Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye Çin İlişkilerinde Doğu Türkistan

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, cilt.64, ss.34-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“1949 Sonrası Hariçte Doğu Türkistan Davası ve Tayvan Yönetiminin Tutumu”

ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI, cilt.16, ss.29-62, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Efsaneden Gerçeğe Osman Batur (1899-29 Nisan 1951)

TÜRK YURDU, ss.78-83, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Uygur Davasında Çin Çözüm İstiyor mu?

Yeni Doğu Türkistan'ın Sesi Dergisi, cilt.2, ss.2-3, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Son Gelişmeler Işığında Doğu Türkistan Meselesi

Yeni Ufuklar, ss.20-22, 2015 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Tarihte Düzenlenen İlk Doğu Türkistan Kurultayı: Hicaz Kurultayı (1-5 Eylül 1954)

TÜRKİYAT MECMUASI, cilt.25, ss.143-159, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bir Dairenin Hikayesi

Yeni Doğu Türkistan'ın Sesi Dergisi, cilt.1, ss.62-65, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Son Gelişmeler Işığında Doğu Türkistan Meselesinin Tahlili

Turan İlim Fikir ve Medeniyet Dergisİ, ss.47-56, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İsa Yusuf Alptekin

Tarih Bilinci Derneği Dergisi, ss.186-190, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Osman Batur İslamoğlu

Tarih Bilinci Derneği Dergisi, ss.180-185, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İklil Kurban ve Hezeyanları

Yeni Doğu Türkistan'ın Sesi Dergisi, cilt.1, ss.36-55, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Terör Üzerinden Global Savaş ve Sözde Uygur Terör Tehdidi (1990-2011)

TÜRKİYAT MECMUASI, cilt.23, ss.65-98, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Doğu Türkistan Kazak Türklerinden Bir Portre: Hüseyin Teyci Alkenbayoğlu (1900-20 Eylül 1963)

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.1, ss.103-130, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Çile İle Geçen Bir Ömür... Arslan Alptekin

Turan İlim Fikir ve Medeniyet Dergisi, ss.3-6, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Doğu Türkistan Milli Mücadele Tarihinden Bir Portre: Osman Batur (1899-29 Nisan 1951)

Turan Akademik İlim, Fikir ve Medeniyet Dergisi, ss.59-64, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Modern İpek Yolu Coğrafyasında Uluslararası İlişkiler Bağlamında Doğu Türkistan Sorunu

Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 July 2018, ss.110-127

Türkiye-Çin İlişkilerinde Doğu Türkistan: Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri

21. Yüzyılda İslam Dünyasına Stratejik Bakış: Fırsatlar, İmkânlar, Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, Van, Türkiye, 2 - 05 May 2017, ss.111

1939 Yılındaki İsa Yusuf Alptekin in Türkiye Ziyareti ve Fuat Köprülü

Uluslararası M. Fuat Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 November 2016, ss.367-376

Osman Batur Hakkında Kaynaklar

Inertnational Scientific Conference ”Languages and Literatures of the Turkic Peoples, St.Petersburg, Rusya, 26 - 28 October 2015, ss.69

Hicret Sonrası Hariçte Doğu Türkistan Davası ve Tayvan Yönetimin Tutumu

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2014-Uygur Türkleri: Dil, Tarih ve Coğrafya, Ankara, Türkiye, 17 - 19 November 2014, ss.1-10

Guo-Min-Dang (Milliyetçi Çin) İdaresi Döneminde Doğu Türkistan Kazak Türklerinin Durumu (1911-1949)

XI. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 11 - 13 November 2014, cilt.2, ss.533-547

Kamuoyu Oluşturmada ve Strateji Geliştirmede Doğu Türkistan Vakfı'nın Rolü ve Önemi

SİVİL TOPLUM ZİRVESİ, Eskişehir, Türkiye, 11 - 13 May 2014, ss.1-10

1949 Sonrası Hariçte Doğu Türkistan Davası

Uluslararası Türkistan Kurultayı, İstanbul, Türkiye, 27 April 2014, ss.1-5

Doğu Turkistan Hakkında Tarihte Düzenlenen İlk Kurultay: Hicaz (1 Eylül 1954)

VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 September - 04 October 2013, ss.235

İSLAM DÜNYASINDA KAMUOYU OLUŞTURMANIN ÖNEMİ

China’s New Leadership: Challenges for Human Rights, Democracy and Freedom in East Turkestan, Tibet and Inner Mongolia, Cenevre, İsviçre, 11 - 13 March 2013, ss.1-7

1544 Tarihli Tapu Tahrir Defterlerine Göre Köprülü/Tito-vélés Kazası

2. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 13 - 15 May 2010, cilt.2, ss.146-159

Doğu Türkistan Milli Mücadele tarihinin Problemleri ve Uluslararası İlişkiler Bağlamında meselenin Tahlili

II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, İzmir, Türkiye, 12 - 15 April 2010, ss.1-12

Dış Destekli Pontus Faaliyetlerinin Türkiye'deki Amaç ve Hedefleri

Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyum, Giresun, Türkiye, 9 - 11 October 2008, cilt.2, ss.110-124

Kitap & Kitap Bölümleri

Emigrants/Muhacir from Xinjiang to Middle East during 1940-60s

Uyghur Immigrations from East Turkestan to Turkey between 1949 and 1954, JİN NODA, RYOSUKE ONO, Editör, Studia Culturae Islamıcae, Tokyo, ss.13-23, 2019 Creative Commons License

100 Soruda Doğu Türkistan

Rumuz Yayınları, İstanbul, 2017

Geçmişten Günümüze Türkistan Tarihinin Bilinmeyenleri

Hariçte Türkistan Davasının Dönüm Noktası: 15 Mart 1952 Tarihli Ankara Toplantısı, Mualla uydu Yücel, F. Aysel dıngıl Ilgın, Editör, Ötüken Neşriyat, İstanbul, ss.380-388, 2017 Creative Commons License

İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu

Doğu Türkistan Kazak Türkleri Arasında İlk ve Tek Kadın Vali: Hadıvan Hatice Hanım (1897-1963), Hayrunnisa Alan-Abdulvahap kara-Osman Yorulmaz, Editör, Türk Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, ss.449-464, 2015 Creative Commons License

Türk Dünyasında Sürgün ve Göç

XX. Asırda Doğu Türkistan'da Göçler, Nesrin Sarıahmetoğlu-İlyas Kemaloğlu, Editör, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı Yayını, İstanbul, ss.193-231, 2015 Creative Commons License

Türk Tarihinde Lider ve Liderlik Anlayışı

Bir Lider Olarak İsa Yusuf Alptekin (1901-17 Aralık 1995), Ali Arslan, Editör, Kitabevi, İstanbul, ss.133-141, 2014 Creative Commons License

On Yıla Sığan Efsanevi Ömür: Osman Batur Han

Doğu Türkistan Göçmenler Derneği Yayını, İstanbul, 2011

Mehmet Eröz Armağanı

Ana Hatlarıyla Doğu Türkistan Siyasi Tarihi ve İlk Çinli Genel Vali Yang Zen-xin (1912-1928) Dönemi Üzerine Bir Tetkik, Mustafa Aksoy-Doç. Dr. Osman Yorulmaz, Editör, Ötüken Neşriyat, İstanbul, ss.486-504, 2011 Creative Commons License

Şu Pontus Dedikleri

Togan Yayıncılık, İstanbul, 2009

Osmanlı Sultanları

Sultan III. Mustafa, Deniz Bank, Editör, Denizbank Kültür A.Ş. Yayını, İstanbul, ss.48, 2007

Muhteşem Süleyman’ın I. Viyana Kuşatması

Bky (Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2006

Ansiklopedide Bölümler

Diğer Yayınlar