Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A practical 16-day desensitization protocol in lenalidomide-induced non-immediate hypersensitivity reactions

ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY, cilt.123, ss.394-397, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the Potential Risk Factors for Drug-Induced Anaphylaxis in Adult Patients.

International archives of allergy and immunology, cilt.178, ss.167-176, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diagnostic Value of Oral Challenge Testing in the Diagnosis of Macrolide Hypersensitivity

JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY-IN PRACTICE, cilt.6, ss.521-527, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impact of high serum Immunoglobulin E levels on the risk of atherosclerosis in humans.

Asia Pacific allergy, cilt.7, ss.74-81, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Successful beef desensitization in 2 adult patients with a delayed-type reaction to red meat

JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY-IN PRACTICE, cilt.5, ss.502-503, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Successful Desensitization to Vitamin D in a Patient With Vitamin D Deficiency

JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, cilt.26, ss.392-393, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Practical and Successful Desensitization Protocol for Immediate Hypersensitivity Reactions to Iron Salts

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.165, ss.100-103, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Radiation-induced liposarcoma of the retropharyngeal space

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, cilt.134, ss.1060-1062, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Autologous fat augmentation for voice and swallow improvement after cordectomy

ORL-JOURNAL FOR OTO-RHINO-LARYNGOLOGY AND ITS RELATED SPECIALTIES, cilt.68, ss.164-169, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Drug-Induced Anaphylaxis with Various Aspects

ISTANBUL MEDICAL JOURNAL, cilt.19, ss.202-207, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İzosülfan Mavisi ile Mavi Renkte Ürtiker Plakları Gelişen Olguda Deri Testleri ve Bat ile Kesin Tanı

XXVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 9 - 13 November 2019, ss.304

Can low total IgE levels be a risk factor for severe anaphylaxis in venom hypersensitive adult patients?

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portekiz, 1 - 05 Haziran 2019, cilt.74, ss.520 identifier

Presence of diabetes mellitus and history of drug allergy can increase the risk of ineffectiveness of venom immunotherapy

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portekiz, 1 - 05 Haziran 2019, cilt.74, ss.527 identifier

Omalizumab as a premedication in venom immunotherapy: When is it indicated in systemic mastocytosis?

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portekiz, 1 - 05 Haziran 2019, cilt.74, ss.525-526 identifier

Hereditary angioedema awareness in turkish emergency department physicians and the Results of a brief video assisted education

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portekiz, 1 - 05 Haziran 2019, cilt.74, ss.422 identifier

Influence of demographic and clinical features on the severity of drug induced anaphylaxis

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portekiz, 1 - 05 Haziran 2019, cilt.74, ss.133 identifier

Fatty acid binding protein 4 is not related to asthma or severity of asthma

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portekiz, 1 - 05 Haziran 2019, cilt.74, ss.207 identifier

A real life experience of omalizumab: Nine-year follow-up of 205 patients in a single center

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portekiz, 1 - 05 Haziran 2019, cilt.74, ss.712-713 identifier

Patch test is helpful in the majority of oral contact allergy patients due to dental materials

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portekiz, 1 - 05 Haziran 2019, cilt.74, ss.850-851 identifier

Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlara bağlı gelişen hipersensitivite reaksiyonlarında ailesel patern olabilir mi?

XXVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 November 2018

Yağ aside bağlayıcı protein 4 molekülü astım ve astım şiddeti ile ilişkili değildir

XXVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 November 2018

NECD tanılı 2 olguda multiple antihistaminik alerjisi

XXVI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 November 2018

Genel anestezik ilaçlarda alerji deri testlerinin geçerliliği

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 November 2018

Omalizumab tedavisinde 9 yıl: tek merkez gerçek yaşam verisi

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 November 2018

Kronik ürtiker tedavisinde yanıtı değerlendirmede klinik ve biyokimyasal parametrelerin rolü

4. İlaç ve Tedavi Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 19 - 23 September 2018

Multiple antihistamines can induce urticaria in NECD

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Munich, Almanya, 26 - 30 Mayıs 2018, cilt.73, ss.439-440 identifier

İlaca bağlı anafilakside potansiyel risk faktörlerinin değerlendirilmesi

XXIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 November 2017

Ülkemizdeki astım fenotiplerinin küme (cluster) analizi ile tanımlanması

XXIV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 November 2017

Slow aspirin desensitization in a patient with aspirin exacerbated respiratory disease

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Helsinki, Finlandiya, 17 - 21 Haziran 2017, cilt.72, ss.632-633 identifier

Factors influencing anaphylaxis severity

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Helsinki, Finlandiya, 17 - 21 Haziran 2017, cilt.72, ss.213 identifier

A rare case of injection site reaction induced by icatibant and the skin test positivity

