Assoc. Prof. Suna MUĞAN ERTUĞRAL


Faculty of Economics, Department of Economics

Department of Economic Development International Economics


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Economics, Development Economics and Economic Growth, Management, Tourism and Hotel Management, Demography, Economic and Social Demography


Names in Publications: Ertugral Suna Mugan

Email: mugan@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 440 0000 Extension: 11725
Office Phone: +90 212 582 1820
Fax Phone: +90 00
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/mugan/
Office: İ.Ü. İktisat Fak. İktisat Böl. Merkez Bina Beyazıt
Address: İ.Ü. İktisat fak. İktisat böl. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı Beyazıt/İstanbul

Metrics

Publication

156

Citation (WoS)

55

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

9

Thesis Advisory

21
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1989 - 1995

1989 - 1995

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turizm Ekonomisi, Turkey

1988 - 1989

1988 - 1989

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Turkey

Dissertations

1995

1995

Doctorate

İşletmelerde Kuruluş Yeri Seçimi

Istanbul University, Faculty of Economics, Turizm Ekonomisi

1989

1989

Postgraduate

Turizm Yatırımlarının İstihdama Olan Etkisi

Istanbul University, Ssoyal Bilimler Enstitüsü, Turizm Ekonomisi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Italian

Certificates, Courses and Trainings

2013

2013

Eğitimcinin Eğitimi Girişimcilik Konulu Uygulamalı Çalışma Programı

Entrepreneurship

TÜBİTAK - TÜSSİDE

1987

1987

Türk Hava Yolları

Tourism

Turkısh Airlines

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Economics

Development Economics and Economic Growth

Management

Tourism and Hotel Management

Demography

Economic and Social Demography

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

2001 - 2018

2001 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

Managerial Experience

2008 - 2009

2008 - 2009

Assistant Director of Vocational School

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

2006 - 2009

2006 - 2009

Board Member

İstanbul Üniversitesi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Doğal Kaynaklar Ekonomisi

Undergraduate

Undergraduate

Çevre Ekonumisi

Postgraduate

Postgraduate

Çevre Ekonomisi ve Kalkınma

Postgraduate

Postgraduate

Çevre Ekonomisi ve Doğal Kay. Ekonomisi

Postgraduate

Postgraduate

REKABET İKTİSADI VE HUKUKU

Undergraduate

Undergraduate

Turizm Politikası ve Planlaması

Undergraduate

Undergraduate

Turizm Politikası ve Planlaması

Undergraduate

Undergraduate

Mikro İktisat

Doctorate

Doctorate

Seminer

Doctorate

Doctorate

Turizmde Yatırım ve Proje Yön.

Undergraduate

Undergraduate

Turizmde Yatırım ve Proje Yön.

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Ekonomik Kalkınmada Turizm Sektörünün Önemi

MUĞAN ERTUĞRAL S.

K.Dindar(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

turistlerin seyahat Acentelerinin Seçiminde Markanın Rolü

MUĞAN ERTUĞRAL S.

C.Nazıroğlu(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Turizm Ekonomisi

MUĞAN ERTUĞRAL S.

O.Duru(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Kazakistan Turizminin Gelişimi ve Mevcut Durumun Değerlendirilmesi

Muğan Ertuğral S.

Yeni Türkiye , vol.2, no.123-124, pp.91-106, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

GREENWASHING AND SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL APPROACH

Muğan Ertuğral S.

INTERNATIONAL CONGRESS OF RECYCLING ECONOMY & SUSTAINABILITY POLICY, Baku, Azerbaijan, 12 October 2023, pp.17-27

2023

2023

THE EFFECT OF IN-SERVİCE TRAİNİNG AND INNOVATİVE TRAİNİNG PRACTİCES ON THE QUALİTATİVE DEVELOPMENT OF THE WORKFORCE İN THE TOURİSM SECTOR

Muğan Ertuğral S.

KARADENİZ 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Sankt-Peterburg, Russia, 21 - 24 July 2023, vol.1, no.13, pp.248-263

2022

2022

Serhat Kalkınma Ajansının TRA2 Bölgesi Turizmi Üzerindeki Etkisi

Kuran İ., Muğan Ertuğral S., Toprak M.

8. International Enterepreneurship Social Scieneces Congress, Aksaray, Turkey, 17 - 19 November 2022, pp.643-664

2022

2022

Turizmde Paylaşım Ekonomisi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma

Tekeli H. N., Gedik Arslan S., Muğan Ertuğral S.

7. International Entrepreneurship Social Sciences Congress, Toskent, Uzbekistan, 20 - 22 June 2022, vol.1, no.1, pp.474-481

2021

2021

The Relationship Between Tourism and CO2 Emissions: A Case of Mediterranean Countries

Gedik Arslan S., Muğan Ertuğral S., Özyılmaz A., Toprak M., Bayraktar Y.

III. International Conference on Economics, Ankara, Turkey, 4 - 06 September 2021, vol.1, pp.1

2021

2021

Effects of Covid-19 on the Turkish Manufacturing Sub-Sectors

GEDİK ARSLAN S., MUĞAN ERTUĞRAL S., ÖZYILMAZ A., OLGUN M. F., TOPRAK M., BAYRAKTAR Y.

Türkiye Ekonomi Kurumu ICE-TEA2021 7th International Conference on Economics, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.39

2021

2021

Effects of Covid-19 on the Turkish Manufacturing Sub-Sectors

Gedik Arslan S., Muğan Ertuğral S., Özyılmaz A., Olgun M. O., Toprak M., Bayraktar Y.

International Conference on Economics - ICE-TEA2021 , Ankara, Turkey, 9 - 11 April 2021, pp.1

2020

2020

AGROTURİZM UYGULAMALARININ DOĞU KARADENİZ’İN BÖLGESEL KALKINMASINA ETKİLERİ

GEDİK S., TOPRAK M., BAYRAKTAR Y., MUĞAN ERTUĞRAL S.

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM, Turkey, 28 - 29 November 2020, vol.1, pp.80-89

2020

2020

THE IMPACT OF AGROTOURISM PRACTICES ON REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EASTERN BLACK SEA REGION

Gedik Arslan S., Toprak M., Bayraktar Y., Muğan Ertuğral S.

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-5, Zonguldak, Turkey, 28 - 29 November 2020, pp.6-7

2020

2020

THE IMPACT OF AGROTOURISM PRACTICES ON REGIONAL DEVELOPMENT IN THE EASTERN BLACK SEA REGION

GEDİK S., TOPRAK M., BAYRAKTAR Y., MUĞAN ERTUĞRAL S.

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-5, Zonguldak, Turkey, 28 - 29 November 2020, vol.1, pp.80-86

2020

2020

Winter Sports Tourism and Climate Change in Mediterrenian Region

YALÇINKAYA B., DİNÇER M. Z., İSTANBULLU DİNÇER F. F., MUĞAN ERTUĞRAL S., Tekeli H. N.

20th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, vol.1, pp.188 Sustainable Development

2020

2020

The effect of political and economical instability on environmental policy of Turkey

Erbay E., Yaşar Y., Nadyrkhanova A., Muğan Ertuğral S., Demiröz D. M.

20th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Athens, Greece, 26 - 27 October 2020, pp.187

2020

2020

TURİZMDE KÜLTÜREL DEĞERLERİN YERİ VE ÖNEMİ: ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ

Zayit R., Tekeli H. N., Dinçer M. Z., Muğan Ertuğral S.

6. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 01 October 2020, pp.845-846

2020

2020

COMMON SMART CITIES IN THE TURKISH TOURISM WORLD

Dinçer M. Z., İstanbullu Dinçer F. F., Güler E. G., Muğan Ertuğral S., Uğurlu K.

6. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI TURİZM SEMPOZYUMU, Denizli, Turkey, 01 October 2020, pp.200-213 Sustainable Development

2020

2020

Salgın Hastalıklardan Kaynaklanan Krizlerin Turizm Sektörüne Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

Muğan Ertuğral S., Gedik Arslan S.

TARAS SHEVCHENKO 5th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Kyyiv, Ukraine, 8 - 10 May 2020, pp.102-103 Sustainable Development

2019

2019

Online Seyahat Pazarının Seyahat Acentaları Bakımından Değerlendirilmesi ve Tüketici Güvenliğinin Önemi

Muğan Ertuğral S., Tekeli H. N.

4th International Entrepreneurship Social Sciences Congress EMI, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.193-194 Sustainable Development

2019

2019

KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİNİN BÖLGESEL KALKINMADAKİROLÜ: FIRAT GÜZERGÂHI ÖRNEĞİ (MALATYA, ELAZIĞ, BİNGÖLVE TUNCELİ)

SALTIK Z., AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S.

5th International Regional Development Conference, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1055-1083

2019

2019

THE ROLE OF CULTURAL HERITAGE TOURISM IN REGIONALDEVELOPMENT: SAMPLE OF EUPHRATES ROUTE (MALATYAELAZIGBINGOL- TUNCELI)

Saltık Z., Akova O., Muğan Ertuğral S.

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019),, Malatya, Turkey, 26 - 28 September 2019, pp.1085-1113

2019

2019

THE LOCATION AND IMPORTANCE OF FESTIVALS IN THE SCOPE OF REGIONAL DEVELOPMENT

Gedik Arslan S., Muğan Ertuğral S., Dölek C., Dölek M.

5th International Regional Development Conference (IRDC’2019),26-28 September 2019, Malatya, Turkey, 26 - 28 October 2019, pp.1398-1415

2019

2019

Karadeniz Bölgesinin Çevre ve Turizm Ekonomisi Açısından Değerlendirilmesi

Muğan Ertuğral S., Gedik Arslan S., Tekeli H. N.

Karadeniz Zirvesi-2- Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Rize, Turkey, 23 - 25 August 2019, pp.133-134

2019

2019

Sivil Toplum Kuruluşlarının Bölgesel Kalkınmadaki Rolünün Değerlendirilmesi

Muğan Ertuğral S., Özdeğer M.

3rdInternational EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, 28-30 June 2019, Lefkosa, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 June 2019, pp.801-812

2019

2019

The Role of Global Climate Change on Pasture and Rural Economy

Dölek M., Muğan Ertuğral S., Dölek C.

INTERNATIONAL CONFERENCE ONAGRONOMY AND FOOD SCIENCE TECHNOLOGY 20 – 21 June 2019, İstanbul, Turkey, 20 - 21 June 2019, vol.1, pp.157-166 Sustainable Development

2019

2019

Research On Increasing The Value Added In Oliviculture

Dölek C., Özkaya M. T., Dölek M., Muğan Ertuğral S.

INTERNATIONAL CONFERENCE ONAGRONOMY AND FOOD SCIENCE TECHNOLOGY, İstanbul, Turkey, 20 - 21 June 2019, pp.177-188

2019

2019

Kültürel Miras Kapsamında Arkeoparkların Değerlendirilmesi: Küçükyalı Arkeopark Örneği

Gedik Arslan S., Muğan Ertuğral S., Tekeli H. N.

3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Muğla, Turkey, 24 - 28 April 2019

2018

2018

CRUİSE TOURISM AND ENVIRONMENTAL RELATIONS

Muğan Ertuğral S., Gedik Arslan S.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCE RECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING - ÇEVRE MÜHENDISLIGIKAYNAK GERI KAZANIMI ULUSLARARASI KONGRESI,, İstanbul, Turkey, 15 - 16 November 2018, pp.69

2018

2018

Tarihsel Süreçte Türkiye’de Mekansal Yögunlasma ve Sanayi Bölgelerinin Olusumu

Muğan Ertuğral S., Özdeğer M.

2. International Entrepreneurshıp Social Sciences Congress, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.722-729

2018

2018

An Evaluation of Solid Waste Management and Environmental Economy in Historical Process

Muğan Ertuğral S., Özdeğer M., Gedik Arslan S., Ertuğral H.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESOURCE RECOVERY IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING, İstanbul, Turkey, 15 - 16 October 2018, pp.1 Sustainable Development

2018

2018

Economic Evaluation of Tourist Movement between Turkey and the Balkan Countries

GEDİK S., AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S.

8th International Balkan Annual Conference, Zagreb, Croatia, 26 - 28 September 2018, vol.1, pp.7

2018

2018

Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Turizm İlişkisi

MUĞAN ERTUĞRAL S., GEDİK S.

IV. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL SCIENCES., Tallinn, Estonia, 6 - 07 July 2018, pp.867-878

2018

2018

HUMAN CAPITAL AND TOURISM RELATIONS IN TURKEY

MUĞAN ERTUĞRAL S., GEDİK S.

4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL SCIENCE (SOBY), Talin, Estonia, 6 - 07 July 2018, pp.80

2018

2018

Türkiye Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemleri

AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S., ÇETİN G., GEDİK S.

IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu (SOBY), Talin, Estonia, 6 - 07 July 2018, no.5, pp.68

2018

2018

Osmanlı’da Kadın Vakıf ve Ekonomi

Özdeğer P. M., MUĞAN ERTUĞRAL S.

IV. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu (SOBY), Tallinn, Estonia, 6 - 07 July 2018, pp.587-589

2018

2018

Bölgesel Kalkınma Kapsamında Tunceli İlinin Termal Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

MUĞAN ERTUĞRAL S., GEDİK S., AKOVA O.

International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018, pp.234-235

2018

2018

DÜZENSİZ GÖÇ HAREKETLERİNİN TÜRKİYE COĞRAFYASI ÜZERİNDEKİ DAĞILIMI

Durgun Ö., Muğan Ertuğral S.

ICOMEP Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi , İstanbul, Turkey, 28 - 29 April 2018, pp.211 Sustainable Development

2018

2018

Bölgesel Kalkınma Kapsamında Tunceli Ilinin Termal Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesi

MUĞAN ERTUĞRAL S., GEDİK S., AKOVA O.

International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 20 - 27 April 2018, pp.1-10

2017

2017

GREEN INNOVATION PRACTICES IN HOTEL ENTERPRISES

İSTANBULLU DİNÇER F. F., AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S., AYDOĞAN ÇİFÇİ M.

International Conference on Global Competition Innovation Management, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.13

2017

2017

The Effects of Marine Tourism on Water Pollution

GEDİK S., MUĞAN ERTUĞRAL S.

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region, Roma, Italy, 4 - 06 October 2017, pp.436 Sustainable Development

2017

2017

The Perceptions of Holiday-Makers in Summer Houses Towards Sustainable Environment

Sezer B., AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S.

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP), Roma, Italy, 4 - 07 October 2017, vol.1, pp.321

2017

2017

Blue Economy Paradigm as Part of Sustainable Tourism: The Importance in Ecotourism.

Muğan Ertuğral S., İstanbullu Dinçer F. F., Dilek N. K.

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017), Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017, pp.7-8 Sustainable Development

2017

2017

An Assessment of Ecotourism and Recreational Activities In Nature Protection Areas: Case of Nature Parks of Sinop, Turkey

AKOVA O., KESKİN M., MUĞAN ERTUĞRAL S.

The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, Belarus, 5 - 08 July 2017, pp.117 Sustainable Development

2017

2017

The Relatıonshıp Between Leadershıp Behavıor, Organızatıonal Commıtment And Intentıon To Leave: A Research On 5 Star Hotels In Istanbul

AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S., ATSIZ O., KESKİN M.

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, BARSELONA, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.45

2017

2017

THE PERCEPTION AND ATTITUDES OF THE LOCAL PEOPLE TOWARDS RESTORATION WORKS AND TOURISM DEVELOPMENT APPLIED IN HISTORICAL AREAS OF ISTANBUL

MUĞAN ERTUĞRAL S., GEDİK S., AKOVA O.

2 nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Barselona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.56

2016

2016

SAKİN ŞEHİR VİZE YE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ

AZILI O., AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S.

UNİDAP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI, Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016 Sustainable Development

2016

2016

Sakin Şehir Vize’ye Sürdürülebilir Turizm Bağlamında Bir Bakış

AZILI O., AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S.

ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.423-455 Sustainable Development

2016

2016

UNESCO Dünya Miras Listesinde Yer Alan Doğu Anadolu Bölgesi Varlıklarına Yönelik SWOT Analizi

MUĞAN ERTUĞRAL S., GEDİK S., AKOVA O.

ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, Muş, Turkey, 28 - 30 September 2016, pp.405-418

2016

2016

Türkiye de Çevresel Etik Kapsamında Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S., GEDİK S.

Internatıonal Symposıum On New Trends In Socıal And Lıberal Scıences, Milan, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.101

2016

2016

KENTLEŞME OLGUSU İÇİNDE İSTANBUL'DAKİ REKREASYON ALANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEDİK S., MUĞAN ERTUĞRAL S., AKOVA O.

III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, pp.100-110

2016

2016

Küresel Isınmanın Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi ve Turizm Sektörü

Muğan Ertuğral S., İstanbullu Dinçer F. F., Dinçer M. Z., Gemici M.

III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, vol.4, pp.458-461

2016

2016

Bölgesel Kalkınmada Yerelliğin Önemi ve Turizm Endüstrisine Etkileri

İSTANBULLU DİNÇER F. F., MUĞAN ERTUĞRAL S., Şahinoğlu Ş.

3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 22 May 2016, pp.174-197

2016

2016

KENTLEŞME OLGUSU İÇİNDEKİ İSTANBUL DAKİ REKREASYON ALANLARININ DEĞERELNDİRİLMESİ

GEDİK S., MUĞAN ERTUĞRAL S., AKOVA O.

