Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Value-Based Communication during Covid-19 Pandemic: A Study on the Twitter Messages of Turkish Ministry of Health

Athens Journal of Mass Media and Communications, vol.7, no.1, pp.23-44, 2021 (International Refereed University Journal)

Discussions of Turkish Women Parliamentarians on Women’s Issues Twitter Accounts Review

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.8, no.2, pp.91-98, 2018 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

The Use of Internet as a Means of Communication in Local Governments and the Comparison of Two Different Cities Istanbul-Vienna

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.8, no.2, pp.135-154, 2018 (International Refereed University Journal)

THE IMPORTANCE OF INTERNATIONAL DISTANCE LEARNING FOR THE DEVELOPMENT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

8h INTE ITICAM IDEC - 2017 ProceedingsBook, vol.3, pp.726-745, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Migration Management and Local Governance in turkey Social Integration policies for Syriai Refugee

Journal of Strategic Research in Social Science (JoSReSS), vol.7, no.2, pp.153-176, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

International E-learning as an Emerging Cultural Diplomacy Practice

Jurnal of Current Researches on Social Sciences (JoCReSS), vol.7, pp.347-362, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Making Sense of PR as Culture policy

Journalism and Mass Communication, no.6, pp.632-639, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Establishing Value Oriented Social and Cultura Policies

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.15, no.1, pp.155-161, 2015 (International Refereed University Journal)

THE IDENTITY OF PUBLIC RELATIONS EDUCATION: AN ASSESSMENT ON COMMUNICATION FACULTIES IN TURKEY AND IN BALTIC COUNTRIES

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.47, pp.1-17, 2014 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Doktorlara Yönelik İzlenim Oluşumu: Yazılı Medyada Doktorlara Yönelik Olulan Söylem

İÜ İletişim Fakültesi Yayınları, vol.40, no.40, pp.100-120, 2011 (National Refreed University Journal)

Reading the Reltionship regarding two paradigms

Journal of Public Administration and Policy Research, vol.3, no.2, pp.34-42, 2011 (International Refereed University Journal)

Analysing The Behavioral Tendencies And Image Perceptions Of Doctors In Context With The Structured Discourse In Print Media

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.40, pp.101-122, 2011 (Journal Indexed in ESCI) identifier

READING THE RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNANCE AND PUBLIC RELATIONS REGARDING TWO PARADIGMS

MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, vol.17, no.17, pp.183-200, 2010 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Ideological Formation In Turkish Newspapers: An Analysis Of The News About The Headscarf Issue

Journal Of Arab and Muslim Media Research, vol.2, no.3, pp.223-239, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Media Groups and Their Market Shares in Turkey During Globalizations

Media and Global Divides IAMCR World Congress, vol.1, pp.20-25, 2008 (International Refereed University Journal)

THE IMAGE OF TURKEY FOR THE TURKISH IMMIGRANTS FROM BULGARIA

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.33, pp.103-120, 2008 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Reklamın Toplumsal Değer Yapılanmasına Etkisi

İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.3, pp.113-132, 2005 (National Refreed University Journal)

Adoption of ;National Identity in Metropolises: A Study in İstanbul

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi, vol.4, no.1, pp.171-127, 2005 (International Refereed University Journal)

Küresel Halkla İlişkiler ve Kamusal Alan

İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, vol.23, no.23, pp.179-186, 2005 (National Refreed University Journal)

Yönetsel Gizliliğin Etik Açıdan Sorgulanması

İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, vol.22, no.22, pp.137-142, 2005 (National Refreed University Journal)

Tüketimle Edinilen Yanılsanmış Seçkinlik

İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.21, pp.155-160, 2005 (National Refreed University Journal)

Fallacious Elitism Gained Through Consumption

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.21, pp.155-160, 2005 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Examination of Esoteric Management From Ethical Perspective

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.22, pp.137-142, 2005 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Global public Relations and Public Sphere

ISTANBUL UNIVERSITESI ILETISIM FAKULTESI DERGISI, no.23, pp.179-185, 2005 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Küreselleşme ideolojisinin etki alanında halkla ilişkilerin rolü

İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, vol.20, no.20, pp.171-180, 2004 (National Refreed University Journal)

Eğitim alanında oluşturulan çalışma gruplarının etkileşim ve gelişim süreci üzerinde eğitimcinin rolü

İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.19, pp.361-372, 2004 (National Refreed University Journal)

Şükran Soner; Atatürk İlkeleri Kalıplar HAlinde Dondurulmuş Değildir.

