Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HANDICRAFTS IN THE KOKAND KHANATE

İran ve Turan Tarihi , vol.6, no.11, pp.43-59, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HOKAND HANLIĞI’NDA TARİH YAZIM GELENEĞİNİN OLUŞMASI VE ÖMER HAN (1809-1822)

IX. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Sakarya, Turkey, 6 - 08 September 2023, pp.49-50

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Hokand Hanlığı’nda Kaleme Alınan Tarihi Eserler

9. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 13 - 16 September 2021, pp.123

Muntahab AT- Tevarih ve 19. Yüzyıl Türkistan Tarihi Açısından Önemi

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.158