III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU, Baku, Azerbaijan, 25 - 27 May 2016, pp.447-452

2016

2016

TÜRKİYE’DE ÇEVRESEL ETİK KAPSAMINDA TURİZM FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S., GEDİK S.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Milano, Italy, 28 April - 01 May 2016, pp.101

2015

2015

Müze Turizmi Kapsamında Topkapı Sarayı ile Louvre Müzesinin Turizm Potansiyelinin Karşılaştırılması

KIZILIRMAK İ., MUĞAN ERTUĞRAL S., Dilmaç S.

1.Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 November 2015, vol.1, no.1, pp.1

2015

2015

The Impact of Turkish Renewable Energy Resourges on Sustainable Thermal Tourism Development

MUĞAN ERTUĞRAL S., AKOVA O., GEDİK S.

II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium (KABEP – 2015), St. Petersburg, Russia, 9 - 13 November 2015, pp.1278-1288 Sustainable Development

2015

2015

Tourists' Approach to Local Food

Sengel T., Karagoz A., Cetin G., Dincer F. F., Ertugral S., Balik M.

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.429-437 Sustainable Development identifier

2013

2013

Turizm Ve Çevre Duyarlılığının Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü Ve Önemi

MUĞAN ERTUĞRAL S., KIZILIRMAK İ.

3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 2 - 04 October 2013, pp.27

2013

2013

Is a Regional Agrement Among Balkan Countries Applicable? A Time Series Analysis

ERTUĞRAL S., Koçarslan G., Özçelebi O.

International Economıc and Social Studies(ICESOS'13), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 10 - 11 May 2013, vol.1, pp.1

2012

2012

Özbekistan ın Turizm Potansiyeli ve Özbekistan Türkiye Turizm İlişkileri

Dinçer M. Z., Muğan Ertuğral S., Gündoğdu C.

13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2012, vol.1, pp.909-922 Sustainable Development

2012

2012

Sosyal Turizmin Gelişiminde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Yapılan Uygulamalar

Muğan Ertuğral S., Kızılırmak İ.

Uluslararası Değişen Dünyada Yerel Yönetimlerin Modernizasyonu Sempozyumu, Bishkek, Kyrgyzstan, 1 - 04 May 2012, vol.1, pp.1-10

2011

2011

Üniversite Eğitimi ve Sürdürülebilir İktisadi kalkınma Olgusu

Özçelebi O., Ertuğral S., Halıcıoğlu M.

2011 Universiade Kış Konferansı, Erzurum, Turkey, 24 - 27 January 2011, vol.1, pp.1-5

2008

2008

İmpact of Tourism Revenues on Turkish Economic Growth

ERTUĞRAL S., Çelikel danışoğlu A.

International Conferance of Tourism WTO, Malaga, Spain, 29 - 30 October 2008, vol.1, pp.1 Sustainable Development

2007

2007

Turizm Sektöründe Olası Dalgalanmaların Sebepleri ve Turizm Politikasının Rolü

MUĞAN ERTUĞRAL S., ÖZÇELEBİ O.

SAÜ-KMYO I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, Sakarya, Turkey, 7 - 09 September 2007, pp.75-90

2005

2005

Kazakistan'ın Turizm Potansiyelini Belirleme ve Türk-Kazak Turizm İlişkilerini Güçlendirmeye Yönelik Bir Alan Çalışması

İstanbullu Dinçer P. F., Ertuğral S.

I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Kurultayı, Almati, Kazakhstan, 20 - 24 October 2005, vol.1, pp.55-65

1999

1999

Doğu Karadeniz Bölgesinde Turizmin Çeşitlendirilmesi Kapsamında Bayburt un Yeri ve Önemi

İSTANBULLU DİNÇER F. F., MUĞAN ERTUĞRAL S.

10. Yılında Bayburt Valiliği Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 20 - 22 July 1999, vol.1, pp.20-25

1998

1998

Inanç Turizmi Kavramındaki Gelismeler ve Seyahat Acentalarının Inanç Turizmine Bakıs Açısı

İstanbullu Dinçer F. F., Muğan Ertuğral S.

III. Uluslararası IX. Kusadası Ulusal Turizm Sempozyumu, Aydın, Turkey, 06 November 1998, pp.9-13

1997

1997

Turizm İşletmelerinde Kuruluş Yeri Seçimi Isparta Eğirdir Bölgesindeki Otellere Yönelik Bir Alan Çalışması

MUĞAN ERTUĞRAL S.

