Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effects of Covid-19 on the Turkish Manufacturing Sub-Sectors

International Conference on Economics - ICE-TEA2021 , Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.1

Effects of Covid-19 on the Turkish Manufacturing Sub-Sectors

Türkiye Ekonomi Kurumu ICE-TEA2021 7th International Conference on Economics, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.39

AGROTURİZM UYGULAMALARININ DOĞU KARADENİZ’İN BÖLGESEL KALKINMASINA ETKİLERİ

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM, Turkey, 28 - 29 November 2020, vol.1, pp.80-89

THE IMPACT OF AGROTOURISM PRACTICES ON REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EASTERN BLACK SEA REGION

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-5, Zonguldak, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.6-7

THE IMPACT OF AGROTOURISM PRACTICES ON REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EASTERN BLACK SEA REGION

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-5, Zonguldak, Turkey, 28 - 29 November 2020, vol.1, pp.80-86

Academic Professionals’ Recruitment, PromotionExtension and Confirmation: A Framework Suggestion

Fourth Sarajevo International Conference: Social and Political Stability inBalkans, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 28 - 29 April 2018

Balkan Exchange Programs in Higher Education Area (B-QA)

4th Annual Conference of the Balkan Universities Association: Collaboration between Universities and CulturalCoexistence - a premise for a sustainable platform in overall Balkan area, Tetova, Macedonia, 30 - 31 March 2018

Analysis of the Impact of Public Investments on Regional Imbalance at the Regional Level in Turkey

INTERNATIONAL CONGRESS ONPOLITICAL, ECONOMIC AND SOCIALSTUDIES, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.228

Analysis of the Impact of Public Investments on Regional Imbalance at the Regional Level in Turkey

International Congress On Political, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.228

“RegionalAnalysis of The Effect of Employment in Science And Technology Intensive Sectors on Inequality andGrowth”

2nd World Conference on Technology, Innovation And Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017

Yeni Ekonomi ve Emek Piyasasına Yansımaları

Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Yalova, Turkey, 30 - 31 October 2009, pp.1724-1740

Bilgi Çağının Kentsel Ve Bölgesel Gelişme Üzerine Etkileri

Uluslararası 7. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, Yalova, Turkey, 30 - 31 October 2009, pp.1283-1300

Orta Asya Ülkelerinde Dış Borçların Niteliği

II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar, Bişkek, Kyrgyzstan, 22 - 24 October 2008, pp.148-164

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin Geçiş Dönemi Ekonomik Performanslarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

II. Uluslararası Sosyal Bilimciler Kongresi, Orta Asya Toplumlarında Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Arayışlar, Bişkek, Kyrgyzstan, 22 - 24 October 2008, pp.269-302

Eğitim Düzeyi-Ücret İlişkisi ve Türkiye’de Adalet ve Eğitim Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme

5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Uluslararası Kongresi, Kocaeli, Turkey, 3 - 05 November 2006, vol.1, pp.373-386

Books & Book Chapters

RCEP Anlaşması: Üzerine İnşa Edildiği Değerler ve Gelecek Vizyonu

in: Dünya ve Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar, AKIN, Fetullah ve BAL, Hasan Çeb, Editor, Ekin, Bursa, pp.349-378, 2022

DOĞAL AFETLERİN FİNANSMANI İÇİN GELİŞTİRİLEN CAT TAHVİLLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞ

in: DÖVİZ KURU DİNAMİKLERİ VE FİNANSAL İSTİKRAR , KARATAY GÖGÜL,Pelin ve YAMAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.261-292, 2021 Sustainable Development

IMPACT OF REFUGEES ON ECONOMIC GROWTH: ANEMPRICAL ANALYSIS OF TOP REFUGEE-HOSTING COUNTRIES

in: ADMINISTRATIVE, ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES Theory,Current Research and New Trends, Asst. Prof. Dr. Selim DEMEZ, Editor, IVPE, Cetinje, pp.252-265, 2020 Sustainable Development

Effect of Refugees on the Components of Economic Misery: An Empirical Analysis ofTop Refugee-Hosting Countries

in: River Flowing North Migration Generating Geographies and International Irregular Migrations, Prof. Dr. Suat KOLUKIRIK and Res. Asst. Elif GÜN, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.319-335, 2020 Sustainable Development