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Helsinki, Finlandiya, 17 - 21 Haziran 2017, cilt.72, ss.123 identifier

Kronik ürtiker tedavisinde yanıtı değerlendirmede klinik ve biyokimyasal parametrelerin rolü

XXIII. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016

Vitamin D eksikliğinde vitamin D ile başarılı desensitizasyon

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016

Herediter anjioödem hastaları atak tedavisinde kullanılan icatibant hakkında ne düşünüyor

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016

Anafilaksi oluşumunu ve şiddetini etkileyen faktörler

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016

Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve anjiotensin reseptör blokeri ilişkili anjioödem

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 8 - 12 October 2016

Successful desensitization to red meat in an adult patient with alpha-gal anaphylaxis

Meeting of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Vienna, Avusturya, 11 - 15 Haziran 2016, cilt.71, ss.473-474 identifier

The role of in vivo tests in the diagnosis of macrolide hypersensitivity and their significance in cross-reactivity

Meeting of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Vienna, Avusturya, 11 - 15 Haziran 2016, cilt.71, ss.52 identifier

The cytokine secretion and the regulatory role of CD4+ T cells in ciprofloxacin-related drug reactions.

3rd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (MIMIC III), Antalya, Türkiye, 27 - 30 April 2016, cilt.4, no.1, ss.44

IL-10 Can Be Related To Successful Desensitization

Drug Hypersensitivity Focused Meeting, Malaga, İspanya, 21 - 23 April 2016

Kırmızı Ete Bağlı Geç Anafilaksi Gelişen Hastada Başarılı Desensitizasyon

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.97-98

Kinolon Hipersensitivite Reaksiyonlarının Tanısında in vitro Tanı Testlerinin Yeri

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.78

Anakinraya Bağlı Geç Tip Lokal Hipersensitivite Reaksiyonu Gelişen Hastada Başarılı Desensitizasyon

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.117

Serum İmmunglobulin E Yüksekliğinin İnsanda Ateroskleroz Gelişme Riski Üzerine Etkisi

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.84

Başarılı ilaç desensitazyonunda sitokinlerin rolü

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.5

68 Yaşında Tanı Konulan Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik Olgusu

XXII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 November - 02 December 2015, ss.135

Lenalidomide desensitization in two patients with two different reaction types

5th International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 May 2015, ss.140

Clinical efficay of Omalizumab in a patient with AERD: a case report

EAACI Allergy School, ‘Molecular and Laboratory Asthma: A course for the practicing clinician’, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 April 2015, ss.18-19

Subkutan immunoterapiye uyum:büyük bir merkezden gerçek yaşam verileri

XXI. Ulusal Alerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 October 2014

Premedikasyon Cluster İmmunoterapi Sırasında Reaksiyonları Önlemede Etkin mi?

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 October 2014, ss.95

Katkı Maddesi Duyarlılığına Bağlı Çoklu İlaç Allerji Sendromu: Bir Olgu Sunumu

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 October 2014, ss.122

Farklı kinolonlara karşı gelişen fiks ilaç döküntüsü: nadir bir olgu sunumu

22. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 October 2014, ss.122

Schnitzler Sendromu Tedavisinde Anakinradan Önce Kolşisin: Bir Olgu Sunumu

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 25 - 29 October 2014, ss.112

Is premedication important to prevent reactions in cluster immunotherapy

EAACI Allergy School, ‘An Insight into Allergy and Allergen Immunotherapy, Atina, Yunanistan, 11 - 13 September 2014, ss.35

Hayati Tehlikesi Olan Nadir Görülen Bir Hastalık; Sistemik Mastositoz

İstanbul Tıp Fakültesi Geleneksel İç Hastalıkları Günleri İnteraktif Güncelleştirme, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 March 2014, ss.35-36

Çoklu İlaç Allerjisinde Anti-IgE Tedavi: Olgu Sunumu

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.129

Besin Allerjisinde Anti IgE Tedavisi: Olgu Sunumu

XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.139

Tip III Herediter Anjiödem Hastalarının Klinik ve Genetik Özelliklerinin Analizi

XX. Ulusal Allerji ve Klinik immunoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 November 2013, ss.51

Clinical Analysis of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug Hypersensitive patients: Atopy may Increase the Risk of Additional Drug Allergy

EAACI Allergy School Allergic Reactions to Drugs- From Phenotype to Genotype, Malaga, İspanya, 19 - 21 September 2013, ss.12-13

Methylation of the DAPK, HIN-1 and FHIT genes in head and neck cancer

20th Meeting of the European-Association-for-Cancer-Research, Lyon, Fransa, 5 - 08 Temmuz 2008, cilt.6, ss.150 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

A comprehensive Review of Urticaria and Angioedema

Hereditary Angioedema, Kartal SP, Kutlubay S, Editör, Intech, ., ss.133-149, 2017