Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SPONTAN İNTRAKRANYAL HİPOTANSİYONA BAĞLI SEREBRAL VEN TROMBOZU OLGUSU

57. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ , Antalya, Turkey, 27 November - 01 December 2021, pp.316

ELEKTRİK HASARI SONRASI SAPTANAN BİR İNME VAKASI

57. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ , Antalya, Turkey, 27 November - 01 December 2021, pp.9

SEREBRAL AMİLOİDLE İLİŞKİLİ İNFLAMASYON OLGU SUNUMU

57. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ , Antalya, Turkey, 27 November - 01 December 2021, pp.9-10

NADİR BİR KOMA NEDENİ; SEREBRAL YAĞ EMBOLİSİ OLGUSU

57. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ , Antalya, Turkey, 27 November - 01 December 2021, pp.168

GENÇ HEMORAJİK İNME OLGULARININ KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 November - 02 December 2020, pp.40 Sustainable Development

Türkiye Yaşlılarda Uygunsuz İlaç Kullanım Kriterleri - TIME Kriterleri

2. Uluslararası ve 12. Akademik Geriatri Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 28 April 2019, pp.1

Clinical course of seizures in patients with cerebral venous thrombosis

71st Annual Meeting of the American-Academy-of-Neurology (AAN), Pennsylvania, United States Of America, 4 - 10 May 2019, vol.92 identifier

The impact of malnutrition on stroke management in tertiary hospitals in Turkey

Joint Congress of European Neurology, İstanbul, Turkey, 31 May - 03 June 2014, vol.261 Sustainable Development identifier

The impact of malnutrition on stroke management in tertiary hospitals in Turkey

Joint Congress of European Neurology, İstanbul, Turkey, 31 May - 03 June 2014, vol.21, pp.400 Sustainable Development identifier

Arterial CNS Involvement in Behcet's Disease

65th Annual Meeting of the American-Academy-of-Neurology (AAN), California, United States Of America, 16 - 23 March 2013 identifier

IN-HOSPITAL STROKE RECURRENCE OF ACUTE ISCEMIC STROKE

21.European Stroke Conference, Lisbon, Portugal, 22 - 24 May 2012, pp.651-652

Demographic and clinical statistics of multiple sclerosis and demyelinating diseases in an outpatients clinic, Istanbul Faculty of Medicine

23rd Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis/12th Annual Conference of Rehabilitation in MS, Prague, Czech Republic, 11 - 14 October 2007 identifier

Evoked potential studies in parenchymal neuro-Behcet's disease predicting outcome

17th Meeting of the European-Neurological-Society, Rhodes, Greece, 16 - 20 June 2007, pp.195 identifier

Acute ischaemic stroke in women

17th Meeting of the European-Neurological-Society, Rhodes, Greece, 16 - 20 June 2007, vol.254, pp.142 identifier

Interleukin-6 in neuro-Behcet's disease: Association with long term outcome

8th International Conference of Neuroimmunology, Nagoya, Japan, 15 - 19 October 2006, vol.178, pp.240 identifier

Probable NMO IgG in turkish patients with Devic's disease, and multiple sclerosis

22nd Congress of the European-Committee-for-the-Treatment-and-Resarch-in-Multiple-Sclerosis, Madrid, Spain, 27 - 30 September 2006, vol.12 identifier

The role of initial episode on the course of multiple sclerosis: retrospective study of 87 patients with disease duration of 10-20 years

21st Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis/10th Annual Meeting of Rehabilitation in MS, Thessaloniki, Greece, 28 September - 01 October 2005, vol.11 identifier

Comparison of different durations of high-dose intravenous methylprednisolone regimes in moderate relapses of multiple sclerosis

21st Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis/10th Annual Meeting of Rehabilitation in MS, Thessaloniki, Greece, 28 September - 01 October 2005, vol.11 identifier

Multiple sclerosis and pregnancy

21st Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis/10th Annual Meeting of Rehabilitation in MS, Thessaloniki, Greece, 28 September - 01 October 2005, vol.11 identifier

Relapsing-remitting multiple sclerosis to secondary progressive multiple sclerosis: a study of clinical, demographic and laboratory aspects with 10 years of follow-up

21st Congress of the European-Committee-for-Treatment-and-Research-in-Multiple-Sclerosis/10th Annual Meeting of Rehabilitation in MS, Thessaloniki, Greece, 28 September - 01 October 2005, vol.11 identifier

Cognitive impairment in early-onset multiple sclerosis: a preliminary study

15th Meeting of the European-Neurological-Society, Vienna, Austria, 18 - 22 June 2005, vol.252, pp.109 identifier

Books & Book Chapters

İskemik inmede vasküler risk yönetimi.

in: Akut İskemik İnmede Güncel Tedavi Yaklaşımlar, Soysal A, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.7-13, 2023

Kalp Transplantasyonunda Güncel Nörolojik İzlem ve Yaklaşımlar

in: Kalp Transplantasyonunda Güncel Yaklaşımlar , Nilgün BOZBUĞA, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.156-161, 2023

İnme

in: Geriatri Yaşlı Sağlığı ve Hastalıkları, Prof. Dr. Zekariya Ülger,Prof. Dr. Ü. Deniz Erdinçler Prof. Dr. Mehmet Akif karan, Editor, Hipokrat Yayınevi, Ankara, pp.339-449, 2021

İskemik İnmede Nörosonolojik İncelemeler

in: NÖROLOJİ, Öge A. Emre, Baykan Betül, Bilgiç Başar, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.226-231, 2021

Beyin Kanaması

in: NÖROLOJİ, Öge A. Emre, Baykan Betül, Bilgiç Başar, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.329-350, 2021

Serebral VenTrombozu

in: Nöroloji, Öge A. Emre, Baykan Betül, Bilgiç Başar, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.360-366, 2021

Gençlerde İskemik İnme

in: NÖROLOJİ, Öge A. Emre, Baykan Betül, Bilgiç Başar, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.351-359, 2021

Kardiyopulmoner regulasyon mekanizmaları

in: Fonksiyonun Cerrrahi Anatomisi, HÜSEYİN BİÇEROĞLU, Editor, Us Akademi, İzmir, pp.1039-1078, 2019 Creative Commons License

İnmeli Hastada Ayırıcı Tanı-Klinik Tanı ve İncelemeler

in: Nörolojide Ayırıcı Tanı, Bebek N., Kocasoy Orhan E., Editor, O'tıp Kitabevi, İzmir, pp.261-265, 2017

İnmeli Hastada Ayırıcı Tanı-İnme Prezantasyonları

in: Nörolojide Ayırıcı Tanı, Bebek N., Kocasoy Orhan E., Editor, O'tıp Kitabevi, İzmir, pp.259-261, 2017

Serebral Venöz Tromboz

in: Nöroloji Temel Kitabı, Emre M., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.723-725, 2013

İskemik İnmeden Korunmada Cerrahi ve Endovasküler Cerrahi

in: Nöroloji Temel Kitabı, Emre M., Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.752-756, 2013

Serebral Ven Trombozu

in: Nöroloji, Öge E., Baykan B., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.290-295, 2011

Klinik Hastalıklar

in: Nöroloji, Öge E., Baykan B., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.258-264, 2011

İskemik İnmede Nörosonolojik İncelemeler

in: Nöroloji, Öge E., Baykan B., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.169-173, 2011

Metrics

Publication

133

Citation (WoS)

664

H-Index (WoS)

14

Citation (Scopus)

818

H-Index (Scopus)

14

Citiation (TrDizin)

2

Project

11

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals