Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVALUATION OF ANOXIC AND SUBOXIC CONDITIONS IN THE SEA OF MARMARA, ÇINARCIK BASIN

3. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu , Antalya, Turkey, 6 - 09 December 2022

Applications Of Mussel Shells In Lithium Ion Batteries

5. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, Trabzon, Turkey, 1 - 03 June 2022, pp.1-2

Haliç Suyundaki Bazı Farmasötik Kalıntılarının Varlığı ve Dağılımı

II. Ulusal Denizlerde İzleme ve Değerlendirme Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 13 December 2019, pp.5 Sustainable Development

Anti-oxidant effects of melatonin on energy balance and oxidative stress in sepsis-induced rats

Federation of European Physiological Society, Bologna, Italy, 10 - 13 September 2019, vol.227, no.718, pp.123

Determination of the Environmental Impacts of Marine Accidents Using UAV and RS Technologies

19th MESAEP Symposium on Environmental and Health Inequity, Roma, Italy, 3 - 06 October 2017, vol.1, no.1, pp.1

Su Kaynaklarının Sürdürülebilirliği ve Korunumu

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, 21 - 24 September 2017, pp.624-625

Sustainability and Conservation of Water Resources

International Congress of the New Approaches and Technologies for Sustainable Development, Isparta, Turkey, 21 - 24 September 2017, vol.1, no.1, pp.625-626

Beneficial Effects of Melatonin on Energy Metabolism in Septic Lung Tissue

Turkish Society of Physiological Sciences 43rd National Physiology Congress, 07 – 10 September 2017, Pamukkale University, Congress Center, Denizli (Turkey), 7 - 10 September 2017, vol.221, pp.49-125

Gözenekli (Poröz) Malzemelerin Ağır Metal Gideriminde Uygulamaları

TÜRKİYE DENİZLERİ BAKTERİLERİNİN BİYOTEKNOLOJİK KULLANIMI, İstanbul, Turkey, 20 October 2016, pp.173-180

Türkiye Denizlerinden Toplanan Bazı Süngerlerin Metanolik Ekstraktlarının Kimyasal Analizlerle Değerlendirilmesi

TÜRKİYE DENİZLERİ BAKTERİLERİNİN BİYOTEKNOLOJİK KULLANIMI, İstanbul, Turkey, 20 October 2016, pp.33-40

Süngerlerin Kimyasal Profillerinin Endüstriyel Potansiyelleri

TÜRKİYE DENİZLERİ BAKTERİLERİNİN BİYOTEKNOLOJİK KULLANIMI, İstanbul, Turkey, 20 October 2016, pp.75-87

Türkiye Denizleri Bakterilerinin Petrol Hidrokarbonları Degradasyonlarına Yönelik Analitik Veriler

TÜRKİYE DENİZLERİ BAKTERİLERİNİN BİYOTEKNOLOJİK KULLANIMI, İstanbul, Turkey, 20 October 2016, pp.67-74

WP1 Data Collection and MetadataCompilation Partner Contribution

Emodnet chemAnnual Meeting, June 8-9, 2016,Helsinki, Finland, 6 - 08 June 2016

İstanbul Dere Dip Çamurlarının Bertaraf Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

8. Ulusal Kati Atik Yönetimi Kongresi, UKAY 2016, Kastamonu, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.39

İstanbul Dere Dip Çamurlarının Bertaraf Yöntemlerinin Değerlendirilmesi

8. Ulusal Kati Atik Yönetimi Kongresi, UKAY 2016, Kastamonu, Turkey, 11 May - 14 August 2016, pp.15

Saç Boyası Üretimi Sonucu Elde Edilen Atıkların Yeni Bir Tür Fenton (Enzimatik Fenton) ile Arıtılması

7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY'2015, Gaziantep, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.39-40 Creative Commons License

Gemi Atık Sularının Yeni Bir Tür Fenton (Enzimatik Fenton) ile Arıtılması

Ulusak Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY 2014, Van, Turkey, 1 - 04 September 2014, pp.49

Güllük Körfezi Yüzey Sedimetlerinde Metal Birikimi

Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.25-29

Güllük Körfezi Yüzey Sedimentlerinde Metal Birikimi

Güllük Körfezi Bakteriyolojisi, Muğla, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.25-29

The Danube River Influence on Pollution at the Western Black Sea

3rd Bi-annula BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference, Ukraine, pp.104 Sustainable Development

Pollution at the (Western) Black Sea via the Danube River

1st International Balkan Annual Conference (IBAC 2011), Macedonia, pp.9-13 Sustainable Development

Black Sea Tsunamis and Paleotsunami Studies on the Thrace Coasts of Turkey

9th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Sochi, Russia, 10 - 14 November 2009, pp.931-935 Sustainable Development identifier identifier

Sediment geochemistry atlas of the Sea of Marmara

60th Geological Congress of Turkey, Ankara, Turkey, 16 - 20 April 2007, pp.350-351

Dissolved Oxygen (Do) and Total Suspended Solid (TSS) Changes in the Gokova Bay, Turkey

8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, Canada, 13 - 17 November 2007, pp.583-584 Sustainable Development identifier identifier

Heavy Metal Concentrations in Water and Sediment from the Gokova Bay, Turkey

8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, Canada, 13 - 17 November 2007, pp.885-894 identifier identifier

Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinin Kıyı ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları 6. Ulusal Konferansı, Muğla, Turkey, 7 - 11 November 2006, pp.7-11 Sustainable Development

A sapropelic unit from the southern Marmara shelf

35th CIESM Congress, Dubrovnil, Croatia, 1 - 05 June 1998, vol.35, pp.58-59

A Mid to Late Holocene Sapropelic Sediment Unit from the Southern Marmara shelf and its palaeoceanographic significance

Int. Symposium on the Late Quaternary in the Eastern Mediterranean by INQUA, Ankara, Turkey, 1 - 04 April 1997, pp.1

Books & Book Chapters

Marmara Denizi’nde Gözlenen Müsilaj Yapının Karakterizasyonu Ve Bu Oluşuma Fitoplanktonun Katkısı

in: Marmara Denizi'nin Müsilaj Sorunu, Meriç Albay, Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, pp.135-146, 2023

PAHs in the Sea of Marmara Using Mediterranean Mussels as Bioindicator

in: The Sea of Marmara; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Çağatay, M.N., Özsoy, E., Balkıs, Ne., Balkıs, Nu., Öztürk, B, Editor, Turkish Marine Research Foundation (Tudav), İstanbul, pp.751-754, 2016 Sustainable Development

Water POLLUTİON

AP, London , Rijeka, 2012

The effect of Marmara (Izmit) Earthquake on the chemical oceanography and mangan enrichment in the lower layer water of Izmit Bay, Turkey

in: Earthquake Research and Analysis-Statistical Studies, Observations and Planning, Sebastiano D’Amico, Editor, Intech Open Scıence, Croatia, pp.247-272, 2012

Sediment Geochemistry Atlas of the Sea of Marmara and its importance in pollution and ecological studies.

in: The Role of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosytems, Ecosystems’07., Özerler M, Sayın E, Editor, Dokuz Eylül Üniversity, İzmir, pp.165-182, 2009 Sustainable Development

Sediment Geochemistry Atlas Of The Sea Of Marmara Sea: And Important Tool In Pollution And Ecological Studies.

in: The Effect of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosytems, Ecosystems’07., Mustafa ÖZERLER, Erdem SAYIN, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri Teknolojisi Enstitüsü Yayınevi, Yayın No: 09.8888.6000.000/BY.09.009.461, İzmir, pp.165-182, 2009 Sustainable Development

Metrics

Publication

138

Citation (WoS)

849

H-Index (WoS)

17

Citation (Scopus)

929

H-Index (Scopus)

18

Project

46

Intellectual Property

3

Thesis Advisory

12

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals