Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Uluslararası Ticaret ve Gelir Dağılımı

İKTİSAT DERGİSİ, no.3, pp.45-55, 2001 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Para Krizleri ve Türkiye

İKTİSAT DERGİSİ, pp.80-95, 2001 (Other Refereed National Journals)

The Impact of a Decrease in Capital Inflows in the Short- Run

Toplum ve Ekonomi, no.2, pp.105-120, 1991 (Other Refereed National Journals)

Türk İmalat Sanayiinin Dış Rekabet Gücü üzerine Bazı Gözlemler

Toplum ve Ekonomi, no.1, pp.105-120, 1991 (Other Refereed National Journals)

Türkiye'de Kesimler Arası Kaynak Akımları ve Nisbi Fiyatlar :1980-1986

İKTİSAT DERGİSİ, pp.60-70, 1988 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The structural transformation of bilateral trade relations between Germany and Turkey

European Trade Study Group Conference, Bern, Switzerland, 12 - 14 September 2019, pp.1-20

Turkey’s position and competitiveness in the global automotive networks

European Trade Study Group, Paris, France, 10 September - 12 October 2015, pp.1-19

The Effect of International Standards on Turkish Export Flows to the EU Countries

European Trade Study Group Conference, Birmingham, United Kingdom, 13 - 15 September 2013, pp.1-20

Endowments and Export Performance in Manufactures

Conference of Eastern Economic Association, Newyork, United States Of America, 10 - 13 February 2001, pp.1-20

Books & Book Chapters

The Structural Transformation of Bilateral Trade Relations Between Germany and Turkey: Causes and Consequences

in: Turkish German Affairs from an Interdisciplinary Perspective, Nuroğlu, E., Bayrak Meydanoğlu, E. S., Bayraklı, E. , Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.153-184, 2015

Lawrence Summers'ın Altı Sorusu Üzerine Düşünceler

in: Gülten Kazgan'a Armağan Türkiye Ekonomisi, Fahri Aral, Editor, İstanbul İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.393-401, 2004

Uluslararası Para Sistemi ve Bu Sistemde IMF'nin Rolü

in: The Political Economy of Globalisation : The New Identity of State in The 21st Century, Asaf Savaş Akat, Editor, Friedrich Naumann Foundation, Ankara, pp.40-60, 1999

1980-1991 Döneminde Türkiye'de Dış Ticaret ve bir Dış Ticaret Politikası Önerisi

in: Türkiye'de Sanayileşmenin Yeni Boyutları ve Kitler, Türkcan, E.; Boratav, K., Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.100-150, 1993

İmalat Sanayiinde Gelir Bölüşümü ve Kaynak Kullanımı

in: Türkiye'de Gelir Bölüşümü, Ekonomik ve Sosyal Sorunlar, Çözüm Önerileri Dizisi:3, Kazgan, G.; Önder, İ., Editor, Tobb, Ankara, pp.50-70, 1992