THE COVID-19 PANDEMIC AND THEDIGITAL TRANSFORMATION IN TURKISHHIGHER EDUCATION: AN EVALUATIONFROM THE PERSPECTIVE OF INDUSTRY 4.0AND SOCIETY 5.0

in: The COVID-19 Pandemic and ItsEconomic, Social, and Political Impacts, Dilek Demirbaş,Veysel Bozkurt,Sayım Yorğun, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.167-185, 2020 Sustainable Development

COVID-19 PANDEMİSİ VE YÜKSEKÖĞRENİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM:ENDÜSTRİ 4.0 VE TOPLUM 5.0PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

in: COVID-19 PANDEMİSİNİNEKONOMİK, TOPLUMSAL VE SİYASALETKİLERİ, Dilek Demirbaş,Veysel Bozkurt,Sayım Yorğun, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.234-250, 2020 Sustainable Development

THE COVID-19 PANDEMIC AND THE DIGITAL TRANSFORMATION IN TURKISH HIGHER EDUCATION: AN EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE OF INDUSTRY 4.0 AND SOCIETY 5.0

in: The COVID-19 Pandemic and Its Economic, Social, and Political Impacts, DEMİRBAŞ Dilek , BOZKURT Veysel , YORĞUN Sayım, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.167-186, 2020

THE COVID-19 PANDEMIC AND THEDIGITAL TRANSFORMATION IN TURKISHHIGHER EDUCATION: AN EVALUATIONFROM THE PERSPECTIVE OF INDUSTRY 4.0AND SOCIETY 5.0

in: The COVID-19 Pandemic and ItsEconomic, Social, and Political Impacts, Dilek Demirbaş, Veysel Bozkurt, Sayım Yorğun, Editor, İstanbul University Press, İstanbul, pp.167-185, 2020

THE COVID-19 PANDEMIC AND THE DIGITAL TRANSFORMATION IN TURKISHHIGHER EDUCATION: AN EVALUATION FROM THE PERSPECTIVE OFINDUSTRY 4.0 AND SOCIETY 5.0

in: THE COVID-19 PANDEMIC AND ITS ECONOMIC, SOCIAL, AND POLITICAL IMPACTS, Prof. Dr. Dilek Demirbaş, Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Prof. Dr. Sayım Yorğun, Editor, İstanbul University Press, İstanbul, pp.167-186, 2020

COVID-19 PANDEMİSİ VE YÜKSEKÖĞRENİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM:ENDÜSTRİ 4.0 VE TOPLUM 5.0PERSPEKTİFİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

in: COVID-19 PANDEMİSİNİN EKONOMİK, TOPLUMSAL VE SİYASALETKİLERİ, Dilek Demirbaş, Veysel Bozkurt, Sayım Yorğun, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.234-250, 2020

Küresel Ekonominin Görünümü

in: Uluslararası Kurumların Değişen Rolleri: Yeniden Yapılanmaya Yönelik Kritikler, Metin Toprak, Yüksel Bayraktar ve Cemil Erarslan, Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.5-39, 2014

Efficiency of the FED’s Monetary Policy During the Global Financial Crisis

in: European Debt Crisis: Causes, Consequences, Measures and Remedies, Ali Arı, Editor, The United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, pp.171-184, 2014

Küresel Ekonomik Kriz ve Belirleyicileri Üzerine Bir Değerlendirme

in: Küresel Ekonomik ve Finansal Kriz-Türkiye Ekseninde Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Murat Çetinkaya, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.7-26, 2011

Richard Stone’un İktisat Bilimine Katkıları

in: Nobel’in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, Tahir Büyükakın, Yaşar Bülbül ve Necip Çakır, Editor, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, pp.279-296, 2010

Küreselleşme ve Yeni Ekonomi İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme

in: Bilgi, Ekonomi ve Yönetim, İbrahim Güran Yumuşak, Editor, Avcı Ofset Matbaacılıkı, İstanbul, pp.399-414, 2008

Bir Bütünleşme Biçimi Olarak Parasal Birlik, Avrupa Deneyimi ve Türkiye

in: Türkiye-AB İlişkileri Dış Politika ve İç Yapı Sorunsalları, Mehmet Seyfettin Erol, Ertan Efegil, Editor, Alp Yayınevi, Ankara, pp.319-351, 2007