyon ve alışveriş merkezleri ilişkisi

TANDAÇGÜNEŞ N.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, ss.40-62, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Turkish Baths: Meaning Reconstructed and refilled by modern and postmodern consumption

TANDAÇGÜNEŞ N. , Celik Elmer C., jular j. s. , Celik Elmer C., jular j. s.

international journal of management cases, IJMC, no.2, ss.651-660, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

halkla ilişkilerde teorik yaklaşımlarla uygulama ilişkisi: PR sektörünün algısına yönelik bir araştırma

TANDAÇGÜNEŞ N.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.33-54, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Örgüt kültürü ve yönetsel paradigmadaki değişimle gelişen halkla ilişkilerin yönetsel işlevi

TANDAÇGÜNEŞ N.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.27-58, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

0

0

"Agenda Setting Theory and a Research About 1 December World AIDS Week"

TANDAÇGÜNEŞ N.

Health Challeges in Miilenium International Symposıum, Yeditepe University, İstanbul, Türkiye, ss.882

0

0

An Analysis of Computer - Mediated Interpersonal Communication: ICQ chat

TANDAÇGÜNEŞ N. , Yalın D.

II. Communication in Millennium, Internatıonal Symposuım, İstanbul, Türkiye, ss.33

0

0

Mizah dergilerinde toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında dişil imajın sunumu

TANDAÇGÜNEŞ N. , Gündüz Kalan Ö.

"Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu" Atatürk Üniversitesi Ulusal İletişim Kongresi, Erzurum, Türkiye, ss.115

2010

2010

Mizah Dergilerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Dişil İmajın Sunumu

Kalan Ö. , Tandaçgüneş Kahraman N.

Ulusal İletişim Kongresi: Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Erzurum, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010, ss.363-375

2010

2010

Mesaj Stratejisi Olarak Reklamda Mizahın Kullanımı: Devingen Reklam Örneği Olarak Vodafone

Kalay A. M. , Tandaçgüneş Kahraman N.

1.Ulusal İletişim Kongresi, Erzurum, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2010, ss.866-877

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Digital Transformation of Bourdieu's Concept of Habitus: A Study on Closed Facebook Groups for Freecycling

Tandaçgüneş Kahraman N.

Digital Transformation in Media & Society, Gül Akkor A.,Ertürk Y. D., Editör, Istanbul University Press, İstanbul, ss.105-126, 2020 Creative Commons License

2018

2018

AN ALTERNATIVE HETEROTOPIA AGAINST CONSUMER CULTURE: TIME BANKING PROJECT AS A NEW PERSPECTIVE INTO THE GIFT ECONOMY IN NETWORK SOCIETY

Tandaçgüneş Kahraman N.

Examining cultural policies through digital communication, Doğan B.,Ünlü D., Editör, Igı Global Publications, Pennsylvania, ss.97-121, 2018

2015

2015

Yeni Medya ve Oyun Olgusunun Değişen Kültürel İşlevi: Advergaming

TANDAÇGÜNEŞ N.

Yeni Medya ve Reklam, Özkan A., Tandaçgüneş N., Önay B. , Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.253-281, 2015

2013

2013

Ütopya: Antikçağdan günümüze "mutluluk vaadi"

TANDAÇGÜNEŞ N.

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013

2012

2012

"Kent kültüründe modernizm ve sonrası:'Gözlemleyen Özne' olarak Flaneur'ü yeniden okumak"

TANDAÇGÜNEŞ N.

Flanör Düşünce: Arkaik Dönemde ve Dijital Medya Çağında Aylaklık, Köse H., Editör, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, ss.11-50, 2012

2005

2005

Postmodernite Bağlamında Hiper - Gerçeklik ve FAntazya İmgesi: Toyota RAV4 Reklamı

TANDAÇGÜNEŞ N.

Reklamların İçinde/N, Çamdereli M., Morva A. D., Tandaçgüneş N., Editör, Tablet Kitabevi, Konya, ss.1, 2005

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2020

Haziran 2020

CONNECTIST: İSTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCES (ONLINE)

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi