Prof.Dr.

Pınar ERASLAN YAYINOĞLU


İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Genel Gazetecilik Ana Bilim Dalı

Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır

Eğitim Bilgileri

1993 - 1998

1993 - 1998

Doktora

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın Ekonomisi Ve İşletmeciliği, Türkiye

1990 - 1993

1990 - 1993

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik, Türkiye

1986 - 1990

1986 - 1990

Lisans

Marmara Üniversitesi, Basın-Yayın Yüksekokulu, Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler, Türkiye

Yaptığı Tezler

1998

1998

Doktora

Türkiye'de Sosyo-ekonomik Göstergelerin Değişimi ve Günlük Gazete Tirajları İle İlişkisi (1970-1997)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basın Ekonomisi Ve İşletmeciliği

1993

1993

Yüksek Lisans

Kitle Kültüründe Magazin Dergilerinin İşlevi ve Türkiye Sürecine Bir Örnek: Hayat Dergisi (1956-1978)

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Gazetecilik

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

1989

1989

Enformasyon Memuru

Turizm

Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Genel Müdürlüğü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Yönetim Bilimleri, Kitle İletişimi ve Araçları, Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Tanıtım, Medya ve İletişim Sistemleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2011 - 2013

2011 - 2013

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü

2008 - 2011

2008 - 2011

Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2006 - 2008

2006 - 2008

Yrd.Doç.Dr.

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

1999 - 2005

1999 - 2005

Yrd.Doç.Dr.

Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

1998 - 1999

1998 - 1999

Araştırma Görevlisi Dr.

Maltepe Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

1992 - 1998

1992 - 1998

Araştırma Görevlisi

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik

Yönetimsel Görevler

2011 - 2013

2011 - 2013

Dekan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2011 - 2011

2011 - 2011

Bölüm Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2009 - 2011

2009 - 2011

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2007 - 2011

2007 - 2011

Bölüm Başkan Yardımcısı

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

2008 - 2009

2008 - 2009

Dekan Yardımcısı

Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi

Yönetilen Tezler

2009

2009

Yüksek Lisans

Kurumsal Marka Algılaması Üzerine Bir Araştırma

ERASLAN YAYINOĞLU P.

P.Yüzbaşıoğlu(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

Exploring 'Old Media' Among European Residents in A Cosmopolitan County of Turkey: The Case of Alanya

ERASLAN YAYINOĞLU P.

AJIT-e, cilt.2, sa.2, ss.25-34, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Bütünleşik Marka İletişimi; Temeller, Stratejiler, Uygulamalar ve T- Box Örneği

ERASLAN YAYINOĞLU P.

İleti-ş-im, sa.5, ss.125-155, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Yerel Yönetim Kuruluşlarında Halkla İlişkiler İşlevi ve Yeni Yaklaşımlar

ERASLAN YAYINOĞLU P.

Selçuk İletişim, cilt.3, ss.41-52, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Halkla ilişkilerde Araştırma ve Saha Araştırmalarının Yürütülmesi

ERASLAN YAYINOĞLU P.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.199-222, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Bir Yerel Yönetim Kuruluşunda Halkla İlişkiler Örgütlenmesi ve Yönetimi

ERASLAN YAYINOĞLU P.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sa.23, ss.195-212, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Sosyo- Ekonomik Değişim Sürecinde Türkiye’deki Günlük Gazete Satışlarının Durumu Üzerine Bir İnceleme

ERASLAN YAYINOĞLU P.

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.173-193, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Gazetelerde Modern İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Sabah Gazetesi Örneği

ERASLAN YAYINOĞLU P.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.51-61, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Kitle Toplumunun Kültürel Yapısı ve Günümüzün Açıklama Biçimi Olarak Magazin Söylemi

ERASLAN YAYINOĞLU P.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.139-156, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Gazetecilik Mesleğindeki Değişim ve 21. Yüzyılda Gazetecilik

ERASLAN YAYINOĞLU P.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, ss.221-234, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2014

2014

Visual Semiotic Analysis of Animal Rights and Welfare Organizations’ Advertisement Campaigns

ERASLAN YAYINOĞLU P. , TEREK ÜNAL G., ÇALIŞKAN G.

