Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alterations in Intercellular Communication/Gap Junctions after Fumonisin B1 Exposure in HEK-293 Cells.

11th International Congress of The Turkish Society of Toxicology, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2022, pp.1

Influence of epigenetic alterations in the toxicity mechanisms of Fumonisins.

International Graduate Students Forum: The Toxicological Mechanisms of Environmental Pollutants. Soochow university – On-line meeting. , Suzhou, China, 22 - 23 October 2022, pp.1

Effects of Fumonisin B1 on Intercellular Communication (Gap Junctions) In HEK-293 Cells.

The Sixth International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 26 May 2022

Influence of epigenetic mechanisms in kidney toxicity: Ochratoxin A and Fumonisins

10th International Congress of the Turkish Society of Toxicology., Antalya, Turkey, 16 - 19 October 2019, pp.1

Farmasötik Atıkların İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri.

IV. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu., İstanbul, Turkey, 24 - 25 October 2018, pp.1

Evaluation of Nephrotoxic Effects of Zearalenone in Human Kidney Cells

10th Congress of Toxicology in Developing Countries, Belgrad, Serbia And Montenegro, 18 - 21 April 2018, pp.1

Effects of zearalenone on metabolism related pathways and its association with the epigenetic mechanisms in MCF-7 and MCF-10F cells

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakia, 10 - 13 September 2017, vol.280 identifier

Effects of fumonisin B1 on global DNA methylation in HK-2 Cells

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakia, 10 - 13 September 2017, vol.280 identifier

Effects of Zearalenone on the metabolic pathways and its relation to the epigenetic mechanisms in HepG2 cells

53rd Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Bratislava, Slovakia, 10 - 13 September 2017, vol.280 identifier

Arabidopsis thaliana'da Abiyotik Stres Koşullarında DNA Metilasyonu Analizleri

6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.53

Arabidopsis thaliana’da abiyotik stres koşullarında DNA metilasyonu analizleri

6. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoyeknoloji Kongresi, Adana, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.1

Abiotic stress responsive epigenetic changes in Arabidopsis thaliana

International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2017, pp.1

Abiotic Stress Responsive Epigenetic Changes in Arabidopsis thaliana

5th International Congress of The Molecular Biology Association of Turkey: Istanbul, İstanbul, Turkey, 8 - 10 September 2017, pp.194

Türkiye’de Satılan Bitkisel Ürünlerde Okratoksin A Seviyeleri

4. Ulusal Botanik Kongresi, Afyon, Turkey, 6 - 09 July 2017, pp.46

Sentetik Kannabinoidlerin Hücre Kültüründe DNA Metilasyonu Üzerine Etkisinin Araştirilmasi

Yarışmalı Eczacılık Mezuniyet Projeleri Sempozyumu-YEMPS, Eskişehir, Turkey, 27 May 2017, pp.1

Natural Occurrence of Ochratoxin A in Botanicals Commercialized In Turkey

Society of Toxicology 56th Annual Meeting and ToxExpo 2017, Baltimore, United States Of America, 12 March 2017, pp.1

Bitkisel İlaç Hammaddelerinde Epigenetiğin Rolü: Gen ekspresyonu ve mikroRNA (miRNA)’lar

22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Trabzon, Turkey, 31 August - 03 September 2016, pp.1

Actaea racemosa (Kara Yılanotu) Hormonal Tedavideki Rolü ve Toksisitesi

22. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Trabzon, Turkey, 31 August - 03 September 2016, pp.1

Kozmetik Ürünlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Çevre Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 22 April 2016, pp.1

Global and gene-spesific promoter DNA methylation profiles of bisphenol A in HepG2 cells.