Cumhuriyetimizin 80. yılı, vol.2, no.10, pp.1-10, 2003 (National Non-Refereed Journal)

OSmanlı Kamusal Alanında Rumların Sosyo-Ekonomik Durumu

İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, vol.18, no.18, pp.355-370, 2003 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Tüketime Güdülen Aklın Rasyonalite Yitirimi

İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.17, pp.331-342, 2003 (National Refreed University Journal)

Kamuoyunun Bireylerin Yabancılaşmasına Etkisi

İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, vol.16, no.16, pp.431-444, 2003 (National Refreed University Journal)

Medyada Fikir İşçilerinin Yok Oluşu

İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.15, pp.471-482, 2002 (National Refreed University Journal)

Çarpıtılmış Gerçekler ve İmajinasyonlar

İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.13, pp.513-522, 2002 (National Refreed University Journal)

Halkla İlişkiler Çalışmalarının Kamu Kurumlarındaki Yabancılaşma Üzerine Etkileri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.12, pp.801-812, 2002 (National Refreed University Journal)

Volkwagen Reklam Görüntülerinin Çözümlenmesi

İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.15, pp.501-519, 2002 (National Refreed University Journal)

Etkili Liderlik ve Etkin Katılımcılığın Toplam Kalite Yönetiminin Başarısındaki Önemi

İÜ İletişim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.14, pp.397-407, 2002 (National Refreed University Journal)

Marka İmajı Araştırması

Marketing Türkiye, vol.1, no.10, pp.32-42, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Halkla İlişkilerde Çalışanların İş Doyumunu Sağlama ve Verim Arttırma

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.12, no.12, pp.435-441, 1999 (National Refreed University Journal)

Psikolojik Yabancılaşmanın Etkilerini Azaltmada Toplam Kalite Yönetimi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.8, pp.227-234, 1998 (National Refreed University Journal)

Gerçek Hayaller

Toplum, İletişim, Kültür Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-10, 1997 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kurumsal Vatandaşlığın Oluşumunda Duygusal Zekanın İşlevi

International Emotional Intelligence and Communication Symposium, İzmir, Turkey, pp.827

Çocukların Toplumsallaşmaları Üzerinde Reklamların Etkisi

2. Uluslararası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul, Turkey, vol.1, pp.433

Formation of the prjudice against womens freedom in news discourse

international media readings in moscow mass media and communications, Russia, pp.2009

toplumsal cinsiyetçilik ve kadınların iş myaşamında karşılaştığı sorunlar

1. uluslararası mültidisiplinler kadın konferansı, İzmir, Turkey, pp.100

A Critical Approach to Good Governance Concept in Globalization Process

3. Uluslararası İletişim Kongresi, Eskişehir, Turkey, pp.585 Sustainable Development

Halkla İlişkilerde Etik Değerlerin Algılanması ve Anlamlandırılması

1. Uluslararası İş ve Meslek Ahlakı Kongresi, Ankara, Turkey, pp.147

Evaluation of the new about children on the third pages of newspapers.

4th International Children and Communication Congress, İstanbul, Turkey, pp.100

The influence of trust in commercials on brand perception of children

1. Ululsrarası Çocuk ve İletişim Konferansı, İstanbul, Turkey, pp.223

Re-thinking Social Media as a Cultural Policy

ATINER’s Conference Paper Proceedings Series No: MED2018-0077, Athens, Greece, 14 - 17 May 2018, pp.1-12

Discourses of Turkish Female MPS (Members of Parliements) Upon the Problems of women: A Study on Twitter Accounts

8thInternational Conference of Strategic Research on ScientificStudiesand Education 2018, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, pp.21-22 Sustainable Development

The Use of Internet as a Means of Communication in Local Governments and the Comparison of Two Different Cities Istanbul-Vienna

8th ICOSRESSE International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, vol.8, no.2, pp.135-154

Discussions of Turkish Women Parliamentarians on Women’xxsIssues Twitter Accounts Review

8th ICOSRESSE International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education 2018, Viyana, Austria, 11 - 13 May 2018, vol.8, no.2, pp.81-98 Sustainable Development

MIGRATION MANAGEMENT AND LOCAL GOVERNANCE IN TURKEY SOCIAL INTEGRATION POLICIES FOR SYRIAI REFUGEE

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Prag, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.1-16

International E-Learning As An Emerging Cultural Diplomacy Practice

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE), Prag, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.1-13

Emotional intelligence factor in creation of the polemics in printed media: An analysis over the master and doctorate students

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.963-968 identifier

Political preferences of generation Y university student with regards to governance and social media: A study on march 2014 local elections

5th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.174, pp.791-797 identifier

reading the dystopian media texts within context of globalization

10th ınternational symposium communication in the millennium, İstanbul, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.100-101

Formation of the Prejudice Against Women and Women’s Freedom in News Discourse

Content, Channels and Audiences in the New Millennium: Interaction and Interrelations Conference, Moskova, Russia, 11 - 12 October 2010, pp.316-331 Sustainable Development

Türk KAdın Siyasetçilerin Televizyonda İzlenim Yaratımı

Kadın Çalışmalarında Disiplinlerarası Buluşma, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2004, pp.180-189

Books & Book Chapters

Value Based Communication in Digital Learning Environment: The Case of Erasmus Plus Micro Master 1 Program

in: Online Event Eracon Congress and Career- EU Conference, Prof. Gregoris A. Makrides, Editor, European Association Erasmus Coordinaors, Varna, pp.36-47, 2020

Leadership in Managing Employees Through Organizational Culture

in: Business Management and Communication Perspectives in Industry 4.0, Ayşegül Özbebek Tunç,Pınar Aslan, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.152-172, 2019

Re-thinking Social Media as a Cultural Policy

in: ATINER’s Conference Paper Proceedings Series No: MED2018-0077, Audré Dixon Kewal K. Verma, Editor, Athens Institute For Education And Research, Atina, pp.1-12, 2018

Digital Citizenship as New Culture Policy Through Public Affairs Perspective

in: Handbook of Research on Examining Cultural Policies Through Digital Communication, Betül Önay Doğan,Derya Gül Ünlü, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.333-361, 2018

Student Mobility and Intercultural Communication: An Analysis of the Future of Student Mobility with Reference to its History

in: Linking Business and Communication From a Sparkle to a Flame, Pedja Ašanin Gole, Editor, DOBA BUSINESS SCHOOL MARIBOR, Ljubljana, pp.205-218, 2018

Intercultural Communication and the Media: A Study of the Effects of Globalization and New Technologies

in: Linking Business and Communication From a Sparkle to a Flame, Pedja Ašanin Gole, Editor, Doba Busıness School Marıbor, Ljubljana, pp.73-86, 2018

Storytelling in all Aspects

Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, 2017

Siyasal İletişimin Tanımı, Genel Kavramlar ve Araştırma Yöntemleri

in: Siyasal İletişim, Ertekin Bülent Aydın, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.205, 2017

Sosyal Medya

in: Halkla İlişkiler Uygulaması, Mengü S. , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.199-226, 2016

KÜRESELLEŞME VE REKLAM

in: REKLAMI ANLAMLANDIRMAK, ÇAKAR MENGÜ S., Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.233-256, 2016

Siyasal İletişim kanpanyalarında Sosyal Medyanın Kullanımı

in: Yeni Medya ve Reklam, Özkan A., Tandaçgüneş N, Doğan, B., Editor, Derin Kavram Yayınları, İstanbul, pp.301-312, 2015

‘Violence and Social Media’

in: Athens Institute For Education and Research Paper Series, Dr. Gregory T. Papanikos, Editor, Athens Enstitude, Media And Communication Studies For Education And Research, Atina, pp.3-15, 2014

Social Value Construction of in tv ads

in: 9th annual ınternational conference on communication and mass media, M. Keselaki, Y. Paseidos, Editor, Atıner, Atina, pp.289-298, 2012

Female, Male and Gay Dİscources in the context of distorted realities and ımages

in: German-Turkish Summer Academy, Ceyhan Kandemir, Micheal Schröder, Editor, Bonn, Bonn, pp.48-53, 2012

kurum kültürü ve kurumsal imaj

in: kurumsal iletişim yönetimi, seda çakar mengü, Editor, Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.1-25, 2011

halkla ilişkilerin kamu diplomasisinde kullanımı

in: halkla ilişkiler ve kamu diplomasisi, abdullah özkan, Editor, Tasam, İstanbul, pp.1-25, 2011

kurumsal iletişimin sınıflandırılması

in: kurumsal iletişim yönetimi, seda çakar mengü, Editor, Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi, İstanbul, pp.1-30, 2011

empatik iletişim ve etik uygulamaların kurumsal performans üzerine etkisi

in: Halkla ilişkiler ve empatik iletişim, yıldız dilek ertürk, Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.1-25, 2010

bir meslek olarak halkla ilişkilerde işlev, roller ve modeller

in: polis ve halkla ilişkiler, yıldız dilek ertürk, Editor, Kutup Yıldızı Yayınları, İstanbul, pp.135-153, 2010

The Ethical Criticism of Public Relations Management Under the Influence of Globalization: Public Relations Roles

in: Bioethics: Global and Society Aspects, C. Susanne, Editor, Bioethics: Global And Society Aspects, İstanbul, pp.960-978, 2009

Ideological Formation in Turkish Newspapers: An Analysis of the

in: Media and Global Divides, İbrahim Saleh, Editor, Iamcr World Congress, Stockholm, pp.20-25, 2008

Halkla İlişkilerde Aydınlanma: Kamusal iletişişm Strtaejileirnin gerçekleştirilmesinde halkla ilişkiler rolleri ve etik

in: Halkla İlişkiler ve Reklam Üzerine Etik Değerlendirmeler, İ. Sayımer, P.E. Yayınoğlu, , Editor, İü İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, pp.1-20, 2007

Non-Govermental Organization of Women and Public Relations

in: 5th International conference on Communication and Mass Media, Yorgo Paseidos, Editor, Athens Institute For Education And Cbd Research Ltd, Atine, pp.387-399, 2007

Televizyon Reklamlarında Kadına yönelik oluşturulan Toplumsal Kimlik

İü İletişim Fakültesi Yayınları, İstanbul, 2004

Halkla İlişkilerde Tutarlı izlenim Yaratımı

in: Halkla İlişkiler Kitabı, A. Okay, M. çamdereli E.Karadoğan, Editor, İü İletişim Fakültesi, İstanbul, pp.1-10, 2003