Prof.Sevim CESUR


Faculty of Literature, Department of Psychology

Social Psychology Division


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Behavioural Sciences


Names in Publications: Cesur Sevim

Metrics

Publication

83

Citation (WoS)

48

Citation (Scopus)

43

H-Index (WoS)

4

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Thesis Advisory

18
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1998 - 2002

1998 - 2002

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Sosyal Psikoloji Abd, Turkey

1995 - 1997

1995 - 1997

Postgraduate

Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyal Psikoloji Abd, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Psychology, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Depremin nedensel açıklamaları

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sosyal Psikoloji Abd

1997

1997

Postgraduate

The relationship between cognitive and moral development

Bogazici University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Psikoloji Abd

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Behavioural Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Psychology

2012 - 2018

2012 - 2018

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Psychology

2004 - 2012

2004 - 2012

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Psychology

2000 - 2004

2000 - 2004

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Psychology

1997 - 2000

1997 - 2000

Research Assistant

Bogazici University, Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2020

2020

Social Representations of Peace among Secondary Education Students

Bayad A., Sakin E., Cesur S.

Türk Psikoloji Dergisi, vol.36, no.86, pp.1-15, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Just World Belief and Ethics of Morality: When do We Derogate the Victim?

Tepe B., CESUR S., Sunar D.

CURRENT PSYCHOLOGY, vol.16, pp.1-11, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

An Investigation of Moral Foundations Theory in Turkey

Yalçındağ B., Özkan T., CESUR S. , Yılmaz O., Tepe B., Piyale Z. E. , et al.

CURRENT PSYCHOLOGY, vol.14, pp.1-18, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2014

2014

A Validity and Reliability Study on the Development of the Values Scale in Turkey

Dilmac B., Aricak O. T. , Cesur S.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.5, pp.1661-1671, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

2014

2014

The Mediating Role of Materialism on the Relationship between Values and Consumption

Sevgili F., Cesur S.

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, no.6, pp.2083-2096, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2012

2012

RELIGIOUS ORIENTATION AND MENTAL HEALTH: A STUDY WITH TURKISH UNIVERSITY STUDENTS

Kuyel N., Cesur S. , ELLISON C. G.

PSYCHOLOGICAL REPORTS, vol.110, no.2, pp.535-546, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Morality According to me: Naturalistic Conceptualizatons of Morality

Cesur S. , Tepe B., Piyale Z. E. , Sunar D. E. , Biten A. F.

Türk Psikoloji Yazıları, vol.23, no.45, pp.115-138, 2020 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

Türklerin ve Kürtlerin Birbirlerine Karşı Olumsuz Tutumlarının Bazı Psikolojik Değişkenlerle İlişkisi

Yılmaz O., CESUR S. , Bayad A.

TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, vol.21, pp.82-99, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Bir Değerler Skalasının Geliştirilmesi ve Bu Skalanın Politik ve Dini Yönelimle İlişkisi

CESUR S. , Aydın B., Yılmaz O., Tepe B.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, no.66, pp.401-420, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Rereading Social Psychology

Coker Ç. , Cesur S. , Tekdemir Yurtdas G.

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, vol.36, no.2, pp.65-68, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2015

2015

University Students' Perception of Parenting Styles and the Effect of This Perception on the Similarity of Parent-Child Values

Esen M. A. , Cesur S.

STUDIES IN PSYCHOLOGY-PSIKOLOJI CALISMALARI DERGISI, vol.35, no.2, pp.1-23, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

2015

2015

Üniversite Öğrencilerinin Ebeveynlik Stillerini Algılayışları ve Bu Algının Ebeveyn-çocuk Değer Benzerliğine Etkisi

Esen M., CESUR S.

İ.Ü. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, vol.35, no.2, pp.1-23, 2015 (National Refreed University Journal)

2013

2013

Laiklik Konusunda Ayrışan Gruplar ve Belirli Psiko-Sosyal Değişkenlerin Dış-Grup Değerlendirmelerinde Rolü

Paker K. O. , CESUR S.

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.15, no.57, pp.51-76, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

The Relationships Between Parental Attitudes and Their Personalities and Values

ŞENDİL T. G. , CESUR S.

Elektronik Sosyal Bilimler Turk Psikoloji Dergisi, vol.10, no.38, pp.1-22, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

2011

2011

The Relationships Between Parental Attitudes And Their Personalities And Values

ŞENDİL T. G. , CESUR S.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.38, pp.1-22, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

Yaşanan Ahlaki Çatışma Örnekleri Üzerinden Türkiye'de Gündelik Ahlak Anlayışı

CESUR S., Kahraman F., Turgut İ., Deveci E., Altınal B. E. , Aygül Z., et al.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.9, no.32, pp.348-367, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2009

2009

Ebeveyn Tutumları ve Gençlerin Ahlaki Muhakeme ve Ahlaki Yönelimleri Arasındaki İlişkiler

CESUR S. , Kuyel N.

Psikoloji Çalışmaları Dergisi, vol.29, no.9, pp.91-120, 2009 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2007

2007

Televizyon ve Çocuk: Çocukların Tv Programlarına İlişkinTercihleri”

CESUR S., Paker K. O.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, no.19, pp.106-125, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2007

2007

Öz Etkinlik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri–II

TÜRETGEN İ. , CESUR S.

Öneri, vol.28, pp.337-343, 2007 (National Refreed University Journal)

2006

2006

Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeği’nin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması

TÜRETGEN İ., CESUR S.

TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI, vol.9, no.17, pp.1-17, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

2005

2005

Öz Etkinlik Ölçeği’nin psikometrik özellikleri.

TÜRETGEN İ., CESUR S.

Öneri, vol.24, pp.305-32, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Öz-Etkinlik Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri

TÜRETGEN İ. , CESUR S.

Öneri Dergisi, vol.24, no.6, pp.305-312, 2005 (National Refreed University Journal)

2003

2003

17 Ağustos Depremiyle İlgili Sorumluluk Atıfları

CESUR S.

İ.Ü. Psikoloji Çalışmaları, vol.23, pp.43-67, 2003 (National Refreed University Journal)

2003

2003

Bir Somut İşlemler Testi ile Zekanın İlişkisi

CESUR S.

İ.Ü. Psikoloji Çalışmaları, vol.23, pp.69-81, 2003 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Çocuklarından Gözünden "Ayıp" Kavramı: Ahlaki ve Uzlaşımsal Alanlarda Bir Değerlendirme"

Çelikadam C., Aykaç B., Aktaş B., Karasu M., Balım S., Cesur S.

Sosyal Psikolojide Ahlak Çalışmaları Ulusal Sempozyumu, Van, Turkey, 26 - 27 November 2021, pp.33-40

2020

2020

Comprehensive Analysis of Political Orientations in Turkey: Differences and Similarities

Balım S., Aykaç B., Aktaş B., Cesur S., Çelikadam C., Karasu M., et al.

International Society of Political Psychology (ISPP), 43rd Virtual Scientific Meeting, 14 - 16 July 2020

0

0

Bebek ve Oyun: Boylamsal Bir Çalışma

CESUR S., Kızıldağ Ö., Şendil G.

2. Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.5

2019

2019

İlkokul Çocuklarının Ahlaka İlişkin Gündelik Kavramlarının İncelenmesi

Aykaç B., Aktaş B., Balım S., Çelikadam C. , Karasu M., Cesur S.

3. Sosyal Psikoloji Kongresi , İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2019, pp.101

2018

2018

Moral Emotions Show a Unique Pattern in Authority Ranking Relationships

Sunar D., CESUR S. , Tepe B., Piyale Z.

APS Convention, San Francisco, United States Of America, 24 - 27 May 2018, pp.33

2018

2018

Relational Models and Moral Emotions

Sunar D., CESUR S. , Tepe B., Piyale Z. E.

CERE, Glasgow, United Kingdom, 3 - 05 April 2018, pp.180

2017

2017

Bana Göre Ahlak: Sıradan İnsanın Ahlakı Kavramsallaştırması

CESUR S. , Piyale Z. E. , Tepe B., Sunar D.

II. Sosyal Psikoloji Kongresi, Gazi Magosa, Cyprus (Kktc), 14 - 17 November 2017, pp.45

2017

2017

Does Perception of Intentionality Changes with Social Closeness and the Context of the Moral Violations?

Piyale Z. E. , CESUR S.

18th General Meeting of the European Association of Social Psychology, Granada, Spain, 11 - 14 July 2017, pp.24

2016

2016

İhlal Edilen İlişki Modeli'nin Ahlâki Yargılara ve Öfke Duygusuna Etkisi

Sunar D., CESUR S. , Biten F. A. , Piyale Z. E. , Tepe B.

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 12 September 2016

2016

2016

Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim ile Adil Dünya İnancı Arasındaki İlişki

NEBİOĞLU G. , CESUR S.

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 September 2016, pp.1

2016

2016

Adil Dünya İnancı, Sezgisel Ahlak ve Ahlaki Duygular: Mağdur ve Suçlu Bağlamında Adaletsizlik

Tepe B., CESUR S. , Sunar D.

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 8 - 10 July 2016, pp.90

2014

2014

İstanbul’un Kozmopolit Bir Semtinde Yaşayan Lise Öğrencilerinin Ötekileri

Bakiler E., CESUR S.

18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 7 - 10 July 2014, pp.45

2014

2014

Politik ve Dini Yönelimin Değerlerle İlişkisi

CESUR S. , Yılmaz O., Özgör C., Tepe B., Tatlıcıoğlu I., Bayad A., et al.

18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 7 - 10 July 2014, pp.47

2014

2014

Do Turkish College Students Reason in Moral Terms about Bystander Helping in Situations of Violence against Women

Acar M., CESUR S. , Kuyel N.

44th Annual Meeting of Jean Piaget Society, San Francisco, United States Of America, 10 - 12 May 2014, pp.100

2013

2013

The Connection between Religious Rules and the Moral Judgments of Liberal and Conservative Turkish Muslims

Kuyel N., CESUR S.

43rd Annual Meeting of Jean Piaget Society, Chicago, United States Of America, 8 - 10 August 2013, pp.35

2011

2011

Self Construction Throughout a Narration of Loss: Self Positioning and Self-Examination of People Who Experienced the Death of a First Degree Close Relative

Paker K. O. , CESUR S.

The 12th European Congress of Psychology’de sunulmuş bildiri, İstanbul, Turkey, 08 July 2011 - 10 July 2010, pp.120 Sustainable Development

2011

2011

Social Representations of Laicism and Psycho-Social Dimensions of a Conflict in Political Culture: An investigation among University Youth in Turkey

Paker K. O. , CESUR S.

Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, İstanbul, Turkey, 1 - 03 July 2011, pp.20

2009

2009

Moral Conflict Understanding of a Sample from Turkey

CESUR S. , Altınal B., Aygül Z., Kahraman F., Turgut İ., Yetkinoğlu Ö., et al.

35th Annual Conference of the Association for Moral Education, Utrecht, Netherlands, 8 July - 10 August 2009, pp.71

0

0

Örtük liderlik teorilerinin farklı alanlarda incelenmesi.

TÜRETGEN İ. , CESUR S.

15. Ulusal Psikoloji Kongres, İstanbul, Turkey, pp.152-153

2007

2007

Evaluation of a Family Literacy Program (MOCEP): The Turkish Example

Aksu Koç A., CESUR S. , Örung S.

5th Meeting of the “QualiFLY” Project, Hamburg, Germany, 7 - 10 August 2007, pp.2 Sustainable Development

2004

2004

Popüler Kültürde Psikolog Temsilleri

Arkonaç S., CESUR S. , Paker O.

XIII. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 September 2004

2004

2004

Öz Etkinlik Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama çalışması

TÜRETGEN İ. , CESUR S.

13. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 January 2004

2003

2003

Morality Concepts within a Group of Turkish Adults

CESUR S.

29th Annual Conference of the Association for Moral Education, Krakow, Poland, 04 July 2003, pp.9

2003

2003

Parental Attitude and Moral Orientation: A Study with Turkish University Students

CESUR S. , Kuyel N.

29th Annual Conference of the Association for Moral Education, Krakow, Poland, 4 - 07 July 2003, pp.16

2003

2003

The Relationship Between Reinforcement Sensitivity and Moral Reasoning

Bulduk S., CESUR S., Bulamur E., Balcı E., Mirazi İ.

29th Annual Conference of the Association for Moral Education, Krakow, Poland, 4 - 07 July 2003, pp.15

2002

2002

Evli Çiftlerde Değerlerin Uyumu ve Aile İşlevlerinin İlişkisi

Oğur S., CESUR S.

XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2002, pp.101

2002

2002

Ahlaki Yargı ile Kişilik Arasındaki İlişki

Eğeci S., CESUR S.

XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2002, pp.102

2002

2002

Couples’ Personality Characteristics, Self-Concepts, Values and Child Rearing Attitudes

CESUR S. , Özer G. E.

Society for Reproductive and Infant Psychology 22nd Annual Conference, Sheffield, United Kingdom, 8 - 11 August 2002, pp.165

2000

2000

İzmit Bekirpaşa Cephanelik Çadır Kent’te Yaşayanların Psikososyal Profili

ŞENDİL T. G. , CESUR S.

XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2000, vol.39, pp.25-26

2000

2000

Deprem Bölgesinde Çalışan Gönüllü ve Görevlilerin Psikososyal Profilleri

ŞENDİL T. G. , CESUR S.

XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2000, vol.39, pp.39-40

2000

2000

Travma Sonrası Stres Bozukluğu Semptom Taraması Çalışmaları

ŞENDİL T. G. , CESUR S.

XI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 1 - 04 June 2000, pp.58

1999

1999

Moral-conventional evaluations: subcultural differences

Aksu Koç A., CESUR S.

European Psychology Congress, Roma, Italy, 7 - 10 July 1999, pp.13

1999

1999

Pathways to Literacy in Early Childhood Education II:MOCEP Predicors of Literacy

Aksu Koç A., CESUR S. , Örung S.

Central Asia Regional Literacy Forum, İstanbul, Turkey, 5 - 06 July 1999, pp.9 Sustainable Development

1999

1999

Learned Helplessness Effect on Moral Reasoning

Bulduk S., CESUR S.

International Conference of Stress & Anxiety Research Society, Krakow, Poland, 3 - 05 July 1999, pp.1

1998

1998

Kognitif Gelişim ve Ahlaki Gelişim Arasındaki İlişki

CESUR S.

X. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 1998, pp.18

Books & Book Chapters

2018

2018

Ahlakın Sosyal Psikolojisi

CESUR S.

Pales, İstanbul, 2018

2017

2017

Değerlerin Belirlenmesi Testi

CESUR S.

in: Sosyal Psikolojide Değerler ve Ahlak: Kuramlar ve Ölçekler, Cesur, S., Erdoğan, Ç., Tepe, B., Bayad, A., ve Yıulmaz, O. , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.67-75, 2017

2006

2006

Toplumumuzda Ahlakın Kavramsallaştırılması

CESUR S.

in: Küresellesme, Ahlak ve Değerler, Mehmedoğlu Y. ve Mehmedoğlu A.U. , Editor, Litera, İstanbul, pp.321-349, 2006

2003

2003

Kişilikte Heyecanların Rolü

Bulduk S., CESUR S.

Psikometri Araştırma Enstitüsü, İstanbul, 2003

2003

2003

Niteliksel Yöntemler

CESUR S.

in: Psikolojide Deneysel Araştırma Yöntemleri, Sevda Bulduk, Editor, Çantay Kitabevi, İstanbul, pp.184-198, 2003

2003

2003

Çocuklarda Duygusal Gelişim

CESUR S.

in: Çocuk, Ergen ve Anne-Baba, Şendil G., Editor, Çantay Kitabevi, İstanbul, pp.89-108, 2003 Sustainable Development

2003

2003

Çocuk ve Ergenlerde Zihinsel Gelişim

CESUR S.

in: Çocuk, Ergen ve Anne-Baba, Şendil G., Editor, Çantay Kitabevi, İstanbul, pp.19-28, 2003 Sustainable Development

2003

2003

Çocuk ve Ergenlerde Ahlak Gelişimi ve Eğitimi

CESUR S.

in: Çocuk, Ergen ve Anne-Baba, Şendil G., Editor, Çantay Kitabevi, İstanbul, pp.127-137, 2003 Sustainable Development


Citations

Total Citations (WOS): 48

h-index (WOS): 4