Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Measuring customer based corporate reputation in banking industry Developing and validating an alternative scale

INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING, vol.36, no.7, pp.1414-1436, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Müşteri Deneyimin Algılanan Marka Kişiliğine Etkisini İncelemeye Yönelik Araştırma: GSM Operatörleri

R&S - Research Studies Anatolia Journal, vol.3, no.4, pp.250-269, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kiki ve Bouba Etkisi Olarak Bilinen Ses ve Şekil Sembolizmi Teorisinin Pazarlamada Kullanımı

Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, no.31, pp.327-338, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yükseköğretim Kurumlarında Memnuniyet Kavramı: Kuramsal Bir Derleme

Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, vol.7, no.3, pp.1582-1591, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Medya ile Hisse Senedi Fiyatının Günlük Hareket Yönü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Duygu Analizi Uygulaması

ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, vol.22.UPK, pp.33-44, 2017 (International Refereed University Journal)

An Attempt to Develop an Alternative Scale to Measure Customer Based Corporate Reputation

International Journal of Global Business, vol.9, no.1, pp.59-73, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Personal Factors and Attitudes Towards Advertising On Compulsive Buying Tendency

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, vol.8, no.16, pp.43-70, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Relationship among Socially Responsible Consumption Behavior, Anxiety, Values and Moral Philosophies

International Journal of Global Business, vol.2, no.1, pp.1-54, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Segmenting Potential Employees According to Firms' Employer Attractiveness Dimensions in the Employer Branding Concept

Journal of Academic Research in Economics, vol.1, no.1, pp.46-61, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Customers Cellular Phone Buying Behavior from the Aspect of their Attitudes, Value Perceptions and Life Values

International Journal of Global Business, vol.1, no.1, pp.129-168, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tüketicilerin Haber Portallarından Beklentilerini Belirlemeye Yönelik Bir Arastırma

İstanbul Üniversitesi Isletme Fakültesi Isletme Iktisadı Enstitüsü Dergisi, no.44, pp.23-42, 2003 (National Refreed University Journal)

Tüketicilerin Internete Karsı Tutumlarına Göre Kümeler Halinde Incelenmesi

I. Ü. İsletme Fakültesi Dergisi,, vol.31, no.2, pp.7-29, 2002 (Other Refereed National Journals)

Dondurulmus Hazır Yemek Satın Alan Tüketicilerin Özelliklerini Belirlemeye Yönelik Arastırma

EGE AKADEMİK BAKIŞ, vol.2, no.1, pp.91-103, 2002 (Other Refereed National Journals)

Eczacıların Reçetesiz Ilaçlara Karsı Tutumlarında Yer Alan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Arastırma

I. Ü. Isletme Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.7-27, 2001 (Other Refereed National Journals)

Çevre Dostu Ürün Satınalma İle İlgisi Bulunan Değişkenlerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, vol.12, no.40, pp.29-38, 2001 (National Refreed University Journal)

Çevre Dostu Ürün Satınalanlar İle Almayan Tüketicileri Ayırt Eden Temel Özelliklerin Belirlenmesine Yönelik Araştırma

Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, vol.12, no.40, pp.39-50, 2001 (National Refreed University Journal)

Eczacıların Reçetesiz Ilaçlara Karsı Tutumlarının Genel Tutum Ortalamasından Farkı ve Tutumlarla Demografik ve Eczane Özellikleri Arasında Iliskinin Incelenmesi Üzerine Pilot Arastırma

Istanbul Üniversitesi Isletme Fakültesi Isletme Iktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, vol.12, no.38, pp.41-52, 2001 (Other Refereed National Journals)

Hekimlerin Ilaç Tercihinde Pazarlamanın Önemi ve Seçim Kararlarında Etkili Pazarlama Vasıtalarının Belirlenmesine Yönelik Pilot Arastırma

I.Ü. Isletme Fakültesi Isletme Iktisadı Enstitüsü Dergisi Yönetim, vol.7, no.25, pp.26-41, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Product Involvement In Turkish Coffee And Others

International Aegean Symposiums on Social Sciences & Humanities, İzmir, Turkey, 18 - 19 September 2020, pp.40

An Attempt to Develop an Alternative Scale to Measure Cusstomer Based Corporate Reputation

8th Annual International Conference on Global Business, Engineering, Energy, Agriculture, and Health, New York, United States Of America, 24 - 26 June 2016, pp.1

Corporate Social Responsibility Programs in Turkey: A Content Analysis

CRRC Corporate Responsibility Research Conference 2008, United Kingdom, 1 - 04 December 2008, pp.1-14 Sustainable Development

Understanding Unethical Consumer Behavior

INTERNATIONA L CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMY, Romania, 1 - 04 November 2008, pp.1

The Relationship Between Consumers' Attitudes Toward Fair Trade Issues And Their Values

INTERNATIONA L CONFERENCE ON BUSINESS AND ECONOMY, Romania, 1 - 04 November 2008, pp.1

A Taxonomy Of Code Of Ethics In Banks Operating In Turkey

PROFESSIONAL ETHICS IN BUSINESS AND SOCIAL LIFE, 21TH EBEN ANNUAL CONFERENCE, Spain, 1 - 04 October 2008, pp.1

Toward Corporate Social Responsibility And Their Demographic Characteristics

PROFESSIONAL ETHICS IN BUSINESS AND SOCIAL LIFE, 21TH EBEN ANNUAL CONFERENCE, Spain, 1 - 04 October 2008, pp.1

Segmenting Women According To Their Socially Responsible Consumption Behavior

GLOBAL ACADEMY OF BUSINESS AND ECONOMIC RESEARCH (GABER), United States Of America, 1 - 04 September 2008, pp.1

Gender Based Socially Responsible Consumption Behaviors

YIRCOBS' 08 Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, Turkey, 1 - 04 June 2008, pp.1

Determining The Differences Between Private and Manufacturers’ Brand Detergent Users

3rd International Conference on Business, Management and Economics (ICBME), Turkey, 1 - 04 December 2007, vol.2, pp.69-84

A Study About the Relationship Between Customers? Value Perception of Cellular Phone Buying Behavior and Their Individual Values

Third International Conference on Business, Management and Economics, Turkey, 1 - 04 June 2007, pp.1

Determining The Differences Between Private And Manufacturers' Brand Detergent Users

Third International Conference on Business, Management and Economics, Turkey, 1 - 04 June 2007, pp.1

Deodorant Kullanan Tüketicilerin, Deodorant Satın Alırken Önem Verdikleri Unsurların Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

8. Ulusal Pazarlama Kongresi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kayseri, Turkey, 1 - 04 November 2003, pp.291-306

Books & Book Chapters

Uluslararası Pazarlama Çevresi

in: Uluslararası Pazarlama, Komisyon, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.1, 2015

Firmaların Konumlarına Göre Rekabet Stratejileri

in: Pazarlama Yönetimi, Komisyon, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.1, 2015