The 2014 Asian Congress for Media and Communication, International Conference Hong Kong, Hong Kong, Çin, 13 - 15 Kasım 2014, cilt.1, ss.55-58

2010

2010

The Inside Stories of the Way to Design a Corporate Website in Local Governments: The Case of Kocaeli Boroughs

ERASLAN YAYINOĞLU P.

2n International Conference on e-Goverment and e-Governance, Antalya, Türkiye, 11 - 12 Mart 2010, cilt.1, ss.149-158

2009

2009

Building Ethical Corporations Through Public Relations Perspective: Corporate Community Involvement Programmes and The Case of IBM”

ERASLAN YAYINOĞLU P.

1st International Conference on Public Relations (Yakın Doğu Ü. İletişim F. ve Akdeniz Ü. İletişim F.), Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 15 - 17 Nisan 2009, cilt.1, ss.47-57

2006

2006

Call Center As A Channel in Corporate Communication: Analyzing From the Perspective of Impression Management Through A Case Study

ERASLAN YAYINOĞLU P.

2nd International Conference on Business, Management and Economics - ICBME, İzmir, Türkiye, 15 - 18 Haziran 2006, cilt.1, no.1, ss.1-14

2005

2005

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Uygulamalarına Bir Örnek: Kentin Görsel Kimliğinin Tasarlanması ve Güzel Beyoğlu Projesi

ERASLAN YAYINOĞLU P.

III.Kültür Araştırmaları Sempozyumu: Kimlik ve Kültür (Türkiye Kültür Araştırmaları Grubu ve Koç Stratejik Araştırmalar Merkezi), İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Haziran 2005, cilt.1, ss.1-6

2004

2004

Halkla İlişkiler Yönetiminde Araştırma ve Etik Değerler Sorunu

ERASLAN YAYINOĞLU P.

International Conference in Communication and Media Studies, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 5 - 07 Mayıs 2004, cilt.1, ss.1-7

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Conducting Applied Research: Methodology, Ethics and Real-life Examples

ERASLAN YAYINOĞLU P. , Efremov L., Divjak M.

Linking Business and Communication – From A Sparkle to A Flame, Gole P.A., Editör, Doba Business School, Maribor, ss.155-180, 2018

2018

2018

Achieving Business Expectations From Soft Skills in the Fields of Innovative Management, Leadership and Communication

Gole P. A. , Andonov D., Okay A., Ritonija N., Trajkoska Z., ERASLAN YAYINOĞLU P. , et al.

Linking Business and Communication – From A Sparkle to A Flame, Gole P.A., Editör, Doba Business School, Maribor, ss.181-204, 2018

2010

2010

Markalaşan Kentler ve Bütünleşik Marka İletişimi Uygulamaları

ERASLAN YAYINOĞLU P.

Halkla İlişkiler Yönetiminde Güncel Konular, Gürel T., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, ss.1-40, 2010

2007

2007

Halkla İlişkiler Yönetiminde Araştırma ve Etik Sorumluluk

ERASLAN YAYINOĞLU P.

Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler, Sayımer İ., Eraslan Yayınoğlu P., Editör, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstan, ss.145-171, 2007

2005

2005

Halkla İlişkilerde Araştırma

ERASLAN YAYINOĞLU P.

Birsen Yayınevi, İstanbul, 2005

Bilirkişi Raporları

2014

2014

Müflis Medya Grubu (Number 1 FM) Marka Değeri Tespiti

ERASLAN YAYINOĞLU P. , TEREK ÜNAL G., KALAY A.

İstanbul 19. İcra Hukuk Mahkemesi, ss.6, İstanbul, 2014

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2010 - 2011

2010 - 2011

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi KİLAD

Editör

2007 - 2009

2007 - 2009

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi KİLAD

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

İletişim Araştırmaları Derneği

ÜyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2014

2014

The 2014 Asian Congress for Media and Communication

Katılımcı

Kowloon-Hong Kong

2005

2005

İnsan Bilimleri ve Felsefenin Kavşağında Teknik ve Teknoloji

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2005

2005

Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

Jüri Üyelikleri

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunması - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temmuz-2016

Temmuz 2016

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunması - İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yayıncılık Etkinlikleri

2015 - 2016

2015 - 2016

Belgesel Film

ERASLAN YAYINOĞLU P.

1999 - 1999

1999 - 1999

TV Programı

ERASLAN YAYINOĞLU P.

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

e-PROFMAN Erasmus+ KA2

e-profman.eu

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey