Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çeviri Üretim Ağlarında Aracıların Rolü

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, ss.36-43, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Position of the translator as an agent in website localization: The case of Turkey

Journal of Language and Linguistic Studies, cilt.13, ss.510-525, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Bulut tabanlı bir çeviri yönetim sisteminin çevirmenler açısından avantaj ve dezavantajları üzerine bir değerlendirme

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.69-88, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Translation Memory Tools for Avoiding Context Deficiency

İ.Ü. Çeviribilim Dergisi, no.3, ss.117-142, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Knowledge Management in the Information Age: Benefits and Challenges of Using Podcasting as an Educational Tool

Journal of Information, Intelligence and Knowledge, cilt.3, no.1, ss.1-13, 2011 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çeviride Başvurulan Biçem Kılavuzları

IV. Yıldız Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 December 2017, ss.29

Use of Cloud-Based Translation Management Systems in Translation Education

IDEAL 2015, Amasya, Türkiye, 5 - 07 November 2015, cilt.16, no.1, ss.43-46 Creative Commons License

Yerelleştirme'nin Tanımı

I. Uluslararası Çeviribilim ve Terimbilim Kurultayı, Kırıkkale, Türkiye, 20 - 21 October 2011, ss.57-66

An Attempt to Assess Reiss and Vermeer’s ‘A General Theory of Translation

Graduate Conference: New Research in Translation and Interpreting Studies, Tarrafona, İspanya, 12 - 14 May 2011, ss.1

Yeni Nesil Mobil Öğrenme Aracı: Podcast

Akademik Bilişim '10, XII. Akademik Bilişim Konferansı, Muğla, Türkiye, 10 - 12 February 2010, ss.795-800

The Role of Translator’s Information Technologies Competence in International Dialogue

International Translation Colloquium: Translation in All Its Aspects with Focus on International Dialogue, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 October 2009, ss.1-2

Kitap & Kitap Bölümleri

Çeviri Kitabı

Çevirmenlikle Tanısma Süreci: Çeviri Stajı, Karabacak F., Editör, Universal Dil Hizmetleri Ve Yayıncılık İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kültür A.S., İstanbul, ss.93-98, 2015 Creative Commons License

Turgay Kurultay’a Bir Armağan: Çeviribilimden Kesitler

Modernizmden Postmodernizme Teknik Çeviri, Eruz S., Şan F., Editör, Multilingual, İstanbul, ss.301-307, 2012

Diğer Yayınlar