Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Son Anayasa Değişiklikleri Işığında Finlandiya Hükümet Sistemi

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, ss.35-62, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

TBMM YENİ İÇTÜZÜK TASLAĞINDA GETİRİLEN BAŞLICA KURUMSAL YENİLİKLER

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.72, ss.471-486, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

ZİMMET SUÇU

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, cilt.71, ss.43-66, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

AMERİKALILAR ARASI İNSAN HAKLARI SİSTEMİ

İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.261-296, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı Ardıl Devletlerinin Siyasal Sistemleri

Moldova, Abdurrahman Tekin,Ömer Temel,İlyas Fırat Cengiz, Editör, Adalet Yayınevi, Ankara, ss.439-457, 2019

Constitutionalism in a Plural World

The Role of Turkish Constitutional Court in the Democratization Process of Turkey: From 2002 to Present, Botelho C. S., Terrinha, L. H., Coutinho P., Editör, Universidade Católica Editora, Porto, ss.139-155, 2018 Creative Commons License

6. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali “Yoksulluk” Tebliğler

• Yoksulluğun Karşısında Anayasalar: Gelişmiş Sosyal Devlet Anayasalarında Sosyal Haklar , Sözüer A., Editör, On İki Levha Yayınları, İstanbul, ss.873-902, 2017 Creative Commons License

Hukukçular Arası Makale Yarışması

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDA AJAN PROVOKATÖR VE ADİL YARGILANMA HAKKI , Türkiye Barolar Birliği , Editör, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, ss.25-37, 2014 Creative Commons License

Diğer Yayınlar