9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with the participation of the Hellenic Society of Toxicology, TurkHelTox, İzmir, Turkey, 21 - 24 October 2015, vol.1, no.1, pp.1

DNA METHYLATION PROFILES OF BISPHENOL A IN HUMAN NEUROBLASTOMA CELLS

13th European Meeting of the International Society for the Study of Xenobiotics, San Fransisco, United States Of America, 22 - 25 June 2015, pp.1

Occurrence of Ochratoxin A in red pepper powder commercialized in Turkey

54th SOT Annual Meeting and ToxExpo, San Diego, United States Of America, 22 - 26 March 2015, pp.1

Metformin and Diabetes: The Risks of Cancer ?

1. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 November 2014, pp.1 Sustainable Development

Epigenetic mechanisms and endocrine distrupting chemicals

4th International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), İstanbul, Turkey, 18 - 24 September 2014, pp.1

Alzheimer and Chemicals

4th International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), İstanbul, Turkey, 18 - 24 September 2014, pp.1

Drug-Induced Liver Injury

4th International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), İstanbul, Turkey, 18 - 24 September 2014, pp.1

Effects of bentazone on lipid peroxidation and antioxidant systems in human erythrocytes in vitro

4th International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), İstanbul, Turkey, 18 - 24 September 2014, pp.1

Drug-Induced Oxidative Stress and Toxicity

4th International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4), İstanbul, Turkey, 18 - 24 September 2014, pp.1

Alterations in DNA methylation of Bisphenol A in rat kidney NRK-52E cells

50th Congress of the European-Societies-of-Toxicology, Edinburgh, Saint Helena, 7 - 10 September 2014, vol.229 identifier

The role of global histone modifications in Fumonisin B1-induced toxicity

50th Congress of the European-Societies-of-Toxicology, Edinburgh, Saint Helena, 7 - 10 September 2014, vol.229 identifier

Alteration in global DNA methylation after bisphenol A exposure in MCF-7 cells

50th Congress of the European-Societies-of-Toxicology, Edinburgh, Saint Helena, 7 - 10 September 2014, vol.229 identifier

The role of DNA methylation alterations in 3-MCPD and glycidol induced toxicity in rat kidney epithelial cells

50th Congress of the European-Societies-of-Toxicology, Edinburgh, Saint Helena, 7 - 10 September 2014, vol.229 identifier

Genome-wide methylation profiling in rat tissues for non-genotoxic carcinogens using MeDIP-Chip.

Society of Toxicology 52th Annual Meeting and ToxExpo 2013., United States Of America, 1 - 04 March 2013, pp.1

DNA methylation profile of various cancer-related genes in rat cell

48th Congress of the European-Societies-of-Toxicology (EUROTOX), Stockholm, Sweden, 17 - 20 June 2012, vol.211 Sustainable Development identifier

Alpertunga. DNA methylation profile of various cancer-related genes in rat cell lines

48th Congress of the European Societies of Toxicology, Sweden, 1 - 04 June 2012, pp.1 Sustainable Development

Effects of Fumonisin B1 on DNA methylation changes in rat cell cultures

Society of Toxicology 51th Annual Meeting and ToxExpo 2012, United States Of America, 1 - 04 March 2012, pp.1

Occurrence of Ochratoxin A in Foods Commonly Consumed in Turkey.

9th International ISSX Meeting,, Turkey, 1 - 04 September 2010, pp.1

Alteration of DNA methylation as an early event for non-genotoxic carcinogens

9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX), İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2010, vol.42, pp.254 identifier

Occurrence of ochratoxin A in various food products in Turkey

9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX), İstanbul, Turkey, 4 - 08 September 2010, vol.42, pp.283 identifier

Occurrence of Ochratoxin A in Foods Commonly Consumed in Turkey

XII.International of Congress of Toxicology, Spain, 1 - 04 July 2010, pp.1

Effects of methiocarb on lipid peroxidation in rat tissues

46th Congress of the European-Societies-of-Toxicology, Dresden, Germany, 13 - 16 September 2009, vol.189 identifier