1.Ulusal Turizm Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksek Okulu, Isparta, Turkey, 17 - 19 September 1997, no.9, pp.11-21

Books & Book Chapters

2023

2023

Turizm ve Gastronomi Araştırma Konuları Açısından Geleceğe Yönelik Perspektifler

Muğan Ertuğral S.

in: Turizmin Gelişimde Gastronomi Turizmi, Prof. DR. Birol Saygı - Doç. Dr. Gül Yılmaz, Editor, ER-AY, İstanbul, pp.261-275, 2023

2022

2022

Evaluation of Online Travel Market ın Terms of Travel Agency and the Importance of Costumer Safety

Muğan Ertuğral S., Tekeli H. N.

in: Küresel Ekonomik Düzende Dünya ve Türkiye'den Araştırmalar II, Dr. İhsan Kuran, Editor, İKSAD, Ankara, pp.3-26, 2022

2021

2021

Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilir Turizm İlişkisi

Gedik Arslan S., Muğan Ertuğral S.

in: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN AKADEMİK ARAŞTIRMALAR - II, KAHRAMAN Cengiz, Editor, ARTİKEL AKADEMİ, İstanbul, pp.153-168, 2021

2020

2020

Doğu Karadeniz Bölgesinin Kalkınmasında Turizm:Sorunlar-Fırsatlar-Öneriler

Muğan Ertuğral S.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Yayınları, Trabzon, 2020

2020

2020

Effect of Environment in Increasing Sustainable Competitiveness at Tourism Destination

Muğan Ertuğral S., Tekeli H. N., Gedik Arslan S.

in: HOSPITALITY & TOURISM Managerial perspectives & Practices, Elbeyi Pelİt / Hasan Hüseyin Soybali / Ali Avan, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.235-250, 2020

2020

2020

Turistlerin Cocid-19 Salgını Sonrası Havayoluna İlişkin Beklentilerinin DEğerlendirilmesi

Gedik Arslan S., Tekeli H. N., Muğan Ertuğral S.

in: Pandemi Döneminde Yönetim & Starteji & Liderlik, Himmet Karadal&Muhsin Halis&Gözde Mert, Editor, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, pp.183-198, 2020

2020

2020

The Effects of Employment in Turkey Tourism İnvestment

Muğan Ertuğral S.

in: Turkey's Economy from Different Perspectives After 1980, Ebru Gül Yılmaz,Hacer Neyir Tekeli, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.245-254, 2020

2018

2018

Ölçek Ekonomileri ve Turizm

Mengü C., Muğan Ertuğral S., Gedik S.

İksad Publishing House, Gaziantep, 2018

2018

2018

Osmanlı’da Kadın Vakıf ve Ekonomi

Özdeğer M., Muğan Ertuğral S.

in: New Trends In Social Sciences-VSosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V, "Temizer, A., Battal Y", Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.321-346, 2018

2018

2018

Türkiye’de Beseri Sermaye ve Turizm Iliskisi

Muğan Ertuğral S., Gedik S.

in: New Trends In Social Sciences-V Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V, "Temizer, A., Battal Y", Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.776-790, 2018

2018

2018

Türkiye Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemleri

Akova O., Muğan Ertuğral S., Çetin G., Gedik S.

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler - V, .e, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.879-898, 2018

2018

2018

TÜRKİYE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S., ÇETİN G., GEDİK S.

in: NEW TRENDS IN SOCIAL SOCIENCES-V, Temizer A. , Baytal Y., Editor, Institut za GEOGRAFIJU, Podgorica, pp.879-898, 2018

2018

2018

TÜRKİYE KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KALİTEYÖNETİM SİSTEMLERİ

AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S., ÇETİN G., GEDİK S.

in: New Trends In Social Sciences-VSosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V, Abidin TemizerYaşar Baytal, Editor, Institut za GEOGRAFIJU Podgorica/MONTENEGRO- Montenegro Unıversity Geography Instıtute, Podgorica, pp.879-898, 2018

2018

2018

TABİAT PARKLARINDA EKOTURİZM VE REKREASYON FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:SİNOP ÖRNEĞİ

KESKİN M., AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S.

in: ÇEVRE - BİLİM VE TEKNOLOJİ, AYŞEĞÜL AKDOĞAN EKER, FATMA İLTER TÜRKDOĞAN, FATMA GÜLEN İSKENDER, NEŞE TÜFEKÇİ, SÜLEYMAN ÖVEZ, Editor, GÜVEN PLUS GRUP A.Ş, İstanbul, pp.124-146, 2018

2018

2018

Türkiye Konaklama İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemleri

AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S., ÇETİN G., GEDİK S.

