Res. Asst. PhD Muhammed Erkam KOCAKAYA


Faculty of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

Department of Labor Economics


Research Areas: Labor Economics, Industrial Relations, Management and Industrial Psychology, Management and Industrial Sociology, Social Politics and Social Security, Human Resources Management, Statistical Analysis and Applications

Metrics

Publication

17

Project

5

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2015 - 2023

2015 - 2023

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

2013 - 2015

2013 - 2015

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

2010 - 2013

2010 - 2013

Undergraduate Double Major

Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi, Turkey

2008 - 2013

2008 - 2013

Undergraduate

Kocaeli University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

Dissertations

2023

2023

Doctorate

LABOUR MARKET GOVERNANCE IN ISLAMIC COUNTRIES: A COMPARATIVE ANALYSIS ON TURKEY, MALAYSIA AND INDONESIA Sustainable Development

Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

2015

2015

Postgraduate

AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN İSTİHDAM STRATEJİSİ Sustainable Development

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

Blokzincir Eğiticinin Eğitimi

IT

İstanbul Üniversitesi

Research Areas

Labor Economics

Industrial Relations

Management and Industrial Psychology

Management and Industrial Sociology

Social Politics and Social Security

Human Resources Management

Statistical Analysis and Applications

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Labor Economics Industrial Relations

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

EU Countries’ Labor Market Outlook in the Context of Europe 2020 Strategy

Kocakaya M. E.

3rd International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 November 2017, no.3, pp.181 Creative Commons License

Books & Book Chapters

2021

2021

Türkiye’de “Ne Eğitimde, Ne İstihdamda Ne de Yetiştirmede” (NEİY) Olan Gençler Profil Araştırması

Şahin L., Kocakaya M. E., Demir İ., Akgül O., Ak Y., Polat K., et al.

in: Türkiye'de Eğitim, İstihdam ve Yetiştirmede Olmayan Gençler, Levent Şahin,Muhammed Erkam Kocakaya,Osman Akgül, Editor, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, İstanbul, pp.125-249, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Türkiye’nin Ulusal NEİY Stratejisi: Kurumsal Yaklaşım ve Öneriler

Şahin L., Kocakaya M. E., Akgül O.

in: Türkiye’de Eğitim, İstihdam ve Yetiştirmede Olmayan Gençler, Levent Şahin,Muhammed Erkam Kocakaya,Osman Akgül, Editor, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, İstanbul, pp.251-286, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

2021

2021

Türkiye’de “Ne Eğitimde, Ne İstihdamda Ne de Yetiştirmede” (NEİY) Olan Gençler Profil Araştırması

ŞAHİN L., KOCAKAYA M. E., DEMİR İ., AKGÜL O., AK Y., POLAT K., et al.

in: Türkiye’de Eğitim, İstihdam ve Yetiştirmede Olmayan Gençler, Şahin Levent, Kocakaya Muhammed Erkam, Akgül Osman, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.125-249, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Türkiye’nin Ulusal NEİY Stratejisi: Kurumsal Yaklaşım ve Öneriler

ŞAHİN L., KOCAKAYA M. E., AKGÜL O.

in: Türkiye’de Eğitim, İstihdam ve Yetiştirmede Olmayan Gençler, Şahin Levent, Kocakaya Muhammed Erkam, Akgül Osman, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.251-286, 2021 Sustainable Development

2020

2020

TÜRKİYE EMEK PİYASASI VE POLİTİKALARINDA GENÇ İŞGÜCÜ: FIRSATLAR VE TEHDİTLER

Kocakaya M. E., Baş H.

in: Sosyal Politikada Güncel Gelişmeler: Dezavantajlı Gruplar, Osman Akgül, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-65, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

2020

2020

Identifying the Relationship Between Health Expenditures and Life Expectancy at Birth: A Cointegration Analysis for MENA Countries

Baş H., Kocakaya M. E.

in: Multidimensional Perspectives and Global Analysis of Universal Health Coverage, Yeter Demir Uslu,Hasan Dinçer,Serhat Yüksel, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.285-308, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

2018

2018

Türkiye'nin İstihdam Yapısı ve İşsizlik Sorunu

Baş H., Kocakaya M. E.

in: Temel Kavram ve Analizlerle Türkiye Ekonomisi, ÖĞR. GÖR. İRFAN ERSİN, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.221-253, 2018 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikaları: Kaynaklar Yeterli mi?

Kocakaya M. E., Taşcı F. (Editor)

in: TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ: Zemin ve Uygulama, Faruk Taşçı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.33-74, 2017 Creative Commons License

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2017 - Continues

2017 - Continues

İstanbul İktisatçılar Derneği

Board Member

Tasks In Event Organizations

Aralık 2019

Aralık 2019

11. Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu

Scientific Congress

Kocakaya M. E.
İstanbul, Turkey

Aralık 2018

Aralık 2018

International Islam and Economy Symposium-10

Scientific Congress

Kocakaya M. E.
İstanbul, Turkey


Congress and Symposium Activities

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

EU Countries’ Labor Market Outlook in the Context of Europe 2020 Strategy

Attendee

Ankara-Turkey

Scientific Research / Working Group Memberships

2017 - 2019

2017 - 2019

Radyo Araştırmaları Bağımsız Denetleme Kurulu

http://www.riak.com.tr/denetim

Istanbul University, Turkey