Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Association of Pancreatic Cancer and PALB2 Gene Mutations in the Turkish Population

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.34, ss.283-290, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Relationship Between PTEN Gene Pathway and Breast Cancer

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI, cilt.71, ss.105-110, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Retinoblastoma gene pathway and cancer

TURK ONKOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.30, ss.158-165, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Retinoblastoma Gen Yolağı ve Kanser

TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ, cilt.29, ss.173-180, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retinoblastoma (rb) gene pathway and cancer

TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ, cilt.29, ss.173-180, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CHEK2 Mutation in Breast/Ovarian Cancer

2.ULUSLARARASI KANSER VE İYON KANALLARI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 22 - 24 September 2019, ss.41

The high expression levels of miRNAs in BRCA1 related hereditary ovarian cancer

Joint Meeting on 4th World Congress on Human Genetics & Genetic Diseases and 3rd International Conference on Molecular Medicine & Diagnostics, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 19 - 20 April 2018, cilt.12, ss.84

miRNAS leading to increase susceptibility of hereditary ovarian cancer

Joint Meeting on 4th World Congress on Human Genetics & Genetic Diseases and 3rd International Conference on Molecular Medicine & Diagnostics, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 19 - 20 April 2018, cilt.12, ss.85

Frequency of rearrangements versus small indels mutations in BRCA1 and BRCA2 genes in Turkish space patients with high risk breast and ovarian cancer

Joint Meeting on 4th World Congress on Human Genetics & Genetic Diseases and 3rd International Conference on Molecular Medicine & Diagnostics, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 19 - 20 April 2018, cilt.12, ss.86

Changing Strategies in the approch to treatment of bilateral retinoblastoma, demographics, genetics, outcome: 26 years experience

49th Congress of the Internationanl Society of Pediatric Oncology (SIOP), Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 15 October 2017, ss.273

Whole genome mirna profiles in patiens with high risk ovarian carcinoma

International Congress on Oncological Sciences, Antalya, Türkiye, 28 September - 01 November 2017, ss.1

The Changes of Whole Genome Methylation Profiles in Mutation Carriers of BRCA1 Gene

International Congress on Oncological Sciences, Antalya, Türkiye, 28 September - 01 October 2017, ss.1

FREQUENCY OF BRCA1 AND BRCA2 MUTATIONS IN PATIENTS WITH UNSELECTED TRIPLE-NEGATIVE BREAST CANCER

VI. International Congress of Molecular Medicine, İstanbul, Türkiye, 22 May - 25 September 2017, ss.282

THE COMPARISION OF WHOLE GENOME miRNA EXPRESSION LEVELS IN BRCA1 MUTATION CARRIERS

6.INTERNATIONAL CONGRESS OF MOLECULAR MEDICINEMOLECULAR MEDICINE, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 May 2017, ss.283

Panel Gene Testing For High Risk Early Age Breast Cancer Patients in Turkey

The 43rd ISOBM Annual Congress, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 06 September 2016, no.211, ss.55

Novel miRNAs in HIV Negative Kaposi’s Sarcoma Patients

The 43rd ISOBM Annual Congress, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 06 September 2016, no.210, ss.54

WHOLE GENOME EXPRESSION LEVELS OF miRNA IN HIV NEGATIVE KAPOSI'S SARCOMA

The 43rd ISOBM Annual Congress, Chicago, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 06 September 2016, no.212, ss.56

“Kalıtsal Meme Kanseri Tahmini için bir Karar Destek Sistemi”

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 July 2016, ss.85

ERKEN YAŞ MEME KANSER HASTALARINDA ÇOKLU GEN ANALİZİ

6.Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 27 March 2016, no.31, ss.238

Selection of BRCA1/2 negative cases using data mining analytical approach for hereditary breast cancer prediction in high risk breast cancer patients

106th Annual Meeting of the American-Association-for-Cancer-Research (AACR), Pennsylvania, Amerika Birleşik Devletleri, 18 - 22 Nisan 2015, cilt.75 identifier

Distribution and frequency of BRCA gene mutations in Turkish population including Balkan Turks

AACR Special Conference on Cancer Susceptibility and Cancer Susceptibility Syndromes, California, Amerika Birleşik Devletleri, 29 Ocak - 01 Şubat 2014, cilt.74 identifier

HIV-Negatif Kaposi Sarkomunda Penis ve Skrotum Tutulumu

19.Ulusal Kanser Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 24 April 2011, ss.618

Kitap & Kitap Bölümleri

Sitopatolojide Teknikler Kitabı

Sıvı Biyopsilerin Klinik UygulamalarıDolaşımdaki Tümör Hücreleri (CTC) Ve Tümör DNA’sı (ctDNA), Binnur Ö., Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.8, 2019

Sitopatolojide Teknikler Kitabı

Sıvı Biyopsilerin Klinik UygulamalarıDolaşımdaki Tümör Hücreleri (CTC) Ve Tümör DNA’sı (ctDNA), Binnur Ö., Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.8, 2019