Asst. Prof. Serkan BAYRAM


Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Surgery Medicine Sciences, Orthopedics and Traumatology


Names in Publications: Bayram Serkan

Metrics

Publication

225

Citation (WoS)

168

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

209

H-Index (Scopus)

8

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2019

2014 - 2019

Expertise In Medicine

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Ortopedi Ve Travmatoloji, Turkey

2007 - 2013

2007 - 2013

Undergraduate

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Turkey

Dissertations

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2020

2020

Eğiticinin Eğitimi Programı

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2019

2019

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi Yeterlilik Sınavı

Health&Medicine

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

2019

2019

İleri Omurga Kursları II

Health&Medicine

Türk Omurga Derneği

2018

2018

XVII. Temel Bilimler Araştıma Okulu

Health&Medicine

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

2018

2018

Posterior Pediküler Vidalama ve Osteotomiler Kursu

Health&Medicine

Medtronic Inovasyon Merkezi

2017

2017

EUROSPINE Diploma

Health&Medicine

The Spine Society of Europe and the Turkish Spine Society

2017

2017

Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu

Health&Medicine

TÜRK SPOR YARALANMALARI ARTROSKOPİ VE DİZ CERRAHİSİ (TUSYAD)

2017

2017

Üst Ekstremite Travmadan Artroskopiye Çözümler

Health&Medicine

Acıbadem Üniversitesi

2016

2016

Deformite Eğitim Toplantısı

Health&Medicine

Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama Geliştirme Derneği

2016

2016

Temel Artroplasti Kursu

Health&Medicine

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

2016

2016

GKD - PEV KURSU

Health&Medicine

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

2015

2015

3. Alt Ekstremite Travmaları Uygulamalı Kadavra Kursu

Health&Medicine

Acıbadem Üniversitesi

2014

2014

Temel Cerrahi Kursu

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

2013

2013

Asistan Uyum Eğitim Programı

Health&Medicine

İstanbul Tıp Fakültesi

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Surgery Medicine Sciences

Orthopedics and Traumatology

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

2014 - 2019

2014 - 2019

Research Assistant PhD

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

2019 - 2020

2019 - 2020

Uzman Doktor

Hospital, Siverek State Hospital

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2023

2023

General principles and classification of soft tissue sarcomas

Bayram S., Salduz A.

Totbid Dergisi , vol.22, no.5, pp.418-426, 2023 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Adolesan İdiyopatik Skolyozlu Hastalarda Alt Ekstremite Morfolojisi Ve Diziliminin Araştırılması

Aydın A. S., Kocazeybek E., Yıldırım A. M., Bayram S., Akgül T.

31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi ve 10. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2022, pp.103 Creative Commons License

2022

2022

Ekstra-artiküler diz eklem rezeksiyonlarında ekstansör mekanizmanın polipropilen mesh ile rekonstrüksiyonu: retrospektif vaka serisi

Yıldırım A. M., Bayram S., Salduz A.

31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi ve 10. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2022, pp.140 Creative Commons License

2022

2022

Tek taraflı aksesuar naviküler kemik varlığının ayağın radyolojik parametreleri üzerine etkisi

Kara M., Bayram S.

31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2022, pp.36

2022

2022

Management of the Oncogenic Osteomalacia

SALDUZ A., BAYRAM S., HACİŞAHİNOĞULLARI H., KUBAT ÜZÜM A., TANAKOL R.

21st General Meeting of the International Society of limb Salvage, Los-Angeles, Chile, 06 September 2022

2022

2022

Extensor mechanism reconstruction with the polypropylene mesh after closed resections of the knee

SALDUZ A., BAYRAM S., KUTLU O.

21st General Meeting of the International Society of limb Salvage, Los-Angeles, Chile, 06 September 2022

2021

2021

Radiological parameter associated with the survival of old patients with hip fracture

Bayram S., Yıldırım A. M., Salduz A., Birişik F.

30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 14 November 2021, pp.114-115 Creative Commons License

2021

2021

Is Sarcopenia a Predictor of Prognosis for Patients with Pathological Fracture?

Bayram S., Yıldırım A. M., Salduz A.

30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 14 November 2021, pp.126 Creative Commons License

2021

2021

Spesifik olmayan akut bel ağrılarında oral magnezyum alımının etkisi: Prospektif, randomize klinik çalışma

Akgül T., Bayram S., Şahin K., Anarat F. B., Memet Chouseın C., Kocazeybek E., et al.

30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi ve 5. Fizyoterapi-Ortopedi ve Travmatoloji Ortak Sempozyumu, Antalya, Turkey, 09 November 2021 - 14 November 2022, pp.58-59

2019

2019

Ayak bilek kırıklarında kemik morfolojisi belirleyici risk faktörü müdür?

Polat Ö., Batıbay S. G., Bayram S.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 October 2019, pp.133

2019

2019

Skapular morfoloji ile rotator manşet yırtığı arasındaki ilişki

Tunalı O., Erşen A., Kızılkurt T., Bayram S., Atalar A. C.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 October 2019, pp.147

2019

2019

Bifosfonat kullanımı ile ilişkili atipik femur kırıkları: 19 hastanın kapsamlı değerlendirmesi

Şahin K., Ergin Ö. N., Bayram S., Akgül T., Özmen E.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 October 2019, pp.117

2019

2019

Skapular morfoloji ile rotator manşet yırtığı boyutu arasında ilişki var mıdır?

Tunalı O., Erşen A., Kızılkurt T., Bayram S., Atalar A. C.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 October 2019, pp.62

2019

2019

Erişkin spinal deformite cerrahisi geçiren hastalarda post-operatif başarı için prognostik kriterler

Akgül T., Bayram S., Dikici F.

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 22 October 2019 - 27 June 2022, pp.50-51

2019

2019

results of distraction osteogenesis and limb lengthening surgery ın hemihipertrophy patients a retrospective study of 14 patients

Anarat F. B., Balcı H. İ., Bayram S., Eralp I. L.

4th combined congress of ASAMI -BR AND ILLRS societies, Liverpool, United Kingdom, 27 - 30 August 2019, pp.316-317

2018

2018

Akut lenfoblastik lösemili bir çocuk hastada talus avasküler nekrozu: Vaka sunumu

Bayram S., Şahin K., Polat G.

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 23 October 2018, pp.146-147

2018

2018

Hemihipertrofi vakalarında distraksiyon osteogenezi ile ekstremite uzatma cerrahisi sonuçlarımız: 14 hastanın retrospektif olarak incelenmesi.

ANARAT F. B., BAYRAM S., ÖZÇETİN M., BALCI H. İ., ERALP İ. L.

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi“Uluslararası Katılımlı”, Antalya, Turkey, 30 October - 04 November 2018, vol.52, pp.95

2018

2018

Tibial Lengthening Index and Complications by Use of Spatial Frame or Ilızarov External Fixator in Achondroplasia Patients

Bayram S., Balcı H. İ., Anarat F. B., Eralp İ. L.

Limb Lengthening and Reconstruction Society (LLRS) 27th Annual Scientific Meeting, , California, United States Of America, 13 July 2018, pp.3

2018

2018

A rare radiological pattern of benign enchondroma of bone, fan-like septations (columnar pattern): A review of 12 cases,

Salduz A., Demirel M., Batıbay S. G., Bayram S.

20th Asia Pasific Orthopaedic Association (APOA) Congress, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2018, pp.1

2018

2018

Akut Septik Artrit Tanısıyla Opere Çocuk Hastaların Takip Sonuçları

Bayram S., Bilgili F., Kıral D., Demirel M., Ergin Ö. N.

2. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi , İzmir, Turkey, 16 March 2018, pp.18

2017

2017

Latarjet Ameliyatı: Primer mi, Başarısız Bankart tamiri sonrası mı?

Çakmak M. F., Erşen A., Bayram S., Demirhan M., Atalar A. C.

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 October 2017, pp.81

2017

2017

Pediatrik Hasta grubunda Akut Septik Artrit Tanısıyla Opere edilen Hastaların Takip Sonuçları

Kıral D., Bayram S., Bilgili F., Demirel M., Ergin Ö. N.

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 October 2017, pp.98

2017

2017

Ameliyat içinde sağlanan T1-2 dengesinin ameliyat sonrası görülen omuz asimetrisi üzerine etkisi

Akgül T., Özkunt O., Sarıyılmaz K., Korkmaz M., Dikici F., Bayram S., et al.

