Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2013 - 2014 Post Doktora

  University Of Pecs, Faculty Of Business And Economics, Regional Innovation And Entrepreneurship Research Center, Macaristan

 • 2003 - 2010 Doktora

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama, Türkiye

 • 2001 - 2003 Yüksek Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama, Türkiye

 • 1993 - 1997 Lisans

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık, Şehir Ve Bölge Planlama, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Economic Globalization and Regional Inequalities in Turkey; A Spatial Analysis on Productivity Growth and Convergence

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Ve Bölge Planlama Anabilim Dalı

 • 2003 Yüksek Lisans

  Türkiye'de Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde mekansal organizasyonun dönüşümü ve Edirne - Ankara aksı

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bölge Planlama Anabilim Dalı