Prof. Meltem BOSTANCI


Communication faculty, Journalism Department

Department of General Journalism


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Political Science, International Relations, Mass Communications and Mass Media, Journalism, Communication Sciences

Metrics

Publication

77

Project

2

Thesis Advisory

28

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2001 - 2005

2001 - 2005

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı , Turkey

1998 - 2000

1998 - 2000

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı , Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Marmara University, Ataturk Faculty Of Education, Fransızca Eğitimi , Turkey

Dissertations

2005

2005

Doctorate

Soğuk Savaş Sonrası Değişen Dünya Koşulları ve Yeni Uluslararası Konjonktürde ABD'nin yeri

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

2000

2000

Postgraduate

Dünya Enerji Politikalarında Türkiye'nin Yeri Sustainable Development

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Political Science

International Relations

Mass Communications and Mass Media

Journalism

Communication Sciences

Academic Titles / Tasks

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

2020 - Continues

2020 - Continues

Professor

National Defense University, Ataturk Strategıc Research Instıtute

2015 - 2020

2015 - 2020

Associate Professor

National Defense University, Ataturk Strategıc Research Instıtute

2012 - 2020

2012 - 2020

Associate Professor

Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

2007 - 2012

2007 - 2012

Assistant Professor

Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

2005 - 2007

2005 - 2007

Lecturer PhD

Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

2001 - 2005

2001 - 2005

Lecturer

Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

Non Academic Experience

2001 - 2012

2001 - 2012

Yrd. Doç. Dr.

İstanbul Üniversitesi

1996 - 2001

1996 - 2001

Gazeteci-Editör

Nokta Dergisi

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası İletişim ve Eleştirel Söylem Analizi

Postgraduate

Postgraduate

Siyasal İletişim ve Kamu Diplomasisi

Postgraduate

Postgraduate

Stratejik İletişim ve Eleştirel Söylem Analizi

Postgraduate

Postgraduate

Kültürlerarası ve Uluslararası İletişim

Postgraduate

Postgraduate

Siyasal İletişim ve Kamu Diplomasisi

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve Türk Dış Politikası

Postgraduate

Postgraduate

Savaş, Görsel İletişim ve Propaganda

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İletişim

Undergraduate

Undergraduate

AB Medya ve Demokrasi

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İletişim

Postgraduate

Postgraduate

Güncel Dış Politika Sorunları

Doctorate

Doctorate

İletişimin Ekonomi Politiği

Undergraduate

Undergraduate

Medya ve Türk Dış Politikası

Postgraduate

Postgraduate

Savaş, Görsel İletişim ve Propaganda

Undergraduate

Undergraduate

AB Medya ve Demokrasi

Undergraduate

Undergraduate

Eleştirel Medya Çalışmaları (İkinci Öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

Eleştirel Medya Çalışmaları

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dış Politikası (Uzaktan)

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dış Politikası

Undergraduate

Undergraduate

Türk Dış Politikası (İkinci Öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İletişim ( İkinci Öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Projesi (İkinci Öğretim)

Undergraduate

Undergraduate

AB ve Medya Politikası (Uzaktan)

Undergraduate

Undergraduate

Uluslararası İletişim (Uzaktan)

Undergraduate

Undergraduate

Mezuniyet Projesi

Undergraduate

Undergraduate

Küresel Medya Sektörleri

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Ölüm Sosyolojisi Bağlamında Ölümün Medyada Temsili

Bostancı M. (Advisor)

E.Büyüktunca(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Dijital Gazetecilik Çağında Robot Gazeteciliği

Bostancı M. (Advisor)

K.Kadam(Student)

2021

2021

Postgraduate

Post-Sovyet Rusya'nın Hegemonya Aracı Olarak Sputnik

Bostancı M. (Advisor)

A.Kartal(Student)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

THE APPROACHES OF DIGITAL ACTORS TO THE NAGORNO KARABAKH CRISIS: THE CASE OF TWITTER

Bostancı M., Selvan E.

International Eurasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends -VIII, Zambales, Philippines, 2 - 04 August 2021, pp.432-448

2021

2021

STATEMENT REFLECTIONS OF CYBER STATE AND ALGORITHMIC GIANTS STRUGGLE FOR HEGEMONY: THE CASE OF THE USA, RUSSIA AND TURKEY

Selvan E., Bostancı M.

International Eurasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends -VIII, Zambales, Philippines, 2 - 04 August 2021, pp.183-200

2021

2021

“Americanization" of Political Campaigns: The Case of Young Party in 3 Th November 2002 Election

Bostancı M., Selvan E.

TARAS SHEVCHENKO 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES , Kyyiv, Ukraine, 4 - 05 April 2021, vol.2, pp.595-608 Sustainable Development

2021

2021

Digital Diplomacy During the Crisis: 2020 Nagorno-Karabakh War Comparative Twitter Review

Selvan E., Bostancı M.

TARAS SHEVCHENKO 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES , Kyyiv, Ukraine, 4 - 05 April 2021, vol.2, pp.580-594

2019

2019

21. Yüzyılın Yükselen Değeri; Kültür Diplomasisi

BOSTANCI M.

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 04 November 2019, pp.243-250

2019

2019

Uluslararası Krizlerde Barış Gazeteciliğinin Önemi ve Barışın Sürdürülebilirliği Üzerine

BOSTANCI M.

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 04 November 2019, pp.414-424

2018

2018

Göçle Mücadele Stratejisi Kapsamında AB Sınır Güvenliği Ajansı FRONTEX ve Avrupa Sınır Gözetim Sistemi EUROSUR'un Analizi

BOSTANCI M.

International Social Researches and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.56-67

2018

2018

Avrupa ve Göç; Suriyeli Sığınmacılar Perspektifinden Avrupa Birliği'nin Göç Olgusuna Yaklaşımı

BOSTANCI M.

International Social Researches and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.439-450 Sustainable Development

2011

2011

A Review of the Divergence of Perceptions in the Media on the Path Towards Accessionto EU

BOSTANCI M.

Communication in the Millenium, California, United States Of America, 22 - 25 May 2011, pp.102-110 Creative Commons License

2011

2011

Televizyondaki Şiddet İçerikli Programların Çocuk Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri

BOSTANCI M.

1. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 03 February 2011, vol.2, pp.384-393

2010

2010

2005 Seçimleri Çerçevesinde Türk Basınında Kıbrıs Sorunu (Basında Algı Çeşitliliğinin İncelenmesi)

BOSTANCI M.

2. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 25 October 2010, vol.2, pp.421-430

2010

2010

Türkiye-AB İlişkilerinde Kıbrıs Sorunu

BOSTANCI M.

2. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, İzmir, Turkey, 21 - 25 October 2010, vol.4, pp.299-314

2009

2009

11 Eylül Sonrası Uluslararası Ortamda Demokrasinin Meşruiyet Sorunu

BOSTANCI M.

International Symposium on Democracy and Democracy Education in Europe, Çanakkale, Turkey, 11 - 12 June 2009, vol.1, pp.174-186

2009

2009

Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliği'ni ve Avrupa Vatandaşlığı Fikrini Algılaması (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama)

BOSTANCI M.

1. International European Union, Democracy, Citizenship and Citizenship Education Symposium, Uşak, Turkey, 28 - 30 May 2009, vol.1, pp.312-316

Books & Book Chapters

2021

2021

Dağlık Karabağ Örneğinde Uluslararası Krizlerde Dijital Diplomasinin Yeri ve Önemi

Bostancı M., Selvan E.

in: Geleneksel ve Dijital Üzerine İletişim Araştırmaları , And Algül, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.251-277, 2021

2021

2021

Güvenlik ve Göç İkileminde Avrupa Birliği; Uluslararası Göçün Güvenlik Politikaları Bağlamında Değerlendirilmesi

Bostancı M.

in: Uluslararası Göç Üzerine Akademik Çalışmalar , Erkan Arslan, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.34-49, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Nefret Söylemi Bağlamında Suriyeli Sığınmacı Sorunu: Yeni Çağ ve Yeni Şafak Gazeteleri Karşılaştırmalı Analizi

Bostancı M., Kantürk K.

in: Uluslararası Göç Üzerine Akademik Çalışmalar, Erkan Arslan, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.67-99, 2021 Sustainable Development

2020

2020

Uluslararası İletişim- Uluslararası Politika

Bostancı M.

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

2019

2019

Medya Okuryazarlığı

Bostancı M. (Editor)

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2019

2019

2019

Türkiye'nin Dış Yardımları ve Rekabetçi Kimlik Açısından Somali'nin Önemi

Bostancı M., Gülsoy N. A.

in: Kamu Diplomasisinde Yeni Yönelimler, Göksu O. , Editor, Literatürk Yayıncılık, Konya, pp.293-330, 2019

2019

2019

Soğuk Savaş'tan Günümüze Yumuşak Güç Kaynağı Olarak Kültür ve Kültür Diplomasisi

BOSTANCI M.

in: Kamu Diplomasisinde Yeni Yönelimler, Göksu O. , Editor, Literatürk Yayıncılık, Konya, pp.55-88, 2019

2018

2018

Suriye Krizinden Suriyeli Sığınmacı Krizine Dönüşen Uluslararası Bir Krizin Anatomisi

BOSTANCI M.

in: Medya ve İletişime Diyalektik Bakış, Girgin, S. , Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.101-118, 2018

2017

2017

Suriyeli Sığınmacı Sorunu ve Basına Yansımalar

BOSTANCI M.

Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 2017

2016

2016

Eleştirel Medya Çalışmaları

Bostancı M. (Editor)

Anahtar Yayıncılık, İstanbul, 2016

2016

2016

Twitter ve Youtube'a Erişim Yasağının Ülke itibarı Açısından Değerlendirilmesi (Fransız Basınında Çıkan Haberler Üzerine Bir İnceleme)

BOSTANCI M.

in: Eleştirel Medya Çalışmaları, Bostancı M., Editor, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstanbul, pp.187-204, 2016

2016

2016

Neoliberal Politikaların Tahribata Uğrattığı İletişim Arenasını Doğru Analiz Edebilmenin Yolu; Eleştirel Medya Okuryazarlığı

Bostancı M., Akmeraner Y.

in: Eleştirel Medya Çalışmaları, Bostancı M., Editor, Anahtar Yayıncılık, İstanbul, pp.168-186, 2016

2013

2013

Uluslararası İletişimin Ekonomi-Politiği

BOSTANCI M.

Chiviyazıları Yayınevi, İstanbul, 2013

2013

2013

Yeni Uluslararası İletişim Düzeni ve Kapitalizmin Yeniden Yapılanması Sürecinde Uluslararası İletişim Politikalarının Değişim ve Dönüşümü

BOSTANCI M.

in: Uluslararası İletişimin Ekonomi Politiği, Bostancı M, Editor, Chiviyazıları Yayınevi, İstanbul, pp.67-107, 2013

2012

2012

Toplam Kalite Yönetimi Felsefesinin "Müşteri Odaklılık" yerine "Vatandaş Odaklı Yaklaşım" Temelinde Değerlendirilmesi

BOSTANCI M.

in: Kalite Üzerine, Dündar P, , Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.185-195, 2012

2011

2011

Turkey's Balkan Policy in the Post-Cold War Era

Bostancı M.

in: Balkan Studies II, Ekinci,D., Editor, Cyril And Methodius University Publishing, Skopje, pp.365-374, 2011

2011

2011

2005 Seçimleri Çerçevesinde Türk Basınında Kıbrıs Sorunu

BOSTANCI M.

in: Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu- Bildiri Kitabı 2-, Keser U, , Editor, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayını, Ankara, pp.421-430, 2011

2011

2011

Avrupa Birliği'nde Kıbrıs Sorunu

BOSTANCI M.

in: Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Bildiri Kitabı -4, Keser U, , Editor, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayını Bildiri Kitabı -4 -, Ankara, pp.299-314, 2011

2010

2010

Halkla İlişkilerin Mesleki Paydaşı Gazetecilikte Empatik Yaklaşımlar ve Empatik İletişim

BOSTANCI M.

in: Halkla İlişkilerin İletişim Öznesi- Empati, Ertürk, Y, D, , Editor, Derin Yayınları, İstanbul, pp.321-329, 2010

2009

2009

11 Eylül Sonrası Uluslararası Ortamda Demokrasinin Meşruiyet Sorunu

BOSTANCI M.

in: International Symposium on Democracy and Democracy Education In Europe, KINCAL; R, , Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.174-186, 2009

2009

2009

Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliği'ni ve Avrupa Vatandaşlığı Fikrini Algılaması (İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama)

BOSTANCI M.

in: 1. International European Union, Democracy, Citizenship and Citizenship Education Symposium, Komisyon , Editor, Pegem Akademi Yayınevi, Ankara, pp.312-316, 2009

Other Publications

2006

2006

ABD, 11 Eylül ve Terörizm

BOSTANCI M.

Other, pp.99-106, 2006 Sustainable Development

2001

2001

Amerika Ateşler İçinde

BOSTANCI M.

Other, pp.8-15, 2001

2001

2001

Ortadoğu Yol Ayrımında

BOSTANCI M.

Other, pp.58, 2001

2001

2001

AB Genişlemeyi Sorguluyor

BOSTANCI M.

Other, pp.50-51, 2001

2001

2001

Ölüm Cezası ve Türkiye

BOSTANCI M.

Other, pp.38-40, 2001

1999

1999

Saddam Sonrası Irak Senaryoları

BOSTANCI M.

Other, pp.60-63, 1999

1999

1999

NATO'nun Rolü Tartışılıyor

BOSTANCI M.

Other, pp.60-62, 1999

1999

1999

Diktatörlere Yargı Darbesi

BOSTANCI M.

Other, pp.60-64, 1999

1998

1998

Yeni bir Körfez Savaşı mı?

BOSTANCI M.

Other, pp.52-53, 1998

1998

1998

Radikal İslam ve Terör

BOSTANCI M.

Other, pp.50-54, 1998 Sustainable Development

Activities in Scientific Journals

2003 - 2003

2003 - 2003

Cumhuriyetimiz 80 Yaşında

First Editor

2003 - 2003

2003 - 2003

İstanbul'da 550 Yıl

First Editor

Scientific Refereeing

January 2023

January 2023

TRT Akademi

National Scientific Refreed Journal

October 2022

October 2022

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2022

October 2022

ANKARA AVRUPA CALISMALARI DERGISI-ANKARA REVIEW OF EUROPEAN STUDIES

National Scientific Refreed Journal

July 2022

July 2022

TRT Akademi

National Scientific Refreed Journal

June 2022

June 2022

Intermedia International e-Journal

National Scientific Refreed Journal

March 2022

March 2022

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2019

March 2019

Güvenik Stratejileri Dergisi

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

Marmara İletişim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2018

June 2018

Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2018

April 2018

Güvenik Stratejileri Dergisi

Other Indexed Journal

December 2017

December 2017

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Other Indexed Journal

October 2017

October 2017

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Journal Indexed in SSCI

December 2016

December 2016

Güvenik Stratejileri Dergisi

Journal Indexed in SSCICongress and Symposium Activities

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2019 - 01 November 2019

01 November 2019 - 01 November 2019

Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2019 - 01 February 2019

01 February 2019 - 01 February 2019

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Uluslararası Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2011 - 01 May 2011

01 May 2011 - 01 May 2011

Communication in the Millenium

Attendee

California -United States Of America

01 February 2011 - 01 February 2011

01 February 2011 - 01 February 2011

1. Türkiye Çocuk Hakları KongresiSustainable Development

Attendee

İstanbul -Turkey

01 October 2010 - 01 October 2010

01 October 2010 - 01 October 2010

2. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu

Attendee

İzmir -Turkey

01 June 2009 - 01 June 2009

01 June 2009 - 01 June 2009

International Symposium on Democracy and Democracy Education

Attendee

Çanakkale -Turkey

01 May 2009 - 01 May 2009

01 May 2009 - 01 May 2009

1. International European Union, Democracy, Citizenship and Citizenship Education Symposium

Attendee

Uşak -Turkey

Jury Memberships

September-2023

September 2023

Post Graduate

Post Graduate - Milli Savunma Üniversitesi

July-2023

July 2023

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

July-2023

July 2023

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2023

July 2023

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

June-2023

June 2023

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Mersin University

June-2023

June 2023

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Üsküdar University

June-2023

June 2023

Post Graduate

Post Graduate - Milli Savunma Üniversitesi

February-2023

February 2023

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

January-2023

January 2023

Doctorate

Doctorate - Anadolu Üniversitesi

January-2023

January 2023

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

January-2023

January 2023

Post Graduate

Post Graduate - Milli Savunma Üniversitesi

January-2023

January 2023

Post Graduate

Post Graduate - Milli Savunma Üniversitesi

January-2023

January 2023

Post Graduate

Post Graduate - Milli Savunma Üniversitesi

December-2022

December 2022

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Istanbul University

October-2022

October 2022

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

September-2022

September 2022

Post Graduate

Post Graduate - Milli Savunma Üniversitesi

August-2022

August 2022

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

March-2022

March 2022

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Istanbul University

March-2022

March 2022

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Istanbul University

February-2022

February 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Ege Üniversitesi

January-2022

January 2022

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

January-2022

January 2022

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

September-2021

September 2021

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Istanbul University

December-2019

December 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

November-2019

November 2019

Doctorate

Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - Milli Savunma Üniversitesi

October-2019

October 2019

Doctorate

Doktora Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

September-2019

September 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - Milli Savunma Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

June-2019

June 2019

Doctorate

Doktora Tez Savunma - İstanbul Üniversitesi

April-2019

April 2019

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

January-2019

January 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

June-2018

June 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

March-2018

March 2018

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

December-2017

December 2017

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

November-2017

November 2017

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

June-2015

June 2015

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi

December-2014

December 2014

Post Graduate

Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği - İstanbul Üniversitesi