Asst. Prof. Uğur DOLGUN


Faculty of Economics, Department of Economics

Department of Economic Sociology


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, General Sociology and Methodology, Social Strafication and Mobility, Science, Technology and Society, Labor Economics and Industrial Relations, Management and Industrial Sociology

Email: udolgun@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 440 0000 Extension: 11549
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/udolgun/
Address: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı Merkez Kampüs Beyazıt/İstanbul

Metrics

Publication

39

Citation (Scholar)

21

H-Index (Scholar)

1

Project

3

Thesis Advisory

13
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1999 - 2002

1999 - 2002

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sosyoloji, Turkey

1996 - 1998

1996 - 1998

Postgraduate

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Sosyolojisi, Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Uludağ Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çeko, Turkey

Dissertations

2002

2002

Doctorate

Gözetim Toplumu: Enformasyon Teknolojileri ve Gözetime Yönelik Sosyolojik Bir Yaklaşım

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sosyoloji

1998

1998

Postgraduate

Kapitalizmin Ortaya Çıkış Sürecinde İdeal Bir Tip Olarak Protestan Ahlakı

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Sosyolojisi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

Hedef Kitle Odaklı İçerik Editörlüğü

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi

2013

2013

Girişimcilik Eğitimi

Other

TÜBİTAK - Tüsside

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Sociology

General Sociology and Methodology

Social Strafication and Mobility

Science, Technology and Society

Labor Economics and Industrial Relations

Management and Industrial Sociology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

2010 - 2018

2010 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Economics

2004 - 2010

2004 - 2010

Assistant Professor

Canakkale Onsekiz Mart University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çeko

1999 - 2002

1999 - 2002

Research Assistant

Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Managerial Experience

Non Academic Experience

2004 - 2010

2004 - 2010

Yrd.Doç.Dr.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

1999 - 2002

1999 - 2002

Arş.Gr.

Dumlupınar Üniversitesi

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Sosyal Değişme

Doctorate

Doctorate

AB'de Kültür ve Kimlik Politikaları

Postgraduate

Postgraduate

AB'nin Sosyo-Kültürel Yapısı

Undergraduate

Undergraduate

Sosyolojiye Giriş

Postgraduate

Postgraduate

Toplumsal ve Siyasi Hareketlerin Sosyolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Toplum Bilim

Undergraduate

Undergraduate

Sosyolojiye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Sosyolojiye Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Bilim Felsefesi

Postgraduate

Postgraduate

Aktüel Sosyo-Ekonomik Problemler Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sosyolojiye Giriş

Advising Theses

2019

2019

Postgraduate

Yeni Nesil Ebeveynlik ve Sosyal Medya Bağlamında Blogger Anneler

Dolgun U. (Advisor)

D.Dönmez(Student)

2018

2018

Postgraduate

Serviste Dijitalleşme

Dolgun U. (Advisor)

O.Özdemir(Student)

2018

2018

Postgraduate

Satın Almada Müzakere Teknikleri

Dolgun U. (Advisor)

S.Oğuzhan(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2012

2012

İnternet ve Demokrasi

DOLGUN U.

SOSYOLOJİ KONFERANSLARI , no.44, pp.221-237, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Çalışma Yaşamında Gözetim

DOLGUN U.

Sosyal Siyaset Konferansları , no.49, pp.507-541, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2012

2012

Public Sphere, Democracy and Social Control in the New Media Order

DOLGUN U.

1st International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012, pp.37-56

2007

2007

Enformasyon Toplumunda Yüksek Öğretimin Yeni Misyonu: Ticari Üniversite ve Girişimci Akademisyen

DOLGUN U.

6. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 December 2007, pp.87-105 Sustainable Development

2006

2006

İnternetin Güvenlik Amaçlı Gözetimi ve Haberleşme Özgürlüğü

DOLGUN U.

Galatasaray Üniversitesi Teknoloji ve İletişim Günleri, İstanbul, Turkey, 3 - 04 May 2006, pp.45-67

Books & Book Chapters

2021

2021

Edebiyat Sosyolojisi Yapmak Ya Da Yapamamak!

Dolgun U.

in: Edebiyat Sosyolojisini Güncel Kılmak, Aziz Şeker - Emre Özcan, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.25-79, 2021

2020

2020

Çalışmanın Tarihi, Evrimi ve Çalışma Kültürü

Bozkurt V., Dolgun U.

in: İktisat Sosyolojisi, M. Yavuz Alptekin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.175-207, 2020

2020

2020

ÇALIŞMANIN TARİHİ, EVRİMİ VE ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ

BOZKURT V., DOLGUN U.

in: İktisat Sosyolojisi, Yavuz Alptekin, Editor, Nobel, Ankara, pp.175-205, 2020

2019

2019

Biri Bizi Gözetliyor

Dolgun U.

Kutu Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

SOSYOLOJİYİ, EKONOMİK SİSTEM VE ÇALIŞMA YAŞAMI ÜZERİNDEN OKUMAK

Dolgun U.

in: Pazarlama ve Sosyoloji, Mustafa Ünsalan, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.47-93, 2019

2019

2019

Sosyolojiyi, Ekonomik Sistem ve Çalışma Yaşamı Üzerinden Okumak

DOLGUN U.

in: Pazarlama ve Sosyoloji: İşletme-Toplum İlişkisi, Mustafa Ünsalan, Editor, Beta Yayıncılık, İstanbul, pp.11-49, 2019

2018

2018

İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

DOLGUN U.

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Dolgun, U., Editor, Ekin Kitabevi, Bursa, pp.3-33, 2018

2016

2016

Kitle İletişim Araçları ve Yeni Medya

DOLGUN U.

in: Sosyoloji Günlük Yaşamı Anlamak, Arslan A., Çağlayandereli M., Editor, Paradigma Akademi Kitabevi Yayınları, Çanakkale, pp.345-367, 2016

2015

2015

Endüstri Toplumu: Teorik Yaklaşımlar

DOLGUN U.

in: Endüstri Sosyolojisi, Parlak Z., Editor, Atatürk Üniversitesi Aöf, Erzurum, pp.1-31, 2015

2015

2015

Türkiye'de Girişimciliğe Yönlendiren Faktörler ve Girişimciliğe Bakış

DOLGUN U.

in: Girişimcilik ve İş Kurma, Ali Akdemir, Editor, Orion Kitabevi, İstanbul, pp.147-169, 2015

2015

2015

Türkiye'de Girişimciliğe Yönlendiren Faktörler ve Girişimciliğe Bakış

BOZKURT V., DOLGUN U.

in: Girişimcilik ve İş Kurma, Ali Akdemir, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.145-165, 2015

2014

2014

Sosyal Medya ve eni Toplumsal Hareketler

DOLGUN U.

in: Çağdaş Toplumsal Süreçler, Bozkurt V., Editor, Atatürk Ankara Üniversitesi, Erzurum, pp.1-26, 2014

2014

2014

21. Yüzyılda Özgürlüklerin ve Mahremiyetlerin Sonu

DOLGUN U.

in: Çağdaş Toplumsal Süreçler, Bozkurt V., Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.1-27, 2014

2012

2012

Yeni Medya Düzeninde Kamusal Alan, Demokrasi, İletişim Özgürlüğü ve Toplumsal Denetim

DOLGUN U.

in: İletişim Sosyolojisi, Tüfekçioğlu H. , Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.130-156, 2012

2011

2011

Yeni Teknolojiler, Ekonomi ve Toplum

DOLGUN U.

in: Ekonomi Sosyolojisi, Bozkurt V.-Güneş F., Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.142-172, 2011

2010

2010

Tükenmişlik Sendromu

DOLGUN U.

in: Örgütsel Davranışta Güncel Konular, Özler D., Editor, Ekin Kitabevi, Bursa, pp.287-311, 2010

2008

2008

Şeffaf Hapishane yahut Gözetim Toplumu

DOLGUN U.

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2008

2007

2007

İnsan Kaynakları Yönetimi

DOLGUN U.

Ekin Kitabevi, Bursa, 2007

2005

2005

işte büyük birader

DOLGUN U.

Hayy Kitap, İstanbul, 2005

2005

2005

Enformasyon Toplumundan Gözetim Toplumuna

DOLGUN U.

Ekin Kitabevi, Bursa, 2005

2003

2003

Girişimcilik

DOLGUN U.

Alfa Yayınları, İstanbul, 2003

2001

2001

Sosyo-ekonomik Perspektif

DOLGUN U.

Asa Yayınları, Bursa, 2001 Sustainable Development

2001

2001

Sosyolojik İmgelem

DOLGUN U.

in: Sosyo-ekonomik Perspektif, Dolgun U., Editor, Asa Kitabevi, Bursa, pp.79-109, 2001 Sustainable Development

2001

2001

Schumpeter'e Göre Kapitalist Uygarlık

DOLGUN U.

in: Sosyo-ekonomik Perspektif, Dolgun U., Editor, Asa Kitabevi, Bursa, pp.265-287, 2001 Sustainable Development

2001

2001

Sosyoloji Teorisinin Gelişiminde Toplumsal ve Entelektüel Güçler

DOLGUN U.

in: Sosyo-ekonomik Perspektif, Dolgun U., Editor, Asa Kitabevi, Bursa, pp.33-45, 2001 Sustainable Development

2001

2001

Sosyolojinin Yapısal Özellikleri

DOLGUN U.

in: Sosyo-ekonomik Perspektif, Dolgun U., Editor, Asa Kitabevi, Bursa, pp.55-79, 2001 Sustainable Development

2001

2001

Doğu'da ve Batı'da Toplumsal Yapı ve Bilim

DOLGUN U.

in: Sosyo-ekonomik Perspektif, Dolgun U., Editor, Asa Kitabevi, Bursa, pp.121-149, 2001 Sustainable Development

2000

2000

Küreselleşme ve İstihdam

DOLGUN U.

in: Küreselleşmenin İnsani Yüzü, Bozkurt V., Editor, Alfa Yayınları, İstanbul, pp.225-253, 2000

Episodes in the Encyclopedia

2006

2006

Felsefe Ansiklopedisi 4

DOLGUN U.

Ebabil Yayıncılık, pp.628, 2006

Activities in Scientific Journals

2010 - Continues

2010 - Continues

Journal of Economy Culture and Society

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

November 2018

November 2018

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

November 2018

November 2018

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

October 2018

October 2018

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

July 2018

July 2018

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2018

June 2018

Journal of Economy Culture and Society

Other Indexed Journal

March 2018

March 2018

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

March 2018

March 2018

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

February 2018

February 2018

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2017

June 2017

Sosyoloji Konferansları

Other Indexed Journal

June 2017

June 2017

Sosyoloji Konferansları

Other Indexed Journal

December 2016

December 2016

Sosyoloji Konferansları

Other Indexed Journal

December 2016

December 2016

Sosyoloji Konferansları

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

17 June 2012 - 21 June 2012

17 June 2012 - 21 June 2012

I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference

Invited Speaker

Bursa-Turkey

26 December 2007 - 28 December 2007

26 December 2007 - 28 December 2007

INTERNATIONAL 6th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS PROCEEDINGSSustainable Development

Invited Speaker

İstanbul-Turkey