Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Temel Bilimler

 • 2012 - 2014 Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Temel Bilimler

Yönetimsel Görevler

Verdiği Dersler

 • Doktora GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MİKOBAKTERİLER

 • Yüksek Lisans LABORATUVARDA KALİTE

 • Lisans Mantarlar Hakkında Genel Bilgiler

 • Doktora MİKOLOJİ

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Teknikleri Ve Yayın Etiği

 • Yüksek Lisans MİKOLOJİ LABORATUARINDA TANI

 • Yüksek Lisans Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu-Hayvan Hastalıkları

 • Lisans Fırsatçı Mantar İnfeksiyonları ve Pnömosistoz

 • Lisans Antifungal Maddeler

 • Yüksek Lisans LABORATUVARDA KALİTE (Tezsiz YL)