Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

TEM-1 AND ROB-1 PRESENCE AND ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN HAEMOPHILLIS INFLUENZAE STRAINS, ISTANBUL, TURKEY

SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, vol.46, no.2, pp.254-261, 2015 (SCI-Expanded) identifier

The fate of suboptimal anastomosis after colon resection: An experimental study

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.20, no.6, pp.401-409, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

DETECTION AND SPREAD OF OXA-48-PRODUCING KLEBSIELLA OXYTOCA ISOLATES IN ISTANBUL, TURKEY

SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, vol.45, no.1, pp.123-129, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Salmonella Serovars Isolated in Turkey Up to the End of Year 2011

MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.47, no.3, pp.442-460, 2013 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Streptococcus pneumoniae penicillin resistance in Turkey

JOURNAL OF CHEMOTHERAPY, vol.13, no.5, pp.541-545, 2001 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Clostridium difficile'nin Laboratuvar Tanısında Farklı Algoritm Şemalarının Değerlendirilmesi

6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Hibrid Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 24 October 2021, no.27, pp.0-1 Creative Commons License

Yenidoğanda postoperatif gelişen fusariyoz, nadir bir olgu sunumu

6. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Hibrid Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 24 October 2021, pp.122-123

RECURRENT CAMPYLOBACTER JEJUNI ENTERITIS IN A PATIENT WITH COMMON VARIABLE IMMUNODEFICIENCY OVER THE COURSE OF EIGHT YEARS, 2010-2018

31st ECCMID - EUROPEAN CONGRESS OF CLINICAL MICROBIOLOGY & INFECTIOUS DISEASES, Vienna, Austria, 9 - 12 July 2021

HAEMOPHILUS PARAINFLUENZAE’NİN ETKEN OLDUĞU BİR ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU OLGUSU

12. ULUSAL ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve BAĞIŞIKLAMA KONGRESİ, Antalya, Turkey, 27 - 31 March 2019, pp.229-230

İshalli Hastalarda Adenovirüs Pozitifliği: Beş Yıllık Sonuçların Değerlendirilmesi

XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 16 March 2019, pp.466-467

AKUT ISHALLI BIR HASTADAN ARCOBACTER BUTZLERI IZOLASYONU: OLGU SUNUMU

4.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.300

Molecular Typing of 341 human originated Campylobacter strains isolated in eight year period by RFLP and PFGE

The 6th EURASIA CONGRESS of INFECTIOUS DISEASES, Belgrad, Serbia And Montenegro, 24 - 28 September 2014, pp.384

Books & Book Chapters

Parazit Enfeksiyonlarında Patogenez/Antiparazitlere Direnç

in: Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık, Badur S., Abacıoğlu H., Öngen B., Editor, Akademi Kitap Yayınevi, İstanbul, pp.899-908, 2015

Bakterilerin Virülans Faktörleri

in: Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık, Badur S, Abacıoğlu H, Öngen B, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.651-672, 2015

Clostridium difficile Enfeksiyonlarında Patogenez

in: Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık, Selim Badur, Hakan Abacıoğlu, Betigül Öngen, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.1037-1054, 2015

Vibrio cholerae Enfeksiyonlarında Patogenez

in: Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık, Badur S, Abacıoğlu H, Öngen B, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.965-982, 2015

Campylobacter Enfeksiyonlarında Patogenez

in: Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık, Badur S, Abacıoğlu H, Öngen B, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.997-1014, 2015

Campylobacter ve ilişkili organizmalar için dışkı kültürü

in: Klinik Mikrobiyoloji Yöntemleri El Kitabı 1-2-3 (Clinical Microbiology Procedures Handbook), Başustaoğlu A, Yıldırım ŞT, Editor, Atlas Kitapçılık, Ankara, 2014

Salmonella Aşıları

in: Salmonella, Erdem B., Editor, Logos Tıp Yayıncılığı, İstanbul, pp.222-254, 2013

Türkiye'de İzolasyonu Bildirilen Salmonella Serovarları

in: Salmonella, Erdem B., Editor, Logos Tıp Yayıncılığı, İstanbul, pp.19-32, 2013

Tifo, Kolera ve Şarbon Aşıları

in: Aşı Kitabı, Badur S, Bakır M, Editor, Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.277-296, 2012 Sustainable Development