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler - V, Abidin TEMİZER Yaşar BAYTAL, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.879-898, 2018

2017

2017

The Relationship Between Leadership Behavior, Organizational Commitment and Intention to Leave: A Research Upon 5 Star Hotels in Istanbul

Akova O., Muğan Ertuğral S., Atsız O., Keskin M.

in: NEW TRENDS ıN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Zafer Gölen-İbrahim Serbestoğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.669-694, 2017

2017

2017

The Perception And Attitudes Of The Local People Towards Restoration Works And Tourism Development Applied In Historical Areas Of Istanbul

MUĞAN ERTUĞRAL S., GEDİK S., AKOVA O.

in: NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Gölen Z., Serbestoğlu İ., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.641-650, 2017

2017

2017

The Perception and Attıtudes of the Local People Towards Restoration Works and Tourism Development Applied in Historical Areas of Istanbul

MUĞAN ERTUĞRAL S., GEDİK S., AKOVA O.

in: NEW TRENDS ıN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Zafer Gölen-İbrahim Serbestoğlu, Editor, Gece Yayınevi, Ankara, pp.641-650, 2017

2017

2017

The Relationship Between Leadership Behavior, Organizational Commitment and Intention to Leave: A Research Upon 5 Star Hotels in Istanbul

AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S., ATSIZ O., KESKİN M.

in: New Trends in Social and Liberal Sciences 2, gölen zafer, serbestoğlu ibrahim, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.669-693, 2017

2017

2017

The Perception And Attitudes Of The Local People Towards Restoration Works And Tourism Development Applied In Historical Areas Of Istanbul

MUĞAN ERTUĞRAL S., GEDİK S., AKOVA O.

in: NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES-2, Prof. Dr. Zafer Gölen, Doç. Dr İbrahim Serbestoğlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.641-650, 2017

2016

2016

Türkiye'de Çevresel Etik ve Çevre Hukuku Kapsamında Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

Akova O., Muğan Ertuğral S., Gedik S.

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, BABACAN,H.,ÖZER S., Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.821-832, 2016

2016

2016

BölgeselKalkınmanın Sağlanmasında Turizm Endüstrisinin Önemi ve Mena (Kuzey Afrika)Bölgesi İçin Öneriler -

İstanbullu Dinçer F. F., Muğan Ertuğral S., Şahinoğlu Ş.

in: SOSYAL VE LİBERAL BİLİMLERDE YENİ YÖNELİMLER, Prof. Dr. Hasan BABACAN – Yrd. Doç. Dr. Sevilay ÖZER, Editor, Bizim Büro Basımevi Gece Yayınevi, Ankara, pp.761-784, 2016

2016

2016

Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi

Muğan Ertuğral S., Aslan S., Balık M.

in: Turizm İşletmeciliği, Akova O.,Kızılırmak İ.,Tanrıverdi İ., Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.177-204, 2016

2016

2016

Türkiye'de Çevresel Etik ve Çevre Hukuku Kapsamında Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S., GEDİK S.

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Prof. Dr. Hasan BABACAN; Yrd. Doç. Dr. Sevilay ÖZER, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.821-832, 2016

2016

2016

Türkiye'de Çevresel Etik ve Çevre Hukuku Kapsamında Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

AKOVA O., MUĞAN ERTUĞRAL S., GEDİK S.

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan, H., Özer S, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.821-832, 2016

2010

2010

Seyahat İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi

İstanbullu Dinçer F. F., Muğan Ertuğral S., Çetin G.

in: Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi, Şehnaz Demirkol,Muhsin Halis, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.273-327, 2010

2009

2009

Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Ürün

İstanbullu Dinçer F. F., Muğan Ertuğral S.

in: Turizm Isletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C, Şehnaz Demirkol,Cevdet Avcıkurt,Burhanettin Zengin, Editor, Değisim Yayınları, İstanbul, pp.49-73, 2009

Supported Projects

2020 - Continues

2020 - Continues

Çevre Ekonomisi ve Turizm

Project Supported by Higher Education Institutions

MUĞAN ERTUĞRAL S. (Executive)

2015 - 2015

2015 - 2015

The Impact Of Turkish Renewable Energy Resources On Susutainable Thermal Tourism DevelopmentSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

MUĞAN ERTUĞRAL S. (Executive)

2000 - 2001

2000 - 2001

İstanbul un Turizm Talebinde Kültür Turizminin Payı

Project Supported by Higher Education Institutions

Muğan Ertuğral S., İstanbullu Dinçer F. F. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2011 - Continues

