Arş.Gör.

Muhammed Erkam KOCAKAYA


İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi , Türkiye

2013 - 2015

2013 - 2015

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Türkiye

2010 - 2013

2010 - 2013

Lisans Çift Anadal

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Türkiye

2008 - 2013

2008 - 2013

Lisans

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN İSTİHDAM STRATEJİSİ

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Toplumsal Yapı ve Değişme, Davranış Bilimleri, Kamu Yönetimi, Siyasal Hayat ve Kurumlar, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İstatistik, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi, Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Hizmetler, Ekonomik ve Sosyal Demografi, İstatistik Analiz ve Uygulamaları

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Administrating Social Policies of a City: Modeling From Esenler District in Istanbul

Taşcı F. , Alpar B. I. , Akgül O. , Kocakaya M. E.

Çalışma ve Toplum, ss.31-72, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Mid-term Review of the Europe 2020 Strategy

KOCAKAYA M. E.

Afro Eurasian Studies, cilt.4, ss.83-132, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

EU Countries’ Labor Market Outlook in the Context of Europe 2020 Strategy

Kocakaya M. E.

3rd International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017, no.3, ss.181 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi: Esenler Örneği

Taşcı F. , Alpar B. I. , Akgül O. , Kocakaya M. E.

Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezi, İstanbul, 2020

2020

2020

TÜRKİYE EMEK PİYASASI VE POLİTİKALARINDA GENÇ İŞGÜCÜ: FIRSATLAR VE TEHDİTLER

Kocakaya M. E. , Baş H.

Sosyal Politikada Güncel Gelişmeler: Dezavantajlı Gruplar, Osman Akgül, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-65, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Identifying the Relationship Between Health Expenditures and Life Expectancy at Birth: A Cointegration Analysis for MENA Countries

Baş H., Kocakaya M. E.

Multidimensional Perspectives and Global Analysis of Universal Health Coverage, Yeter Demir Uslu,Hasan Dinçer,Serhat Yüksel, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.285-308, 2020

2018

2018

Türkiye'nin İstihdam Yapısı ve İşsizlik Sorunu

Baş H., Kocakaya M. E.

Temel Kavram ve Analizlerle Türkiye Ekonomisi, ÖĞR. GÖR. İRFAN ERSİN, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.221-253, 2018 Creative Commons License

2017

2017

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikaları: Kaynaklar Yeterli mi?

Kocakaya M. E. , Taşcı F. (Editör)

TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ: Zemin ve Uygulama, Faruk Taşçı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.33-74, 2017 Creative Commons License

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

İstanbul İktisatçılar Derneği

Yönetim Kurulu Üyesi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Aralık 2019

Aralık 2019

11. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kocakaya M. E.
İstanbul, Türkiye

Aralık 2018

Aralık 2018

10. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Kocakaya M. E.
İstanbul, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

EU Countries’ Labor Market Outlook in the Context of Europe 2020 Strategy

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2017 - 2019

2017 - 2019

Radyo Araştırmaları Bağımsız Denetleme Kurulu

http://www.riak.com.tr/denetim

İstanbul Üniversitesi, Turkey