Arş.Gör.

Muhammed Erkam KOCAKAYA


İktisat Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Çalışma Ekonomisi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi , Türkiye

2013 - 2015

2013 - 2015

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Türkiye

2010 - 2013

2010 - 2013

Lisans Çift Anadal

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Türkiye

2008 - 2013

2008 - 2013

Lisans

Kocaeli Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM MÜZAKERE SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN İSTİHDAM STRATEJİSİ

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Siyaset Bilimi , Kamu Yönetimi, Siyasal Hayat ve Kurumlar, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Administrating Social Policies of a City: Modeling From Esenler District in İstanbul

Taşçı F., Alpar B. I. , Akgül O. , Baş H., Kocakaya M. E. , Aktaş F. Z.

Çalışma ve Toplum Dergisi, cilt.1, ss.31-72, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Mid-term Review of the Europe 2020 Strategy

KOCAKAYA M. E.

Afro Eurasian Studies, cilt.4, ss.83-132, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

EU Countries’ Labor Market Outlook in the Context of Europe 2020 Strategy

KOCAKAYA M. E.

3rd International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Ankara, Türkiye, 9 November - 11 September 2017, no.3, ss.181

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Sosyal Politikada Güncel Gelişmeler: Dezavantajlı Gruplar

Kocakaya M. E. , Baş H.

TÜRKİYE EMEK PİYASASI VE POLİTİKALARINDA GENÇ İŞGÜCÜ: FIRSATLAR VE TEHDİTLER, Osman Akgül, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-65, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Multidimensional Perspectives and Global Analysis of Universal Health Coverage

Baş H., Kocakaya M. E.

Identifying the Relationship Between Health Expenditures and Life Expectancy at Birth: A Cointegration Analysis for MENA Countries, Yeter Demir Uslu,Hasan Dinçer,Serhat Yüksel, Editör, IGI Global, Pennsylvania, ss.285-308, 2020

2018

2018

Temel Kavram ve Analizlerle Türkiye Ekonomisi

Baş H., Kocakaya M. E.

Türkiye'nin İstihdam Yapısı ve İşsizlik Sorunu, ÖĞR. GÖR. İRFAN ERSİN, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.221-253, 2018 Creative Commons License

2017

2017

TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKA AKTÖRLERİ: Zemin ve Uygulama

Kocakaya M. E. , Taşcı F.

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Sosyal Politikaları: Kaynaklar Yeterli mi?, Faruk Taşçı, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.33-74, 2017 Creative Commons License

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

İstanbul İktisatçılar Derneği

Yönetim Kurulu ÜyesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

EU Countries’ Labor Market Outlook in the Context of Europe 2020 Strategy

Katılımcı

Ankara-Türkiye

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Radyo Araştırmaları Bağımsız Denetleme Kurulu

http://www.riak.com.tr/denetim

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Turkey