2011 - Continues

TURAR

Evaluation Committee Member

2006 - 2009

2006 - 2009

Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi

Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

1990 - Continues

1990 - Continues

Türkiye Çevre Vakfı

Member

Scientific Refereeing

January 2021

January 2021

İslam Ekonomisi ve Finans Dergisi

Other Journals

December 2020

December 2020

KARADENİZ ARAŞTIRMALARI

National Scientific Refreed Journal

May 2020

May 2020

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Other Journals

Awards

April 2019

April 2019

4Th Uluslararası Girişimcilik EMI ve Sosyal Bilimler Kongresi En iyi Bildiri Ödülü

Emı Journal Ve Dilkur Akademi

May 2018

May 2018

Uluslararası Girişimcilik EMI ve Sosyal Bilimler Kongresi En iyi Bildiri Ödülü

Nişantaşı Üniversitesi

September 1999

September 1999

İstanbul İlindeki Tarihi Yapıların Turizm Amaçlı Kullanımının Ekonomik Sonuçları

İ.Ü. BapCongress and Symposium Activities

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

İnternational Conferance on Resource Recovery In Environmental Engineerings

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2018 - 01 November 2018

01 November 2018 - 01 November 2018

International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress -2-

Attendee

Nevşehir-Turkey

01 September 2018 - 01 September 2018

01 September 2018 - 01 September 2018

8th International Balkan Annual Conference

Attendee

Zagreb-Croatia

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

İnternational EMI Entrepreneurshıp Social Sciences Congress -1-

Attendee

Lefkoşa-Cyprus (Kktc)

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

International EMI Entrepreneurshıp Social Sciences Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

19th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean Region (MESAEP)Sustainable Development

Attendee

Rome-Italy

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

4th İnternational Regional Development Conference

Attendee

Tunceli-Turkey

01 July 2017 - 01 July 2017

01 July 2017 - 01 July 2017

The 3th İnternational Symposyum on EuroAsian Biodiversity (SEAB-2017)Sustainable Development

Attendee

Minsk-Belarus

01 September 2016 - 01 September 2016

01 September 2016 - 01 September 2016

UNİDAP ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI

Attendee

Muş-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

3. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştırmaları Kongresi, ANTALYA,

Attendee

Antalya-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

III. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI SEMPOZYUMU

Attendee

Baku-Azerbaijan

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi

Attendee

Erzincan-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

1.Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu

Attendee

Kastamonu-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

II. Black Sea and the Balkans Economic and Political Studies Symposium

Attendee

Sankt Peterburg-Russia

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

Ulusal kırsal Turizm Kongresi

Attendee

Afyon-Turkey

01 May 2015 - 01 May 2015

01 May 2015 - 01 May 2015

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship

Attendee

İstanbul-Turkey

01 January 2014 - 01 January 2014

01 January 2014 - 01 January 2014

International Êconomıc and Social Studies (ICESoS’ 13)

Attendee

Sarajevo-Bosnia And Herzegovina

01 October 2013 - 01 October 2013

01 October 2013 - 01 October 2013

3. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Attendee

Ardahan-Turkey

01 December 2012 - 01 December 2012

01 December 2012 - 01 December 2012

13. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

2. Kırsal Turizm Sempozyumu

Attendee

Aksaray-Turkey

01 January 2011 - 01 January 2011

01 January 2011 - 01 January 2011

2011 Universiade Kış Konferansı

Attendee

Erzurum-Turkey

01 October 2008 - 01 October 2008

01 October 2008 - 01 October 2008

International Conference of Tourism

Attendee

Malaga-Spain

01 September 2007 - 01 September 2007

01 September 2007 - 01 September 2007

I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi

Attendee

Sakarya-Turkey

01 October 2005 - 01 October 2005

01 October 2005 - 01 October 2005

Birinci Uluslararası Türk Dünyası Turizm Kurultayı

Attendee

Almati-Kazakhstan

01 July 1999 - 01 July 1999

01 July 1999 - 01 July 1999

10. Yılında Bayburt Valiliği Sempozyumu

Attendee

Bayburt-Turkey

01 November 1998 - 01 November 1998

01 November 1998 - 01 November 1998

III. Uluslararası IX. Kuşadası Ulusal Turizm Sempozyumu

Attendee

Aydın-Turkey

01 September 1997 - 01 September 1997

01 September 1997 - 01 September 1997

1.Ulusal Turizm Sempozyumu Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Yüksek OkuluSustainable Development

Attendee

Isparta-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 55

h-index (WOS): 1