Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Professor

  Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Business Administration

 • 2004 - 2014 Associate Professor

  Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Business Administration

 • 1992 - 2004 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Business Administration

 • 1990 - 1992 Research Assistant PhD

  Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Public Finance

 • 1987 - 1990 Research Assistant

  Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Public Finance

Managerial Experience

 • 2012 - 2021 Head of Department

  Istanbul University, Faculty Of Economics, İşletme

 • 2006 - 2007 Head of Department

  İstanbul Üniversitesi, Faculty of Economics, İşletme

Courses

 • Postgraduate İleri Stratejik Yönetim

 • Undergraduate Introduction to Business

 • Doctorate İLERİ STRATEJİK YÖNETİM

 • Postgraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Postgraduate Stratejik Yönetim

 • Undergraduate STRATEJİK YÖNETİM

 • Postgraduate Management and Organization

 • Undergraduate Management and Organization

 • Undergraduate STRATEJİK YÖNETİM

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Undergraduate Management and Organization

 • Undergraduate Management and Organization

 • Undergraduate Management and Organization

 • Postgraduate Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme

 • Doctorate Organizasyon Teorileri

 • Postgraduate Stratejik Yönetim

 • Undergraduate İŞLETME

 • Doctorate Organizasyon Teorileri

 • Doctorate ÖRGÜT GELİŞTİRME

 • Doctorate ORGANİZASYON TEORİLERİ

 • Undergraduate İŞLETME

 • Postgraduate STRATEJİK YÖNETİM

 • Undergraduate YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Advising Theses

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • XYZ Kuşaklarının Özellikleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

  Arıkboğa F. Ş.

  U.ÇAMAŞ(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • İşletmelerde Uzaktan Çalışmanın Örgütsel Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma

  Arıkboğa F. Ş.

  A.SARIBAŞ(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Esnek ve Uzaktan Çalışma Modellerinin İş Tatmini Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

  Arıkboğa F. Ş.

  H.Gül(Student), Masters (Non-Thesis), 2021