Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Efficacy of hyaluronic acid spray on swelling, pain, and trismus after surgical extraction of impacted mandibular third molars.

International journal of oral and maxillofacial surgery, cilt.43, ss.1399-403, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Investigation of the risk factors associated with the survival rate of dental implants

Implant Dentistry, cilt.23, ss.328-333, 2014 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Non-syndromic multiple impacted supernumerary teeth: two case reports

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.42, ss.1240, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Fibromyxoma of the mandible in childhood: a case report

ORAL DISEASES, cilt.18, ss.36, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

EKTODERMAL DİSPLAZİ VE AĞIR OSTEOMALAZİSİ OLAN HASTAYA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM: BİR OLGU SUNUMU

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.44, ss.27-32, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

An Atypical Form of Necrotizing Periodontitis

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.80, ss.1548-1553, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An atypical form of necrotizing periodontitis.

JOURNAL OF PERIODONTOLOGY, cilt.80, ss.1548-0, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Sjögren's syndrome: A study of salivary electrophoresis

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.35, ss.401-405, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Papillon-lefevre syndrome: A review of the literature and report of three cases in one family with tooth supported overdentures before implant therapy

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, cilt.34, ss.164, 2005 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Schizophrenia and dental management: Review of the literature

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.35, ss.317-320, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Reactions of connective tissue to mineral trioxide aggregate and amalgam

JOURNAL OF ENDODONTICS, cilt.30, ss.95-99, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Orbital pain and headache secondary to overfilling of a root canal.

Journal of endodontics, cilt.29, ss.771-2, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tru-cut and fine needle aspiration biopsy diagnosis of lesions of the jaws

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.33, ss.249-253, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Expression of the tumour suppressor gene p53 in odontogenic cysts

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.33, ss.243-247, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Reactions of connective tissue to compomers, composite and amalgam root-end filling materials

INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL, cilt.36, ss.281-287, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical management of overfilling of the root canal: A case report

QUINTESSENCE INTERNATIONAL, cilt.33, ss.670-672, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Alzheimer's disease and dental management

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics, cilt.93, ss.521-524, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ortognatik cerrahi uygulanan hastalarda postoperatif komplikasyonların yönetiminde alternatif stratejiler

Dental and Medical Journal - Review, cilt.2, ss.36-45, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Intra-Articular Injections of Botulinum Toxin A on Experimentally Temporomandibular Joint Osteoarthritis Models

The Effects of Intra-Articular Injections of Botulinum Toxin A on Experimentally Temporomandibular Joint Osteoarthritis Models, cilt.8, ss.9-12, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Congenital Epulis of the Newborn: A Case Report

Open Journal of Stomatology, cilt.8, ss.120-126, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pfeiffer syndrome type 1: A case report

International Journal of Dentistry and Oral Science, cilt.5, ss.626-629, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

The Effects of Intraarticular Injections Of Botulinum Toxin A On Experimentally Temporomandibular Joint Osteoarthritis Models

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, no.96, ss.96-97, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Temporomandibular eklem bozuklukları ve teşhisi

7 TEPE KLINIK DERGI, cilt.13, ss.43-50, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Changes in Alveolar Bone Width Following Bone Expansion

Open Journal of Stomatology, cilt.7, ss.305-313, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİDOĞANDA KONJENİTAL EPİLUS OLGU SUNUMU

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ DERGİSİ, cilt.1, ss.20-24, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Temporomandibular bozuklukların tedavileri

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 7TEPE KLİNİK DERGİSİ, cilt.13, ss.44-50, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Oral Antikoagülanların Değişen yüzü

Dicle Üniversitesi diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.178-83, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Periimplantitisin Tedavisindeki Güncel Yaklaşımlar

İstanbul diş Hekimleri Odası Dergisi, ss.42-7, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Zimmer Tek Parça (One-Piece) İmplantların İki Yıllık Takip Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi ve Literatür Derlemesi

Turkiye Klinikleri J Oral Maxillofac Surg-Special Topics, cilt.2, ss.6-8, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of different suture materials on tissue healing.

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, cilt.50, ss.35-42, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

effect of different suture materials on tissue healing

J ISTANBUL UNIVERSTY FACULTY DENTISTRY, no.1, ss.35-42, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

TUM YONLERİYLE TEKDİŞ İMPLANT PLANLAMASI VE UYGULAMALARI

TURKIYE KLİNİKLERİ JORAL MAXİLLOFACIAL SURGERY SPECİAL TOPİCS, no.2, ss.27-32, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Survival of Chemically Modified Titanium Surfaced Implants in Irradiated Jaws of Oral Cancer Patients

open journal stomatology, ss.202-209, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Efficacy of hyaluronic acid spray on swelling, pain, and trismus after surgical extraction of impacted mandibular third molars

Int. J. Oral Maxillofac. Surg, cilt.43, ss.1399-1403, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektro Cerrahinin Diş Hekimliğinde Kullanımı

İstanbul Diş Hekimleri Odası Dergisi, ss.54-8, 2013 (Hakemsiz Dergi)

MANAGEMENT OF EPİLEPTİC PATIENT IN DENTISTRY

OPEN JOURNAL STOMATOLOGY, cilt.3, ss.47-52, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Oligodonti tedavisinde tek parça (3.0) mm implantların kullanılması: Olgu Raporu.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.13, ss.42-45, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE ROLE OF CORTICOSTEROIDS FOR CONTROL POSTOPERATIVE PAIN AND EDEMA IN ORAL SURGERY

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, cilt.6, ss.84-91, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GÖMÜK DİŞLER İLE İLGİLİ ODONTOMLAR

TÜRK DİŞ HEKİMLİĞİ DERGİSİ, cilt.20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Gömük dişler ile ilişkili odontomalar: 3 olgu raporu",

Türk Dişhekimliği Dergisi, ss.63-65, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral cerrahide postoperatif ağrı ve ödem kontrolünde kortikosteroidlerin rolü

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.84-91, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bisfosfonat kullanmış veya kullanmakta olan hastalarda dental implant uygulamaları: Literatür derlemesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.266-273, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diş hekimliğinde kullanılan görüntüleme yöntemlerinin değerlendirilmesi

Oral implantoloji Dergisi,, cilt.12, ss.16-26, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Probiyotiklerin ağız sağlığına etkileri

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.17, ss.76-80, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nokturnal Bruksizmi Olan hastalarda Durumluk ve Sürekli anksiyete Düzeyleri

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.16, ss.44-50, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MULTIDISCPLINARY APPROACH TO A PATIENT WITH ECTODERMAL DYSPLASIA AND SUFFERING FROM SEVERE OSTEOMALASIA: A CASE REPORT

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.44, ss.27-32, 2010 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Ateş etyolojisi tipleri ve önemi

Akademik dental diş hekimliği dergisi, cilt.11, ss.36-39, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAKSİLLER ANTROLİTLER

ORAL İMPLANTOLOJİ, cilt.10, ss.18-22, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of Er, Cr: YSGG on bone defects

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, ss.20-23, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The treatment of premalign and malign lesion with using laser applications

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, ss.17-19, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SUBMANDIBULAR SIALOLITH (A CASE REPORT)

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.41, ss.59-63, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kemik

Akademik dental diş hekimliği dergisi, cilt.9, ss.1-6, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş hekimliğinde viral enfeksiyonlar

Akademik Dental, cilt.9, ss.7-13, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş hekimliği ve dijital fotoğraf makineleri

Akademik dental diş hekimliği dergisi, cilt.9, ss.52-59, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EFFECTS OF ELEECTROMAGNETIC FIELDS (EMF) ON HEALING OF THE BONE DEFECTS

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.41, ss.17-23, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kemik ve kriyoterapi

Türk diş hekimliği dergisi, cilt.14, ss.196-199, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ALZHEIMER'S DISEASE AND DENTAL MANAGEMENT

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.41, ss.31-38, 2007 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Systemic diseases in dental practice

Oral İmplantoloji Dergisi, ss.41-46, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mini plate complications (Three Cases Reports)

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, ss.198-203, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Trigeminus nevraljilerinde gliserol uygulamaları.

Dişhekimliği Dergisi, cilt.5, ss.21-24, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OSSIFYING FIBROMA AND TREATMENT

TAOMS2015, Muğla, Türkiye, ss.125

GLANDULAR ODONTOGENIC CYST OF MAXILLA: A CASE REPORT

17 TH INTERNATIOJNAL CONGRESS ON ORAL PATHOLOGY AND MEDICINE, İstanbul, Türkiye, cilt.119, no.3, ss.193

A CYST CASE

TAOMS2015, Muğla, Türkiye, ss.126

Odontogenic keratocyst treatment and following up-A case report

FDI World Dental Congress, Buenos Aires, Arjantin, 2 - 04 Eylül 2018, ss.62

Treatment of drug-Induced Oral Ulceration with Hyaluronic Acid gel: A case report.

20th International Conference on Oral Surgery, Medicine, Pathology and Radiology, Londra, İngiltere, 14 Mayıs 2018 - 15 Mayıs 2019, ss.986

Odontoma oluşumuna bağlı olarak gömülü kalmış dişin cerrahi sonrası sürdürülmesi:

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018, ss.40

Maksiller sağ ön bölgesinde ekspansif kist: Vaka sunumu.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 17 Mayıs 2018, ss.44

Benefits of Using CBCT in Retrieval of Accidentally Displaced Root into The Maxillary Sinus - A Case Report

IAOM-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.27

Adenomatoid odontogenic tumor associated with maxillary lateral incisor: A case report.

IAOMS-ACBİD Joint Congress in Conjuction with ACBID 12th Congress., Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, no.172

The Treatment of Inflammattory Large Odontogenic Cyst.

IAOM-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, Antalya, Türkiye, 9 - 13 Mayıs 2018, ss.25

Intraarticular Injections Experimentally Induced Osteoarthritis in Rat Temporomandibular Joint

ICOI World Congress XXXV August 17-19, 2017 Vancouver Convention Centre, Vancover, Kanada, 17 - 20 Ağustos 2017, cilt.2., no.9, ss.1062-1063

YUMUŞAK DOKU LAZER UYGULAMALARINDA TEMEL TEORIK BİLGİLERLE BECERİ GELİŞTİRME

TDM SUREKLI DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI, İstanbul, Türkiye, 14 Aralık 2016

Piezosurgery and classical surgical techniques in surgical extraction of third molar teeth

22 ND INTERNATIONAL CONFERANCE ON ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, Melbourne, Avustralya, 27 - 30 Ekim 2015, cilt.44, no.1 Creative Commons License

Ossifying Fibroma ve Tedavisi: Vaka Raporu

22. Uluslararası TAOMS Kongresi, Muğla, Türkiye, 19 - 23 Mayıs 2015, ss.63-64

Survival and Success of Two Different Implants Locator Attachment Systems for Implant-Supported Over-dentures

ICOI World Congress scheduled for October 3-5, 2014 in Tokyo, Japan., Tokyo, Japonya, 3 - 05 Ekim 2014, cilt.2, no.3, ss.1-5 Creative Commons License

RETROSPECTIVE EVALUATIONS OF ERA MINI DENTAL IMPLANTS 2 YEAR FOLLOW UP RESULTS

EAO 23RD MEETING, Roma, İtalya, 25 - 29 Eylül 2014, cilt.10, no.1, ss.694-695

Retrospective evaluation of era mini dental implants: 2 - Year follow-up results

EAO 23rd Annual Scientific Meeting, Roma, İtalya, 25 Eylül 2014 - 27 Eylül 2015, cilt.25, no.10, ss.238

Retrospective Evaluation of era mini denral implants: 2 -year follow-up results

the EAO 23rd Annual Scientific Meeting, Roma, İtalya, 25 Eylül 2014 - 27 Eylül 2015, cilt.25, no.10, ss.238

Combined Management of bronj: A case report

12th biennial congress of the european association of oral medicine, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.32

Combined Management Of Bronj: a case report

12th biennial congress of the european association of oral medicine, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2014, ss.32

Glandular odontogenic cyst of maxilla: A case report

17th Congress on Oral Pathology and Medicine joint meeting of the British Society for Oral and Maxillofacial Pathology, İstanbul, Türkiye, 25 - 30 Mayıs 2014, cilt.119, no.3, ss.193

LARGE ODONTOGENIC CYSTIC LESIONS WITH ECTOPIC IMPACTED TEETH CASE REPORT

101 ST FDI ANNUAL WORLD DENTAL CONGRESS, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ağustos 2013, cilt.63, no.1, ss.23 Creative Commons License

Comparison of the soft tissue reactions to four different suture materials in a rat model

ACBID 2013, 7th International Congress, Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.38

Calcifying epithelial odontogen tumor

13th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2013, ss.89

Use of intraosseous anaesthesia in dentistry and oral implantology.

Clinical Oral Implants Research, 2012; 23 (s7): 165-166. (DOI: 10.1111/clr.12021) / 20th Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration , Kobenhavn, Danimarka, 10 - 13 Ekim 2012, ss.165-166

Comparison of a novel mouthwash with benzydamine-hydrochloride in the treatment of RAS.

11th Biennial Congress of European Association of Oral Medicine, Atina, Yunanistan, 13 - 15 Eylül 2012, ss.32

Comparison of a novel mouthwash with benzydamine-hydrochloride in the treatment of RAS

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Yunanistan, 1 - 04 Eylül 2012, ss.40

Rapid treatment of alveolar osteitis with a new local haemostatic agent

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Yunanistan, 1 - 04 Eylül 2012, ss.56

Large dentigerous cyst with displaced impacted teeth: Report of two cases and review of the literature

6th International Ağız ve Çene-Yüz Cerrahisi Birliği Derneği (AÇBİD) Congress, Antalya, Türkiye, 30 Mayıs - 03 Haziran 2012, ss.89

Current approaches for therapy of bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaws

2nd Balkan Association of Oral and Maxillofacial Surgery (BAMFS) Congress and 5th Agiz ve Cene Yuz Cerrahisi Birligi Dernegi (ACBID) International Congress in conjunction with Pan Arab Society of Oral and Maxillofacial Surgery, Antalya, Türkiye, 25 - 29 Mayıs 2011, ss.111

Kongenital diş eksikliğinde implant ve implantüstü protez uygulamasının estetik sonucu.

4. ITI Kongresi, Oral İmplantoloji Pratiğinde Gerçekler, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.3

Calcifying epithelial odontogen tumor

13th International Scientific Congress of Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery, Antalya, Türkiye, 29 Mayıs - 02 Haziran 2005, ss.89

Temporomandibuler eklem hastalıklarının tedavisinde cerrahi yaklaşımlar

Oral cerrahi derneğinin 6., Protez akademisi ve Gnatoloji derneğinin 7. Ulusal Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 28 Mayıs 2004, ss.13

The Effects of Bioactive Glass Used Bone Graft Material In Serum Levels of Calcium, Phosphorus, Alkaline Phosphatase and Osteocalcin

11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Türkiye, 4 - 08 Haziran 2003

Salivary electrophoresis in the diagnosis of Sjogren's syndrome.

37th Annual Meeting of the International-Association-for-Dental-Research, Rome, İtalya, 5 - 08 Eylül 2001, cilt.81 identifier

P53 Expression in odontogenic cysts

5th Congress of the Balkan Stomatological Society, Selanik, Yunanistan, 13 - 16 Nisan 2000, ss.379

Kitap & Kitap Bölümleri

Maksiller Sinüs ve Hastalıkları

Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Akıl Notları, Prof. Dr. Gülsüm Ak, Editör, Güneş Kitabevi, İstanbul, ss.203-225, 2020

Dental İmplant Uygulamaları

Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Akıl Notları, Prof. Dr. Gülsüm Ak, Editör, Güneş Kitabevi, İstanbul, ss.225-243, 2020

Biomaterial Used in Trauma Patients

Trauma in Dentistry, Serdar Gözler, Editör, Intechopen, London, ss.41-52, 2018

Platelet-Rich Plasma in Trauma Patients

Trauma in Dentistry, Serdar Gözler, Editör, Intechopen, London, ss.121-140, 2018

ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİDE KULLANILAN BİOMATERYALLER

İ.Ü Basım Ve Yayım Müdürlüğü, İstanbul, 2002

Bilirkişi Raporları

DAVALI ERGUN SAYIN VE YENIGUN SAYIN 2017-610-611 ESAS SAYILI DOSYA

MEDİCANA DİŞ HASTENESİ /TC BAKIRKÖY 6.TÜKETİÇİ MAHKEMESİ, ss.2, İstanbul, 2018

ankara 18. idare mahkemesi H y hakkında

Ankara Üniversitesi, ss.5, Ankara, 2018

SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ

SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ, ss.1, İstanbul, 2017

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

Yeditepe Üniversitesi, ss.1, İstanbul, 2017

2012/563 ESAS SAYILI DOSYA

TC BAKIRKOY 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, ss.2, İstanbul, 2016

4 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAKIRKOY

4 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAKIRKOY, ss.2012596, İstanbul, 2015

16 CI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BİLİRKİŞİ RAPORU

16 CI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, ss.1, İstanbul, 2015

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI YÖNETİM KURULUNA

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI, ss.162371514, İstanbul, 2014

28 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ISTANBUL ANADOLU

28 ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ISTANBUL ANADOLU, ss.2013362, İstanbul, 2014

İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ NE

İSTANBUL ANADOLU 28. ASLİYE HUKUK, İstanbul, 2014

İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İSTANBUL 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, İstanbul, 2014

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

TDB İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI, ss.1, İstanbul, 2012

Diğer Yayınlar