Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antimycobacterial and Antifungal Activities of Selected Four Salvia Species

RECORDS OF NATURAL PRODUCTS, cilt.10, ss.593-603, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prevalence and drug resistance of mycobacteria in Turkish cystic fibrosis patients

Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, cilt.13, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Synthesis of novel imidazo[1,2-a] pyridines and evaluation of their antifungal activities

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.38, ss.581-591, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The antifungal susceptibilities of oral Candida spp isolates from HIV-infected patients

AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, cilt.4, ss.466-470, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Simultaneous cutaneous and ungual alternariosis in a renal transplant recipient

BRITISH JOURNAL OF DERMATOLOGY, cilt.143, ss.910-912, 2000 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Synthesis and antifungal activity of some 2-aryl-3-substituted 4-thiazolidinones

ARCHIV DER PHARMAZIE, cilt.327, ss.271-272, 1994 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Is antifungal resistance testing necessary?

Journal of Dermatological Treatment, cilt.4, ss.127-129, 1993 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A case of Tinea incognito diagnosed coincidentally

JOURNAL OF MİCROBİOLOGY AND INFECTİOUS DİSEASES, cilt.1, ss.84-86, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MIC values of ofloxacin, levofloxacin and norfloxacin to MDR M.tuberculosis strains

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.34, ss.171-174, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmmün sistem yetmezlikli hastalarda mantar infeksiyonları (dört olgu nedeni ile)

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.33, ss.239-243, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Total protez dezenfeksiyonunda ağız spreyinin kullanılması

Dişhekimliği Dergisi, cilt.30, ss.238-241, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

AIDS’li bir hastanın biyopsi örneğinden siyah maya izolasyonu

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.26, ss.138-141, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Allerjik astmalı hastaların balgamlarından izole edilen küf mantarları

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.26, ss.151-156, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dermatofitlerin idantifikasyonunda modifiye lam kültürü yönteminin değeri

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.25, ss.110-114, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dermatofit suşlarının antifungal maddelere duyarlılığı

ANKEM Dergisi, cilt.8, ss.26-32, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Synthesis and antifungal activity of some 4-[(N,N-disubstituted thiocarbamoylthio)acyl]antipyrines

Acta Pharmaceutica Turcica, cilt.36, ss.74-79, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Trichophyton mentagrophytes suşlarının antifungal maddelere duyarlılıkları

ANKEM Dergisi, cilt.8, ss.10-14, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mycobacterium türlerinin antitüberkülo ilaçlara duyarlıkları

ANKEM Dergisi, cilt.7, no.4, ss.273-276, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Antimicrobial activity of Nigella sativa seed extracts

2nd Conference of International Chemistry Biology, Qina, Mısır, 1 - 05 Ağustos 2019, ss.75

Determination of antimicrobial activity of Hypericum perforatum aerial part extracts

2nd Conference of International Chemistry Biology, Qina, Mısır, 1 - 05 Ağustos 2019, ss.60

Nozokomiyal Enfeksiyon Etkeni Bakterilerde Ankaferd Blood Stopper'ın in Vitro Etkinliğinin Araştırılması

V.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Diyabetik Ayak Simpozyumu, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2018, ss.53-54

Management and treatment difficulties of multidrug resistant pulmonary tuberculosis in a pediatric case

10th World Congress of the World Society for Pediatric Infectious Diseases, Shenzhen, Çin, 2 - 05 Aralık 2017, ss.109-110

Evaluation of MALDITOF MS for identification of nontuberculous mycobacteria isolated from clinical specimens

38th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Shibenik, Hırvatistan, 25 - 28 Haziran 2017, ss.98-99

Pharmacognostical Investigation of Salvia cassia

International Symposium on Advances in Lamiaceae Science, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.10

Comparison Of The Antifungal Activities On The Some Salvia Species From Turkey

International Symposium on Advances in Lamiaceae Science, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2017, ss.2

Infections with rapidly growing Mycobacteria: Report of 10 cases

IDWeek, Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 7 - 12 Ekim 2014, ss.46846-46847

The antifungal susceptibilities of Candida species isolated from invasive specimens in a university hospital in Turkey: results of five years

24 th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) Barcelona, Spain, 10-13 May 2014, Barcelona, İspanya, 10 - 13 Mayıs 2014

Investigation of Extensively Drug Resistance in Multidrug Resistance Tuberculosis Isolates

52nd Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), San Francisco, Amerika Birleşik Devletleri, 9 - 12 Eylül 2012

Mycobacterium tuberculosis suşlarının rifampisine direncinin belirlenmesinde GeneXpert MTB/RIF’in değeri

10. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2012, cilt.1, no.1, ss.124-125

Evaluation of GeneXpert MTB/Rif assay on respiratory specimens

32nd Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Lübeck, Almanya, 26 - 29 Haziran 2011, ss.63

Evaluation of the Neo-Sensitabs diffusion method for determining the antifungal susceptibilities of Candida species

21st European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 27th International Congress of Chemotheraphy, Milan, Italy, Milan, İtalya, 7 - 10 Mayıs 2011, ss.784

The Antifungal Susceptibilities of Candida Species Isolated from Blood Cultures of Immunosuppressed Patients

8th International Symposium on Antimicrobial Agents and Resistance, Coex, Seul, Kuzey Kore, 6 - 08 Nisan 2011, ss.356

Prevalence of Non-Tuberculous Mycobacteria in patients with Cystic Fibrosis

31st Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Bled, Slovenya, 4 - 07 Temmuz 2010, ss.101

Performance of GenoType MTBDR plus assay for rapid detection of resistance to rifampin and isoniazid in M.tuberculosis strains

31st Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Bled, Slovenya, 4 - 07 Temmuz 2010, ss.118

HIV pozitif hastalardan izole edilen oral Candida izolatlarının antifungal duyarlılıkları

XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2008, ss.852-853

The smear and culture positivity in clinical samples examined in mycobacteriology laboratory

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (IUMS), İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ağustos 2008, ss.312

Resistance pattern of Mycobacterium tuberculosis complex strains isolated from clinical samples

XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology (IUMS), İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Ağustos 2008, ss.114

Evaluation of the genotype MTBDR assay for the detection of isoniazid and rifampin resistance in M. tuberculosis strains

27th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Londra, İngiltere, 9 - 12 Temmuz 2006, ss.81

A predominant genotype among multidrug resistant Mycobacterium tuberculosis isolates in Istanbul, Turkey

26th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2005, ss.162

Molecular characterization of Mycobacterium tuberculosis isolates in Istanbul Faculty of Medicine

26th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2005, ss.75

Susceptibility of M.tb.complex strains isolated in a faculty hospital in Istanbul

25th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Alghero-Sardinia, İtalya, 27 - 30 Haziran 2004, ss.61

Susceptibility of MDR. Mtb strains to the second line drugs.

25th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Alghero-Sardinia, İtalya, 27 - 30 Haziran 2004, ss.59

MIC values of ofloxacin, levofloxacin and norfloxacin to MDR M.tuberculosis strains

25th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Alghero-Sardinia, İtalya, 27 - 30 Haziran 2004, ss.116

Is Mycobacterium tuberculosis still a problem in Turkey?

American Society for Microbiology 101th General Meeting, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 24 Mayıs 2001, ss.235

Drug resistance pattern of Mycobacterium tuberculosis complex strains in a faculty hospital in Istanbul

11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2001, ss.299

The changing pattern of drug resistance among Mycobacterium tuberculosis complex strains in a Faculty Hospital, in İstanbul

20th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Lucerne, İsviçre, 4 - 07 Temmuz 1999, ss.117

An effect of a mouth spray on denture microorganisms: An invitro and invivo study

3rd Congress of the Balkan Stomatological Society, Sofya, Bulgaristan, 2 - 05 Nisan 1998, ss.44

Evaluation of the results of several clinical specimens examined by Bactec Tb 460 System in Istanbul, Turkey

18th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Cordoba, İspanya, 17 - 18 Haziran 1997, ss.49

Kitap & Kitap Bölümleri

İnsanların Mantar Enfeksiyonları

Burton Sağlık Bilimlerinde Mikrobiyoloji, Doç Dr Orhan Baylan, Yard. Doç Dr. Özcan Erdoğan, Editör, İstanbul Tıp Kitap Kitapevi Yayınları, İstanbul, ss.389-396, 2017

Mikrobiyolojiye Giriş

Koneman Renkli Atlas ve TanısalMikrobiyoloji Kitabı, Ahmet Başustaoğlu, A. Dürdal Us, Editör, Hipokrat Yayınevi, Ankara, ss.8-15, 2017

Hastane infeksiyonları ve tüberküloz dışı mikobakteriler

Mycobacterium tuberculosis ve Tüberküloz, Yüce A,Özyurt M, Sürücüoğlu S,Uzun M, Sarıgüzel N, Editör, Anka Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul, ss.458-471, 2016

Gen-Probe AccuProbe Mikobakteriyel Kültür Tanımlama Testi

Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı, Ahmet BAŞUSTAOĞLU, Şinasi Taner YILDIRAN, Editör, Atlas Kitapçılık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2014

BACTEC NAP Testi

Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı Cilt 1-2-3, A.Başustaoğlu, Ş.T.Yıldıran, Editör, Atlas Kitapçılık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2014

Geleneksel olmayan fenotipik tanı yöntemleri

Tüberküloz 2007, Temel bilimden hasta bakımına, A. Yüce, S. Sürücüoğlu, M. Uzun, M. Özyurt, N. Sarıgüzel Sar, Editör, Sim Matbaacılık, İstanbul, ss.336-341, 2009