Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Aralık 2005 2005 yılı Başarılı Araştırıcı Belgesi

    İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu

  • Mart 2004 Eczacıbaşı 2004 Yılı Tıp Bilim ve 2004 Tıp Teşvik Ödülü / Mycobacterium tuberculosis kompleksi suşlarının spoligotyphing yöntemi ile genotiplendirilmesi

    Eczacıbaşı Tıp Ödülleri ve Bilimsel Araştırma Destekleri

  • Aralık 2000 2000 yılı Başarılı Araştırıcı Belgesi

    İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu

  • Aralık 1996 1996 yılı Başarılı Araştırıcı Belgesi

    İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu

  • Aralık 1995 1995 yılı Başarılı Araştırıcı Belgesi

    İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu

  • Aralık 1994 1994 yılı Başarılı Araştırıcı Belgesi

    İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu

Burslar

  • 2005 - 2005 TÜBİTAK (NATO-B1) Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

    NATO

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 273

h-indeksi (WOS): 10