Epigenetik Karsinojenlerin Toksik Etki Mekanizmalarinda DNA Metilasyonundaki Değişikliklerin Rolü

7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Dernegi Kongresi,, Ankara, Turkey, 1 - 04 June 2009, pp.1

DNA Methylation and Cancer

III. Uluslararası Moleküler Tıp Kongresi,, Turkey, 1 - 04 May 2009, pp.1 Sustainable Development

Furan in Food: 28 Day Oral Toxicity and Cell Proliferation in Male F344/N Rats

Society of Toxicology 48th Annual Meeting and ToxExpo 2008, United States Of America, 1 - 04 March 2009, pp.1

Modulatıon of Hepatic Gene Expression Independent of DNA Methylatıon in Furan Treated F344/N Rats

Society of Toxicology 48th Annual Meeting and ToxExpo 2008, United States Of America, 1 - 04 March 2009, pp.1

Acrylamide-Induced Oxidative Stres in Human Erythrocytes

6th International Congress of Turkish Society of Toxicology, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.2

The Effects of Methiocarb on Lipid Peroxidation and The Protective Role of Vitamin E and Taurine.

6th IC-TST; 6th International Congress of Turkish Society of Toxicology “Chemical Safety and Toxicology”,, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.1

Acrylamide-Induced Oxidative Stress in Human Erythrocytes

6th International Congress of Turkish Society of Toxicology “Chemical Safety and Toxicology”, Turkey, 1 - 04 November 2006, pp.1

Effects of Methiocarb on Lipid Peroxidation and Antioxidant System in Rat Tissues.

International Free Radical Summer School 2006: Biomarkers of oxidative stress and responses,, Greece, 1 - 04 October 2006, pp.1

Effects of Trichlorfon on Lipid Peroxidation and Antioxidant System.

13th Biennial Congress Society for Free Radical Research-International (SFRRI 2006),, Switzerland, 1 - 04 August 2006, pp.1

Protective Effects of Vitamin E and Taurine in Methiocarb Induced Oxidative Stress in Rat Liver and Kidney.

13th Biennial Congress Society for Free Radical Research-International (SFRRI 2006),, Switzerland, 1 - 04 August 2006, pp.1

Protective effects of vitamin E and taurin in Methiocarb induced oxidative stress in rat liver and kidney

13th Biennial Meeting of the Society-for-Free-Radical-Research-International, Davos, Switzerland, 15 - 19 August 2006, vol.40 identifier

Analysing of Herbicides in Surface and Drinking Waters Using SPE and LC with DAD.

. 4th International Symposium of Pesticides in Food on The Environment in Mediterranean Countries and MGPR Annual Meeting 2005,, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.1

Determination of Various Pesticides in Water by HPLC-DAD

4th International Symposium of Pesticides in Food on The Environment in Mediterranean Countries and MGPR Annual Meeting 2005,, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.1

Analysing of Some Herbicides in Water Samples Using SPE and LC with DAD

4th MGPR International Symposium of Pesticides in Food and The Environment in Mediterranean Countries and MGPR Annual Meeting, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.1

Determination of Various Pesticides in Water Using Different Solid-Phase Extraction Procedures by HPLC-DAD

7th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-7),, Turkey, 1 - 04 June 2003, pp.1

Determination of Cyclonite (RDX) in Human Serum by High-Performance Liquid Chromatography

The 39th Congress of The European Societies of Toxicology (=EUROTOX), İstanbul,, Turkey, pp.1

Determination of Triazine and N-Methylcarbamate Pesticides in Water by Reversed Phase Liquid Chromatography-Diode Array Detection.

The 39th Congress of The European Societies of Toxicology (EUROTOX 2001),, Turkey, 1 - 04 September 2001, pp.1

Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri

6th Türkiye Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 1997, pp.1

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

129

Citation (WoS)

598

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

607

H-Index (Scopus)

14

Project

59

Thesis Advisory

11

Open Access

36
UN Sustainable Development Goals