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 October 2017, pp.73

2017

2017

Nadir bir teratolojik kalça çıkığı sebebi olarak 3m sendromu

Altan M., Demirel M., Bayram S., Ergin Ö. N., Bilgili F.

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 October 2017, pp.184

2017

2017

Nadir bir Spinal Travma: Ateşli Silah Yaralanması ile Odontoid Process Kırığı

Bayram S., Akgül T., Pehlivanoğlu T., Kızılkurt T., Şar C.

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 October 2017, pp.182

2017

2017

Kalkaneal Ewing Sarkomu: Ewing Sarkomu için Nadir Bir Lokalizasyon-Olgu Sunumu

Şahin K., Bayram S., Salduz A.

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 October 2017, pp.143-144

2017

2017

Bilateral Subtrokanterik Femur Kırığı; Nadir Bir Travma

Bayram S., Mert L., Şentürk F., Ekinci M., Altan M., Polat G.

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, pp.194-195

2017

2017

Turgut N., Bayram S., Kendirci A. Ş., Akgül T., Durmaz H.

18th EFORT Congress, Vienna, Austria, 31 May 2017, pp.89

2016

2016

Omuz instabilitesi olan epileptik hastalarda latarjet ameliyatının etkinliğinin değerlendirilmesi

Erşen A., Bayram S., Atalar A. C., Birişik F., Demirhan M.

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 October 2016, pp.72-73

2016

2016

Uzun Kemik Osteomyelitinin Nadir Bir Etkeni: FUSOBACTERIUM SPP.

Turgut N., Bayram S., Altan M., Salduz A.

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 October 2016, pp.173-176

2016

2016

Çocuk Hastada Subakut Fibula Osteomyelitinin Nadir Bir Etkeni: Corynebacterium Striatum

Bayram S., Bilgili F., Anarat F. B., Erşen A., Pehlivanoğlu T., Ersin M., et al.

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 October 2016, pp.199

2016

2016

Femur başı osteonekrozunun nadir bir sebebi: Esansiyel trombositoz

Altan M., Salduz A., Bayram S., Ekinci M., Özmen E.

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 October 2016, pp.169-170

2016

2016

Çimentolu Radius başı protezi: Gevşemenin klinik sonuçlara etkisi var mıdır?

Pehlivanoğlu T., Erşen A., Bayram S., Atalar A. C., Demirhan M.

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 27 October 2016, pp.73

2016

2016

REVERSE SHOULDER ARTHROPLASTY: ISOKINETIC EVALUATION OF INTERNAL AND EXTERNAL ROTATIONS

ATALAR A. C., Demirhan M., ERŞEN A., BİRİŞİK F., BAYRAM S., ŞAHİNKAYA T.

THE 13TH INTERNATIONAL CONGRESS OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY, Jeju, South Korea, 18 - 20 May 2016, pp.7

2016

2016

Kronik El bileği Fleksör Tenosinovitinin Nadir Bir Sebebi: M. Tüberkülozis

Bayram S., Erşen A., Altan M., Durmaz H.

15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi , Muğla, Turkey, 11 May 2016, pp.32

2015

2015

Comparison of Pectoralis Major Z-Plasty and Arthroscopic Subscapularis Release inpatients with OBPP Sequela.

Erşen A., Atalar A. C., Bayram S., Pehlivanoğlu T., Özben H., Demirhan M.

26th SECEC-ESSSE CONGRESS european society for surgery of the shoulder and the elbow, Milan, Italy, 16 September 2015, pp.1-2

Books & Book Chapters

2022

2022

Nörolojik Defisit Gelişen Omurga tümörlerinde Acil yaklaşım

Bayram S., Akgül T.

in: ortopedik ve travmatolojik aciller, Prof.Dr.İsmet Teoman Benli,Prof.Dr.Önder Kalenderer, Editor, Karınca Kitabevi, Ankara, pp.439-453, 2022 Creative Commons License

2022

2022

Pediatrik Ortopedide Aciller

YAĞCI T. F., BAYRAM S., BALCI H. İ.

in: Çocuk Acilde Multidisipliner Yaklaşım Gerektiren Hastalar , Uysalol Metin, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.133-139, 2022

2022

2022

Tibia Distal Uç ve Ayak Bileği Kırıkları Bölümü

BİLGİLİ F., BAYRAM S.

in: Temel Ortopedik Travma Başvuru Kitabı, Dağlar Bülent , Ceyhan Erman, Editor, TOTBİD Yayınları, pp.721-729, 2022

2020

2020

Omurga Hastalıkları ile İlgili Skorlama Sistemleri

Bayram S.

in: Ortopedi ve Travmatoloji Klinik Araştırmalarında Sık Kullanılan Skorlama Sistemleri, Mehmet Demirel,Mehmet Ersin,Mehmet Ekinci, Editor, Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.59-79, 2020

2019

2019

Kronik Lateral Ayak bileği instabilitesinde primer onarım

Polat G., Bayram S., Aşık M.

in: Ayak Bileği Çevresi Bağ ve Tendon Yaralanmaları, S.Müezzinoğlu,M.Ürgüden,R.Akmeşe,S.Karaoğlu, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.199-206, 2019

2019

2019

Ambulasyona Yardımcı Cihazlar

Bayram S., Akgül T.

in: ENDİKASYONDAN PRATİĞE ORTEZ PROTEZ, Özcan Kaya, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.275-280, 2019 Creative Commons License

Supported Projects

Activities in Scientific Journals

2023 - Continues

2023 - Continues

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI

Assistant Editor/Section Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2021 - Continues

2021 - Continues

Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Şubesi

Member

2021 - Continues

2021 - Continues

ASAMİ TURK | Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve İlizarov Yöntemleri Uygulama Geliştirme Derneği

Member

2020 - Continues

2020 - Continues

Türk Omurga Derneği

Member

2019 - Continues

2019 - Continues

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

Member

2015 - Continues

2015 - Continues

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

Member

Awards

October 2019

October 2019

6. VI. Prof. Dr. Münir Ahmet Sarpyener En İyi Uzmanlık Tezi BİRİNCİLİK Ödülü

Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Birliği Derneği

November 2017

November 2017

4. Spinal Cerrahisi: Lenke Tip 1B Adölesan İdiopatik Skolyoz Tedavisinde Selektif ve Selektif Olmayan Füzyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

27. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi

April 2017

April 2017

5. Comparison of the radiological results in patients with lenke type 1 adolescent idiopathic scoliosis operated with simple rod derotation or translation.

Xııth International Turkish Spine Congress

November 2016

November 2016

3. Omuz ve Dirsek Cerrahisi: Çimentolu Radius Başı Protezi: Gevşemenin Klinik Sonuçlara Etkisi Var Mıdır?

26. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi

November 2015

November 2015

2. Onkolojik Ortopedi dalında: Sinovyal Sarkoma İçin Nadir Bir Lokalizasyon: Hoffa Yağ Yastıkçığı. İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

. 25. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi

November 2014

November 2014

1. Artroplasti dalında; Geç başlangıçlı düşük molekül ağırlıklı heparin profilaksisi: Yeni bir protokol

24. Ulusal Türk Ortopedi Ve Travmatoloji KongresiCongress and Symposium Activities

25 October 2022 - 30 October 2022

25 October 2022 - 30 October 2022

31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

29 September 2022 - 02 October 2022

29 September 2022 - 02 October 2022

Romatoloji Ortopedi Günleri-Osteoartrite Çok Yönlü Bakış

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

29 September 2022 - 02 October 2022

29 September 2022 - 02 October 2022

Romatoloji Ortopedi Günleri-Osteoartrite Çok Yönlü Bakış

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

01 April 2022 - 02 April 2022

01 April 2022 - 02 April 2022

9. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması

Attendee

İstanbul-Turkey

09 November 2021 - 14 November 2021

09 November 2021 - 14 November 2021

30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi,

Invited Speaker

Antalya-Turkey

23 April 2021 - 24 April 2021

23 April 2021 - 24 April 2021

VIII. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

27. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Attendee

-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

XII. International Turkish Spine Congress

Attendee

-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

XIII.Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi

Attendee

-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

26. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 March 2016 - 01 March 2016

01 March 2016 - 01 March 2016

9. Ulusal Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresi

Attendee

Adana-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 171

h-index (WOS): 8