Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pyeloplasty in Pelvic Kidney

IURES Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 May 2022 - 20 May 2023, pp.67 Creative Commons License

A Long-term Follow-up in Cystine Stone Formers

IURES Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2023, pp.39 Creative Commons License

GENİTOÜRİNER SİSTEM TÜBERKÜLOZU: İTF DENEYİMİ

6.Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.355

TÜRKİYE’DE İLK GEÇİŞ ÜROLOJİSİ POLİKLİNİĞİ DENEYİMİ

6.Ürolojik Cerrahi Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2022, pp.62-63

LAPAROSKOPİK YAŞAM ÇOCUK BAĞIŞ KOMPLİKASYONLARI VE RİSKLERİ

TRANSPLANTASYON 2022 TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XIV. KONGRESİ , Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 15 October 2022, pp.11

TRANSPLANTE BÖBREKTE VEZİKOÜRETERAL REFLÜDE ENDOSKOPİK SUBÜRETERİK ENJEKSİYON TEDAVİSİ

TRANSPLANTASYON 2022 TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XIV. KONGRESİ , Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 15 October 2022, pp.51

CANLI DONÖR NEFREKTOMİDE FLEXİBLE ÜRETEROSKOPİ İLE TAŞLARIN EX VİVO TEDAVİSİ

TRANSPLANTASYON 2022 TÜRKİYE ORGAN NAKLİ KURULUŞLARI KOORDİNASYON DERNEĞİ XIV. KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 15 October 2022, pp.80

THE ROLE OF CXCL11 AND CXCL13 GENE EXPRESSIONS ON ALLOGRAFT FUNCTION IN KIDNEY TRANSPLANT RECIPIENTS

Annual Meeting of the American-Urological-Association (AUA), Washington, Kiribati, 15 - 18 May 2020, vol.203 identifier

Konjenital Anterior Üretra Divertikülü:Olgu Sunumu

15. Türk Çocuk Üroloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.49

Posterior Üretral Valv: Erişkin Dönem Sonuçları

15. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.19

Üreterosel Tedavisinde Endoskopik İnsizyon SonrasıUzun Dönemde Sonuçlar

15. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Turkey, 29 November - 01 December 2019, pp.48

Posterior Urethral Valves: A Single Center Experience Over 20 Years.

18th Congress of the International Pediatric Nephrology Association., Venice, Italy, 17 - 21 October 2019, vol.34, pp.2192

Canlıdan renal transplantasyon yapılan pediatrik hastalarda postoperatif

Trükiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018

Kidney Transplantation following ex-vivo reconstruction of the renal artery aneurysm with an arterial patch

18th Congress of The European Society for Organ Transplantation, Barselona, Spain, 24 - 27 September 2017

Donor nefrektomi tekniğinin Alıcı Lenfatik Drenajı Üzerindeki Etkisi.

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği X. Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.25

The laparoscopic fenestration of symptomatic lymphocele occured after renal transplantation

30th World Congress of Endourology and SWL WCE 2012, İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2012

Clinical features and follow-up results of vesicoureteral reflux during childhood: analysis of 1189 cases

44 th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology, Croatia, vol.26, no.9, pp.1711-1712

Meconium periorchitis: report of two cases

27th International Congress of the International-Academy-of-Pathology, Athens, Greece, 12 - 17 October 2008, vol.53, pp.284-285 identifier

Management of non neurojenik bladder (Hinman Syndrome)

5th. Mediterranean Congress of Urology, Barcelona, Spain, 20 - 23 March 1997, vol.Abs Book, pp.391-395

Books & Book Chapters

Two-Stage Grafted Repairs in Proximal Hypospadias

in: Ürolojik Cerrahide Teknik Detaylar ve Daha İyi Cerrahi İçin Cerrahın Tavsiyeleri, Faruk Özcan, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.8-16, 2023 Creative Commons License

Çocuklarda Akut Renal Kolik Değerlendirme ve Tedavisi

in: Üriner Sistem Taş Hastalığının Tedavisi, Prof. Dr. Turhan ÇAŞKURLU,Doç. Dr. Gökhan ATIŞ, Editor, Türk Üroloji Derneği/ Turkish Association of Urology, İstanbul, pp.383-388, 2015

Metrics

Publication

111

Citation (WoS)

404

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

550

H-Index (Scopus)

12

Project

11

Thesis Advisory

6

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals