Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Electrostimulation of the lingual nerve by an intraoral device may lead to salivary gland regeneration: A case series study

MEDICINA ORAL PATOLOGIA ORAL Y CIRUGIA BUCAL, vol.23, no.5, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Relationship between Salivary Calprotectin Levels and Recurrent Aphthous Stomatitis: A Preliminary Study

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.21, no.3, pp.271-275, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Frequency of temporomandibular disorder signs and symptoms among call center employees

CRANIO-THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR & SLEEP PRACTICE, vol.35, no.4, pp.244-249, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Efficacy of hyaluronic acid spray on swelling, pain, and trismus after surgical extraction of impacted mandibular third molars.

International journal of oral and maxillofacial surgery, vol.43, no.11, pp.1399-403, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Implant-Supported Oral Rehabilitation of a Patient with Pemphigus Vulgaris: A Clinical Report

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, vol.22, no.7, pp.581-586, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Evaluation of Fibrin Sealants and Tissue Adhesives in Oral Surgery Among Patients with Bleeding Disorders

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.29, no.1, pp.40-47, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Dentists' knowledge and opinions about oral mucosal lesions

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY, vol.38, no.12, pp.1283-1288, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Effect of beta-Glucan on Recurrent Aphthous Stomatitis

JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE, vol.15, no.2, pp.111-112, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

iNOS expression in oral and gastrointestinal tract mucosa

DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES, vol.53, no.6, pp.1437-1442, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Untitled - Reply

ORAL DISEASES, vol.12, no.4, pp.434, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Letters to the editor

ORAL DISEASES, no.12, pp.434, 2006 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Maxillofacial and dental manifestations in a patient with mandibulo-acral dysplasia

CRANIO-THE JOURNAL OF CRANIOMANDIBULAR PRACTICE, vol.23, no.1, pp.74-78, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Orbital pain and headache secondary to overfilling of a root canal

JOURNAL OF ENDODONTICS, vol.29, no.11, pp.771-772, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Role of Vitamin D in Implant Success

Open Journal of Stomatology, vol.9, no.11, pp.260-269, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Benefits of Using CBCT in Bilateral Maxillary Impacted Canines Extraction: A Case Report

Open Journal of Stomatology, vol.9, no.6, pp.147-157, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebelerin ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi ve görüşleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.11-16, 2018 (National Refreed University Journal)

Pfeiffer syndrome type 1: A case report

International Journal of Dentistry and Oral Science, vol.5, no.3, pp.626-629, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Medication-Related Osteonecrosıs of the Jaw – A Case Report

Acta Scientific Dental Sciences, vol.1, no.5, pp.9-11, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YENİDOĞANDA KONJENİTAL EPİLUS OLGU SUNUMU

TÜRK DİŞ HEKİMLERİ DERGİSİ, vol.1, no.2, pp.20-24, 2017 (Other Refereed National Journals)

Changes in Alveolar Bone Width Following Bone Expansion

Open Journal of Stomatology, vol.7, pp.305-313, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Temporomandibular bozuklukların tedavileri

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 7TEPE KLİNİK DERGİSİ, vol.13, no.3, pp.44-50, 2017 (International Refereed University Journal)

THE PREVALENCE OF RECURRENT APHTHOUS STOMATITIS IN PATIENTS WITH HEMATINIC DEFICIENCY

JOURNAL OF EVOLUTION OF MEDICAL AND DENTAL SCIENCES-JEMDS, vol.5, no.85, pp.6310-6312, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Anemi ve Diş Hekimliği: Derleme

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.6, no.2, pp.86-92, 2016 (National Refreed University Journal)

Oral Manifestations of Anemia: Review

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.6, no.2, pp.86-92, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Immediate Implant Placement Report of Case Series

Balkan Journal of Dental Medicine, vol.19, no.2, pp.113-115, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Survival of Chemically Modified Titanium Surfaced Implants in Irradiated Jaws of Oral Cancer Patients

open journal stomatology, no.5, pp.202-209, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Efficacy of hyaluronic acid spray on swelling, pain, and trismus after surgical extraction of impacted mandibular third molars

Int. J. Oral Maxillofac. Surg, vol.43, pp.1399-1403, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of a New Medicinal Plant Extract and Triamcinolone Acetonide in Treatment of Recurrent Aphthous Stomatitis

Balkan Journal of Dental Medicine , vol.18, pp.29-34, 2014 (Other Refereed National Journals)

Gebelikte go¨ru¨len piyojenik granu¨lom (Gebelik Tu¨mo¨ru¨): Olgu sunumu.

I·stanbul U¨niversitesi Dis¸ Hekimligˆi Faku¨ltesi Dergisi, vol.47, no.3, pp.50-53, 2013 (National Refreed University Journal)

Maksiler gömülü süt kanin dişi ile ilişki kompaund odontomanın konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile radyolojik değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.47, no.1, pp.47-52, 2013 (National Refreed University Journal)

Kısa dental implantların başarısı: Retrospektif çalışma

Dental Tribune. The World’s Dental Newspaper, vol.10, 2013 (National Non-Refereed Journal)

The effect of a new topical agent on recurrent aphthous stomatitis.

Balkan Journal of Stomatology, vol.17, pp.44-47, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pyogenic Granuloma in Pregnancy (Pregnancy Tumour): Case Report

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, vol.47, no.3, pp.50-53, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sementoblastoma: olgu sunumu

Türk Diş Hekimliği Dergisi, vol.81, no.5, pp.54-56, 2011 (National Refreed University Journal)

Oral Kanserlerin Teşhisinde Fırça Biyopsisinin Yeri: Bir Olgu Nedeniyle

Türk Dişhekimliği Derg, vol.78, no.5, pp.64-68, 2010 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Ankaferd blood stopperin sekonder epitelizasyon üzerine etkileri

Dişhekimliği Dergisi, vol.5, no.5, pp.56-59, 2010 (Other Refereed National Journals)

Nokturnal Bruksizmi Olan hastalarda Durumluk ve Sürekli anksiyete Düzeyleri

TÜRKİYE KLİNİKLERİ Dİİ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.16, no.1, pp.44-50, 2010 (Other Refereed National Journals)

Lamotrigine-induced Steven-Johnson syndrome: A case report

BALKAN JOURNAL OF STOMATOLOGY, no.14, pp.84-87, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Travma Sonucu Alt Dudakta Gömülü Kalan Diş Parçasının Yerine Yeniden Yapıştırılması

Dişhekimliği derg, vol.71, no.5, pp.27-30, 2008 (Other Refereed National Journals)

Crohn Hastalığı: Bir Olgu Nedeniyle

İÜ Diş Hek Fak Der, vol.42, no.5, pp.1-2, 2008 (National Refreed University Journal)

CROHN'S DISEASE: A CASE REPORT

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, vol.42, no.1-2, pp.35-39, 2008 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

MANAGEMENT OFONCOGENIC TRANSFORMATION BY INTERFERING WITH THE ACTION OFACTIVATOR PROTEIN-1

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, vol.71, no.3, pp.94-98, 2008 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Çocuklarda üst çenede meydana gelen dentoalveolar yaralanmaların değerlendirilmesi.

türk dişhekimliği Turk Dergisi, vol.3, pp.187-190, 2006 (National Refreed University Journal)

HLA Antıgens in Erosive Oral Lıchen Planus

BALKAN JOURNAL OF STOMATOLOGY, pp.7-11, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

jüvenil kolloid millium

dişhekimliği dergisi, vol.57, pp.33-35, 2004 (National Refreed University Journal)

Osteogenezis İmperfekta ile birlikte görülen Epidermolizis Bülloza - bir olgu nedeniyle.

akademik dental dişhekimliği dergisi, vol.6, no.1, pp.56-58, 2004 (National Refreed University Journal)

Pemfigus ; Histopatolojisi, İmmunolojisi, oral belirtiler ve tedavisi

Dişhekimliğinde klinik, vol.17, pp.53-7, 2004 (National Refreed University Journal)

fokal dermal hipoplazi (goltz sendromu):olgu sunumu

türk oral maksillo-fasiyal cerrahi dergisi, vol.7, pp.69-74, 2003 (Other Refereed National Journals)

. Pleomorfik adenoma : olgu bildirimi

Akademik Dental, vol.16, pp.49-51, 2003 (National Refreed University Journal)

Melkerson-Rosenthal Sendromu: olgu sunumu

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, vol.18, pp.14-17, 2003 (National Refreed University Journal)

biyoaktif cam kemik greftinin serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz ve osteokalsin düzeylerinde etkisi

akademik dental dişhekimliği dergisi, vol.5, no.4, pp.31-37, 2003 (National Refreed University Journal)

Odontojenik keratokist (2 olgu nedeniyle).

Dişhekimliği dergisi, vol.53, pp.276-280, 2003 (National Refreed University Journal)

.Fokal Dermal Hipoplazi (Goltz Sendromu) olgu sunumu.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Derneği Dergisi, vol.7, pp.69-74, 2003 (National Refreed University Journal)

oral mukozal lezyonların dağılımı

dişhekimliğinde klinik, vol.16, pp.95-99, 2003 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Skuamöz Hücreli Karsinom: Olgu bildirisi.

türk oral maksillo-fasiyal cerrahi dergisi, vol.6, pp.87-90, 2002 (National Refreed University Journal)

Forced eruption technique: a clinical report.

Balkan Journal Of Stomatology, no.6, pp.146-149, 2002 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ağız içindeki selim yumuşak doku büyümelerinde ve lökoplazide diyot lazer kullanımı

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, vol.4, no.3, pp.19-23, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ACUTE CONTACT AMALGAM ALLERGY ON BOTH ORAL MUCOSA AND SKIN: A CASE REPORT

4th PANHELLENIC CONFERENCE OF ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY in conjunction with 1st EUROPEAN ASSOCIATION OF ORAL MEDICINE (EAOM) REGION 5 MEETING “ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY: JUNCTION AND INTERACTION OF MEDICAL AND DENTAL SPECIALTIES, Selanik, Greece, 1 - 02 March 2019, pp.15

IMPLANT-SUPPORTED ORAL REHABILITATION OF A PATIENT WITH MILD DYSPLASIA ORAL ERYTHROPLAKIA: A CASE REPORT

4th PANHELLENIC CONFERENCE OF ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY in conjunction with 1st EUROPEAN ASSOCIATION OF ORAL MEDICINE (EAOM) REGION 5 MEETING “ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY: JUNCTION AND INTERACTION OF MEDICAL AND DENTAL SPECIALTIES, Selanik, Greece, 1 - 02 March 2019, pp.3

COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF OXIDANTS AND ANTIOXIDANTS ON THE SUCCESS OF THE DENTAL IMPLANTS

4th PANHELLENIC CONFERENCE OF ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY in conjunction with 1st EUROPEAN ASSOCIATION OF ORAL MEDICINE (EAOM) REGION 5 MEETING “ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY: JUNCTION AND INTERACTION OF MEDICAL AND DENTAL SPECIALTIES, Selanik, Greece, 1 - 02 March 2019, pp.17

Traumatic Ulcer due tol ip biting following dental local anesthesia: A Case Report

4th PANHELLENIC CONFERENCE OF ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY in conjunction with 1st EUROPEAN ASSOCIATION OF ORAL MEDICINE (EAOM) REGION 5 MEETING “ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY: JUNCTION AND INTERACTION OF MEDICAL AND DENTAL SPECIALTIES, Selanik, Greece, 1 - 02 March 2019, pp.19

Compound Odontoma Associated with an Impacted Permanent Mandibular Canine: A Case Report

4th PANHELLENIC CONFERENCE OF ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY in conjunction with 1st EUROPEAN ASSOCIATION OF ORAL MEDICINE (EAOM) REGION 5 MEETING “ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY: JUNCTION AND INTERACTION OF MEDICAL AND DENTAL SPECIALTIES, Selanik, Greece, 1 - 02 March 2019, pp.16

Dental implants in oral mucosal lesions

4th PANHELLENIC CONFERENCE OF ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY in conjunction with 1st EUROPEAN ASSOCIATION OF ORAL MEDICINE (EAOM) REGION 5 MEETING “ORAL MEDICINE AND PATHOLOGY: JUNCTION AND INTERACTION OF MEDICAL AND DENTAL SPECIALTIES, Selanik, Greece, 1 - 02 March 2019, pp.7

Use of freshly extracted tooth as a bone graft on immediate placement

27TH ANNUALSCIENTIFIC MEETING OF THE EUROPEANASSOCIATION FOR OSSEOINTEGRATION, Viyana, Austria, 11 - 13 October 2018, pp.442

Electrostimulation of the lingual nerve by an intraoral devicemay lead to salivary gland regeneration:

14th Biennial Congressof the European Association of Oral Medicine (EAOM) in conjunction with the World Workshop on Oral Medicine VII, Gothenburg, Sweden, 27 - 29 September 2018, pp.41

Odontogenic keratocyst treatment and following up-A case report

FDI World Dental Congress, Buenos Aires, Argentina, 2 - 04 September 2018, pp.62

Treatment of drug-Induced Oral Ulceration with Hyaluronic Acid gel: A case report.

20th International Conference on Oral Surgery, Medicine, Pathology and Radiology, Londra, United Kingdom, 14 May 2018 - 15 May 2019, pp.986

Odontoma oluşumuna bağlı olarak gömülü kalmış dişin cerrahi sonrası sürdürülmesi:

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 17 May 2018, pp.40

Maksiller sağ ön bölgesinde ekspansif kist: Vaka sunumu.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 25th International Scientific Congress, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 17 May 2018, pp.44

The efficacy of low-level laser therapy (LLLT) with diode laser in the management of recurrent aphthous ulcer.

ICOSMPR 2018: 20th International Conference on Oral Surgery, Medicine, Pathology and Radiology, Londra, United Kingdom, 10 - 14 May 2018, pp.5

Benefits of Using CBCT in Retrieval of Accidentally Displaced Root into The Maxillary Sinus - A Case Report

IAOM-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.27

The Treatment of Inflammattory Large Odontogenic Cyst.

IAOM-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.25

Immediate Dental Implant Placement in Infected Extraction Sockets by Use of Erbium Laser: Case Series

IAOM-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.28

Oral Melanoacanthoma of Palate: A Case Report

IAOM-ACBID Joint Congress in Conjunction with ACBID 12th Congress, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018, pp.51

Gebelerin ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi ve görüşleri

I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın sağlığı hemşireliği kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 March 2018, pp.18

Gömülü Kanin Dişlerin Çekiminde KIBT Kullanımını Yararı: Vaka Raporu

TDB 23. Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.341

İlaca Bağlı Çene Kemiği Osteonekrozu (MRONJ)- Olgu Bildirimi

TDB 23. Uluslar arası Diş Hekimliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 September 2017, pp.405

The radiographic evaluation of bone expansion with bending of bone technique and assessment of survival rate

15th European Congress of Dentomaxillofacial Radiology, Cardiff, United Kingdom, 15 - 18 June 2016, pp.188

Ossifying Fibroma ve Tedavisi: Vaka Raporu

22. Uluslararası TAOMS Kongresi, Muğla, Turkey, 19 - 23 May 2015, pp.63-64

Combined Management Of Bronj: a case report

12th biennial congress of the european association of oral medicine, Antalya, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.32

Combined Management of bronj: A case report

12th biennial congress of the european association of oral medicine, Antalya, Turkey, 11 - 14 September 2014, pp.32

Immediate implants following tooth extraction: report of case series

The 20 year anniversary meeting EAO, Denmark, 1 - 04 October 2012, pp.77

Comparison of a novel mouthwash with benzydamine-hydrochloride in the treatment of RAS.

11th Biennial Congress of European Association of Oral Medicine, Atina, Greece, 13 - 15 September 2012, pp.32

Rapid treatment of alveolar osteitis with a new local haemostatic agent

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Greece, 1 - 04 September 2012, pp.56

Comparison of a novel mouthwash with benzydamine-hydrochloride in the treatment of RAS

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Greece, 1 - 04 September 2012, pp.40

Comparison of a hyben x containing agent and triamcinolone acetonide in the treatment of RAS

11th Biennal Congress European Association of Oral Medicine (EAOM), Greece, 1 - 04 September 2012, pp.41

Implant-Supported Oral Rehabilitation Of A Patient With Pemphigus Vulgaris,

European Association of Osseointegration,, Greece, 1 - 04 October 2011, pp.1

Cementoblastoma: A case report.

2nd BAMFS Congress 5th ACBID International Conference, Greece, 1 - 04 May 2011, pp.12

The effect of a new topical agent on recurrent aphthous stomatitis

2nd BAMFS Congress 5th ACBID International Conference, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.45

Wilson’s Disease: Report of two cases.

. 2nd BAMFS Congress 5th ACBID International Conference, Antalya, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.1

The evaluatıon of oral candıdıasıs ın patıents wıth serum ıron defıcıency.

2nd BAMFS Congress 5th ACBID International Conference,, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.1

Low-Level Laser Therapy in Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws- A case Report

10th Biennal Congress of the European Association of Oral, Londra, United Kingdom, 23 - 25 October 2010, pp.569

: The evaluation of oral health-related quality of life and anxiety values in patients with active or inactive minor recurrent aphthous somatitis

10th Biennial Conference of EAOM Incorporating the World Workshop on Oral Medicine, United Kingdom, 1 - 04 October 2010

Ortopantomograph and cone beam computed tomography in bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws.

The 1st Scientific congress of Hellenic,Iisraeli, and Turkish associations, of oral and maxillofacial surgeons (HITAOMS) in conjuction with the 17th scientific congress of Turkish associations of oral and maxillofacial surgeons (TAOMS),, Turkey, 1 - 04 October 2010, pp.1

The evaluation of the incidence of recurrent aphthous lesions in patients with haematinic deficiencies

10th Biennial Conference of EAOM Incorporating the World Workshop on Oral Medicine, United Kingdom

The evaluation of the incidence of recurrent aphthous lesions in patients with haematinic deficiences

10th Biennial Conference of EAOM Incorporating the World, United Kingdom, 1 - 04 September 2010, pp.1

“Nasal Tooth: A Case Report

” 4th ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 June 2010, pp.1

“Çocuklarda yaygın oral papillom tedavisinden diod lazer kullanımı

nedeniyle Türk Oral ve maksillofasiyal Cerrahi derneği 16.Uluslararası kongresi, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.1

Implant supported oral rehabilitation of a patient with systemic lupus erythematosus,

19th International Conference on Oral & Maxillofacial Surgery, China, 1 - 04 May 2009, pp.1

Do Removable Do Removable Denture-Related Lesions Affect Oral Health Related Quality of Life?"

” 9th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine (EAOM), Austria, 1 - 04 September 2008, pp.1

“Do removable denture-related lesions affect oral health related quality of life?”

9th Biennial Congress of the European Asscociation of Oral Medicine, Austria, 1 - 04 September 2008, vol.14, no.1, pp.15

Cleido-cranial dysplasia: a case report

12th Congress of the Bass, Romania, 1 - 04 April 2007, pp.1

Oral Health Related Quality Of Life In Patients With Oral Lichen Planus

8th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, Croatia, 1 - 04 October 2006

Oral Mucosal Lesions in Patients with Dental Implants

Mediterranean Dental Implant Congress, Greece, 1 - 04 July 2006

Pleomorphic Adenoma with an Unusual size - Report of Two Cases

1st International Congress of Oral Medicine, İstanbul, Turkey, 2 - 05 June 2005

A Novel Mutation in Keratin 13 Gene in a Turkish Family with White Sponge Nevus

7th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine & 26th Annual Scientific Meeting of the Academy of Oral Pathology and Oral Medicine (AKOPOM), Germany, pp.29

Dentists Practising in Istanbul and Their Knowledge and Opinions About Oral Mucosal Lesions

7th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine & 26th Annual Scientific Meeting of the Academy of Oral Pathology and Oral Medicine (AKOPOM), Germany, pp.51-52

The Evaluation of Fibrin Glue and Synthetic Fibrin Adhesives as Local Haemostatic Agent in Haemoohiliac Patients

7th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine & 26th Annual Scientific Meeting of the Academy of Oral Pathology and Oral Medicine (AKOPOM), Germany, pp.38

The Effects of 1.3-1.6 Beta-glukan (Imuneks®) in vitro Proliferation of Lymphocytes in Treatment of Recurrent Aphthous Stomatitis,

7th Biennial Congressof the European Association of Oral Medicine & 26th Annual Scientific Meeting of the, Germany, 1 - 04 September 2004, pp.1

Oral Health Related Quality Of Life In Patients With Oral Lichen Planus”

8th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, Croatia, 1 - 04 September 2004, pp.1

A Novel Mutation in Keratin 13 Gene in a Turkish Family with White Sponge Nevus,” 7th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine

7th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine & 26th Annual Scientific Meeting of the Academy of Oral Pathology and Oral Medicine (AKOPOM),, Germany, 1 - 04 September 2004, pp.1

Fibrin sealants and tissue adhesives as local haemostatic agents in patients with bleeding disorders

8th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine, Croatia, 1 - 04 September 2004, pp.1

The evaluation of fibrin The evaluation of fibrin sealants and tissue adhesives as local haemostatic agents in patients with bleeding disorders.

7th Biennial Congress of the European Association of Oral Medicine- 26th Annual Scientific Meeting of the Academy of Oral Pathology and Oral Medicine, Germany, 1 - 04 May 2004, pp.1

Odontogenic Keratocyst (Report of Two Cases)

11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Turkey, 4 - 08 June 2003

Fokal Dermal Hipoplazi (Goltz Sendromu)-Vaka Raporu / Focal Dermal Hypoplasia (Goltz Syndrome) - A Case Report

11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Turkey, 4 - 08 June 2003

The Effects of Bioactive Glass Used Bone Graft Material In Serum Levels of Calcium, Phosphorus, Alkaline Phosphatase and Osteocalcin

11th International Congress of the Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, Antalya, Turkey, 4 - 08 June 2003

,”The Evaluation Of Anxiety And Salivary Cortisol Levels In Patients With Oral Lichen Planus

European Association of Oral Medicine 6th Biennial Congress, Portugal, 1 - 04 October 2002, vol.71, pp.1

Mandibulo-Acral Dysplasia in A 31 Year-Old Man

European Association of Oral Medicine 6th Biennial Congress, Portugal, pp.67

Sjögren’s Syndrome: A Case Report

6th Congress of the Balkan Stomatological Society, BASS, Romania, 1 - 04 June 2001, pp.54

Epidermolisis Bullosa and Odontogenesis Imperfecta: A Case Report

6th Congress of the Balkan Stomatological Society, BASS, Romania, 1 - 04 June 2001, pp.60

EPİDERMOLISIS BULLOSA AND ODONTOGENESIS IMPERFECTA A CASE REPORT

6.CONGRESS OF THE BASS, Bucharest, Romania, 3 - 06 May 2001

Primary Amyloidosis and Multiple Myeloma: A case report.

6. Balkan Stomatoloji Derneği Kongresi, Romania, 1 - 04 May 2001, pp.1

Lethal Midline Granulomatosis: Case Report

6. Balkan Stomatoloji Derneği Kongresi, Romania, 1 - 04 May 2001, pp.1

A Comparison of Anxiety Before Different Dental Procedures

6th Congress of the Balkan Stomatological Society, Romania, 1 - 04 May 2001, pp.11

Case Report: Lethal Midline Granulomotosis,

6th Congress of the Balkan Stomatological Society, Romania, 1 - 04 May 2001, pp.44

The effects of 1% TiF4, 4% TiF4 and 2.2 % NaF on the solubilities of enamel and cementum surfaces.

6th Congress of the Balkan Stomatological Society, May 3-6, 2001, Bucharest, Romania., Romania, 1 - 04 May 2001, pp.58

Epidemiologic Study of Oral Mucosal Lesions.

6. Balkan Stomatoloji Derneği Kongresi, Romania, 1 - 04 May 2001, pp.1

The effects of TiCl4+NaF, TiF4 and NaF on enamel and cementum .

FDI World Congress 29 Nov-2 Dec 2000, Paris, France, 1 - 04 November 2000, pp.326

Forced Eruption Technique: A Clinical Report

5 th Congress of The Balkan Stomatological Society,BASS, Greece, 1 - 04 May 2000, pp.269

of Congenital Dental Anomalies in Turkish Population

5 th Congress of The Balkan Stomatological Society,BASS, Greece, 1 - 04 May 2000, pp.277

Forced eruption technique: A clinical report.

5th Congress of the Balkan Stomatological Society BaSS, 2000, Selanik, Greece, 13 - 16 April 2000, pp.269

Books & Book Chapters

Oral mucosal trauma and injures

in: Trauma in Dentistry, Serdar Gözler, Editor, Intechopen, Londra, pp.143-160, 2019

Dental Implants and Trauma

in: Trauma in Dentistry, Serdar Gözler, Editor, Intechopen, Londra, pp.17-38, 2018

Platelet-Rich Plasma in Trauma Patients

in: Trauma in Dentistry, Serdar Gözler, Editor, Intechopen, Londra, pp.121-140, 2018

Biomaterial Used in Trauma Patients

in: Trauma in Dentistry, Serdar Gözler, Editor, Intechopen, Londra, pp.41-52, 2018

Platelet-Rich Plasma in Trauma Patients

in: Trauma in Dentistry, Serdar Gözler, Editor, Intechopen, London, pp.121-140, 2018

Biomaterial Used in Trauma Patients

in: Trauma in Dentistry, Serdar Gözler, Editor, Intechopen, Londra, pp.41-52, 2018

Biomaterial Used in Trauma Patients

in: Trauma in Dentistry, Serdar Gözler, Editor, Intechopen, London, pp.41-52, 2018

Çene-Yüz Bölgesinin Enfeksiyonları

in: Dişhekimliğinde Radyolojinin Esasları, özcan i, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, pp.803-816, 2017

Other Publications